Egyházaink hírei

2023. október 26. 15:04 (csütörtök) /

„Testvéreim! Mindnyájan tudjátok, hogy hogyan viselkedtünk körötökben a ti szolgálatotokra. Ti pedig az Úr és a mi követőink lettetek. A tanítást a sok nehézség ellenére is a Szentlélek örömével fogadtátok, és így Makedóniában és Ahájában minden hívőnek példaképei lettetek.”

1 Tessz 1, 5c-7.

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban november 27-én, pénteken, 19 órakor közös imádság lesz a békéért a kápolnában. November 1-én, szerdán, Mindenszentek ünnepén a szentmisék sorrendje a következő: 8 órakor német,  10.30 órakor plébániai nagymise, 18 órakor román nyelvű szentmise. Ugyancsak november 1-jén, mindenszentek ünnepén 16 órakor az Alsó- és Felsőtemetőben requiem, szertartás elhunyt hozzátartozóink emlékére. November 2-án, csütörtökön, halottak napján a szentmisék hétköznapi sorrendben lesznek. Hittan órára várjuk mindazokat a gyermekeket és fiatalokat, akik az első szentáldozás, illetve bérmálás szentségéhez szeretnének járulni. Beiratkozni a plébánia irodában lehet.

 

Vasárnap évközi 30. vasárnap. Az arad-ségai Kis Szent Teréz plébániatemplomban 8.30 és 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán. Csütörtökön 17 órakor szentségimádás magyar nyelven, 18 órakor szentségimádás román nyelven. Az egyházközségben elhunyt Takács Mihály (67), Buta Julianna (91), Kása Ferenc (76), Hock Mária (96) és Hock Róbert (93).

November 1-én, szerdán, Mindenszentek ünnepén 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 10 órakor Tornyán szentmise és megemlékezés az elhunyt szeretteinkről a temetőkápolnában. 16 órakor az aradi Felső- és Alsótemetőben, a megszokott helyen, a keresztnél, megemlékezés elhunyt szeretteinkről.

18 órakor román nyelven szentmise. 

 November 2-án, csütörtökön, Halottak napján 7.30 órakor szentmise a Király család elhunytjaiért, 8 órakor szentmise a ségai elhunyt hívekért, 8.30 órakor szentmise a Szent Atya szándékára. November 5-én, vasárnap 15 órakor szentmise és megemlékezés az elhunyt szeretteinkről Szederháton.

 

Az arad-gáji római katolikus templomban vasárnap 10 órától, Szentpálon 11,30 órától, Sofronyán 13 órától szentmise. Sofronyán a szentmise után a helyi temetőben megemlékezés lesz a halottakról, sírszenteléssel. November 1-én, Mindenszentek napján az arad-gáji templomban 10 órától, Szentpálon 11,30 órától szentmise, utána a szentpáli temetőben lesz megemlékezés  és sírszentelés. A gáji temetőben 14 órától, a buzsáki temetőben 16 órától kezdődik a halottakról való megemlékezés és sírszentelés. A gáji egyházközségben elhunyt Cseh Csaba (82) és Lucaciu Georgeta Omi (79).

 

A kisiratosi római katolikus egyházközségben november 1-én, mindenszentek ünnepén 11 órától szentmise Kisiratoson, 16 órától szertartás a temetőben, 15 órától Kürtösön a temetőben, vasárnap 15 órától megemlékező szertartás Mácsán. 

 

A nagyiratosi római katolikus egyházközségben ma, pénteken és szombaton 18 órától a máriaradnai zarándokok szándékára Rózsafüzér-ájtatosságot tartanak. 

Vasárnap Nagyiratoson 10, Nagyvarjason 11.30 órakor kezdődik a szentmise. Ugyanaznap 13 órakor a nagyiratosi templomban megkeresztelik Papp Mátét. 

A plébánián pénteken 17 órától találkozót szerveznek az elsőáldozó gyermekek szülei számára, 19 órától találkozó a bérmálkozók számára, 20 órától találkozó a fiataloknak.

 

 

Az arad-belvárosi református egyházközségben özv. Sipos Esztert (73) kísérik utolsó földi útjára. 

Folytatódik a bűnbánati hét, amelynek keretében pénteken és szombaton 18 órától tartanak istentiszteletet az imateremben. Vasárnap 10 órától a reformáció és újkenyér ünnepe alkalmából úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet. Majláthfalván a vasárnapi istentisztelet 16 órától kezdődik, amely során szintén úrvacsoraosztás lesz a reformáció emlékünnepe és újkenyér ünnepe alkalmából. A vasárnapi istentiszteletek sora a belvárosi templom imatermében ér véget, ahol 17 órától tartanak istentiszteletet. 

Október 31-én, kedden 10 órától a belvárosi református templomban az evangélikus gyülekezettel közös istentiszteletet tartanak a reformáció emléknapja alkalmából. Igét hirdet Jakab István evangélikus lelkész. 

