A hívekkel valódi, megtartó, nagycsaládot alkotni

Írta:
2023. október 20. 18:10 (péntek) /

Ft. Máthé Lóránd kisiratosi római katolikus plébános 1980-ban, Temesváron született, ugyanott kezdte az elemi, folytatta az általános iskolai tanulmányait is. Utána a Gerhardinum Katolikus Gimnáziumban érettségizett 1999-ben. Érettségi vizsga után a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola következett, 2006. június 24-én szentelték pappá. 13 hónapig az arad-ségai római katolikus egyházközségben segédlelkészként szolgált. 2010. szeptember elsejétől a Temes megyei Gátaljára nevezték ki plébánosnak. Ott szolgált folyó év augusztus 1-jéig, amikor a kisiratosi egyházközség szolgálatára hívták meg, nevezték ki – így aztán ismerős számára a szórványszolgálat. A kisiratosi tervei felöli érdeklődésre kifejtette: azt szeretné, ha a hívekkel egy valódi, megtartó nagycsaládot alkotnának, ahol meg tudják osztani a bánataikat, az örömeiket, együtt ünnepelhetnek. Legfontosabb számára a közösségépítés, hogy együtt, otthon érezzék magukat a templomban, ahova a bensőséges családias környezetbe a hívek is szívesebben jönnek. Azt szeretné, ha a hívek nem idegenkednének a papjuktól, hanem a magukénak éreznék. Az eltelt két hónapban arra ösztönözte a híveket: ha valakinek bármilyen gondja-baja van, azt bátran ossza meg vele, mert a plébánián minden gondjuk-bajuk meghallgatásra, megértésre talál. Legfontosabb, a közvetlenség, a kölcsönös bizalom.

Tekintve, hogy az új harang a templom bejárata előtt várakozott a felszerelésre, a plébános annak a reményének adott hangot, hogy hétfőn sikerül a helyére tenni, de itt nem kívánnak megállni. Pályázatot készítettek a templom elöregedett villanyberendezésének, illetve a harangot működtető villanymotor felújítására is. Azt szeretné, ha az új harang mellett a kiszolgáló rendszer is megújulna, hogy hosszú távon biztonságosan működhessen. 

Ami a hívek utánpótlását illeti, úgy néz ki, hogy 10-12 elsőáldozót készíthet fel. Sajnos, a demográfiai gondok Kisiratoson is mutatkoznak, hiszen amióta itt szolgál, hetente 1-2 hívet kellett eltemetnie, az előző nap a 41. temetést, illetve idén, eddig összesen 10 keresztelést jegyeztek be az anyakönyvbe. A demográfiai helyzet, egyelőre nem mutat jól, de ft. Máthé Lóránd plébános reménykedik, hogy az is pozitív irányba fog változni. Építő jellegű terveinek a megvalósításában segítse meg a Jóisten!

Hozzászólások