Egyházaink hírei

2023. július 27. 17:55 (csütörtök) /

„Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra szolgál, azoknak, akiket rendelése értelmében szentségre hívott. Akiket ugyanis eleve ismert, azokat előre arra rendelte, hogy hasonlókká váljanak.”

(Rom 8, 28–29.)

 

Arad 

 

Harmincéves az Aradi Máltai Szeretetszolgálat

Az Aradi Máltai Szeretetszolgálat július 29-én, szombaton 10 órától megemlékező, jubileumi szentmisét szervez a kisiratosi római katolikus templomban. Főcelebráns és ünnepi szónok, ft. Szabó Péter, a Máltai Lovagrend képviselője. A kiemelkedő eseményre szeretettel várják Arad megyéből a Máltai tagokat, a támogatókat és a szimpatizánsokat egyaránt – tájékoztatta a Nyugati Jelent Farkas Viktória elnök.

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban augusztus 1-jén, kedden, az esti magyar nyelvű szentmise után a Porcuincula búcsú megnyitása. Augusztus 2-án, szerdán, az esti szentmiséig minden plébániatemplomban egyszer elnyerhető a Porciuncula teljes búcsú, aminek a feltételei: szentségekhez járulni, imádkozni a Szentatya szándékára a Hiszekegy, illetve a Miatyánk kezdetű imát.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban vasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise az egyházközséghez tartozó Tornyán. Aradon csütörtökön 18 órakor szentségimádás magyar nyelven, 19 órakor román nyelven.

 

A pécskai római katolikus templomban szombaton 13 órakor keresztelik meg Szanda Dávidot. Az egyházközségben elhunyt Gáspár Izabella (81) és Karnis László (71).

 

Templombúcsú Szentannán

2023 a szentannai közösség jubileumi éve, mivel négy évfordulót ünnepelnek: a katolikus plébánia megalapításának 275. évfordulóját, a nagy tűzvész 165. évfordulóját, a Szent Anna-templom felszentelésének 155. évfordulóját és a Szentháromság emlékmű felépítésének 135. évfordulóját. Az ünnepségre július 29-én, július 30-án és július 31-én kerül sor. Július 29-én, szombaton 17.30 órai kezdettel a meghívottak közös vacsorán vesznek részt. Másnap, július 30-án a Szent Anna-templomban az ünnepi búcsú szentmise 10.30 órakor kezdődik, főcelebráns: Klaus Rapp plébános, a Gerhards-Werk Stuttgart Egyesület elnöke, aki német nyelven szól az egybegyűltekhez. Koncelebrál Erős Miklós zimándújfalui és szentannai plébános és Balogh László arad-mikelakai és öthalmi plébános, aki román nyelven mond szentbeszédet. Délután 5 órakor a német népviseletbe öltözött párok felvonulnak és táncolnak a Katharina Ackermann parkban. Este 21.30 órakor Kirchweih-bált tartanak. A mulatni vágyók július 31-én, hétfőn este utóbálozhatnak.

 

A nagyiratosi római katolikus egyházközségben ma, pénteken 19 órától megemlékező szentmise Veres József és neje, Ilona tiszteletére. Az egyházközség hívei is részt vesznek szombaton Kisiratoson a Máltai Szeretetszolgálat 30 éves fennállása alkalmából 9.30 órakor kezdődő ünnepélyes szentmisén. Ugyanaznap 19 órakor Nagyiratoson szentmise, vasárnap 10 órakor ugyancsak Nagyiratoson, 11.30 órakor Nagyvarjason kezdődik a szentmise. 

 

Requiem Ciuraru János elhunyt plébános lelki üdvéért 

Július 30-án, szombaton a pankotai plébániatemplomban 18 órai kezdettel gyászmisét mutatnak be az egy éve elhunyt Ciuraru János elhunyt plébános lelki üdvéért. A plébániához tartozó galsai filiatemplomban július 30-án, vasárnap 12 órakor mutatnak be megemlékező gyászmisét.

