Egyházaink hírei

2024. március 7. 14:37 (csütörtök) /

„Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd nyilvánuljanak ki tettei, hogy Isten szerint cselekedte azokat.”

(Jn 3, 21.)

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus egyházközségben a szokásos miserend mellett vasárnap 10 órakor a Rózsafüzér Társulat titokcserét tart.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz római katolikus egyházközségben vasárnap, nagyböjt 4. vasárnapján 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán. Pénteken 17 órakor keresztúti ájtatosság magyar nyelven 17.45 órakor keresztúti ájtatosság román nyelven. Az egyházközségben elhunyt Berényi Miklós (74).

 

Az arad-mikelakai római katolikus egyházközségben nagyböjt idején pénteken 16.25 órától magyar, minden csütörtökön 16.25 órától román nyelvű keresztúti ájtatosságot tartanak. Vasárnap Mikelakán 9.30 órától román, 10.45 órától magyar nyelvű szentmisét tartanak. Ugyanaznap az egyházközséghez tartozó Újpanáton 15 órakor kezdődik a szentmise. Az egyházközségben elhunyt Zabán Teréz (72) és Tóth János (78).

 

Az arad-gáji római katolikus egyházközségben pénteken 17.15 órától keresztúti ájtatosság Gájban, utána szentmise. Vasárnap a szentmise Gájban 10, Szentpálon 11.30, Sofronyán 13 órakor kezdődik. Gájban elhunyt Barta János (82).

 

A kisiratosi római katolikus egyházközségben vasárnap 9.30 órától igeliturgia Kürtösön, majd szentmise Szentmártonon, 11 órától szentmise következik Kisiratoson.

 

A nagyiratosi római katolikus egyházközségben ma, pénteken 14 órától keresztúti ájtatosság Nagyvarjason, 15 órától hasonló szertartás Nagyiratoson, ahol 17 órától az elhunyt Tóth Csaba lelki üdvéért imádkoznak. Pénteken 19 órától találkozó a bérmálkozók számára az iskolában, utána 20 órától találkozó a fiatalok számára a plébánián. Szombaton 16 órától az elhunyt Benke Andrásért, 17 órától Benke Pálért imádkoznak. Vasárnap a szentmise Nagyiratoson 10, Nagyvarjason 11.30 órakor kezdődik.

 

Március 9-én, szombaton a majláthfalvi plébánián a Szépszeretet zarándokcsoport tagjai nagyböjti ráhangolót tartanak a következő program szerint: 14 órakor érkezés, 14.30 órakor keresztúti ájtatosság, 15.30 órakor szentmise, 16.30 órakor szentségimádás, azt követően kötetlen beszélgetés, agapé a kultúrotthonban.

 

Az Arad-belvárosi református egyházközséget a március 9-én, szombaton Ágyán megrendezett VI. Szegedi Kis István Helytörténeti Ifjúsági Vetélkedőn két csapat képviseli. A vasárnap 10 órától kezdődő istentisztelet keretében közgyűlést tartanak, amely során az egyházközség beszámol éves tevékenységéről. Vasárnap 17 órától délutáni istentiszteletet tartanak a belvárosi templom imatermében. A következő héten csütörtökön a bibliaóra 17 órától kezdődik.

Majláthfalván vasárnap 16 órától tartanak istentiszteletet. 

 

A Mosóczy-telepi református egyházközségben csütörtökön, pénteken és szombaton 18 órától kezdődően az imahét keretében istentiszteletet tartanak. Csütörtökön Visky István Nagyváradi lelkész, pénteken dr. Zabán Bálint Károly kisszántói lelkész és szombaton Bán Alpár nagyváradi lelkész tartja az istentiszteletet. Szombaton a megszokott rend szerint 11 órától vallásórát tartanak a gyermekeknek. Vasárnap a 10 órától kezdődő imahét záró ünnepi istentisztelet keretében úrvacsoraosztásra kerül sor. A délelőtti istentisztelet során dr. Visky S. Béla Kolozsvári lelkész szolgál. Vasárnap a délutáni hálaadó istentisztelet 17 órától kezdődik. 

A következő héten, kedden 10 órától csigakészítéssel egybekötött reggeli áhítat lesz. Szerdán 18 órától női és férfi házi kiscsoport lesz és csütörtökön 17 órától bibliaórát tartanak. 

 

Az erdőhegy–kisjenői református egyházközségben vasárnap 10 órától és 16 órától tartanak istentiszteletet. Vadászon a vasárnapi istentiszteletre 12 órakor kerül sor. 

 

A feketegyarmati református egyházközségben a vasárnapi istentisztelet 10.30-kor kezdődik. Ágyán 12 órától tartanak istentiszteletet. 

