Egyházaink hírei

2024. február 8. 14:52 (csütörtök) /

„Akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére!”

(1 Kor 10, 31.)

Kezdődik a nagyböjt

Február 14-e hamvazószerda, a húsvétot megelőző negyvennapos böjt kezdete. Hamvazószerda szigorú böjti nap, a hívők háromszor étkezhetnek és csak egyszer jóllakásig, tilos továbbá mindennemű húsétel fogyasztása. Ez utóbbi tilalom nagyböjt minden péntekjére vonatkozik.

Hamvazószerdán a katolikus templomokban bemutatott szentmisék keretében a pap az előző év virágvasárnapján szentelt barka elégetéséből nyert hamuval keresztet rajzol a hívek homlokára. Ez a szertartás bűnbánatra szólít, egyben az élet mulandóságára emlékeztet. 

 

 

Arad

 

Arad megyei programok – Házasság hete 2024. 

Máriaradnai kegytemplom Február 11. 15 órakor Házaspárok útja, 16 órakor közös agapé.

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban vasárnap 10 órakor a Rózsafüzér Társulat titokcserét tart. Február 10–18. között a házasság hete van, ennek során február 13-án, kedden 19 órától játékos családos estet szerveznek a házastársaknak. Február 18-án, vasárnap minden szentmisén a házastársak külön áldást kapnak. Február 14-én, hamvazószerdán 7.30 és 17 órakor magyar nyelvű szentmise, 18 órakor román nyelvű szentmise következik. Minden szentmisén hamvazást tartanak. Akik ezen a napon nem részesültek hamvazásba, vasárnap is kiszolgáltatják számukra. 

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz római katolikus egyházközségben vasárnap, a betegek világnapján 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán. Szerdán, hamvazószerdán 17 órakor magyar nyelven szentmise, 18 órakor román nyelven szentmise. Február 11–18. között a házasság hete – a vasárnapi szentmisék a családokért lesznek bemutatva, a szentmisék végén a családok áldásban részesülnek. Február 11-én, vasárnap 15 órától a házaspárok útja Máriaradnára.

 

Az arad-mikelakai római katolikus egyházközségben vasárnap 9.30 órakor román, 10.45 órakor nyelvű szentmise, 15 órától Újpanáton kezdődik a szentmise. Hamvazószerdán 8 órától Öthalmon, 9.30 órától Mikelakán magyar-román nyelvű szentmisét tartanak. Nagyböjtben minden pénteken 16.25 órától magyar, minden csütörtökön 16.25 órától román nyelvű nagyböjti ájtatosságot tartanak.  

 

Az Arad-belvárosi református egyházközségben február 11-e és 18-a között ökumenikus imahetet tartanak a keresztény egységért. Az imahetet megnyitó istentisztelet vasárnap délelőtt 10 órától lesz, a következő hét folyamán az istentiszteleti alkalmakat az imateremben tartják 18 órai kezdettel. Az imahét február 18-án, vasárnap a 10 órától kezdődő istentisztelettel zárul, amely során úrvacsoraosztással egybekötött böjtfő vasárnapi istentiszteletet tartanak a templomban. 

 

A Mosóczy-telepi református egyházközségben pénteken 17 órától kátéoktatás lesz, szombaton 11 órától vallásórát tartanak a gyermekeknek és vasárnap a megszokott rend szerint 10 és 17 órától tartanak istentiszteletet. A következő héten, kedden csigakészítéssel egybekötött reggeli áhítat lesz 10 órától. Keddtől péntekig minden este 17 órától bűnbánati istentiszteletet tartanak a húsvéti nagyböjt kezdete alkalmából. 

 

A feketegyarmati református egyházközségben vasárnap 10.30-tól és 18 órától tartanak istentiszteletet. 

 

Ágyán a vasárnapi istentisztelet 12 órától kezdődik, amely során Nemes Emil lelkipásztor szolgál. 

 

A bélzeréndi és nagyzeréndi református egyházközségben egyetemes imahetet tartanak február 11 és 18-a között. Az imahét keretében zajló istentiszteletek hétköznaponként Bélzerénden 16 órától és Nagyzerénden 18 órától kezdődnek, amely alkalmakon vendéglelkészek szolgálnak.  Az imahét kezdő és záró vasárnapi istentiszteletekre a megszokott időben kerül sor Nagyzerénden 10.30-kor és Bélzerénden 13 órától. Az imahét záró istentisztelet során úrvacsoraosztásra is sor kerül mindkét gyülekezetben a helyi lelkipásztor szolgálatával. 

Az imahét keretében hétfőn Horváth József Borosjenő, Pankota, Borossebes és Csermő lelkipásztora, kedden Kovács Gyula margittai lelkipásztor, szerdán ft. Bogdán Szabolcs János az egyházkerület püspöke, csütörtökön Papp Csaba révi lelkipásztor és pénteken Gerecse Tamács értarcsai lelkipásztor hirdet igét. Szombaton Czégé Imre arad-gáji lelkipásztor hirdet igét. 

