Egyházaink hírei

2023. augusztus 24. 15:24 (csütörtök) /

„Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.” „Boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám.”

Mt 16, 14,17.

 

Az esztergom-budapesti segédpüspök felszentelése

 

Szentatyánk, Ferenc pápa ez év június 27-én Fábry Kornél atyát, a kaposvári egyházmegye papját, az Emmánuel Közösség tagját guardialfierai címzetes püspökké és az esztergom-budapesti főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki. Fábry Kornél atya püspökké szentelése 2023. szeptember 2-án, szombaton 10 órakor kezdődik a budapesti Szent István-bazilikában. A szentmise főcelebránsa és főszentelő Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, társszentelők: Varga László kaposvári megyés püspök és Michael Wallace Banach apostoli nuncius.  A szentmisén részt vesz Pál József Csaba temesvári megyés püspök és Dirschl Johann általános helynök.

 

Marosi Főesperesség

Templombúcsúk a főesperességben

– A lippai plébániához tartozó Máslak római katolikus templomát Szent Bertalan apostol tiszteletére szentelték, és a közösség idén ünnepli a templom 250 éves jubileumát. A hagyományos Kirchweih augusztus 27-én, vasárnap 11 órakor szentmisével kezdődik. Ezt követően a Polgármesteri Hivatal előtt leleplezik a 1898-ban Máslakon született és 1984-ben a helyi temetőben örök nyugalomra talált Peter Barth költő tiszteletére készült emléktáblát, majd koszorút helyeznek el a templom előtt lévő emlékműnél. A máslaki, a környékbeli hívek a németországi vendégekkel együtt a máslaki parkban táncokkal és a rozmaringcsokor elárverezésével megnyitják a Kirchweih bált. A zenét a Blumenthaler Musikanten együttes biztosítja.

– A lippai római katolikus közösség szeptember 2-án, szombaton ünnepli a hagyományos Kirchweih-t. A Nepomuki Szent János, Bánság védőszentje tiszteletére felszentelt templomban a szentmisét 12 órai kezdettel mutatják be. Délután 5 órakor a német népviseletbe öltözött párok kulturális műsorára kerül sor az Kis parkban, este 8 órakor pedig a városi rekreációs központban bált tartanak, zenél a Rekascher Musikanten, Banater Rosmarein, Banat-JA Arad, Banater Kranz együttes. Szervezők: Lippai Római Katolikus Plébánia, Lippai Polgármesteri Hivatal, Német Demokrata Fórum.

– Az újaradi római katolikus templomot Szűz Mária Szent Neve tiszteletére szentelték. A templombúcsút szeptember 9-én, szombaton ünnepli a közösség. A programnak megfelelően 9 órakor a német népviseletbe öltözött párok felvonulására kerül sor, ezt követően a helyi templomban 10 órakor Dirschl Mates helyi plébános mutat be szentmisét. A liturgia után, 11.15 órakor emléktáblát lepleznek le a templomban. A kulturális műsor és a búcsús csokor árverezése 16 órakor kezdődik.

 

Ifjúsági nap Pécskán

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ, a Marosi Főesperesség és a Pécskai Római Katolikus Plébánia közös szervezésében augusztus 31-én ifjúsági napot tartanak a pécskai bivalyfarmon, amelynek témája: Ki és mi illik hozzám? A program: 10 órakor szentmise, 11.15 órakor megnyitó tánc, 11.30 órakor kiscsoportos beszélgetés, ebéd után, 14–16 óra között olimpiai játékok és futballmérkőzés.

 

Kápolna megáldása Szinekén

A borosjenői plébániához tartozó Szinekén augusztus 26-án, szombaton Pál József Csaba megyés püspök a többségében szlovák közösséget keresi fel, és a 10 órakor kezdődő szentmise keretében megáldja a nemrég felújított helyi kápolnát.

 

Templombúcsú Újaradon

Az újaradi római katolikus templomot Szűz Mária Szent Neve tiszteletére szentelték. A templombúcsút szeptember 9-én, szombaton ünnepli a közösség. A programnak megfelelően 9 órakor a német népviseletbe öltözött párok felvonulására kerül sor, ezt követően a helyi templomban 10 órakor Dirschl Mates helyi plébános mutat be szentmisét. A liturgia után, 11.15 órakor emléktáblát lepleznek le a templomban. A kulturális műsor és a búcsús csokor árverezése 16 órakor kezdődik.

