Egyházaink hírei

2024. március 14. 17:08 (csütörtök) /

„Ez lesz a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha elérkeznek azok a napok – mondja az Úr: Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek.”

(Jer 31, 33.)

 

Március 16-án ifjúsági lelkinap Máriaradnán. Mottó: „Lángoló szívvel, útra kelve” (Lk 24, 13–35). A program a következő: 11 óra, gyónási lehetőség, 11.30 órakor szentmise. 13.30 óra: keresztúti ájtatosság, 14.30–15.30 óra: Te miről mondasz le Jézusért? Március 21-én ifjúsági szentségimádás a temesvári Szent György-székesegyházban 20 órakor. Március 27-én keresztúti ájtatosság a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumban.

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban március 22-én, pénteken meglátogatják a plébániához tartozó betegeket. Március 25–26–27-én, nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán: húsvéti triidum lesz az esti szentmise keretén belül Artur atya elmélkedésében. Március 26-án és 27-én, nagykedden és nagyszerdán szentgyónási lehetőség lesz 10 órától 12 óráig, valamint 15 órától 17 óráig.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz római katolikus templomban vasárnap, nagyböjt 5. vasárnapja, feketevasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán. Kedden, Szent József, Szűz Mária jegyese ünnepén 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 17 órakor román nyelven szentmise. Pénteken 17 órakor keresztúti ájtatosság magyar nyelven, 17.45 órakor keresztúti ájtatosság román nyelven.

 

Az arad-mikelakai római katolikus egyházközségben vasárnap 8 órakor Öthalmon, 9.30 órakor Mikelakán román, 10.45 órakor magyar nyelvű szentmisét celebrálnak.

 

Az újaradi római katolikus templomban nagyböjt idején minden csütörtökön 16 órától magyar, 17.30 órától német nyelvű keresztúti ájtatosságot tartanak.

 

A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Tóth József (73).

 

A nagyiratosi római katolikus egyházközségben ma, március 15-én 14 órától keresztúti ájtatosság Nagyvarjason, 15 órától hasonló szertartás Nagyiratoson. Pénteken 19 órától találkozó a bérmálkozók számára az iskolában. Szombaton 16 órától megemlékező szentmise Kristóf Vincéért és nejéért, Margitért, 17 órától Páll Pálért. Mindkét szertartás alkalmával gyónási lehetőség. Vasárnap a szentmise Nagyvarjason 10, Nagyiratoson 11.30 órakor kezdődik, mindkettő alkalmával gyónási lehetőség.

 

A kisiratosi római katolikus egyházközségben vasárnap 9.30 órakor igeliturgia, ugyancsak 9.30 órától Mácsán szentmise, 11 órától Kisiratoson szentmise kezdődik.

 

Az Arad–belvárosi református egyházközségben vasárnap 10 és 17 órától tartanak istentiszteletet. A következő héten, csütörtökön a bibliaóra 17 órától kezdődik. 

 

A Mosóczy-telepi református egyházközségben pénteken 17 órától házi bibliaórát tartanak, 18 órától kátéoktatás lesz és 19 órától ifjúsági bibliaóra. Szombaton a gyermekek számára a vallásóra 11 órától kezdődik. A vasárnapi istentisztelet 10 órától kezdődik, illetve délután 17 órától. 

A következő héten, kedden 10 órától csigakészítéssel egybekötött reggeli áhítat lesz, csütörtökön 17 órától gyülekezeti bibliaórát tartanak. 

 

Az Erdőhegyi református egyházközségben a vasárnap 16 órától kezdődő istentisztelet keretében a nemzeti ünnep alkalmából megemlékezésre kerül sor, amely során az erdőhegyi iskola tanári kara, a vallásórás gyermekek és a presbitérium szolgál. Mindenkit szeretettel várnak! 

 

A Nagyzerindi református egyházközségben a vasárnap 10.30-tól kezdődő istentisztelet keretében megemlékezést tartanak a gyülekezeti házban, amely során a Rozmaring népdalkórus és a Tabajdi Károly Általános Iskola diákjai ünnepi műsort mutatnak be. Az istentisztelet után a templomkertben megkoszorúzzák az ott elhelyezett I és II. világháborús hősök emlékművét. 