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet, csütörtökön 17 órától bibliaórát tartanak. A parókia Facebook-oldalán naponta 10 órától áhítat követhető.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 19 órától ifjúsági bibliaóra; szombaton 11 órától konfirmációi felkészítő, vasárnap 11 órától istentisztelet, csütörtökön 18 órától nőszövetségi találkozó következik.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 17 órától dr. Riczinger János előadására kerül sor, szombaton 11 órától vallásóra következik. Vasárnap a helybeli katolikus templomban 9.30 órakor kezdődő ökumenikus istentiszteleten emlékeznek meg az Szovjetunióba történt simonyifalvi elhurcoltakról. Ugyancsak vasárnap, Apatelken 15, Pankotán 17 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben a házasság hete kapcsán alkalmi szolgálatokra kerül sor. Magyarországról érkezik Kulcsár Tibor lelkipásztor és felesége. Az első, témához kötött szolgálat szombaton délután 4 órától lesz.  Az Isten rendelte házasság gondolatkörének „kibontása” vasárnap 10 és 17 órától folytatódik. A gyülekezeti közösség és a vendégek mindenkit szeretettel várnak.

 

 

Krassó-Szörény

 

Bibliakurzus a karánsebesi plébánián

A karánsebesi plébánia bibliakurzusnak ad otthont felnőtt világi hívek számára, amelynek címe: Isten és az Ő népének története. Résztvevők: a karánsebesi, a lugosi és a temesszlatinai plébániai közösségek tagjai. A kurzusokat a következő időpontokon tartják: február 10., március 16. vagy 23, április 13., naponta 10–16 óra között. A kurzus előadást, kiscsoportos beszélgetést, valamint igeliturgiát foglal magában. Részvételi díj alkalmanként 30 lej, amely fedezi az étkezés díját is. A kurzust dr. Imogen Tietze teológus, referens vezeti. 

 

 

Temes

 

Ifjúsági programok

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ előzetesen kiadott pasztorális tervének megfelelően a programok a következők: 2024. február 

9-én farsangi mulatság fiataloknak a temesvár-mehalai plébánián.

15-én ifjúsági szentségimádás 20 órai kezdettel a Szent György-székesegyházban. 

 

A Vino și vezi (Jöjj és lásd!) kollégium pasztorális programja

2024. február 12-én egyetemisták farsangi mulatsága 20–22 óra között. 19-én szentségimádás 20–21 óra között. 26-án keresztúti ájtatosság egyetemistáknak 20–21 óra között. Helyszín: a tmesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendház, 1 Decembrie utca 1. szám. 

 

Bibliakör a Püspökségen

Pál József Csaba megyés püspök kezdeményezésére fiatal felnőtteket tömörítő bibliakör alakult a Temesvári Püspökségen. A találkozókat lehetőség szerint minden hónap első és harmadik csütörtökjén 19 órai kezdettel tartják. A következő alkalomra február 15-én, csütörtökön 19 órakor kerül sor.

 

A Házasság Hete a temesvári egyházmegyében

Február 10–18. között a temesvári egyházmegye több plébániája ad otthont a Házasság Hete elnevezésű rendezvénysorozatnak, amelynek keretében számos helyszínen előadásokkal, beszélgetésekkel, kulturális programokkal kívánják felhívni a hívek figyelmét a házasság és a család fontosságára, értékeire. Az Egyházmegyei Családpasztorációs Iroda a következő programokat ajánlja:

 

* Kalandtúra kettesben – 2024.

1. A játék felfrissíti a kapcsolatot. A házaspárok vegyék elő a kedvenc társasjátékukat és játszanak együtt. 

2. A romantika élteti a szerelem lángját. A házaspárok táncoljanak lassú zenére, és közben beszélgessenek az érzéseikről! 

3. A jó Isten meghallgat minket. A házaspárok ezen a napon imádkozzanak együtt a családotokért, illetve a nehézségekkel küzdő családokért! 

4. Ha szünetel a technológia, az jót tesz a kapcsolatnak. Egy este TV, telefon és áram nélkül. A házaspárok töltsék gyertyafénynél ezt az estét és beszélgessenek! 5. A jó Isten szólni szeretne hozzánk. A házaspárok olvassanak el a Szentírásból egy olyan részt, ami mindkettőjüknek tetszik, és beszéljék meg! 

6. A férfi szívéhez a gyomrán keresztül vezet az út, de a női szív is szereti, ha főznek rá. A házaspárok készítsék el közösen egyik kedvenc ételüket, és gyertyafénynél fogyasszák el! 

7. Egy kis mozgás jót tesz. A házaspárok menjenek el ma együtt sétálni vagy kirándulni! 

8. A jó Isten megáld minket. A házaspárok menjenek el együtt a szentmisére, és a lelkipásztortól kérjenek áldást a családjukra!

 

* Temes megyei programok 

Mottó: Állandó megújulásban 

 

Szent György-székesegyház: február 15., csütörtök  20 óra, szentségimádás fiataloknak és családoknak. 

Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum: február 10–17. között lehetőség lesz végigjárni az udvarban a családok útján. Hétköznap 15–19 óra között, szombaton és vasárnap 10–19 óra között. Részvétel bejelentkezés alapján az Egyházmegyei Családpasztorációs Központban vagy a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumban. E-mail cím: kocsikz@yahoo.com, tel.: 0720/211-286. 

Február 11-én a piarista templomban 17 órakor szentmise a családokért magyar nyelven, utána áldás. 

Február 13-án romantikus est a Gerhardinum tanárai és alkalmazottai számára. 

Temesvár-józsefvárosi plébánia: február 12., hétfő – a plébániatemplomban 17 órakor ima a beteg családtagokért (betegek szentmiséje a Józsefvárosban). Február 16-án színházi est. 

Február 17-én családok találkozója román nyelven. 

Február 18-án áldás pároknak a három (román, német és magyar nyelvű) szentmisén a plébániatemplomban. Családok találkozója a plébánián magyar nyelven. Téma: Állandó megújulásban – Váratlan kihívások elfogadása 

Gyárváros & Józsefváros: A jegyes oktatásokon résztvevő fiatal házasok számára. Február 17-án18.30 órakor: TE és Én – est fiatal házasoknak. Helyszín: Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum ebédlője.

 

Lelkinap a püspökségi alkalmazottaknak

A Temesvári Püspökség február 14-én, hamvazószerdán 9.30–14 óra között lelkinapot szervez a püspökségi alkalmazottaknak, amelyen részt vehetnek a plébániai alkalmazottak is. A programra az Egyházmegyei Ifjúsági Központ termében kerül sor. A lelkinap keretében a schönstatti Mária-nővérek és a Gondviselés Nővérei kongregáció Resicabányán tevékenykedő tagjai előadást tartanak, melynek témája: Részvétel Krisztus küldetésében. Ezt követően tanúságtételekre, kiscsoportos beszélgetésre kerül sor. A szentmise 13.30 órakor kezdődik a temesvár-belvárosi Szent Katalin-templomban. 

 

Életige találkozó

A temesvár-józsefvárosi plébánia szervezésében február 14-én, szerdán internetes kommunikációs felületen 19.30 órakor életige találkozót tartanak.

 

A papi szenátus ülése

Pál József Csaba megyés püspök elnökletével február 19-én, hétfőn 10 órakor ülésezik a papi szenátus. A gyűlés napirendjén az egyházmegye lelkipásztori, adminisztratív és társadalmi kérdései szerepelnek. Ezt követően, 11.30 órakor a főpásztor a főesperesekkel és esperesekkel tart megbeszélést.

 

Nagyböjti lelkigyakorlat

Február 24-én, szombaton 9.30–17 óra között a plébániai munkatársak, a világi felnőttek számára szervezett továbbképző kurzusok végzősei (akolitusok, lektorok, csoportvezetők, egyéb szolgálatot végzők), illetve az önkéntesek nagyböjti lelkinapon vehetnek részt a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumban. A programot P. Marius Taloș SJ (Kolozsvár) vezeti. A lelkigyakorlat témája a misszió. Jelentkezni 2024. február 15-ig lehet a parohiaiosefin@gmail.com címen. A részvételi díj 30 lej/fő. Ez az összeg az ebéd költségét fedezi. Ha valaki nem kíván ebédelni, a részvételi díjat nem kell befizetnie. 

 

Új tagokkal bővül a temesvári Székeskáptalan

A temesvári Szent György-székesegyházban február 24-én, szombaton, Szent Gellért első vértanú püspökünk oltárra emelésének ünnepén a 18 órakor kezdődő szentmise keretében sor kerül az újonnan kinevezett kanonokok ünnepélyes beiktatására. A szentmisét Pál József Csaba megyés püspök mutatja be.

 

Nemzetközi ökumenikus püspöki találkozó

A Fokoláre Mozgalom 2024. február 27. és március 1. között nemzetközi ökumenikus püspöki találkozót szervez Augsburgban. A rendezvényen részt vesz Pál József Csaba megyés püspök.

 

Farsangi mulatság Csákon

A Csáki Római Katolikus Plébánia szervezésében február 11-én, vasárnap 15 órai kezdettel a csáki horgásztó éttermében vidám jelenetekkel tarkított farsangi mulatságot tartanak, amelyre szeretettel várják a híveket.

 

A betegek világnapja

Minden évben február 11-én, a Szűzanya lourdes-i jelenésének emléknapján, kiemelten is a beteg és szenvedő emberekért imádkozik az Egyház. Ez alkalomból a temesvár-józsefvárosi templomban február 12-én, hétfőn 17 órakor szentmisét mutatnak be a betegekért, amelynek keretében kiszolgáltatják a betegek szentségét.

 

TEKMEK-lelkigyakorlat

A Temesvári Keresztény Magyar Egyetemisták Közössége (TEKMEK) február 23–25. között lelkigyakorlatot szervez magyar nyelven Budapesten, amelynek mottója: „Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre?” (Mt 19, 16.)

Hozzászólások