 

Arad

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz plébániatemplomban vasárnap, évközi 21. vasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán. Az egyházközségben megkeresztelték Rafai Luca Andreit és Sandici Dariot. Elhunyt Tamás Andrea (54).

 

A nagyiratosi római katolikus egyházközségben augusztus 26-án, szombaton 17 órakor köt házasságot Lippai Tímea és Lemhényi Norbert. Vasárnap a nagyiratosi római katolikus templomban 10 órakor kezdődő szentmisén gyűjtést szerveznek a virágokra.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet tartanak. A parókia Facebook oldalán naponta 10 órától áhítat követhető.

 

Az arad-belvárosi református egyházközségben a héten kísérték utolsó földi útjára Özvegy Fodor Rozáliát (87). Vasárnap a megszokott rendben, 10 és 18 órától tartanak istentiszteletet.

Újkenyér ünnepére készülve a gyülekezetben hátfőtől szombatig naponta 18 órától bűnbánati alkalmakat tartanak az imateremben. Augusztus 3-án, vasárnap útvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentisztelet.

A mosóczy-telepi református egyházközségben pénteken 18 órától bűnbánati alkalom. Vasárnap 10 órától Újkenyér alkalmából úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletet, majd 18 órától hálaadó istentiszteletet tartanak a templomban. Az ünnepi istentiszteletek során Gombos Gábor lelkipásztor hirdet igét. 

 

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 12 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggeli imaóráján a hívek Isten üdvözítő tervének minél jobb megismeréséért imádkoznak.  Az igeszolgálat mind délelőtt, mind délután a hívő élet Isten szerinti életgyakorlat fontosságát taglalja.

A borosjenői református egyházközségben vasárnap 14 órától úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet. Szintén vasárnap úrvacsorával egybekötött istentisztelet lesz Ágyán 11 órától, Pankotán 16 órától és Csermőn 18 órától.

Az erdőhegy-kisjenői református egyházközségben vasárnap 10 órától, Vadászon 12 órától, Szapáryligeten 14, Simándon 16 órától Újkenyér alkalmából úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletet tartanak. Erdőhegy-Kisjenőben szintén vasárnap 16 órától délutáni istentiszteletre kerül sor. 

 

 

Temes

 

A temesvár-újkissodai plébániatemplomban Jäger Béla helyi plébános vezetésével minden csütörtökön a 18 órakor kezdődő szentmise után szentségimádásra kerül sor, amelynek témája Jézus Szentséges Szíve. A szentségimádást a plébániai közösségért és az új plébániaépület befejezéséért ajánlják fel. 

 

Egyházzenei koncert a Szt. Katalin-templomban Temesváron

 

Szentmise különleges zenei aláfestéssel a Szt. György római katolikus székesegyházban 2023. augusztus 26-án. Szombaton, 18.30 órai kezdettel kerül sor a Szent Katalin Temesvár-belvárosi plébániatemplomban egyházzenei koncertre. A zenei szolgálatban közreműködő szólisták Tobias Namberger (tenor), Thomas Auer (bariton) és Florian Kölbl (orgona), akik eredetileg a Passaui Egyházmegyéből, Pockingból származnak. Ugyancsak az orgonánál játszik Denis Moldovan, a Szt. Katalin temesvári templomának orgonistája. A vendégzenészek és a vendéglátó templom orgonistája több éve szakmai partnerséget ápolnak, amelynek keretében ilyen jellegű koncerteket szerveznek azokban a németországi és romániai templomokban, ahol mindketten dolgoznak. A műsorban olyan művek hangzanak fel, mint B. Fruth, J.B. Molitor, F. X. Hartig, J. P.  Lecot, ezek olyan zeneszerzők, akiket a temesvári közönség még nem ismer annyira. Ugyanezek a fiatal zenészek adják majd a zenei keretet a második napon, 2023. augusztus 27-én, a Szent György temesvári római katolikus székesegyházban délelőtt 10 órakor német nyelven celebrált szentmise keretében. Az augusztus 27-i vasárnapi misére J. B. Molitor C-dúr miséjét készítik elő.

 

„Orgile Cetății” / A vár(os) orgonái Nemzetközi Fesztivál 

Koncertek a város több templomában, köztük számos római katolikus templomban tartanak. 

