Vízszerződés

Írta:
2024. február 23. 16:09 (péntek) /

Egyik nap megjelent nálam két szaki az Aradi Vízüzemtől, ahonnan azért küldték őket, hogy a háztartásomat lekapcsolják a vezetékes vízhálózatról, mert lejárt az ivóvíz, illetve a szennyvízlefolyó használatára szóló szolgáltatási szerződésem. Miután sikerült a szakikat lebeszélnem a szolgáltatás megszakításáról, azonnal a Vízüzembe rohantam, ahol a Szolgáltatási Szerződések Osztályára irányítottak. Ott azonban tizenvalahány, hozzám hasonló kliens várakozott. Negyedórányi várakozás után sikerült az egyik alkalmazottal szóba állnom, aki azt kérdezte: van-e az ingatlantulajdont bizonyító, friss telekkönyvi kivonatom? Mivel nem volt, elküldött a mikelakai Lasser Klinika melletti telekkönyvi hivatalba. Azonnal elindultam, megtaláltam a hivatalt, ahova félórányi sorbaállás, illetve 25 lej ellenében sikerült friss kivonatot szereznem, amivel rohantam vissza a Vízüzembe. Ott újra sorba álltam, de nem sok esélyem mutatkozott, hogy még aznap sorra is kerülök. Sikerült szóba állnom egyik hölgy alkalmazottal, aki azt javasolta: ha sietek, inkább másnap reggel 9 óra tájban menjek, mert olyankor még nincsenek sokan. Másnap meg is érkeztem, és örömmel tapasztaltam: egyedüli kliens vagyok a négy, számítógép előtt ülő alkalmazottal szemben, ezért bizonyára gyorsan túl esek a jelzett szolgáltatási szerződés megújításán. Sajnos, tévedtem, mert azt javasolták, inkább az előtérben várakozzam, majd, ha szükséges lesz, behívnak. Jó félóra múlva, amikor már szállingózni kezdtek a kliensek, valóban beszólítottak, az egyik hölgy elém tett egy paksaméta iratot, amit ki kellett töltenem mindenféle személyes adattal. Mivel a hölgy nem nézett ki belőlem annyi leleményességet, hogy tudjam a személyi számomat, a személyazonossági igazolványom alapján elkezdte diktálni, amivel összezavart. Harmadszori kérésre, hogy hagyja rám, mert tudom, végre kitölthettem, méghozzá többször egymás után, majd minden oldalt aláírtam. Mikor végre befejeztem, lepecsételte az egész paksamétát, és a kezembe nyomott egy 16 oldalból álló, az ivóvíz-szolgáltatásra, illetve a szennyvíz elvezetésére vonatkozó szerződésnek a másolatát.

Nem akartam hinni a szememnek, értetlenül kérdeztem a hölgytől: ez a paksaméta mind az én ivóvizemre, illetve a szennyvizemre vonatkozik?

Természetesen, olvassa el alaposan, hogy ismerje a jogait és a kötelezettségeit!

Szinte szédelegve léptem ki, mert soha nem gondoltam volna, hogy egy ilyen egyszerű szolgáltatás, ekkora bürokráciával, papírmunkával járhat, és szegény, alulfizetett közalkalmazottak ilyen sokat dolgoznak…

Hozzászólások