Csütörtökönként a belvárosi református templom imaházában tartott istentisztelet 17 órától kezdődik. 

Az ágyai református egyházközségben szombaton 11 órától vallásórát, 15 órától I. és II. éves káté órát, 18 órától bűnbánati istentiszteletet tartanak. Vasárnap a reformáció emlékünnepe alkalmából a 11 órától kezdődő istentisztelet keretében úrvacsoraosztással készülnek. 

A borosjenői református egyházközségben pénteken és szombaton 17 órától bűnbánati alkalmakat tartanak. Pankotán szombaton 16 órától lesz bűnbánati istentisztelet. Vasárnap a reformáció emlékünnepe alkalmából úrvacsorával egybekötött istentisztelet a téli időszámítás szerint Pankotán 9, Borosjenőben 11 és Borossebesen 14 órától 

A következő héten, szerdán november elsején 13 órától a borossebesi temetőben megemlékező istentisztelet lesz. Csütörtökön 16 órától Borosjenőben bibliaóra. 

Az erdőhegy-kisjenői református egyházközségben Újbor ünnepe alkalmából vasárnap 10 órától úrvacsorával egybekötött ünnepi istentiszteletet tartanak. Vasárnap Vadászon 12, Szapáryligeten 14 és Simándon 17 órától lesz ünnepi istentisztelet és úrvacsoraosztás. Szintén vasárnap 16 órától az erdőhegy-kisjenői református templomban délutáni istentisztelet. 

November 1-én, szerdán Kisjenőben a kápolnánál délután 4 órától, Erdőhegyen a kápolnánál 17 órától tartanak megemlékező istentiszteletet, majd november másodikán Vadászon a kápolnánál 16 órától.

A feketegyarmati református egyházközségben a reformáció emlékünnepére készülve csütörtöktől szombatig 18 órától bűnbánati istentiszteletet tartanak. A vasárnapi istentisztelet keretében a reformáció emlékünnepe alkalmából ünnepi istentiszteletet tartanak. 

November 14-e és 17-e között az egyházközségben evangelizációs hetet tartanak, amely alkalomra Nagy József a gyülekezet volt lelkipásztora érkezik vendégként. 

A mosóczy-telepi református egyházközségben csütörtökön és pénteken 18 órától bűnbánati alkalmakat tartanak a reformáció emlékünnepére készülve. Vasárnap 10 órától a reformáció emlékünnepe alkalmából úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletet tartanak, majd a délutáni istentisztelet 18 órától kezdődik. 

November 19-én 16 órától Németszentpéteren hálaadó istentiszteletet tartanak a templom felszentelésének 10 éves évfordulója alkalmából, amely eseményre a gyülekezet tagjai Hajnal Etelkánál jelentkezhetnek. 

 

 

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar, 11 órától német nyelvű istentiszteletet, csütörtökön 17 órától bibliaórát tartanak. A gyülekezet Facebook oldalán naponta 10 órától áhítat követhető.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus egyházközségben pénteken este 19 órától ifjúsági óra, vasárnap 12 órától istentisztelet, kedden 11 órától reformációi istentisztelet. Szerdán délután 16 órától halottak napi áhítat a temetőben.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 17 órától tiniklub, vasárnap 10 órától istentisztelet szerepel a programban.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben szombaton este és vasárnap délelőtt, illetve délután jeles vendég szólja Isten igéjét. Bolyki László a biatorbágyi baptista gyülekezet lelkipásztora. A rendkívüli alkalomra mindenkit szeretettel vár az aradi gyülekezet közössége.

 

Temes

Ifjúsági programok

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ előzetesen kiadott pasztorális tervének megfelelően, a novemberi programok a következők: 6-8. Továbbképző az ifjúsági pasztoráció munkatársainak a Marienheim ifjúsági házban. 9. A temesvári és a dettai esperesi kerület fiataljainak találkozója Szent Márton napja alkalmából Csákon. 18. A temesvári és a csanádi esperesi kerület fiataljainak találkozója Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe alkalmából Nagyszentmiklóson, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepséggel. 23. Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében július, augusztus és szeptember kivételével, minden hónap harmadik csütörtökjén 20 órai kezdettel ifjúsági szentségimádást tartanak a Szent György székesegyházban. A novemberi szentségimádásra 23-án este 8 órakor kerül sor. 26. Ifjúsági Világnap, Temesvár-Gyárváros, 10 óra.

 

A Vino și vezi (Jöjj és láss!) kollégium pasztorális programja

Október 30. Ki vagyok én? (önismeret és a hit megerősítésének útja bibliai személyekkel; módozatok-pszichodráma, tanúságtételek).

 

Lelkigyakorlat papoknak

A temesvári Püspökség idén több lelkigyakorlatot szervez a klérus tagjainak. 

Október 27-én német nyelvű lelkigyakorlatot tartanak papoknak a karánsebesi nővérek házában. A lelki programot Ft. Dr. Stefan Ulz, grazi egyházmegyés pap vezeti. A lelkigyakorlat hétfőn este 18 órakor kezdődik és pénteken a reggelivel fejeződik be.