 

A Feketegyarmati református egyházközségben vasárnap 12 órától tartanak istentiszteletet. Március 15-éről a következő héten, március 24-én emlékeznek meg. A megemlékezésre a Tabajdi Károly Általános Iskola diákjai ünnepi műsorral készülnek, amit az imateremben fognak előadni. Az ünnepség keretében megkoszorúzzák a templomkertben lévő I és II világháborús hősök emlékművét. 

 

Ágyán a március 15-ei eseményekről az Olosz Lajos Általános Iskola szervezésében március 15-én, pénteken 11 órától kezdődően emlékeznek meg a kultúrotthonban. Az egyházközségben vasárnap 11 órától tartanak istentiszteletet. 

 

Az aradi evangélikus-lutheránus egyházközségben vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet, csütörtökön 10 órától bibliaórát, szombaton 10.30 órától vallásórát tartanak. A parókia Facebook-oldalán naponta 10 órától áhítat követhető.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 17 órától konfirmációi felkészítő, 19 órától ifjúsági bibliaóra. Vasárnap 11 órától istentisztelet, amellyel kezdetét veszi az ökumenikus imahét, ezen az alkalmon igét hirdet Kádár Dávid II. éves evangélikus teológiai hallgató. Hétfőn 18 órától Nagy Tibor válaszúti református lelkész, kedden 18 órától Tóbiás Emőke Piroska szemlaki református lelkész; szerdán 18 órától Ilkei Lóránd dévai unitárius lelkész; csütörtökön 18 órától Mátyás Attila nagyváradi evangélikus lelkész. Pénteken 18 órától Pápai Attila gyulai evangélikus lelkész; szombaton 18 órától Dragoș Călin fazekasvarsándi ortodox lelkész; vasárnap 11 órától Borhaci Dávid helyi evangélikus lelkész hirdet igét. Minden istentiszteleti alkalmat szeretetvendégség követ. A szervezők szeretettel várnak mindenkit.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben megemlékeznek arról a nagy feladatról, amivel Jézus Krisztus bízott meg bennünket. Az igehirdetés címe: „Hirdesd, állj elő vele!” Szolgál Szabó Sándor lelkipásztor.

 

 

 

Krassó-Szörény

 

Bibliakurzus a karánsebesi plébánián

A karánsebesi plébánia bibliakurzusnak ad otthont felnőtt világi hívek számára, amelynek címe: Isten és az Ő népének története. Résztvevők: a karánsebesi, a lugosi és a temesszlatinai plébániai közösségek tagjai. A kurzusokat a következő időpontokon tartják: március 16. és április 13., naponta 10–16 óra között. A kurzus előadást, kiscsoportos beszélgetést, valamint igeliturgiát foglal magában. Részvételi díj alkalmanként 30 lej, amely fedezi az étkezés díját is. A kurzust dr. Imogen Tietze teológus, referens vezeti. Jelentkezni lehet a plébániai hivatalokban.

 

Nagyböjti ökumenikus rendezvény Resicabányán

A húsvétra való felkészülés jegyében március 21-én, csütörtökön Resicabányán a helyi Német Demokrata Fórum szervezésében ökumenikus rendezvényre kerül sor, amelynek címe: A Megfeszített iránti szeretettel a Fény ünnepe felé. 

 

 

Temes

 

A Vino și vezi (Jöjj és lásd!) kollégium pasztorális programja

2024. március 18-án film és mozifórum 20–21.30 órakor. Március 25-én keresztúti ájtatosság egyetemistáknak 20–21 óra között. Helyszín: temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendház, 1 Decembrie utca 1. szám.

 

A Fokoláré mozgalom találkozója

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ termében március 16-án, szombaton 10–18 óra között a Fokoláré mozgalom tagjai találkozót szerveznek, amelynek keretében megünneplik a mozgalom fennállásának 80. évfordulóját, valamint megemlékeznek az alapító Chiara Lubichról halálának 16. évfordulóján. (Chiara Lubich 2008. március 14-én hunyt el.)

 

Látogatás a Püspökségen

Március 19-én, kedden 12 órakor Pál József Csaba főpásztor a Temesvári Püspökségen P. Josef Wonisch szalvatoriánus provinciálissal, a szalvatoriánus szerzetesek osztrák rendtartományának elöljárójával találkozik. Az osztrák rendtartományhoz tartozik a temesvári szalvatoriánus szerzetesi közösség is.

