Egyházaink hírei

2010. január 29. 19:52 (péntek) /
Ünnepi miserendA római katolikus egyház liturgikus naptárában február 2. Urunk bemutatásának – régi magyar nevén Gyertyaszentelő Boldogasszony – ünnepe. Ezen a napon a temesvári egyházmegye templomaiban a vasárnapi miserend érvényes. A szentmise keretében a Krisztust jelképező gyertya megszentelésére is sor kerül.AradAz arad-belvárosi katolikus templomban február 2-án, kedden Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén 8 órától német, 10.30 órától plébániai nagymise magyarul, 17 órától magyar, 18 órától román nyelvű szentmisét celebrálnak. Gyertyaszentelés a 10.30 órakor kezdődő nagymisén, illetve a 18 órakor kezdődő román nyelvű szentmisén. Február 3-án, szerdán Szent Balázs ünnepén Balázs-áldást az esti szentmisén osztanak. Február 5-én, a hónap I. péntekén a minorita atyák otthonukban meglátogatják a betegeket.Az arad-ségai katolikus plébániatemplomban kedden, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján 8.30, illetve 17 órától magyar, 18 órától román nyelvű szentmisét celebrálnak. Ugyanaznap Tornyán 10 órakor szentmise. Szederháton holnap, most vasárnap 15 órától kezdődik a szentmise.Az arad-ségai templomban február 7-én, vasárnap minden szentmise után Balázs-áldást osztanak. A templomban megkeresztelték Ficzek Fábián Ştefant.Február 6-án, szombaton 17 órától az arad-gáji Caritas Házban farsangi ünnepséget szerveznek a Marosi Főesperesség ifjúsága számára. A szervezők szeretettel várják a fiatalokat.A pécskai katolikus egyházközségben elhunyt Mester Anna (91).A majláthfalvi katolikus templomban a gyertyaszentelést most vasárnap, a 10 órakor kezdődő szentmisén tartják meg.A nagyiratosi katolikus egyházközségben elhunyt Prokai István (79).A lippai katolikus plébánia alagsorában tegnap tartották azt a farsangi mulatságot, amelyiken több mint 80 helybeli és környékbeli katolikus gyermek és fiatal vett részt. A környékbelieket ft. Andó Attila plébános autóval szállította a helyszínre, majd haza. Az egyházközséghez tartozó Temesújfalun ma keresztelik meg Costar Sebastian Nicolast. Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a lippai katolikus templomban 10 órakor kezdődő szentmisén lesz a gyertyaszentelő szertartás, amit az egyházközséghez tartozó településeken jövő vasárnap tartanak.Az arad-gáji református gyülekezetben megkeresztelték Kun Annamária Stefániát.Január 31-e és február 7-e között imahetet tartanak a feketegyarmati református gyülekezetben a következő vendéglelkészek szolgálatával: január 31-én, vasárnap dr. Molnár Róbert, Kübekháza polgármestere, Magyarországról; február 1-e és 3-a között, hétfőn, kedden és szerdán Végh Tamás, a Budapest- Fasori gyülekezet lelkipásztora; február 4-én, csütörtökön Mike Sámuel, a kecskeméti baptista gyülekezet lelkipásztora; február 5-én, pénteken Kondor Endre, a biharvajdai  református gyülekezet lelkipásztora; február 6-án, szombaton ifj. Demeter Sándor temesvári református segédlelkész; február 7-én, vasárnap Józsa Ferencz, Mosóczy-telepi református lelkipásztor. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.Január 31-e és február 7-e között kerül megszervezésre a vadászi református egyházközségben az egyetemes imahét. Az istentiszteletek este 18 órakor kezdődnek a parókia fűtött termében, a következő lelkipásztorok szolgálatával: vasárnap este Dénes József, nagyzerindi lelkipásztor, hétfőn Seres Géza esperes, kedden Papp Csaba szentleányfalvi, szerdán Szakács Otília köröstárkányi (Bihar megye) lelkésznő, csütörtökön Fábián Tibor nagyvárad-szőlősi segédlelkész, a Harangszó főszerkesztője, pénteken János Levente, körzeti lelkész az ágyai baptista gyülekezetből, szombaton Finta Lilla kisszántói (Bihar megye) lelkésznő. Az egyetemes imahét zárónapján, február 7-én, vasárnap a 11 órától kezdődő istentiszteleten úrvacsoraosztásra is sor kerül. Az imaheti alkalmak minden este szeretetvendégséggel zárulnak. Az istentiszteletekre szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt.Január 31. és február 7. között imahetet tartanak a borosjenői református gyülekezetben. A nyitó és záró istentisztelet 10, míg a kettő között, naponta 17 órakor kezdődnek az imaheti alkalmak. Vasárnap Bodnár Lajos helybeli, hétfőn Józsa Ferencz Mosóczy-telepi lelkipásztor, kedden Seres Géza esperes, szerdán Forró Tamás székelyhídi segédlelkész, csütörtökön Váradi Sándor Károly kisperegi, pénteken Balla Sándor borossebesi, szombaton Bodnár Lajos helybeli, míg vasárnap, az imahét záró istentiszteletén Veres Kovács Attila nagyvárad-olaszi lelkipásztor hirdet igét. Vasárnap az arad belvárosi evangélikus-lutheránus templomban 9 órától román, 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak, utóbbit követően szeretetvendégség lesz. A gyülekezetben elhunyt Szűcs Erzsébet (80).Vasárnap a fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus imateremben 11 órakor kezdődő istentisztelet után tartják a közgyűlést, amelyiken kiértékelik az elmúlt évi eseményeket, megbeszélik az idei terveket.Vasárnaptól ökumenikus imahetet tartanak a simonyifalvi evangélikus-lutheránus szórványgyülekezetben. Az istentiszteletek naponta 18 órakor kezdődnek a következő vendéglelkészek szolgálatával: vasárnap Petrucz János bélzerindi református, hétfőn Szász Zoltán pankotai református, kedden Hegedűs János helybeli katolikus, szerdán Józsa Ferencz Mosóczy-telepi református, csütörtökön Horváth Csaba fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus, pénteken Demeter Sándor temesvári református, szombaton Vékony Zsolt II. éves református teológus-hallgató, vasárnap Korodi Levente kolozsvári evangélikus-lutheránus segédlelkész hirdet igét. Az imahetet záró istentiszteleten úrvacsorához járulnak. Az alkalmakra szeretettel várnak minden érdeklődőt.Vasárnap délelőtt az arad-belvárosi baptista gyülekezetben igét hirdet Boros Gyula ügykezelő lelkipásztor, majd este folytatódik a boldog mondásokról szóló elmélkedés. Igével szolgál Kiss József, az elöljáróság tagja. Alkalmi énekekkel a felnőttkórus szolgál.FehérA nagyenyedi református egyházközségben vasárnap 10 órakor keresztelik Tamás Ernő és Kádár Ibolya, Ingrid Leila nevű leányát. Elhalálozott Csapó István (70).A felenyedi református egyházközségben elhunyt Muntean Vasile (46).HunyadA petrozsényi római katolikus egyházközségben ma keresztelik Csíki Artur és Diana Mariana Ştefan nevű kisfiát. Az aninószai római katolikus egyházközségben az elmúlt héten temették az 53 éves korában lehunyt Sabău Anát. A rákosdi református egyházközségben az elmúlt héten temették Muntean Istvánt (78) és Marilai Lajost (77). Hétfőtől kezdődik az egyetemes imahét, melynek minden napján délután 5 órától istentisztelet lesz. Az igét Erdély különböző vidékeiről meghívott lelkészek hirdetik ez alkalmakkor. Jövő vasárnap délben 11 órakor ünnepi istentisztelettel és úrvacsoraosztással zárul az imahét.A szászvárosi református egyházközségben e vasárnapon délelőtt 10 órakor, a kudzsiri leányegyházban pedig délben 12 órakor lesz istentisztelet. A lupényi református egyházközségben az elmúlt héten temették Szabadi Irént (46), Vas Lászlót (58) és Andrási Erzsébetet (85). E vasárnapon délelőtt 11 órakor ünnepi istentisztelettel és úrvacsoraosztással zárul az egyetemes imahét. Krassó-SzörényA resicabányai Havas Boldogasszony plébánia híreiVasárnap, január 31-én 11 órakor a bérmálásra készülő fiatalok szülei fognak találkozni (azok, akik kedden nem tudtak részt venni). 