Egyházaink hírei

2024. március 21. 16:42 (csütörtök) /

„Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön! Áldott atyánknak, Dávidnak közelgő országa! Hozsanna a magasságban!”

(Mk 11, 9–10.)

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus plébánián március 23-án, szombaton 11 órától egyházzenei napot tartunk, ahova szeretettel várjuk mindazokat, akik szeretnék jobban megismerni a nagyhét liturgiáját, lelkiségét és zenei anyagát. Március 25–26–27-én, nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán: húsvéti triidum lesz az esti szentmisén Artur atya elmélkedésében magyar nyelven, 18 órakor román nyelven Tiba atya elmélkedésében. Március 26-án és 27-én, nagykedden és nagyszerdán szentgyónási lehetőség 10 és 12 óra között, valamint 15 és 17 óra között. Nagycsütörtökön 9 órakor Jeremiás próféta siralmai, 17 órakor esti szentmise az utolsó vacsora emlékére magyar nyelven, a szentmise után szentségátvitel, szentségimádás csendben. 19 órakor szentmise az utolsó vacsora emlékére román nyelven. Nagypénteken 9 órakor Jeremiás próféta siralmai, 15 órakor szentkereszt hódolat magyar nyelven, az isteni irgalmasság 1. napja, amely minden nap 15 órától kezdődik.18 órakor szentkereszt hódolat román nyelven. Nagyszombaton 9 órakor Jeremiás próféta siralmai, 20 órakor húsvéti vigília ünneplése: tűzszentelés, feltámadási szentmise, feltámadási körmenet. Húsvétvasárnap 8 órakor német, 9 órakor magyar, 10.30 órakor plébániai nagymise, 12 órakor román, 17 órakor magyar nyelvű szentmise. Húsvét vasárnapján minden szentmise végén húsvéti eledelszentelést tartanak. Kérik, a kosaraikat a szentmise végén hozzák az oltárhoz!

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz római katolikus templomban pénteken 17 órakor keresztúti ájtatosság magyar nyelven, 17.45 órakor keresztúti ájtatosság román nyelven. Virágvasárnap 8.15 órakor magyar nyelven szentmise, 11.15 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán. Nagycsütörtökön, az utolsó vacsora emlékére, az Oltáriszentség megalapításának az ünnepén 18 órakor Arad-Ségában magyar nyelven, 19.30 órakor ugyanott román nyelven. Nagypénteken nagypénteki szertartás, Megváltónk halálára emlékezünk 15 órakor Arad-Ségában magyar nyelven, 17.30 órakor ugyanott román nyelven. Nagyszombat szentségimádás a Szentsírnál, a templom egész nap nyitva lesz. 11 órakor szentségimádás a magyar gyerekeknek, 15 órakor szentségimádás a román gyerekeknek. Feltámadási szertartás 17 órakor Tornyán, 20 órakor Arad-Ségában magyar nyelven, 22.30 órakor ugyanott román nyelven. Húsvétvasárnap, Krisztus Urunk feltámadása ünnepén 8.30 órakor Arad-Ségában magyar nyelven, ételszenteléssel, 10 órakor Tornyán, 11.30 órakor Arad-Ségában magyar nyelven, ételszenteléssel. 12.30 órakor Arad-Ségában román nyelven. Húsvéthétfőn 8.30 órakor Arad-Ségában magyar nyelven, 10 órakor Szederháton. 11.30 órakor Arad-Ségában magyar nyelven, ugyanott 12.30 órakor román nyelven.

 

Szentmisék az arad-gáji plébánián a nagyhét folyamán

Nagycsütörtök: Arad-Gáj 18 órakor, nagypéntek: Arad-Gáj 17 órakor,

Nagyszombat: Sofronya 18 órakor, Szentpál 20 órakor, Arad-Gáj 22 órakor.

Húsvét: Arad-Gáj10 órakor, Szentpál 11.30 órakor, Sofronya 13 órakor.

