Egyházaink hírei

2023. szeptember 7. 15:37 (csütörtök) /

„Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”

(Mt 18, 20.)

 

Ünnepi miserend a máriaradnai kisbazilikában

Szeptember 8-a a Szűzanya születésének ünnepe, Kisboldogasszony napja. Ez alkalomból a máriaradnai kegytemplom miserendje a következő:

7.30 órakor szentmise horvát nyelven, 9 órakor szentmise magyar nyelven, 10 órakor görög katolikus szent liturgia a Mária parkban (a Bazilika mögött). 11 órakor Pontifikális szentmise magyar, román és német nyelven, főcelebráns: Böcskei László nagyváradi megyés püspök, koncelebrál Cristian Crișan fogaras-gyulafehérvári görög katolikus segédpüspök és Pál József Csaba temesvári megyés püspök. 13 órakor szentmise román nyelven.

 

Klasszikus zenei koncert Máriaradnán

A 6. alkalommal megrendezésre kerülő Ave Maria klasszikus és egyházi zenei koncertre szeptember 10-én, vasárnap 19 órakor kerül sor a máriaradnai kegytemplomban. Szólisták: dr. Diana Chirilă (szoprán), Andreea Bodroghi (mezzoszoprán), Traian Mișcu (tenor), Bogdan Ilisie (basszus). Fellép továbbá a temesvári Cantabile kvartett Cristian Csaba Dragalina vezetésével. Zongorán játszik Angela Balici. Moderátor: dr. Adrian Călin Boba egyetemi docens.

 

Családfesztivál Máriaradnán

A Temesvári Püspökség és a Családpasztorációs iroda szervezésében szeptember 16-án, szombaton egyházmegyei szintű családfesztivált szervez Máriaradnán, amelynek mottója: Az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk, Jézus feltámadását, és mindnyájan bőségesen részesültek a kegyelemben. (ApCsel 4, 33.) A program: 9.30 óra – érkezés, regisztráció: 10 óra – szentmise. 11 óra – Előadás (Tóth Attila családreferens, nagyváradi egyházmegye): 12 óra – kiscsoportos beszélgetés, 13 óra – ebéd, 14 óra – szentségimádás, dicsőítő énekekkel, 15.30 óra – hazaindulás.

 

Marton Zsolt váci megyés püspök ezüstmiséje

Szeptember 9-én, szombaton 11 órától Marton Zsolt váci megyés püspök hálát ad pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából Vácon a Barátok templomában. Az ünnepi szónok dr. Beer Miklós, az egyházmegye nyugalmazott püspöke lesz – adta hírül a váci egyházmegye honlapja. Az ezüstmisén részt vesz Pál József Csaba megyés püspök. 

 

A Renovabis Alapítvány kongresszusa

Szeptember 12–14. között tartja 27. nemzetközi kongresszusát a Renovabis Alapítvány, amelynek témája: „A szabadságot úgy értem...” Európa az ébredés, a kiábrándulás és a fenyegetettség között. A kongresszusra Münchenben az internet közvetítésével, online kerül sor. A kongresszus kezdetén a Renovabis szolidaritási akció 30 éves jubileumát különleges rendezvénnyel ünneplik. 

 

Esperesi gyűlések az egyházmegyében

Szeptember 13-án, szerdán a csanádi esperesi kerület lelkipásztorai a zsombolyai plébánián tartanak gyűlést. A találkozó a helyi plébániatemplomban 10 órakor szentmisével kezdődik.

 

Zarándoklat Máriacsiklovára

Szűz Mária születésének – Kisboldogasszony – ünnepe alkalmával, szeptember 8-án többségében a hegyvidéki főesperesség plébániáiról érkeznek zarándokok a máriacsiklovai kegytemplomhoz. Ezen a napon 18 órakor mutatnak be szentmisét.

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban vasárnap 10 órakor titokcserét tartanak, hétfőn 11 órától ökumenikus, tanévnyitó istentiszteletet tartanak.

