Egyházaink hírei

2010. január 22. 20:06 (péntek) /
AradIfjúsági találkozó Arad-SégábanMa az arad-ségai katolikus parókián ifjúsági találkozót szerveznek a Marosi Főesperesség magyar ajkú fiataljai számára Kik is a papok? Vianney Szent János mint a papok eszményképe címmel. A 16 órakor kezdődő találkozót ft. Dumitru Dániel káplán szervezi és vezeti. Szeretettel várják a katolikus fiatalokat. Az arad-ségai katolikus templomban megkeresztelték Diószegi Nikolettet. Az egyházközségben elhunyt Max Ioan (72).Az Aradon zajló ökumenikus imahét záró szertartására vasárnap 17.30 órától a piactéri ortodox katedrálisban kerül sor. A záró istentiszteletre felekezeti hovatartozástól függetlenül szeretettel várják a híveket.A pécskai katolikus egyházközségben elhunyt Bakos István (85).A zimándújfalui katolikus egyházközségben elhunyt Fehér György (53).A majláthfalvi katolikus egyházközséghez tartozó Monostoron vasárnap keresztelik meg Kovács Casian Andreit. Majláthfalván elhunyt Valastyán András (80).A kisjenői katolikus egyházközséghez tartozó simándi parókián az elmúlt péntektől minden pénteken 16 órától magyar nyelvű fakultatív oktatást is tart a hitoktatás mellett Vörös Kinga magyartanár. A szórványtelepüléseken élő gyermekeket ft. Pántya Elemér plébános szállítja autóval a helyszínre és onnan haza. A kisjenői katolikus templomban január utolsó vasárnapján, 31-én a 11.30 órakor kezdődő szentmisét, a hagyomány szerint, a településről oroszországi kényszermunkára hurcolt több mint 20 hívőre történő megemlékezés jegyében celebrálják. A plébános a templom előtti térre márvány emlékművet is szeretne állíttatni az elhurcoltak tiszteletére, amihez beszerezte a szükséges rajzokat, csakhogy hiányzik az elkészítéséhez szükséges anyagi fedezet. Az arad-belvárosi református egyházközségben elhunyt özv. Jantó Éva (66), valamint Pántos Mária (88).A feketegyarmati református gyülekezet kórusának 14 tagja tegnap a Gyulaváriban folyó imahét alkalmából szervezett istentiszteleten szolgált. Január 31-e és február 7-e között evangelizációt tartanak a feketegyarmati református gyülekezetben a következő vendéglelkészek szolgálatával: január 31-én, vasárnap dr. Molnár Róbert, Kübekháza polgármestere, Magyarországról; február 1-e és 3-a között, hétfőn, kedden és szerdán Végh Tamás, a Budapest Fasori Gyülekezet lelkipásztora; február 4-én, csütörtökön Mike Sámuel, a Kecskeméti Baptista Gyülekezet lelkipásztora; február 5-én, pénteken  Kondor Endre, a Biharvajdai  Református Gyülekezet lelkipásztora; február 6-án, szombaton ifj. Demeter Sándor temesvári református segédlelkész; február 7-én, vasárnap Józsa Ferencz, Mosóczy-telepi református lelkipásztor. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.“Az aradi evangélikus-lutheránus hívek figyelmébe!Az Aradi Evangélikus-Lutheránus Egyházközségbe kinevezett helyettes lelkészi minőségemben, szeretettel és tisztelettel meghívok minden olyan evangélikus egyháztagot, aki a történelmi Evangélikus-Lutheránus Egyház tagjának vallja magát, aki elfogadja egyházunk törvényeit és rendelkezéseit, hogy vegyen részt azon az istentiszteleten, amelyet Vízkereszt utáni utolsó vasárnapon, január 24-én délben 13 órakor tartunk a Belvárosi Református Egyházközség gyülekezeti termében. Kérem, hogy akinek van énekeskönyve, hozza magával. Kovács Zsombor, kinevezett helyettes lelkész (elérhetőségeim: 0356/177-667 vagy 0745-379-479)”A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus imateremben ma 17 órától kátéórát tartanak a konfirmándusok számára, vasárnap 11 órától istentisztelet, ugyancsak az imateremben.A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben ma 15 órától bibliaórát tartanak a gyermekeknek, vasárnap 15 órától Apatelken, 17 órától Pankotán kezdődik az istentisztelet.Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben fennálló időleges lelkipásztorhiány miatt több szolgálattevő közreműködésére van szükség. A vasárnapi imaórán, illetve istentiszteleten igével szolgálnak Kulcsár Barna, Hőgye Lajos, Csapó Mátyás, valamint este Kovács Csaba és Vincze Ferenc. A pécskai leánygyülekezetben Szűcs János hirdeti Isten igéjét.HunyadA dévai csángótelepi római katolikus egyházközségben vasárnap keresztelik Fodor Albert Lajost. Csütörtökön kísérték utolsó földi útjára Fehér Imrét (50).A szászvárosi református egyházközségben az ökumenikus imahét keretében szombaton délután 6 órától a helyi református templomban imádkoznak közösen a keresztény felekezetek hívei.A vulkáni református egyházközségben hétfőn búcsúztatták Deák Ferencet (61).A lupényi református egyházközségben vasárnap egyetemes imahét kezdődik. Az egyházközségben kedden búcsúztatták Czéger Istvánnét szül. Borsos Anna (76). Vasárnap kísérik utolsó földi útjukra Szabadi Irént (46), valamint Vass Lászlót (58).TemesLelkipásztori napok EgerbenA magyarországi Országos Lelkipásztori Intézet január 25–28. között ismét Egerben, a Szent János Továbbképző Központban szervezi meg az Országos lelkipásztori-teológiai napokat. A konferencia témája a Papság éve. A rendezvényen a temesvári egyházmegyét 14 tagú csoport képviseli.A lugosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Dărăbanţ Ana (70).A dettai római katolikus templomban megkeresztelték Gherbulov Danielt.A nagyszentmiklósi római katolikus egyházközségben elhalálozott Guţul Nicolae (68).A zsombolyai római katolikus egyházközségben elhalálozott Stimper Nikolaus (69).Az óteleki római katolikus egyházközségben, Aurélházán házasságot kötött Major András és Szűcs Izabella. Megkeresztelték Major Adriant.Az egyházközségben elhalálozott Rittinger Mária (82), Madarász András (92).Az újszentesi római katolikus templomban megkeresztelték Piroska Patrikot.TemesvárÖkumenikus imahét TemesváronVasárnap, január 24-én 17 órakor a temesvári Filadelfia pünkösdista imaházban ünnepi liturgia keretében zárul az idei egyetemes imahét. A közös istentiszteleten részt vesznek Temesvár keresztény vallásfelekezeteinek elöljárói, valamint a hívek. Az ökumenikus imahét záró istentiszteletén a Temesvári Püspökséget nm. és ft. Roos Márton főpásztor képviseli. A temesvár-gyárvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Margui Ferenc Árpád (86), Kelemen Gyula (59), Ritter Ferdinánd Henrik (57), Gyednár Rozália (52).A józsefvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Trabajkó János (72).A mehalai római katolikus egyházközségben elhalálozott Kovács Mária (59).Az újkissodai római katolikus egyházközségben elhalálozott Varga András (65).A belvárosi református templomban megkeresztelték Fagarasi Albertet. Házasságot kötött Fagarasi Attila Zsolt és Todoruţ Florina Maria.Az evangélikus-lutheránus egyházközségben elhalálozott Szakács István (79).A baptista egyházközségben elhalálozott Kovács Lajos (90).

Hozzászólások