Egyházaink hírei

2023. november 16. 17:48 (csütörtök) /

„Mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok!”

(1 Tessz 5, 5–6.)

 

Véget ér az egyházi év 

Krisztus Király ünnepe – idén november 26-a – az egyházi év utolsó vasárnapja. Az ünnep viszonylag új keletű, XI. Piusz pápa rendelte el 1925-ben, majd a II. Vatikáni Zsinat után helyezték át az adventet megelőző vasárnapra. A római katolikus egyházmegyékben ezen a napon tartják az Ifjúság Világnapját.

 

Kezdődik az advent

December 3-án, vasárnap kezdetét veszi az egyházi év egyik legszebb időszaka, az advent. A latin eredetű szó – adventus – eljövetelt jelent. A karácsonyig tartó négy hét alatt az Egyház tiltja az esküvők, zajos mulatságok szervezését, a hívek böjtölve, testben és lélekben megtisztulva készülnek a Megváltó születésének ünnepére. Advent első vasárnapja egyben az új egyházi év kezdete. Templomainkban a szentmise keretében meggyújtják a koszorúba tűzött első gyertyát, amit az elkövetkező három vasárnapon egy-egy újabb követ, hét közben pedig hajnali misén, rorátén vesznek részt a hívek. Az elkövetkező liturgikus év B év lesz, amelynek keretében Márk evangéliuma kerül megközelítően teljes és folyamatos felolvasásra.

 

Konferencia Szegeden

A szeged-csanádi Püspökség november 22-én, szerdán a szegedi Gál Ferenc Egyetem Klebelsberg termében 10–17 óra között konferenciát szervez Ferenc pápa Evangelii Gaudium apostoli buzdítása kiadásának 10. évfordulója alkalmából, amelynek címe: Via Ecclesiæ – Ferenc pápa egyház és jövőképe a 10 éves Evangelii Gaudium tükrében. A köszöntőt dr. Kiss-Rigó László megyés püspök tartja. A konferencia előadói között szerepel Bakó László nagyiratosi plébános, a kolozsvári BBTE, Római Katolikus Teológiai Karának oktatója.

 

 

Arad

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz római katolikus egyházközségben vasárnap, a Szegények világnapján 8.0 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán. November 22-én, szerdán az aradi esperesség papjai, esperesi gyűlést tartanak Nagylakon. A találkozó szentmisével kezdődik 10 órakor. Az egyházközségben megkeresztelték Căpîlna Hanát és Pițu Marius-Gabrielt.

 

Az arad-mikelakai római katolikus egyházközségben vasárnap 8 órától Öthalmon, 9.30 órától Mikelakán román, 10.45 órától magyar nyelvű szentmisét tartanak. Az egyházközséghez tartozó Újpanáton 15 órakor kezdődik a szentmise. Az egyházközségben elhunyt Kun Erzsébet (90).

 

A kisiratosi római katolikus egyházközségben pénteken 18 órától ifjúsági hittanórát, szombaton 10 órától első szentáldozásra való felkészítőt tartanak.

 

A nagyiratosi római katolikus templomban ma 17 órától szentmisét tartanak a plébánia elhunyt híveiért. Előtte a plébánián 16 órakor találkozó a karácsonyi pásztorjátékban szereplőknek, ugyanott 19 órától találkozó a bérmálkozók számára, 20 órától találkozó a fiataloknak. A templomban szombaton 17 órától megemlékező szentmise Kiss Károly plébánosért. Vasárnap a szentmise Nagyiratoson 10, Nagyvarjason 11.30 órakor kezdődik.

 

Az arad-belvárosi református egyházközségben szombaton Murvai Dávid-Róbert és Sáska Szilvia esküvője lesz. Vasárnap 10 és 17 órától és Majláthfalván 16 órától kezdődik az istentisztelet. Csütörtökön 17 órától bibliaórát tartanak az imateremben. 

 

A Mosóczy-telepi református egyházközségben vasárnap 10 órától Gombos Gábor lelkipásztor tart istentiszteletet. A németszentpéteri templomban 16 órától ünnepi istentiszteletet tartanak a templom 10 éves felszentelése alkalmából. Hétfőn 18 órától női kiscsoport lesz. Kedden 10 órától csigakészítéssel egybekötött reggeli áhítat lesz. Csütörtökön 17 órától gyülekezeti bibliaóra lesz. Pénteken 17 órától házi bibliaórát, 18 órától káté órát és 19 órától ifjúsági bibliaórát tartanak, majd szombaton 11 órától vallásóra lesz. 

 

A gáji református egyházközségben december 2-án, 14 és 19 óra között ismét megrendezésre kerül a Reménység zenés adventi istentisztelet, amely során az egyházmegyében lévő gyülekezetek kórusai, zenekarai és zenecsapatai, a székelyudvarhelyi Fundamentum együttes és mások előadását is hallhatják. Az esemény keretében gyermekfoglalkozásokat, adventi vásárt és jótékonysági tombolát szerveznek.