 

Német hívek zarándoklata Máriaradnára

Augusztus 2-án, a Porciunkula ünnepén a temesvári egyházmegye területén élő, valamint az időközben külföldre települt német nemzetiségű hívek és leszármazottaik zarándokolnak a máriaradnai bazilikához. A program a következő:

augusztus 2., szerda: 

10.30 óra – Mária-énekek a kegytemplomban,

11.00 Uhr – ünnepi szentmise, főcelebráns: a zsombolyai származású Robert Dürbach jelenleg uhingeni (Németország) plébános, aki ez alkalommal ünnepli ezüstmiséjét, vagyis pappá szentelésének 25. évfordulóját. Koncelebrál: Msgr. Johann Dirschl általános helynök, Andreas Reinholz kanonok, máriaradnai plébános, Ulrich Letzgus újmisés pap (Dettingen/Rottenburg-Stuttgart), valamint a zarándokokkal érkező lelkipásztorok. A liturgia zenei szolgálatát dr. Franz Metz bánsági származású, jelenleg Németországban élő orgonista, zenetudós és meghívottai látják el: Ildiko Babenco (szoprán), Wilfried Michl (bariton), Sara Busuioc (hegedű), Franz Metz (orgona). Előadásukban több bánsági zeneszerző (Pogatschnigg, Klee, Ranftl, Oschanitzky, Berecz) művei csendülnek fel. 12.30 óra: ebéd (feliratkozni a következő elérhetőségen: j.cadarean@yahoo.com/ tel.: 0729-919-965). 14.30 óra – keresztúti ájtatosság a bazilika mögötti dombon lévő stációknál (rossz idő esetén a kegytemplomban).

Ebéd után a résztvevőknek alkalmuk nyílik megtekinteni a radnai kolostormúzeumot, a kegytárgyboltot és az infóközpontot.

 

A belvárosi református egyházközségben vasárnap 10 órától és 18 órától tartanak istentiszteletet. Csütörtökön 18 órától bibliaórát tartanak.

A majláthfalvi szórvány gyülekezetben a múlt héten temették Lóga Bélát (74 éves), a belvárosi gyülekezetben Kun Emese Melindát (42 éves) és Jenei Imrét (88 éves) kísérték utolsó földi útjára. 

 

A Mosóczy-telepi református egyházközségben július 28-án, pénteken 18 órától házi bibliaórát tartanak. Vasárnap 10 és 18 órától istentiszteletet tartanak. Augusztus elsején, kedden 10 órától nőszövetségi bibliaórát tartanak.

 

A borosjenői református egyházközségben vasárnap 14 órakor tartanak istentiszteletet. 

Ágyán pénteken 18 órától ifjúsági bibliaórát tartanak. A vasárnapi istentisztelet 11 órától kezdődik. 

Pankotán vasárnap 16 órától tartanak istentiszteletet. 

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet, csütörtökön 18 órától bibliaórát tartanak. A gyülekezet Facebook-oldalán naponta 10 órától áhítat követhető.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órakor kezdődik az istentisztelet. A helybeli fiatalok a gyülekezet kladovai nyári táborában tartózkodnak július 28-ig, ott 35 gyermek és fiatal részére szerveztek keresztény művészeti tábort.

                  

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggel hálát ad azért, hogy Jézus felhatalmazott bennünket a hozzá hasonló jócselekedetek végzésére. A délelőtti igehirdetésben az Ékes kapunál történt jócselekedetről hallunk igehirdetést Szabó Sándor lelkipásztor részéről, majd délután közösségépítő alkalomra kerül sor.

 

 

Krassó-Szörény

 

Bérmálás Boksánbányán

Dirschl Johann általános helynök július 30-án, vasárnap Boksánbányán 30 fiatalt részesít a bérmálás szentségében. A szentmise 10 órakor kezdődik. A bérmálkozók felkészítését Irimiciuc Emil Alin plébános irányította. 

 

Templombúcsú Resicabányán

A resicabányai Havas Boldogasszony plébánia közössége augusztus 5-én ünnepli a templombúcsút. Az ünnepi szentmisét három nyelven 11 órai kezdettel mutatják be. Ezt megelőzően, július 27–30. között a hívek imakilenceden vehetnek részt, amelynek keretében minden nap különböző szándékra kérik a Szűzanya közbenjárását.

 

Nyári tábor Temesszlatinán

A Temesszlatinai Római Katolikus Plébánia a Temeszlatinai Polgármesteri Hivatal és a iași-i Don Orione központ közreműködésével augusztus 14-20. között ifjúsági tábort szervez, amelynek témája: Engedd, hogy Isten meglepjen téged. A programban szerepel: ima, katekézis, szórakozás, színjátszás, miniolimpia. További információk a temesszlatinai plébániai hivatalban kaphatók.