A program a következő:

augusztus 27. / 19 óra – a szabadfalui Szent Rókus-templomban Oktató előadás gyerekeknek.

szeptember 3. / 19 óra – Temesvári Új Ezredév Református Központ (Splaiul Morarilor 1b / Malomárok-sor 1b.) – orgonakoncert és Academica Brass, Mészáros Zsolt Máté (orgona) Magyarország és Academica Brass, koordinátor: dr. Sergiu Cârstea egyetemi tanár;

szeptember 6. / 19 óra – Temesvári Betania Hetednapi Adventista imaház (Independenței utca 19) – Orgona- és zenekari koncert, fellép: Filip Sebeșan (orgona), Andreas Schein (karmester), Musica Sacra Temeswar zenekar.

 

Admissio szertartása a temesvári székesegyházban

Augusztus 27-én, vasárnap a 18.30 órakor kezdődő román nyelvű szentmisét Pál József Csaba megyés püspök mutatja be, amelynek keretében két diakónusjelölt, a csáki plébániához tartozó józsefszállási születésű Ovidiu Virag és a kiskrassói születésű Branko Marian Duma részt vesz az admissio (a diakónusjelöltek közé történő felvétel) szertartásán. 

 

Bánsági ünnep Münchenben

Augusztus 27-én, vasárnap tartják a dunai sváb közösségek tagjainak hagyományos zarándoklatát a müncheni Maria Ramersdorf kegytemplomhoz. A temesvári egyházmegyéből Dirschl Johann általános helynök vesz részt az eseményen, amelyen jelen lesz Robert Dürbach, a Bánságból elszármazott lelkipásztor. A zarándoklat 15.30 órakor Rózsafüzér ájtatossággal kezdődik, a szentmisét 18 órai kezdettel mutatják be. A zenei szolgálatot a helyi templomi énekkar és a müncheni Szent Pius bánsági kórus látja el, C. P. Wusching: Missa brevis című szerzeményét adják elő, szólista Wilfried Michl, orgonán játszik dr. Franz Metz bánsági származású orgonaművész. A müncheni Maria Ramersdorf kegytemplom és a máriaradnai bazilika között fennálló partneri kapcsolat több mint 10 éves. 2011-től a máriaradnai kegykép másolata megtalálható a müncheni kegytemplomban, 2012-től pedig a Maria Ramersdorf-i kegykép másolata a radnai bazilikában. 

 

A pasztorációban tevékenykedő felelősök és munkatársak találkozója

 

Szeptember 4-én és 5-én a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum ad otthont a temesvári egyházmegye pasztorációs irodáiban és csoportjaiban tevékenykedő felelősök és munkatársak találkozójának. A közös programokon jelen lesznek a püspöki aula tagjai, a marosi és a hegyvidéki főesperes, az Ifjúsági Pasztorációs Iroda, a Családpasztorációs és a Felnőttpasztorációs Iroda, a sajtóiroda munkatársai, a hivatásokért, a szerzetesekért, valamint a teológiai hallgatókért és az állandó diakónusokért felelős lelkipásztorok. A találkozón a résztvevők az új pasztorációs terv összeállítása mellett az új pasztorációs év mottójának és témájának fényében arra a kérdésre is keresik a választ, hogy melyek azok a konkrét lépések, amelyek az Ige megélését célozzák magánszemélyként, a munkatársak csoportjában, illetve azokban, akikért dolgoznak.

 

Marton Zsolt váci megyés püspök ezüstmiséje

 

Szeptember 9-én, szombaton 11 órától Marton Zsolt váci megyés püspök hálát ad pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából Vácon a Barátok templomában. Az ünnepi szónok dr. Beer Miklós, az egyházmegye nyugalmazott püspöke lesz – adta hírül a váci egyházmegye honlapja. Az ezüstmisén részt vesz Pál József Csaba megyés püspök. 

 

Temesi Főesperesség

 

Szentségimádás a temesvár-újkissodai templomban

 

A temesvár-újkissodai plébániatemplomban Jäger Béla helyi plébános vezetésével minden csütörtökön a 18 órakor kezdődő szentmise után szentségimádásra kerül sor, amelynek témája Jézus Szentséges Szíve. A szentségimádást a plébániai közösségért és az új plébániaépület befejezéséért ajánlják fel. 

