Egyházaink hírei

2024. április 19. 18:20 (péntek) /

„Én vagyok a jó pásztor. Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem,- mint ahogy az Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért."

(Jn. 10, 14–15.)

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban április 23-án, kedden Szent Antal-nagykilenced 2. napja, elmélkedés a 17 órai szentmisén. Április 24-től az esti szentmisék nyári program szerint, 19 órakor kezdődnek.

Az arad-ségai Kis Szent Teréz római katolikus templomban vasárnap, húsvét 4., Jó Pásztor vasárnapján 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán. Az egyházközségben elhunyt Paczinda Katalin (92).

Az arad-mikelakai római katolikus templomban vasárnap 9.30 órától román, 10.45 órától magyar nyelvű szentmise, Újpanáton 15 órakor kezdődik a szentmise.

Az újaradi római katolikus templomban a vasárnap 10 órakor kezdődő szentmisén 10 gyermek járul első szentáldozáshoz.

A nagyiratosi római katolikus templomban pénteken 19 órától szentmise, utána találkozó a bérmálkozókkal az iskolában. 20.30 órától találkozó a fiatalok számára a plébánián. Vasárnap 9 órakor Kisvarjason, 10 órakor Nagyiratoson, 11.30 órakor Nagyvarjason kezdődik a szentmise. Ugyancsak vasárnap egyházmegyei gyűjtést szerveznek a papnevelés céljaira.

Az Arad-belvárosi református egyházközségben az elmúlt hét során kísérték utolsó útjára Szabó Józsefet (91), Krajcár Sándort (60), Megyeri Rómeót (59) és Curtean Ilonát (71). 

Szombaton 13.30-kor Nagy Antal és Márta 50. házassági évfordulója alkalmából hálaadó istentiszteletet tartanak a templomban. Vasárnap 10 órától és 18 órától a megszokott rendben istentiszteletet tartanak. A következő héten csütörtökön 18 órától tartanak bibliaórát. 

A Mosóczy-telepi református egyházközségben szombaton 11 órától vallásórát tartanak a gyermekeknek. Vasárnap 10 órától és 18 órától tartanak istentiszteletet. A következő héten, kedden 10 órától csigakészítéssel egybekötött reggeli áhítat lesz gyülekezeti mellékfoglalkozásként. Csütörtökön 18 órától gyülekezeti bibliaórát tartanak. 

Az erdőhegyi református egyházközségben szombaton 10 órától kerül megszervezésre az Aradi Református Egyházmegye Presbiteri Találkozója, amelyen az egyházmegye minden gyülekezetéből érkeznek résztvevők. A találkozó során igét hirdet Tóbiás Tibor-György esperes és előadást tart dr. Pálfi József a Nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem rektora Református vagyok címmel. Vasárnap a megszokott rend szerint 10 és 16 órától tartanak istentiszteletet. Vadászon a vasárnapi istentisztelet 12 órakor kezdődik. 

A feketegyarmati református egyházközségben a vasárnap délelőtti istentisztelet 10.30-tól kezdődik, a délutáni istentiszteletre 18 órakor kerül sor. Ágyán a vasárnapi istentisztelet 12 órától kezdődik. 

A borosjenői református egyházközségben vasárnap 11 órától, Pankotán 9 órától, Borossebesen 14 órától tartanak istentiszteletet. 

A Nagyzerindi református egyházközségben vasárnap 10.30-tól, Bélzerinden 13 órától tartanak istentiszteletet. 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar nyelvű isten tiszteletet, csütörtökön 18 órától bibliaórát, szombaton 10.30 órától vallásórát tartanak. A gyülekezet Facebook-oldalán naponta 10 órától áhítat követhető.

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 19 órától ifjúsági alkalom, 11 órától kátéóra, 12 órától anyák napi próba, vasárnap 11 órától istentisztelet, utána közgyűlés szerepel a programban.

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben az igei gondolatok arra buzdítanak, hogy a templomokban, gyülekezetekben összegyűlő hívők szíve szent isteni gondolatokkal teljen meg! Délután, közösségépítő alkalomra kerül sor.