 

 

Temes

 

Megemlékezés Adam Müller-Guttenbrunn író halálának 100. évfordulója alkalmából 

Temeshidegkúton augusztus 4-én, pénteken megemlékezést tartanak a település szülötte, Adam Müller-Guttenbrunn bánsági sváb író, újságíró, színházigazgató, színházkritikus halálának 100. évfordulója alkalmából. (Adam Müller-Guttenbrunn Bécsben hunyt el 1923. január 5-én.) A program a következő:

14.30 óra – Látogatás a temeshidegkúti Adam Müller-Guttenbrunn múzeumban. A múzeumot német és román nyelven Michael Szellner, az aradi Német Demokrata Fórum elnöke mutatja be; 16 óra – Requiem a temeshidegkúti római katolikus templomban, bemutatja Ioan Cădărean lippai és temesújfalui plébános, aki a helyi közösség pasztorációját ellátja. Fellép a Banater Rosmarein csoport Edith Singer vezetésével; 17 óra –Agapé az egykori plébánia udvarán; 18 óra – Megemlékezés a kultúrotthonban német és román nyelven, felszólal Codrean Dan temeshidegkúti polgármester. Peter-Dietmar Leber, a Landsmannschaft der Banater Schwaben e.V. elnöke Adam Müller-Guttenbrunn író munkásságáról tart előadást. Végül a Banater Rosmarein csoport részleteket ad elő az író Meister Jakob und seine Kinder című regényéből Karina Reitsch rendezésében.

 

Temesvári egyházmegyei csoport a lisszaboni Ifjúsági Világtalálkozón

A világtalálkozón a CIM – Coetus Internationalis Ministrantium – nemzetközi szövetség képviseletében, alelnöki minőségben részt vesz Irimiciuc Emil Alin boksánbányai plébános. Pál József Csaba megyés püspök augusztus 2-án szentmisét mutat be magyar nyelven, augusztus 3-án magyar nyelven, augusztus 4-én román nyelven katekézist tart a fiataloknak. 

 

Európai Egyházközségek Kollokviuma Temesváron

Idén július 29. és augusztus 3. között Temesváron kerül sor az Európai Egyházközségek Kollokviuma találkozójára, amikor mintegy százötven személy érkezik külföldről, és kis csoportokban felkeresik a különböző felekezetek plébániáit. Ennek keretében július 29-én, szombaton 17.30 órakor a Szent György-székesegyházban Pál József Csaba megyés püspök szentmisét mutat be olasz és német nyelven a résztvevőknek. A lugosi görögkatolikus püspökséget Angelo-Narcis Pop, általános helynök képviseli. A kollokvium rendezvényét minden második évben Európa különböző városaiban szervezik meg, amikor papok és világiak találkoznak néhány napra a kontinens minden részéből, hogy megvitassanak egy meghatározott témát. Az idei téma: Temesvár 2023 –Reményt Európának. Hogyan lehet egy keresztény közösség meghatározó a mai világban? A kollokvium a Renovabis Alapítvány támogatásával zajlik.

 

Nyári orgonakoncertek

Idén is folytatódik a néhány évvel ezelőtt dr. Franz Metz orgonaművész és zenetudós által kezdeményezett nyári orgonakoncert-sorozat, amelynek helyszínei a temesvári egyházmegye területén lévő templomok. Dr. Franz Metz meghívottai idén: Ildiko Babenco (szoprán), Wilfried Michl (bariton), Sara Busuioc (hegedű).

A koncertek programja a következő: július 28., péntek, 19 óra, szépfalui római katolikus templom. Műsoron Charles John Stanley, Johann Michael Haydn, Hermann Klee, Joseph Haydn, Wilhelm Schwach, Johann Weber, Eduard Berecz, Guido Pogatschnigg, Richard W. Oschanitzky, Anton Horner, Johann Christian Heinrich Rinck művei szerepelnek;

július 29., szombat, 19 óra, újszentesi református templom. Műsoron Charles John Stanley, Johann Michael Haydn, Wilhelm Schwach, Johann Weber, Eduard Berecz, Guido Pogatschnigg, Richard W. Oschanitzky, Anton Horner, Johann Christian Heinrich Rinck művei szerepelnek;

július 30., vasárnap, 10.30 óra, zsombolyai római katolikus templom. A szentmise keretében különleges zeneművek csendülnek fel Robert Dürbach bánsági származású, jelenleg Németországban szolgáló lelkipásztor ezüstmiséje alkalmából;

augusztus 1., kedd, 19.30 óra, temesvári Szent György székesegyház. 

Műsoron Guido Pogatschnigg, J. Michael Haydn, Hermann Klee, Wilhelm Schwach, Eduard Berecz, Richard W. Oschanitzky, Anton Horner, Johann Christian Heinrich Rinck zeneszerzők művei szerepelnek;

augusztus 2., szerda, 10.30 óra, máriaradnai kegytemplom, a német hívek zarándoklata keretében. A szentmise előtt több bánsági zeneszerző (Pogatschnigg, Klee, Ranftl, Oschanitzky, Berecz) művei csendülnek fel. 