 

Az ágyai református egyházközségben szombaton 10 órától gitárpróba, 11 órától vallásóra, 14 órától I és II éves káté óra és 15 órától ifjúsági bibliaóra lesz. A vasárnapi istentisztelet 11 órától kezdődik a templomban. 

 

A borosjenői református egyházközségben vasárnap 11 órától, Pankotán 9 órától és Borossebesen 14 órától tartanak istentiszteletet. 

 

A feketegyarmati református egyházközségben november 17-én, pénteken még tart az evangelizációs hét, amely során az imateremben tartanak istentiszteletet. A 18 órától kezdődő istentiszteleten Nagy József lelkipásztor hirdet igét és a vallásórás gyerekek szolgálnak. 

 

Az aradi evangélikus-kutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet, csütörtökön 17 órától bibliaórát, szombaton 10.30 órától vallásórát tartanak. A gyülekezet Facebook-oldalán naponta 10 órától áhítat követhető. Az egyházközségben elhunyt Sipos, született Faragó Ilona (84).

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 19 órától ifjúsági alkalom, szombaton 11 órától kátéóra, vasárnap ii órától istentisztelet, csütörtökön 18 órától nőszövetségi alkalom szerepel a programban.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap reggel a Szentlélek áldott közreműködő munkájáért mond köszönetet. Délután Isten megmentő munkájáról szól az igehirdetés, majd a hitvalló győzelem áldásainak értéke szólal meg az igehirdetés szavaiban. Prédikál Szabó Sándor lelkipásztor.

 

 

Krassó-Szörény

 

Az első adventi gyertya meggyújtása

A hegyvidéki főesperességben a fiatalok szokásos adventi gyertyagyújtására december 2-án, szombaton kerül sor a krassócsörgői templomban. A rendezvényt a következő program szerint szervezik: 11 órakor katekézis, vezeti Lucacela Davor orsovai plébános, ezt követően, 11.30 órakor kiscsoportos beszélgetés, 12.30 órakor ebéd, 13.30 órakor adventi koszorúkészítés, 15 órakor szentmise és az első adventi gyertya meggyújtása. Főcelebráns: Pál József Csaba megyés püspök.

 

 

Temes

 

Ifjúsági programok

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ előzetesen kiadott pasztorális tervének megfelelően a novemberi programok a következők: 18-án – A temesvári és a csanádi esperesi kerület fiataljainak találkozója Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe alkalmából Nagyszentmiklóson. 23-án – Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében július, augusztus és szeptember kivételével minden hónap harmadik csütörtökjén 20 órai kezdettel ifjúsági szentségimádást tartanak a Szent György-székesegyházban. A novemberi szentségimádásra 23-án este 8 órakor kerül sor. 

 

Lelkigyakorlat a Harmonia Christi énekkar tagjainak

November 25-én és 26-án a schönstatti Mária-nővérek temesvári közösségi házában lelkigyakorlatot tartanak a Harmonia Christi énekkar tagjainak. 

 

A Vino și vezi (Jöjj és lásd!) kollégium pasztorális programja

November 20., szentségimádás, 20–21 óra.; 27. szentmise az egyetemistáknak, 19.30–20 óra; 27. film és mozifórum, 20–21.30 óra.

 

Ökumenikus találkozó Temesváron

November 16–18. között Temesváron tartja éves találkozóját az Együtt Európáért hálózat több mint 200 küldötte. November 18-án, szombaton a Timisoara szálloda Experience termében 10.30–12.30 óra között minden érdeklődő számára nyitott programokat tartanak, a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Ugyanazon a napon 16–18 óra között az Adam Müller-Guttenbrunn Ház nagytermében ökumenikus ifjúsági találkozóra kerül sor, amelyen részt vesz Margaret Karram, a Fokoláre Mozgalom elnöke, Jesús Morán spanyol pap, a Fokoláre Mozgalom társelnöke és Pál József Csaba megyés püspök. Szombaton 18.30 órakor a temesvári Szent György Székesegyházban a főpásztor szentmisét mutat be.

 

Szent Erzsébet-napi gyűjtés

Árpád-házi Szent Erzsébet a katolikus egyház egyik legtiszteltebb szentje, akinek névünnepe alkalmából a temesvári egyházmegye templomaiban a Caritas Szervezet évente gyűjtést szervez rászoruló embertársaink megsegítésére. A segíteni akarók idén november 19-én, a vasárnapi szentmiséken helyezhetik el pénzadományaikat a templomokban erre a célra kijelölt perselyben. Az összeget az Egyházmegyei Caritas Szervezet idén a rászorulók támogatására ajánlja fel. Az adománygyűjtés mottója: „Ne fordítsd el arcodat a szegénytől!” (Tób 4,7.)