Húsvéthétfő: Arad-Gáj 10 órakor, Szentpál 11.30 órakor.

Szombaton, március 23-án, gyónási lehetőség: 10.30 órától Szentpálon, 11.30 órától Sofronyán, 17 órától Arad-Gájban. Az ünnepek alatt szentmisék előtt is lesz gyóntatás.

 

Az újaradi római katolikus egyházközségben nagyszombaton 18 órakor Újaradon, 21 órakor Angyalkúton kezdődik a feltámadási szertartás. Húsvétvasárnap 10 órakor magyar-német nyelvű, 11.30 órakor Kisszentmiklóson, 13 órakor Angyalkúton kezdődik a szentmise. Húsvéthétfőn Újaradon 10 órától magyar–német nyelvű, 13 órakor Angyalkúton kezdődik a szentmise.

 

A nagyiratosi római katolikus egyházközségben pénteken 14 órától keresztúti ájtatosság Nagyvarjason, 15 órától hasonló szertartás Nagyiratoson. Ugyancsak pénteken 11 órától meglátogatják a betegeket, 18 órától találkozó a bérmálkozók számára a nagyiratosi iskolában. Szombaton 11 órától gyónási lehetőség a bérmálkozók szüleinek és a bérmaszülőknek. Ugyanaznap 17 órától megemlékező szertartás Farkas Antalért és Ilonáért. Virágvasárnap Kisvarjason 9, Nagyiratoson 10, Nagyvarjason 11.30 órakor kezdődik a szentmise. Ugyanaznap Nagyiratoson 13 órától László Lara keresztelője, 17 órától Rózsafüzér ájtatosság a békéért. Virágvasárnap gyűjtés a húsvéti templomdíszítésre.

 

A borosjenői római katolikus egyházközségben a szentmise nagypénteken Szapáryligeten 15, Borosjenőn 17 órakor, virágvasárnap 9 órakor Szapáryligeten, 11 órakor Borosjenőben, 13.30 órakor Kisszintyén kezdődik.

 

Az Arad–belvárosi református egyházközségben pénteken 18 órától könyvbemutatót tartanak az imateremben. Vasárnap 10 órától és 17 órától tartanak istentiszteletet. A következő héten húsvétra készülve bűnbánati istentiszteletet tartanak hétfőtől kezdődően minden nap 17 órától. 

 

A Mosóczy-telepi református egyházközségben pénteken 18 órától kátéoktatás, 19 órától ifjúsági bibliaóra lesz. Szombaton 11 órától vallásóra lesz. Vasárnap 10 órától virágvasárnap alkalmából ünnepi istentisztelet lesz, amit szeretetvendégség követ. Vasárnap 18 órától hálaadó istentiszteletet tartanak. 

A következő héten, kedden 10 órától csigakészítéssel egybekötött reggeli áhítat lesz, szerdától péntekig minden nap 18 órától húsvétra készülve bűnbánati istentiszteletet tartanak. 

 

Az Erdőhegy-kisjenői református egyházközségben a következő héten bűnbánati alkalmakat tartanak hétfőtől kezdődően minden nap 19 órától. 

Vadászon a bűnbánati hét keretében szerdától minden nap 18 órától tartanak istentiszteletet. 

 

A Feketegyarmati református egyházközségben március 15-éről március 24-én emlékeznek meg. A megemlékezésre a Tabajdi Károly Általános Iskola diákjai ünnepi műsorral készülnek, amit az imateremben fognak előadni. Az ünnepség keretében megkoszorúzzák a templomkertben lévő I és II világháborús hősök emlékművét. 