 

A temesvár-újkissodai plébániatemplomban Jäger Béla helyi plébános vezetésével minden csütörtökön a 18 órakor kezdődő szentmise után szentségimádásra kerül sor, amelynek témája Jézus Szentséges Szíve. A szentségimádást a plébániai közösségért és az új plébániaépület befejezéséért ajánlják fel. 

 

Orgonakoncert Dettán

A 2023-as Dettai Városnapok keretében a római katolikus plébánia a Szent Anna-templomban orgonakoncertet szervez, amelynek meghívottja Tüzes Marcell Sámuel budapesti orgonaművész. A július 29-én, szombaton 11 órakor kezdődő koncert az első az átfogó felújításon átesett templomi orgonán. A belépés díjtalan.

 

Zsombolyai Napok – Városi Fesztivál és templombúcsú

A Németországba kivándorolt zsombolyai németek egyesülete (HOG Hatzfeld) a Zsombolyai Polgármesteri Hivatallal és a városi tanáccsal együttműködve július 28. és augusztus 5. között szervezi meg a Zsombolyai Napok kulturális rendezvényt és a templombúcsút.

A program a következő: július 28., megnyitó; 16 óra: találkozás és kulturális műsor a Hatzfelder Pipatsche német néptáncegyüttessel és szavalatok a Német Demokrata Fórum zsombolyai székházában; 19 óra: kulturális program a Stefan Jäger Múzeumban. A rendezvény keretében a HOG Hatzfeld Egyesület több festményt (főleg Stefan Jäger festményeiről Franz König által készített másolatokat) adományoz a Jäger Múzeumnak. Július 29., 17 óra: kulturális program a zsombolyai Sajtómúzeumban. A HOG Hatzfeld egyesület a Heimatblatt/A zsombolyaiak németországi folyóiratát és más értékes dokumentumot adományoz a jelenlegi múzeumnak.

Július 30.: szentmise a zsombolyai Szent Vendel plébániatemplomban, amelyet a zsombolyai születésű Robert Dürbach atya (jelenleg uhingeni plébános), celebrál, aki egyben ezüstmiséjét, pappá szentelésének 25. évfordulóját is ünnepli. Ez alkalomból Pál József Csaba megyés püspök megbízásából Pozsonyi Daniel helyi plébános Szent Gellért Érmet nyújt át Josef Kochnak, a HOG Hatzfeld tiszteletbeli elnökének, a laudációt Robert Dürbach atya tartja. A liturgia zenei szolgálatát dr. Franz Metz orgonaművész látja el. A szentmisét követően a plébánia udvarán az összes résztvevő találkozójára kerül sor, a zsombolyai plébánia, a helyi Német Fórum és a HOG Hatzfeld Egyesület szervezésében. Délután a temetőben, a papok kriptájánál koszorúznak.

Augusztus 5.: Templombúcsú ünnepe, a szentmisét bemutatja Pozsonyi Daniel helyi plébános. A liturgiát követően fellép a Hatzfelder Pipatsche német néptáncegyüttes. Szervezők: a zsombolyai Német Fórum és a HOG Hatzfeld Egyesület. Este a hagyományos búcsús bált tartanak. 

 

Imaéjszaka a Guadalupei Boldogságos Szűz Mária kegyképével Zsombolyán

A zsombolyai Szent Vendel templomban július 28-án este, illetve a július 28-ról 29-re virradó éjszaka imaéjszakát tartanak a megtérést és bűnbánatért. A virrasztás mottója: Áldozatom a bűnbánó lélek, az alázatos és töredelmes szívet nem veted meg (Zsolt 51, 19.). Az imaéjszaka programja a következő: 18 óra – Rózsafüzér ájtatosság – fájdalmas titkok és ájtatosságok a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére, gyónási lehetőség; 19 óra – Szentmise római rítus szerint, bemutatja Pozsonyi Daniel zsombolyai plébános; 20 óra – A Guadalupei Boldogságos Szűz Mária kegyképét bemutatja loan Chișărău görögkatolikus lelkipásztor; 21 óra – Konferencia: Digitális rabszolgaság, előadó: Valentin Danciu lelkipásztor; 22 óra – Könyörgő kánon Istennek Szentséges Szülőjéhez (Paraklisz); 23 óra – Szentmise bizánci rítusban, bemutatja loan Chișărău görögkatolikus lelkipásztor; 0.15 óra – agapé; 0.45 óra – Rózsafüzér - dicsőséges titkok, gyónási lehetőség; 1.15 óra – Szentségkitétel, szentségimádás, szentségi áldás; Nézem Jézust, aki jelen van a Legszentebb Oltáriszentségben, Ő pedig engem néz; 2.30 óra – Rózsafüzér ájtatosság – örvendetes titkok, gyónási lehetőség; 3 óra – Az isteni irgalmasság rózsafüzére; 3.10 óra – keresztúti ájtatosság; 4 óra – A plébánia felajánlása a Boldogságos Szűz Mária Béke Királynőjének; Rózsafüzér ájtatosság – a világosság titkai, Laudes; 5 óra – záró szentmise latin rítusban, bemutatja Cristinel Balan lovrini plébános. A hívek kérésre mindegyik jelen lévő plébánosnál elvégezhetik szentgyónásukat.

