Egyházaink hírei

2024. március 28. 18:37 (csütörtök) /

„Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve.”

Kol 3, 1–3.

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban nagypénteken 9 órától Jeremiás próféta siralmai, 15 órakor szentkereszt hódolat, magyar nyelven, az isteni irgalmasság 1. napja (minden nap 15 órától), 18 órakor szentkereszt hódolat román nyelven. Nagyszombaton 9 órakor Jeremiás próféta siralmai, 20 órától húsvéti vigília ünneplése: tűzszentelés, feltámadási szentmise, feltámadási körmenet. Húsvétvasárnap 8 órakor német, 9 órakor magyar, 10.30 órakor plébániai nagymise, 12 órakor román, 17 órakor magyar nyelvű szentmise. Húsvét vasárnapján minden szentmise végén húsvéti eledelszentelés lesz.

Kérik, hogy a kosaraikat a szentmise végén hozzák az oltárhoz. Húsvéthétfőn a szentmisék következő sorrendben lesznek megtartva: 8 órakor német 10.30 órakor plébániai nagymise magyar nyelven, 12 órakor román, 17 órakor magyar nyelven.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz római katolikus templomban nagypénteki szertartás, Megváltónk halálára emlékezünk 15 órakor Arad-Ségában magyar nyelven, 17.30 órakor ugyanott román nyelven. Nagyszombaton szentségimádás a Szentsírnál – egész nap nyitva lesz a templom. Délelőtt 11 órakor szentségimádás a magyar gyerekeknek, 15 órakor szentségimádás a román gyerekeknek. Feltámadási szertartás 17 órakor Tornyán, 20 órakor Arad-Ségában magyar nyelven, 22.30 órakor ugyanott román nyelven. Húsvétvasárnap, Krisztus Urunk feltámadása 8.30 órakor Arad-Ségában magyar nyelven (ételszentelés). 10 órakor Tornyán, 11.30 órakor Arad-Ségában magyar nyelven (ételszentelés), 12.30 órakor Arad-Ségában román nyelven. Húsvéthétfőn 8.30 órakor Arad-Ségában magyar nyelven, 10 órakor Szederháton. 11.30 órakor Arad-Ségában magyar nyelven, 12.30 Aradon román nyelven. Csütörtökön (április 4) 18 órakor szentségimádás magyar nyelven, 19 órakor szentségimádás román nyelven. Az egyházközségben elhunyt Dică Irén (86) és Kristóf Aurora-Erzsébet (93).

 

Az újaradi római katolikus egyházközségben nagypénteken 14 órakor keresztút, 15 órától ugyanott nagypénteki liturgia és gyónás. 17 órától hasonló szertartás Angyalkúton. Nagyszombaton Újaradon 18, Angyalkúton 21 órakor kezdődik a feltámadási szertartás. Húsvétvasárnap Újaradon 10 órától magyar-német nyelvű szentmise, 11.30 órától Kisszentmiklóson, 13 órakor Angyalkúton kezdődik a szentmise. Húsvéthétfőn 10 órától Újaradon, 13 órától Angyalkúton kezdődik a szentmise.

 

A nagypénteki szertartás a pécskai római katolikus templomban 15 órakor kezdődik, Nagyszombaton 9 órakor szentségkitétel és szentségimádás a Szent Sírnál 20 óráig. A húsvéti vigília Németszentpéteren 18 órakor, a pécskai templomban 20 órakor kezdődik. Húsvétvasárnap ünnepi szentmise a kápolnában 9 órakor, a templomban 10.30 órakor, Németszentpéteren 17 órakor, Húsvéthétfőn a kápolnában 9 órakor, a templomban 10 órakor, Munáron délben lesz ünnepi szentmise. Az egyházközségben elhunyt Csapó Anna (75), Faragó Erzsébet (61), Lădaru Ruja (83), Nagy Julianna (szül. Bernáth, 85) és Kálai András (81).

 

A borosjenői római katolikus egyházközségben ma, nagypénteken 18 órától nagypénteki szertartás. Szombaton feltámadási szertartás 18 órától Szapáryligeten, 21 órától Borosjenőn. Húsvétvasárnap a szentmise 9 órakor Szapáryligeten, 11 órakor Borosjenőn, 14 órakor Kisszintyén, 16 órakor Csermőn kezdődik.

 

Az Arad-belvárosi református egyházközségben pénteken és szombaton még tart a bűnbánati hét, amelynek keretében minden nap 17 órától tartanak istentiszteletet. Nagypénteken ugyanakkor reggel 10 órától is tartanak istentiszteletet a templomban. Húsvét első napján, vasárnap 10 órától úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletet tartanak. Majláthfalván vasárnap 4 órától lesz úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentisztelet. A belvárosi templom imatermében 17 órától lesz istentisztelet vasárnap. Húsvét másodnapján, hétfőn 10 és 17 órától tartanak istentiszteletet, majd a betegekhez és idősekhez viszik házhoz az úrvacsora jegyeit (kérik előre jelezni). A közelgő óraátállításra kérik figyeljenek.


A Mosóczy-telepi református egyházközségben nagypénteken 10 és 18 órától ünnepi istentiszteletet tartanak. Szombaton 11 órától vallásóra lesz a fiataloknak. Vasárnap 10 órától úrvacsorával egybekötött ünnepi istentiszteletet tartanak és 18 órától hálaadó istentisztelet lesz. Hétfőn 10 órától és 18 órától ünnepi istentisztelet lesz. Kedden 10 órától csigakészítéssel egybekötött reggeli áhítat lesz, amin mellék foglakozásként vehetnek részt a gyülekezet tagjai, illetve csütörtökön 18 órától gyülekezeti bibliaórát tartanak.