 

Templombúcsúk a főesperességben

 

A billédi templom védőszentje Szent Mihály főangyal. Augusztus 26-án, szombaton a Bánsági és a helyi Német Demokrata Fórum, a helyi Polgármesteri Hivatal és a Billeder Heiderose együttes Kirchweih-t szervez. A programban a következő: 13.0 óra – A vendégek fogadása a helyi Fórum billédi székházánál (Heimathaus Billed, Nr. 421)

14 óra – A Kirchweih-menet megérkezése a helyi Fórum billédi székházához 

15 óra – A Kirchweih-menet, a hagyományos sváb népviseletbe öltözött párok vonulása a településen fúvószenekar kíséretében   

15:30 óra – A díszvendégek meghívása          

16 óra – Ünnepi szentmise a billédi római katolikus templomban            

17:30 óra – Kulturális műsor a Kirchweih-fa elárverezése a billédi általános iskola sportpályáján és tánc a Banater Musikanten zenekarral.

 A nagyszentmiklósi plébániához tartozó máriaföldei filia római katolikus közössége szeptember első vasárnapján, 3-án ünnepli a Kisboldogasszony tiszteletére felszentelt templom búcsúünnepét. Andó Attila nagyszentmiklósi plébános meghívására a 12 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Kocsik Zoltán lelkipásztor, a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója. A szentmisét követően a máriaföldei kulturális központban emléktáblát avatnak Marossy Zoltán volt Temes megyei RMDSZ elnök tiszteletére.

 

Zarándoklatok Máriaradnára

 

A temesvár-erzsébetvárosi plébánia és a szalvatoriánus rend tagjai szeptember 2-án, szombaton motorkerékpáros zarándoklatot szervez Máriaradnára. A zarándokok 9 órakor gyülekeznek az erzsébetvárosi templom előtti parkolóban, indulás 10 órakor. A közös szentmisét 12 órakor mutatják be a radnai kegytemplomban, hazaindulás 14.30 órakor. Feliratkozni Barazsuly István SDS plébánosnál lehet augusztus 27-ig. 

 

Életige találkozó

 

Szeptember 6-án, szerdán a temesvár-józsefvárosi plébánia szervezésében 19.30 órakor életige találkozót tartanak internetes Zoom felületen.

 

Szentségimádás a családokért

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban szeptember 7-én, csütörtökön 19.30 órai kezdettel szentségimádást tartanak a családokért. 

 

Bibliakör a Püspökségen

 

Pál József Csaba megyés püspök kezdeményezésére fiatal felnőtteket tömörítő bibliakör alakult a temesvári Püspökségen. A találkozókat lehetőség szerint minden hónap első és harmadik csütörtökjén 19 órai kezdettel tartják. A következő alkalomra szeptember 7-én 19.30 órakor kerül sor.

 

Koncertek az egyházmegyében

 

Az Eufonia fesztivál Baroque Academy rendezvénye keretében a következő koncertekre kerül sor:

Szeptember 3., 19 óra – Contrasts, a temesvári Szent Kereszt Felmagasztalása piarista templomban

Szeptember 7., 19 óra – Baroque for All, a vingai plébániatemplomban

Szeptember 8., 20 óra – The Tempest, a temesvári Szent György székesegyházban.

 

Krassó-Szörény

 

Családos tábor Ruszkabányán

Agusztus 25–27. között a Családpasztorációs Iroda szervezésében magyar családos táborra kerül sor a ruszkabányai Kolping házban. 

 

Templombúcsú Dognácskán

A Boldogságos Szűz Mária születésének ünnepe alkalmából tartják a Krassó-Szörény megyei Dognácska római katolikus templomának búcsúünnepét. A jelenlegi templomot 1741-ben építették és szentelték fel. A program keretében a hívek szeptember 7-én, csütörtökön 18 órakor a helyi temetőben emlékeznek az elhunytakra és az elődökre. A búcsús szentmisét szeptember 8-án, pénteken 11 órakor celebrálják, a Kirchweih mulatság 17 órakor kezdődik és nem marad el a hagyományos gulyás sem. Szeptember 9-én, szombaton a helyi közösség tagjai, valamint az innen elvándorolt hívek találkozóját tartják. Szeptember 10-én, vasárnap 10 órakor szentmisét celebrálnak.

 

Hozzászólások