Az újaradi római katolikus templomot Szűz Mária Szent Neve tiszteletére szentelték. A templombúcsút szeptember 9-én, szombaton ünnepli a közösség. A programnak megfelelően 9 órakor a német népviseletbe öltözött párok felvonulására kerül sor, ezt követően a helyi templomban 10 órakor Dirschl Mates helyi plébános mutat be szentmisét. A liturgia után, 11.15 órakor emléktáblát lepleznek le a templomban. A kulturális műsor és a búcsús csokor árverezése 16 órakor kezdődik.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban vasárnap, évközi 23. vasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán. Vasárnap 17 órakor templombúcsú lesz Szederháton. Szeretettel várjuk a szederháti és a Szederhátról elszármazott kedves híveket. A búcsú szónoka Baum Péter állandó diakónus. Az egyházközségben házasságot kötött Nagy Olivér és Kotroczó Andrea. Elhunyt Toma Margit (84).

 

A nagyiratosi római katolikus templomban Kisboldogasszony ünnepén 9.30 órakor kezdődő ünnepélyes szentmise főcelebránsa ft. Máté Lóránd. Szombaton 19 órától szentmise Varga Józsefért. Vasárnap a szentmise Nagyvarjason 9, Nagyiratoson 10 órakor kezdődik, utána titokváltás.

 

A Mosóczy-telepi református egyházközségben pénteken 18 órától házi bibliaóra lesz. A vasárnap 10 órától kezdődő tanévnyitó istentisztelet keretében Gombos Gábor lelkész szolgál, az istentisztelet a Hogyan szeressük gyermekünket cím és témakör alatt zajlik, amit szeretetvendégség követ. A 18 órától kezdődő délutáni istentiszteleten Az újszülött hangja címmel Gombos Gábor hirdet igét.

A következő héten kedden 10 órától csigakészítéssel összekötött reggeli áhítat lesz, majd 18 órától nőszövetségi gyűlés. Szerdán 18 órától házaspáros kiscsoport lesz.

 

Az ágyai református egyházközségben vasárnap 11 órától tartanak istentiszteletet. 

 

A borosjenői református egyházközségben vasárnap 11 órától, Pankotán 9 órától, Borossebesen 14 órától és Csermőben 16 órától kezdődik az istentisztelet. Az istentiszteleti alkalmak mindegyikén Horváth József a továbbiakban borosjenői lelkipásztor hirdet igét.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet, csütörtökön 18 órától bibliaórát tartanak.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 19 órától szülőértekezletet tartanak a konfirmandusok szülei számára. Vasárnap 11 órától kezdődik a tanévnyitó istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet közössége a reggeli imaórán hálát ad, hogy Isten Jézus Krisztusban örök békét szerzett nekünk!  Délelőtt: Világhatalmak és határok címmel hangzik el igehirdetés, majd délután közösség építő alkalomra kerül sor.

 

 

Temes

 

Szentségimádás a temesvár-újkissodai templomban

A temesvár-újkissodai plébániatemplomban Jäger Béla helyi plébános vezetésével minden csütörtökön a 18 órakor kezdődő szentmise után szentségimádásra kerül sor, amelynek témája Jézus Szentséges Szíve. A szentségimádást a plébániai közösségért és az új plébániaépület befejezéséért ajánlják fel. 

 

Koncertek az egyházmegyében

Az Eufonia fesztivál Baroque Academy rendezvénye keretében a következő koncertekre kerül sor: szeptember 8., 20 óra – The Tempest, a temesvári Szent György-székesegyházban.

 

Magyar iskolák országos tanévnyitója Temesváron

 

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) szeptember 9-én, szombaton 11 órai kezdettel Temesváron, az Új Ezredév Református Központban szervezi meg a Magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségét. Az esemény célja, hogy együtt köszönthessünk egy új tanévet, a magyar pedagógusok, diákok, szülők közös ünnepét, hittel, reménnyel, jó egészségben, céljaink megvalósulásában bizakodva. Szervezők: Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Bartók Béla Alapítvány – adja hírül a Temesváros portál. A rendezvényen a temesvári Püspökséget Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök képviseli.