 

Bibliakör a Püspökségen

Pál József Csaba megyés püspök kezdeményezésére fiatal felnőtteket tömörítő bibliakör alakult a Temesvári Püspökségen. A találkozókat lehetőség szerint minden hónap első és harmadik csütörtökjén 19 órai kezdettel tartják. A következő alkalomra március 21-én, csütörtökön 19 órakor kerül sor.

 

Konferencia Németországban

Frankenthalban (Pfalz) március 23–24. között rendezik meg a bánsági svábok helyi egyesületeinek és a jelenleg Németországban élő bánsági svábok regionális szövetségeinek immár hagyományos konferenciáját. A Bánsági Svábok Egyesülete vezetőségének, illetve Peter-Dietmar Leber elnök (Nagyszentmiklós / München) meghívására az idei konferencián részt vesz dr. Claudiu Călin egyházmegyei levéltáros. A konferencia témája: A bánsági svábok származási egyházmegyéje és helyi egyesületei, amelynek középpontjában az egyházmegye meg a fent említett egyesületek között fennálló kapcsolatok, illetve az egyházmegyei levéltár, a sajtóiroda, valamint az egyházmegyei múzeum konkrét tevékenysége áll, a bánsági németek és a régi szülőföld egyháza közötti kapcsolat megőrzése, fejlesztése érdekében. A konferencia során bemutatják a németországi és a bánsági helyi egyesületek projektjeit, megvitatják az egyesületek fejlesztéseit, előadókat hívnak meg Romániából és Németországból, és minden évben átfogóan bemutatják az aktív egyesületeket és azok projektjeit.

 

A temesvár-gyárvárosi Millenniumi-templomban idén is folytatódnak a prédikációval egybekötött nagyböjti keresztúti ájtatosságok. Az előzetesen kiadott program szerint a liturgiákat 16 órai kezdettel péntekenként magyar, minden szerdán román nyelven tartják: március 15-én magyar nyelven Barazsuly István SDS temesvár-erzsébetvárosi plébános. Március 20-án román nyelven, március 22-én magyar nyelven Pozsonyi Daniel zsombolyai plébános. A nagyhéten, március 27-én, szerdán a keresztúti ájtatosság 16.30 órakor, nagypénteken, március 29-én pedig 14.30 órakor kezdődik.

 

Márciustól a temesvár-újkissodai plébániatemplomban Jäger Béla helyi plébános vezetésével minden csütörtökön a 18 órakor kezdődő szentmise után szentségimádásra kerül sor, amelynek témája Jézus Szentséges Szíve. 

 

A csáki római katolikus plébánián az elsőáldozásra készülő gyermekek március 16-án, szombaton 14 órai kezdettel húsvéti kreatív műhelyt szerveznek, amelynek keretében a résztvevők mézeskalács nyuszikat fognak készíteni és díszíteni. 

 

A Schönstatti Mária-nővérek temesvári közösségi házában (Corbului utca 2. szám) március 16-án, 17-én és 24-én 18.30 órai kezdettel szeretetszövetség előkészítőt tartanak.

 

A temesvár-újkissodai római katolikus templomot 1928-ban a Szent József, Szűz Mária jegyese tiszteletére szentelték fel. A közösség március 19-én, kedden ünnepli a templombúcsút. Jäger Béla helyi plébános meghívására az ünnepi szentmisét 17 órakor Johann Dirschl általános helynök celebrálja.

 

Călin Piescu fotográfus kiállítása Temesváron

A Santiago de Compostellába vezető zarándokút képeit bemutató El Camino című kiállítás megnyitójára március 19-én 18 órától kerül sor a temesvári Helios Galériában, az Opera téren. Călin Piescu a Nikolaus Lenau Elméleti Líceum egykori tanítványa, és jelenleg Bécsben él.

 

A lugosi plébánia

Március 16-án, szombaton 15 órakor Wonerth László plébános és Francisc Lisi diakónus nagyböjti keresztúti ájtatosságot tart a hívekkel közösen a lugosi katolikus temetőben.

Hozzászólások