 

Nyári tábor gyermekeknek és fiataloknak

Július 31. és augusztus 5. között az Óbesenyői Római Katolikus Plébánia az Óbesenyői Polgármesteri Hivatallal és a helyi Jáku Ronkov Kulturális Egyesülettel közösen nyári tábort szervez Mojta familja – Az én családom témával a gyermeknek és a fiataloknak 3-tól 13 éves korig. A nyári tábor célja, hogy a gyermekek együtt szórakozzanak és sok izgalmas játékban vegyenek részt. Idén minden nap 17 órától várják a gyermekeket az óbesenyői plébániatemplomba.

 

Szentségimádás a családokért

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban augusztus 3-án, csütörtökön 19 órai kezdettel szentségimádást tartanak a családokért: 250 éves a kisőszi katolikus közösség. A lovrini plébániához tartozó kisőszi közösség tavaly ünnepelte a település létrejöttének 250. évfordulóját. Az ünnepség keretében már akkor megemlítették, hogy idén ismét negyed évezredes jubileumra kerül sor: az első templom felépítésének 250. évfordulójára. Az ünnepségre augusztus 6-án kerül sor. Ez alkalomból a program a következő: 9.30 óra: a meghívottak fogadása; 10 óra: szentmise, főcelebráns: Dirschl Johann általános helynök; 11.15 óra: a sváb népviseletben érkezett párok felvonulása, kulturális műsor a plébánia udvarán, a Kirchwei-fa körül; 13 óra: ebéd a plébánia udvarán.

 

„Orgile Cetății” / A vár(os) orgonái Nemzetközi Fesztivál 

A Timorgelfest Kulturális Egyesület kezdeményezésére június 28. és szeptember 6. között szervezik meg Temesváron a második „Orgile Cetății / A vár(os) orgonái” Nemzetközi Fesztivált. Koncerteket a város több templomában, köztük számos római katolikus templomban tartanak. 

A program a következő: július 30. / 19 óra – Temesvári Nyugati Egyetem, Aula Magna, Orgonakoncert és sand art, fellép: Cristina Struța (orgona), Mariana Pachiș (homokszobrász). Augusztus 2. / 19 óra – Temesvár-belvárosi Szent Katalin templom. Orgona- és kórus hangverseny, fellép: Voces Timisienses, vezényel: Lucian Onița, Felician Roșca (orgona). Augusztus 6. / 19 óra – Temesvár-újkissodai Szent József templom: Orgona- és gitárkoncert, fellép: Alexandru Tulcan (orgona), Alexandru Crețescu (gitár). Augusztus 16. / 19 óra, Temesvári Notre Dame római katolikus templom: fellép: Matei Ioachimescu & The Romanian Flute Ensemble. Augusztus 20. /19.30 óra – Temesvár-erzsébetvárosi Jézus Szentséges Szíve templom: Egyházzenei orgonahangverseny, fellép: Marcel Costea (orgona), Zsuzsanna Cerveni (szoprán). Augusztus 23. / 19 óra – A Zene- és Színművészeti Kar Orpheum terme: Orgonakoncert, fellép: a temesvári Zene- és Színművészeti Kar orgona osztályának hallgatói, Prof. Cristina Struța osztálya.

Augusztus 27. / 19 óra – Temesvár-szabadfalui Szent Rókus templom 

Oktató előadás gyerekeknek. Szeptember 3. / 19 óra – Temesvári Új Ezredév Református Központ (Splaiul Morarilor 1b / Malomárok-sor 1b.)

Orgonakoncert és Academica Brass, Mészáros Zsolt Máté (orgona) Magyarország és Academica Brass, koordinátor: dr. Sergiu Cârstea egyetemi tanár. Szeptember 6. / 19 óra – Temesvári Betania Hetednapi Adventista imaház (Independenței utca 19): Orgona- és zenekari koncert, fellép: Filip Sebeșan (orgona), Andreas Schein (karmester), Musica Sacra Temeswar zenekar.

 

 

 

Hozzászólások