A Temesvári Római Katolikus Püspökség ezúton is őszintén, szívből mond köszönetet minden adományozónak és jótevőnek, aki támogatásával kifejezi a szegények, a szenvedők és a rászorulók iránti együttérzését. 

 

Lelkigyakorlat Leányfalun

A Magyar Katolikus Püspöki Kar (MKPK) november 20–24. között lelkigyakorlatot szervez a leányfalui Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házban a magyarul beszélő katolikus püspököknek. Az MKPK meghívására a lelkigyakorlaton részt vesz Pál József Csaba megyés püspök. 

 

Megemlékezés dr. Nicolae Corneanu egykori ortodox érsek születésének 100. évfordulóján

November 21-én, kedden a karánsebesi ortodox székesegyházban 9.30 órakor szent liturgia keretében emlékeznek Nicolae Corneanu egykori temesvári ortodox érsekre, Bánság metropolitájára születésének 100. évfordulóján. Dr. Nicolae Corneanu érsek Karánsebesen született és 2014 szeptemberében Temesváron hunyt el. A szent liturgiát parásztáz követi. A megemlékezésen részt vesz Pál József Csaba megyés püspök. 

 

Könyvbemutató: A Romániai horvát közösség egyházi énekei

November 21-én, kedden 18.30 órai kezdettel a temesvári Szent György római katolikus székesegyházban bemutatják a Romániai horvát közösség egyházi énekei című könyvet, amelyet a szerzők, Denis Moldovan és Cosmin Pelics horvát nemzetiségű orgonisták és bánsági zenészek dedikálnak. A rendezvény szervezője a Romániai Horvátok Szövetsége, amelyet Giureci-Slobodan Ghera képvisel, valamint a Temesvári Római Katolikus Püspökség, amelynek nevében Nikola Lauš püspöki irodaigazgató tart beszédet. A rendezvény román és horvát nyelven zajlik, és egy kis koncerttel zárul. 

 

Kitüntetés Dirschl Johann általános helynöknek

A Bánsági Német Demokrata Fórum Arany Érdemdísztű (Ehrennadel in Gold) kitüntetéssel ismeri el Dirschl Johann általános helynök eddigi lelkipásztori szolgálatát és munkásságát, amelyet november 24-én, pénteken a szervezet 15 órakor kezdődő közgyűlésén nyújtanak át. A rendezvényt az Adam Müller-Guttenbrunn ház nagytermében tartják. 

 

Találkozó a szalvatoriánus rendházban

November 25-én, szombaton a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostor nagytermében kerül sor arra a találkozóra, amelyen a világi felnőtt hívek számára szervezett tanfolyam végzősei vesznek részt. A 10–16 óra között zajló rendezvényt a Temesvári Püspökség keretében működő felnőttpasztorációs iroda szervezi, a téma: Evangelizáció modern eszközökkel. A találkozó fő koordonátora Mihu Melinda varjasi preorátor. 

 

A lugosi görögkatolikus egyházmegye évfordulója

A lugosi görögkatolikus egyházmegye megalapításának 170. évfordulója alkalmából többnapos rendezvénysorozattal ünnepel a helyi közösség. Ez alkalomból november 25-én, szombaton a lugosi színház termében 11 órakor kezdődő ünnepségen részt vesz Pál József Csaba főpásztor.

 

A temesvári Szent Katalin-templom búcsúünnepe 

A temesvár-belvárosi római katolikus templom védőszentje Alexandriai Szent Katalin. A templombúcsút a közösség idén november 25-én, szombaton ünnepli. A szentmisét 17 órai kezdettel Pál József Csaba megyés püspök mutatja be, szentbeszédet mond Lucacela Davor orsovai plébános. A közösség lelkipásztora Dirschl Johann általános helynök. 

 

 

Főesperességi gyűlések

December 5-én, 6-án és 7-én a temesvári egyházmegye három főesperesi kerületének lelkipásztorai üléseznek. December 5-én a Temesi főesperesség plébánosai és segédlelkészei a Gerhardinum Római Katolikus Líceumban találkoznak, az ülés 10 órakor kezdődik. December 6-án a marosi főesperesség lelkipásztorait az arad-ségai plébánia látja vendégül, a gyűlés itt is 10 órakor kezdődik. A hegyvidéki főesperesség lelkipásztorai a lugosi plébánián gyűlnek össze december 7-én, a gyűlés 10 órakor kezdődik. Mindhárom ülésen részt vesz Pál József Csaba megyés püspök. Az ülések témáját a szinódus, valamint a papi szenátus tagjainak megválasztása képezi.

 

Szentségimádás a temesvár-újkissodai templomban

A temesvár-újkissodai plébániatemplomban Jäger Béla helyi plébános vezetésével minden csütörtökön a 18 órakor kezdődő szentmise után szentségimádásra kerül sor, amelynek témája Jézus Szentséges Szíve. A szentségimádást a plébániai közösségért és az új plébániaépület befejezéséért ajánlják fel.

Hozzászólások