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet, csütörtökön 17 órától bibliaórát, szombaton 10.30 órától vallásórát tartanak. A parókia Facebook-oldalán naponta 10 órától áhítat követhető. 

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 19 órától ifjúsági bibliaóra, szombaton 11 órától kátéóra, szombat 17 órától női világ-imanapi istentisztelet, vasárnap 11 órától istentisztelet, csütörtökön 18 órától nőszövetségi alkalom szerepel a programban.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 17 órától tiniklub, vasárnap 10 órától Simonyifalván, 15 órától Apatelken, 17 órától Pankotán kezdődik az istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap délelőtt megemlékezik Jézus Krisztus keresztáldozatáról, majd úrvacsorához járul. Délután A lelki kiskorúság tünetei és veszélyei címmel hangzik el Szabó Sándor lelkipásztor igehirdetése.

 

 

Krassó-Szörény

 

Március 9-én, szombaton a resicabánya-govondári plébánián 10.30–14 óra között nagyböjti lelkinapot tartanak a hegyvidéki főesperesség területén élő családoknak román nyelven. A lelki program mottója: „Uram, taníts meg minket imádkozni” (Lk 11, 1.) Az elmélkedést Marin Matieș karánsebesi plébános tartja, a téma: Az imádság ereje. A program a következő: 10 óra érkezés, 10.30–10. 45 óra, elmélkedés. 11–11.30 óra kiscsoportos beszélgetés, 12 óra szentmise.

 

A karánsebesi plébánia bibliakurzusnak ad otthont felnőtt világi hívek számára, amelynek címe: Isten és az Ő népének története. Résztvevők: a karánsebesi, a lugosi és a temesszlatinai plébániai közösségek tagjai. A kurzusokat a következő időpontokon tartják: március 16., április 13., naponta 10-16 óra között. A kurzus előadást, kiscsoportos beszélgetést, valamint igeliturgiát foglal magában. Részvételi díj alkalmanként 30 lej, amely fedezi az étkezés díját is. A kurzust dr. Imogen Tietze teológus, referens vezeti. Jelentkezni lehet a plébániai hivatalokban.

 

 

Temes

 

Ifjúsági programok

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ előzetesen kiadott pasztorális tervének megfelelően, a programok a következők: március 9-én ministránstalálkozó a Temesi Főesperesség fiataljainak Máriaföldén, a nagyszentmiklósi plébánia filiájában. A találkozó 10 órakor katekézissel kezdődik, a szentmisét 14.30 órakor mutatják be. Március 16-án ifjúsági lelkinap Máriaradnán. Március 21-én ifjúsági szentségimádás a székesegyházban 20 órakor. Március 27-én keresztúti ájtatosság a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumban.

 

A Vino și vezi (Jöjj és lásd!) kollégium pasztorális programja

2024. március 11-én szentségimádás, 20–21 óra között. Március 18-án film és mozifórum, 20–21.30 óra között. Március 25-én keresztúti ájtatosság egyetemistáknak, 20–21 óra között. Helyszín: temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendház, 1 Decembrie utca 1 szám.

 

A temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban idén is folytatódnak a prédikációval egybekötött nagyböjti keresztúti ájtatosságok. Az előzetesen kiadott program szerint a liturgiákat 16 órai kezdettel péntekenként magyar, minden szerdán pedig román nyelven tartják: 

Március 20-án román nyelven, március 22-én magyar nyelven Pozsonyi Daniel zsombolyai plébános. A nagyhéten, március 27-én, szerdán a keresztúti ájtatosság 16.30 órakor, nagypénteken, március 29-én pedig 14.30 órakor kezdődik.

 

Nagyböjti lelkinap családoknak a temesvári Szentháromság plébánián

Március 9-én, szombaton a temesvári Szentháromság (Marienheim) plébánián nagyböjti lelki napot tartanak a Temesi Főesperesség területén élő családoknak román nyelven. 

 

Szentségimádás a temesvár-újkissodai templomban

Március hónappal kezdődően a temesvár-újkissodai plébániatemplomban Jäger Béla helyi plébános vezetésével minden csütörtökön a 18 órakor kezdődő szentmise után szentségimádásra kerül sor, amelynek témája Jézus Szentséges Szíve. 

 

A temesvár-újkissodai római katolikus templomot 1928-ban a Szent József, Szűz Mária jegyese tiszteletére szentelték fel. A közösség március 19-én, kedden ünnepli a templombúcsút. Jäger Béla helyi plébános meghívására az ünnepi szentmisét 17 órakor Johann Dirschl általános helynök celebrálja.

Hozzászólások