 

Hangversenyek a TimOrgelFest keretében

Az idei, október 1-29. között megrendezésre kerülő 23. TimOrgelFest Nemzetközi Orgonafesztivál keretében a következő római katolikus templomokban kerül sor hangversenyre: október 29., vasárnap, 19.30 óra: temesvári Szent György székesegyház, orgonakoncert, fellép: Cameron Carpenter (Amerikai Egyesült Államok).

 

Requiem a Szent György székesegyházban

Mindenszentek ünnepe és halottak napja alkalmából november 2-án, csütörtökön, 8 órai kezdettel Pál József Csaba megyés püspök a temesvári Szent György székesegyházban requiemet celebrál egyházmegyénk elhunyt főpásztorai, lelkipásztorai és hívek lelki üdvéért. A liturgián részt vesznek a székeskáptalan tagjai. 

 

Bibliakör a Püspökségen

Pál József Csaba megyés püspök kezdeményezésére fiatal felnőtteket tömörítő bibliakör alakult a temesvári Püspökségen. A találkozókat lehetőség szerint minden hónap első és harmadik csütörtökjén 19 órai kezdettel tartják. A következő alkalomra november 2-án, csütörtökön 19 órakor kerül sor.

 

Szentségimádás a családokért

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban november 2-án, csütörtökön 19 órai kezdettel szentségimádást tartanak a családokért. 

 

Főpásztori látogatás

Pál József Csaba megyés püspök május 22-én megkezdte idei püspöki vizitációját, amelynek keretében az év folyamán a marosi főesperesség 1 plébániáját és a hegyvidéki főesperesség 8 plébániáját keresi fel. A látogatás alkalmával a Főpásztor találkozik az egyháztanács tagjaival, a fiatalokkal, a gyermekekkel, a plébánia munkatársaival, a testvéregyházak lelkipásztoraival, valamint a különféle egyesületek képviselőivel és felkeres egyet a plébánia filiái közül. A vizitáció következő állomása a kiskrassói egyházközség, amelyet november 9-én és 10-én keres fel a Főpásztor. Az ünnepi szentmise a kiskrassói templomban november 9-én, csütörtökön 20 órakor kezdődik. Itt Pál József Csaba megyés püspököt Gheorghe Patașan helyi plébános fogadja. 

 

Diakónusszentelés a Szent György székesegyházban

Pál József Csaba megyés püspök november 11-én, szombaton a temesvári Szent György székesegyházban szerpappá szenteli a csáki plébániához tartozó, józsefszállási születésű Ovidiu Virag és a kiskrassói születésű Branko Marian Duma teológiai hallgatót. Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik.

 

Szentségimádás a temesvár-újkissodai templomban

A temesvár-újkissodai plébániatemplomban Jäger Béla helyi plébános vezetésével minden csütörtökön a 18 órakor kezdődő szentmise után szentségimádásra kerül sor, amelynek témája Jézus Szentséges Szíve. A szentségimádást a plébániai közösségért és az új plébániaépület befejezéséért ajánlják fel. 

 

Templom megáldása Újbesenyőn

A billédi plébániához tartozó újbesenyői filia római katolikus temploma az elmúlt években átfogó felújításon esett át. A munkálatok befejeztével a templomot október 28-án, szombaton a 11 órakor kezdődő szentmise keretében Dirschl Johann általános helynök áldja meg. A közösség lelkigondozását Dumea Bonaventura billédi plébános végzi.

 

Szent Márton-napi ünnepségek

A csáki plébániatemplomban november 9-én, csütörtökön 18 órakor Tours-i Szent Márton püspök ünnepe alkalmából mesedélutánra kerül sor, amelyet a résztvevő gyermekek lampionos felvonulása követ. Fellép a temesrékási fúvószenekar.

Tours-i Szent Márton napján régi német szokás szerint a gyermekek különböző programokon, lampionos felvonulásokon vesznek részt. Hasonló rendezvényre kerül sor november 10-én, pénteken a temesvári Szent György székesegyházban, ahol Burmann Gabriella hittantanár irányításával a Nikolaus Lenau Elméleti Líceum és a német tannyelvű óvoda kis növendékei szerepelnek. A tanulók énekkel, imával köszöntik az ünnepet, majd pedig lampionokkal vonulnak körbe a Dóm téren. Tours-i Szent Márton tiszteletére Dirschl Johann általános helynök celebrál ájtatosságot a székesegyházban.

 

Esperességi gyűlés 

November 8-án, szerdán 10 órától a csanádi esperesi kerület plébániáin tevékenykedő lelkipásztorok tartanak gyűlést Nagyszentmiklóson.

A temesvári és a dettai esperesi kerület papjai november 14-én, kedden a temesvári bolgár személyi plébánia és Augustinov György helyi plébános szervezésében 10 órai kezdettel ülésen vesznek részt.

Hozzászólások