 

A borosjenői református egyházközségben nagypénteken vasárnapi rend szerint istentiszteletet tartanak Pankotán 9 órától, Borosjenőn 11 órától és Borossebesen 14 órától. Nagyszombaton bűnbánati istentiszteletet tartanak Pankotán 15 órától és Borosjenőn 16 órától. Húsvét első és második napján a vasárnapi rend szerint tartanak istentiszteletet minden településen, valamint Csermőn 16 órától. Húsvét első napján úrvacsoraosztás is lesz. 

 

A feketegyarmati református egyházközségben nagypénteken 10.30-tól és nagyszombaton 18 órától tartanak istentiszteletet. Húsvét vasárnapján 10.30-tól úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletet tartanak, amelyen a gyülekezet kórusa szolgál, illetve délután 18 órától is istentiszteletet tartanak. A hétfőn 10.30-tól kezdődő istentisztelet során a gyülekezet kórusa és a vallásórás gyermekek is szolgálnak. 

 

Ágyán nagypénteken 13 órától és nagyszombaton 17 órától tartanak istentiszteletet. Húsvét vasárnapján 13 órától úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletet tartanak. Hétfőn 12 órától ünnepi istentisztelet lesz.

Mind a feketegyarmati, mind az ágyai gyülekezetben az istentiszteletek során vendég lelkipásztorok szolgálnak. 

 

Az erdőhegy-kisjenői református egyházközségben pénteken 10 órától és 19 órától tartanak ünnepi alkalmat. Vadászon pénteken 18 órától lesz istentisztelet- 

Húsvét vasárnap Erdőhegy-Kisjenőben 10 órától úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet és 16 órától délutáni istentisztelet lesz. Húsvét hétfőn 10 órától és 16 órától lesz istentisztelet. 

Vadászon húsvétvasárnap 12 órától úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentisztelet, hétfőn ünnepi istentisztelet lesz szintén 12 órától. 

 

Szapáryligeten vasárnap 14 órától úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletet tartanak. Simándon húsvéthétfőn 14 órától tartanak úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletet. 

 

A nagyzerindi református egyházközségben csütörtökön és pénteken 19 órától, illetve Bélzerinden 18 órától tartanak bűnbánati alkalmakat, amelyek során csütörtökön Káltai Tímea Zsófia, szombaton Lőrincz Kristóf I éves teológus hallgatók szolgálnak. Nagypénteken Nagyzerénden 10.30-tól, Bélzerénden 13 órától tartanak istentiszteletet. Nagyzerénden pénteken a gyülekezeti teremben 17 órától húsvéti foglalkozást tartanak. Húsvét Vasárnapján úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentisztet tartanak Nagyzerinden 10.30-tól és Bélzerinden 13 órától, amely időpontokban hétfőn is istentiszteleti alkalmak lesznek (Nagyzerinden 10.30-kor, Bélzerinden 13 órától). 

 

A feketegyarmati református egyházközségben csütörtöktől mindennap 18 órától bűnbánati istentiszteletet tartanak. Nagypénteken 10.30-tól és 18 órától tartanak istentiszteletet és szombaton 18 órától szintén bűnbánati istentisztelet lesz. Vasárnap úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletet tartanak 10.30-tól kezdődően. 

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban ma, nagypénteken 10 órakor kezdődik az istentisztelet, húsvét első napján 10 órától úrvacsorás istentisztelet, hasonló alkalom 11.30 órától németül. Húsvét másodnapján az istentisztelet 10 órakor kezdődik.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 11 órától nagypénteki istentisztelet, vasárnap 11 órától húsvét ünnepi istentisztelet, amelyen igét hirdet Florea Melinda II. éves teológiai hallgató. Hétfőn 11 órától húsvét II. napi istentisztelet, melyen szintén Florea Melinda II. éves teológiai hallgató hirdet igét.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben ma 18 órától Sinonyifalván kezdődik az istentisztelet. Vasárnap Simonyifalván 10 órától úrvacsorás istentisztelet, hasonló alkalom 15 órától Apatelken, 17 órától Pankotán. Hétfőn 10 órától istentisztelet Simonyifalván.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben nagypénteken, a közösség megemlékezik Jézus Krisztusnak értünk hozott áldozatáról. Húsvét első és második napján az alkalmi szolgálatok és a dicsőítő énekek a „feltámadott és győztes Jézus Krisztusról” zengnek. A közösség ezekre a kivételes alkalmakra mindenkit szeretettel vár!

 

 

Temes

 

A temesvári Szent György-székesegyházban nagypénteken, március 29-én Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk. A Jézus szenvedése és halála emlékére bemutatott szertartást 15 órai kezdettel Pál József Csaba megyés püspök celebrálja. 

Nagyszombaton, március 30-án húsvét vigíliája felnőtt kereszteléssel a Szent György-székesegyházban 21 órakor kezdődik. Az ünnepi szentmisét Pál József Csaba megyés püspök celebrálja. A szentmise végén feltámadási szertartást és körmenetet tartanak.

Húsvétvasárnap, április 31-én Pál József Csaba megyés püspök a Szent György-székesegyházban 11 órakor celebrál szentmisét. 

Mindenkinek kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kívánunk!

Hozzászólások