 

Temes

Ifjúsági programok

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ előzetesen kiadott pasztorális tervének megfelelően a programok a következők: április 20-án ministránstalálkozó a marosi főesperesség fiataljainak Temeshidegkúton. Április 20-án horvát nemzetiségű fiatalok találkozója Kengyeltón. Április 20-án a Temesi Főesperesség magyar fiataljainak a találkozója a Schönstatti Mária-nővérek közösségi házában, Temesvár. Április 27-én cseh nemzetiségű fiatalok találkozója Dunaszentilonán.

A Vino și vezi (Jöjj és lásd!) kollégium pasztorális programja

2024. április 22-én szentmise egyetemistáknak 19.30–20 óra között. 22-én szórakoztató est (játékok, színház, karaoke) 20–21.30 óra között. Helyszín: temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendház, 1 Decembrie utca 1. szám.

Pontifikális szentmise a Kolping Egyesület tagjainak

A temesvári Szent György-székesegyházban április 20-án, szombaton 18 órakor Pál József Csaba megyés püspök szentmisét mutat be német, magyar, román és angol nyelven a Kolping Egyesület tagjainak. 

Teológiai hallgatók a Temesvári Egyházmegyében

A Jó Pásztor vasárnapját megelőző pénteken, április 19-én a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola hét növendéke a Temesvári Egyházmegyébe érkezik, hogy temesvári és aradi plébániákon bekapcsolódjék a különböző liturgikus és lelki programokba. A fiatal teológiai hallgatók szombaton, valamint a Jó Pásztor vasárnapján részt vesznek pontifikális szentmisén a Szent György-székesegyházban, ifjúsági találkozón, a közösségek egyéb rendezvényein.

Gyűjtés a hivatások számára

Április 21-én, a Jó Pásztor vasárnapján, amely egyben a hivatások vasárnapja, a temesvári egyházmegye templomaiban idén is megtartják az egyházmegyei gyűjtést a hivatások számára. 

Székesegyházunk búcsúünnepe

A temesvári székesegyházat 1803. április 24-én Kőszeghy László püspök szentelte fel Szent György vértanú tiszteletére. A konszekrálás idei évfordulója alkalmából április 23-án a Temesvári Püspökség a papok, diakónusok és szerzetesek számára találkozót szervez a Gerhardinum Líceumban. A 14.30 órakor kezdődő találkozó meghívott előadója msgr. Renzo Bonetti, az olasz püspöki konferencia országos családirodájának korábbi igazgatója, értekezésének témája a házasság szentsége. A találkozót követően, 18 órai kezdettel Pál József Csaba megyés püspök pontifikális szentmisét mutat be a székesegyházban, szentbeszédet mond Msgr. Renzo Bonetti. A liturgián koncelebrál Strahil Kavalenov főpásztor, Ruszében székelő nikápolyi bolgár püspök.

Bolgár ünnepi szentmise a Szent György-székesegyházban

Április 24-én, szerdán 10 órakor a Szent György-székesegyházban Strahil Kavalenov nikápolyi bolgár püspök szentmisét mutat be, amelyen részt vesz mintegy 100 bulgáriai hívő, valamint a temesvári egyházmegye plébániáiról érkező több száz bolgár nemzetiségű hívő. Koncelebrál Pál József Csaba megyés püspök, valamint a bolgár papok csoportja. 

Megyeközi bibliaismereti verseny döntője a Gerhardinum Líceumban

A temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum ad otthont április 26-án, pénteken 10–13 óra között a megyeközi bibliaismereti verseny döntőjének. A tanintézet és a Temes Megyei Tanfelügyelőség közös szervezésében zajló versenynek eddig két fordulóját tartották, amelyek keretében interdisciplináris feladatlapok kitöltésére került sor. A megmérettetésre Temes és Arad megyei iskolákból 10 csapat nevezett be. A verseny témája: Csodatételek a Szentírásban. A döntőre csapatonként 3-4 tanuló és a felkészítő tanár érkezik a Gerhardinum Líceumba. A téma: Jézus csodái az evangéliumokban.

A temesvár-újkissodai plébániatemplomban Jäger Béla helyi plébános vezetésével minden csütörtökön a 18 órakor kezdődő szentmise után szentségimádásra kerül sor a Szentlélek tiszteletére. 

 

 

Hozzászólások