18.15-kor pedig felolvassuk a februári “Életigét”.Hétfőn 18 órakor megyénk hitoktatói tartanak találkozót a Katekétikai Központban, ugyanabban az órában van a katekumenek találkozója is. Kedden Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. A szentmisék 7.15-kor és 17.30-kor lesznek, mindkettő három nyelven. Mindegyik szentmise keretében gyertyaszentelés lesz.Kedden az esti szentmise után az elsőáldozásra készülő gyerekek szülei tartanak találkozót.Szerdán Szent Balázs ünnepe. Minden szentmise után Szent Balázs-áldást osztunk (vasárnap is).Szombaton 14.00 órakor a Lighezan-Breuer család újszülöttjét, Anais Giuliát fogjuk megkeresztelni.Készen van a “Hírnök”. Megkérjük az utcafelelősöket, hogy vegyék át a sekrestye bejáratánál.Ugyancsak vasárnap, január 31-én a szentmiséken a haiti földrengéskárosultakért rendezünk országos Caritas-gyűjtést, így a mi templomunkban is, minden szentmise keretében. A befolyt összeget a temesvári egyházmegyei Caritashoz küldjük. Segítséget, felajánlást még néhány napig a plébánia irodáján is le lehet adni. Hálásan köszönjük.Pál József-Csaba főesperes-plébánosTemesZarándoklat a székesegyházhozJanuár 30-án, szombaton egyházmegyénk papsága, valamint a különböző egyházközségekben tevékenykedő férfi és női szerzetesrendek tagjai zarándokolnak a dómhoz. A 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét nm. és ft. Roos Márton megyés püspök celebrálja. A szentmisét követően bemutatják Varga Gabriella és dr. Vencser László Megalkuvás nélkül című könyvét, amellyel a szerzők a száz esztendővel ezelőtt született Jakab Antal püspöknek állítanak emléket.A dettai római katolikus templomban vasárnap a 11 órakor kezdődő szentmisét az egyházközségben tavaly elhalálozott hívek (48) lelki üdvéért ajánlják fel. A zsombolyai római katolikus templomban megkeresztelték Stoicu Mariát. Az egyházközségben elhalálozott Plantus Katharina (88), Helberg Katharina (85), Molnár Mária (75), Mixici Emília (86).A gátaljai római katolikus egyházközségben elhalálozott Takács Tibor (37), Halga György.A lugosi református egyházközségben elhalálozott Fabriczky András (81).A végvári református egyházközségben elhalálozott Kiss Mária (78).Az igazfalvi református egyházközségben elhalálozott Sándor Mária (84), Sipos Margit (79).TemesvárA belvárosi római katolikus egyházközségben eltemették Bob Márta (85) urnáját.A temesvár-gyárvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Jakobi Anna (83), Magyarmedvesen Gálik András (73).A józsefvárosi római katolikus egyházközségben elhalálozott Reiter Julianna (78).A mehalai római katolikus templomban megkeresztelték Fodor Alexandrut, Kármán Márk Eriket, Kerciov Patrick Mariant. Az egyházközségben elhalálozott Ciuleac Boncu Francisc (79).A belvárosi református egyházközségben elhalálozott Szántai Katalin (84).Az újkissodai református egyházközségben elhalálozott Teslér Sándor (59), Horvát Ilona (88).A baptista imaházban vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteleten úrvacsorában részesülnek a gyülekezet tagjai.

Hozzászólások