 

Ágyán vasárnap 11 órától tartanak istentiszteletet.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentisztelet, csütörtökön 17 órától bibliaóra, szombaton 10.30 órától vallásóra következik. A parókia Facebook-oldalán naponta 10 órától áhítat követhető.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben zajló imahéten

pénteken 18 órától Pápai Attila gyulai evangélikus lelkész; szombaton 18 órától Dragoș Călin fazekasvarsándi ortodox lelkész; vasárnap 11 órától Borhaci Dávid helyi evangélikus lelkész hirdet igét. Minden istentiszteleti alkalmat szeretetvendégség követ. A szervezők szeretettel várnak mindenkit. Jövő csütörtökön 17 órától nagycsütörtöki úrvacsorás vespera, 18 órától nőszövetségi ülés.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben ma 15 órától kátéóra, 17 órától tiniklub, vasárnap 10 órától Simonyifalván istentisztelet következik.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben a vasárnapi imaórán, az Istentől felkent királyt dicsőítik. Az igei szolgálatok a virágvasárnapi eseményeket jelenítik meg. 

 

 

Krassó-Szörény

 

Bibliakurzus a karánsebesi plébánián

A karánsebesi plébánia bibliakurzusnak ad otthont felnőtt világi hívek számára, amelynek címe: Isten és az Ő népének története. Résztvevők: a karánsebesi, a lugosi és a temesszlatinai plébániai közösségek tagjai. A kurzusokat a következő időpontokon tartják: április 13-én 10–16 óra között. A kurzus előadást, kiscsoportos beszélgetést, valamint igeliturgiát foglal magában. Részvételi díj alkalmanként 30 lej, amely fedezi az étkezés díját is. A kurzust dr. Imogen Tietze teológus, referens vezeti. Jelentkezni lehet a plébániai hivatalokban.

 

 

 

Temes

 

A Vino și vezi (Jöjj és lásd!) kollégium pasztorális programja

Március 25-én keresztúti ájtatosság egyetemistáknak 20–21 óra között. Helyszín: temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendház, 1 Decembrie utca 1. szám.

 

Konferencia Németországban

Frankenthalban (Pfalz) március 23–24. között rendezik meg a bánsági svábok helyi egyesületeinek és a jelenleg Németországban élő bánsági svábok regionális szövetségeinek immár hagyományos konferenciáját. A Bánsági Svábok Egyesülete vezetőségének, illetve Peter-Dietmar Leber elnök (Nagyszentmiklós / München) meghívására az idei konferencián részt vesz dr. Claudiu Călin egyházmegyei levéltáros. A konferencia témája: A bánsági svábok származási egyházmegyéje és helyi egyesületei, amelynek középpontjában az egyházmegye meg a fent említett egyesületek között fennálló kapcsolatok, illetve az egyházmegyei levéltár, a sajtóiroda, valamint az egyházmegyei múzeum konkrét tevékenysége áll, a bánsági németek és a régi szülőföld egyháza közötti kapcsolat megőrzése, fejlesztése érdekében. A konferencia során bemutatják a németországi és a bánsági helyi egyesületek projektjeit, megvitatják az egyesületek fejlesztéseit, előadókat hívnak meg Romániából és Németországból, és minden évben átfogóan bemutatják az aktív egyesületeket és azok projektjeit.

 

A temesvár-gyárvárosi Millenniumi-templomban idén is folytatódnak a prédikációval egybekötött nagyböjti keresztúti ájtatosságok. Az előzetesen kiadott program szerint a liturgiákat 16 órai kezdettel péntekenként magyar, minden szerdán román nyelven tartják. A nagyhéten, március 27-én, szerdán a keresztúti ájtatosság 16.30 órakor, nagypénteken, március 29-én pedig 14.30 órakor kezdődik.

 

Márciustól a temesvár-újkissodai plébániatemplomban Jäger Béla helyi plébános vezetésével minden csütörtökön a 18 órakor kezdődő szentmise után szentségimádásra kerül sor, amelynek témája Jézus Szentséges Szíve. 

 

 

A Schönstatti Mária-nővérek temesvári közösségi házában (Corbului utca 2. szám) március 24-én 18.30 órai kezdettel szeretetszövetség előkészítőt tartanak.

Hozzászólások