 

Tanévnyitó a Gerhardinum Római Katolikus Líceumban

A 2023–2024-es iskolai év kezdete alkalmából szeptember 11-én, hétfőn a Gerhardinum Római Katolikus Líceum tantestülete, a nevelők és a tanulók 11 órakor a Szent György-székesegyházban ünnepélyes Veni Sancte szentmisén vesznek részt. A liturgiát Pál József Csaba megyés püspök mutatja be. Ezt megelőzően, 9 órától a líceumban osztályfőnöki órát tartanak. A szentmisén részt vesznek az iskola növendékei, tanárai, szülők. Énekel az iskola magyar és román nyelvű kórusa.

 

Tanácskozás Temesváron

Mint ismeretes, a római katolikus egyház saját nyugdíjalappal rendelkezik, amelyhez a romániai egyházmegyék mindegyike hozzájárul. Szeptember 11–13. között a romániai római katolikus egyház nyugdíjintézetéhez csatlakozott egyházmegyék képviselői Temesváron találkoznak, a rendezvénynek a Kolping Ház ad otthont. A találkozó megnyitó szentmiséjét 18.30 órai kezdettel a temesvári Szent György székesegyházban Pál József Csaba mutatja be. 

 

 

A verseci Szent Kereszt-kápolna búcsúünnepe

Szeptember 14-én, csütörtökön, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén tartják a verseci hegyi kápolna búcsúünnepét. Ez alkalomból az ünnepi szentmisét 17 órai kezdettel Pál József Csaba megyés püspök mutatja be. Horvát nyelven Német László SVD belgrádi metropolita érsek, német nyelven Roos Márton temesvári ny. püspök, magyar nyelven Böcskei László nagyváradi megyés püspök mond szentbeszédet.

A Szent Kereszt-kápolna a környék egyik legrégibb zarándokhelyének számít, falait az első német telepesek emelték 1720–1728. között. A kápolna előtt 1759-ben három keresztet állítottak fel. A kis templom tornya csak a XIX. században készült el, teljes felújítása 1821-ban fejeződött be.

A kegykápolnát az év minden szakában zarándokok százai keresik fel, a búcsú alkalmából odaérkező német, magyar, horvát és más nemzetiségű hívek száma több ezerre tehető. A táj szépsége sok kirándulót is vonz. 

 

Templombúcsúk 

A temesvár-józsefvárosi római katolikus közösség szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján ünnepli a templombúcsút. Szilvágyi Zsolt püspöki helynök, helyi plébános meghívására a 18 órakor kezdődő szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Bakó László teológiai tanár, nagyiratosi plébános.

A temesvár-gyárvárosi plébániához tartozó Győröd templomát Kisboldogasszony ünnepe alkalmából szentelték fel. A templombúcsút szeptember 9-én, szombaton 17 órakor szentmise keretében ünnepli a közösség. 

A nagycsanádi egyházközséghez tartozó Óbéb római katolikus templomát Szűz Mária Szent Neve tiszteletére szentelték. A templombúcsút szeptember 10-én, vasárnap ünnepli a közösség. A szentmisét 12 órai kezdettel Bene Tamás nagycsanádi plébános mutatja be.

A berestyei Szűz Mária Szent Neve templom búcsúünnepét szeptember 9-én, szombaton 11.30 órai kezdettel tartják. Drăghia Novița helyi plébános minden bolgár nemzetiségű lelkipásztort szívesen lát a búcsúünnepen.

Az óteleki plébániához tartozó Aurélházán szeptember 10-én, vasárnap tartják a Kisboldogasszony tiszteletére felszentelt templom búcsúünnepét, a szentmisét 10 órakor Heinrich József óteleki plébános mutatja be. 

Szeptember 10-én, vasárnap a temesvár-mehalai templomban a helyi közösség templombúcsút ünnepel. A Szűz Mária Szent Neve tiszteletére felszentelt templomban a búcsús szentmise magyar nyelven 10 órakor kezdődik, celebrálja Máthé Zoltán helyi plébános. Román nyelven 17 órakor mutatnak be szentmisét, amelynek főcelebránsa Kalapis Mátyás ny. plébános.

Hozzászólások