Egyházaink hírei

2024. május 23. 18:48 (csütörtök) /

„Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek: Istennek, aki van, aki volt, és aki eljön újra!”

(Jel 1, 8.)

 

Arad

 

 

Fogadalmi körmenet Arad-belvárosban

Az arad-belvárosi római katolikus templomban május 26-án, vasárnap a 10.30 órai szentmisén 5 magyar ajkú gyermek járul első szentáldozáshoz. Május 28-án, kedden Szent Antal-nagykilenced 7. napja, elmélkedése a 19 órai szentmisén.      Május 30-án, csütörtökön Krisztus szent teste és vére, Úrnapja ünnepepén a szentmisék a következő sorrendben lesznek: 8 órakor német, 10.30 órakor plébániai nagymise, utána úrnapi körmenet. 18 órakor román, 19 órakor magyar nyelvű szentmise. Június 2-án, vasárnap a 9 órai szentmise után körmenettel emlékezünk meg az őseink által, a pestisjárvány után 1768-ban tett fogadalomról.

 

Bérmálás a Mosóczy-telepen

Május 26-án, vasárnap Aradon, a Mosóczy-telepi katolikus templomban bérmál a temesvári főpásztor, exc. Pál József Csaba. Az ünnepi szentmise 10.30 órakor kezdődik. A liturgiát megelőzően, 9.30 órától a megyés püspök a bérmálkozókkal találkozik. A fiatalok felkészítését Damian Kalapiš helyi plébános irányította.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz plébániatemplomban vasárnap, Szentháromság vasárnapján 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán. Csütörtökön, Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja ünnepén 10 órakor szentmise Tornyán, 18 órakor szentmise magyar és román nyelven Aradon.            

Az egyházközségben megkeresztelték Hakuru Kuburulage Kairát. Vasárnap első szentáldozás lesz az arad-ségai templomban. 12.30 órakor a román nyelvű szentmisén 9 gyermek járul első szentáldozáshoz. A felkészítő hittanórákat Király Árpád főesperes plébános tartotta.

                   

Az arad-mikelakai római katolikus egyházközségben vasárnap 8 órakor Öthalmon, 9.30 órakor Mikelakán román, 10.45 órakor magyar nyelvű szentmise. 11.45 órától magyar, 12.45 órától román nyelvű szentségimádást tartanak.

 

Templombúcsú Pécskán

A pécskai római katolikus közösség május 26-án, szentháromság-vasárnap ünnepli a templombúcsút. Czeglédi Ferenc helyi plébános meghívására a szentmisét 17 órai kezdettel Czank Gábor gyomaendrődi plébános mutatja be, szentbeszédet mond Czeglédi Ferenc helyi plébános. Az ünnepi liturgiát követően, 18.30 órakor a templomban a Cvartetul Arădean kvartett koncertjére kerül sor.

 

A kisiratosi egyházközség hírei

Május 26-án, vasárnap a kisiratosi római katolikus templomban 9.30 órakor kezdődik a szentmise. 11 órától a plébániához tartozó, 1772-ben épült, a Szentháromság tiszteletére felszentelt kürtösi római katolikus templom búcsúünnepét tartják. Főcelebráns, ünnepi szónok Baum Péter diakónus. Ugyancsak Kisiratoson, május 30-án, Úrnapján 18 órakor kezdődik a szentmise. Június 1-jén, szombaton 17 órakor a helybeli temetőben az első és második világháborúban elhunytak emlékművét szentelik fel. Június 2-án, vasárnap a kisiratosi templomban 11 órakor kezdődő szentmisén 9 gyermek járul első szentáldozáshoz.

 

Június 1-jén, szombaton a nagyiratosi templomban 26 gyermeket bérmál Pál József Csaba megyés püspök. Az ünnepi szentmise 11.30 órakor kezdődik. A fiataloknak Bakó László plébános tartott felkészítő hittanórákat. A szentmise előtt, 10.30 órától a főpásztor a bérmálkozókkal találkozik. 

 

A belvárosi református egyházközségben vasárnap 10 és 18 órától tartanak istentiszteletet. Csütörtökön 18 órától bibliaórát tartanak. Az egyházközségben a héten kísérték utolsó földi útjára Vajkó Ildikót 62 éves korában.

 

A Mosóczy-telepi református egyházközségben pénteken 19 órától ifjúsági bibliaórát tartanak, és szombaton 11 órától vallásórát a fiataloknak. Vasárnap a 10 órától kezdődő istentisztelet keretében anyák napi ünnepséget tartanak, amit szeretetvendégség követ. A vasárnap délutáni hálaadó istentisztelet 18 órától kezdődik. Kedden 10 órától csigakészítéssel egybekötött reggeli áhítat lesz. Szerdán 18 órától női házi bibliaórát tartanak. A gyülekezeti bibliaóra csütörtökön 18 órától kezdődik

 

Az erdőhegy-kisjenői református egyházközségben vasárnap 10 órától tartanak istentiszteletet. Vadászon a vasárnapi istentisztelet 12 órától kezdődik. 

A feketegyarmati református egyházközségben vasárnap 10.30-tól és 18 órától tartanak istentiszteletet. Ágyán a vasárnap 12 órától kezdődő istentisztelet keretében anyák napi ünnepséget tartanak.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet tartanak nt. Borhaci Dávid vezetésével. Csütörtökön 18 órától bibliaórát tartanak. A gyülekezet Facebook-oldalán naponta 10 órától áhítat követhető.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 19 órától bibliaóra, szombaton 11 órától kátéóra, vasárnap 11 órától istentisztelet következik.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben, Szentháromság vasárnapja lévén, az imaórán gyermekeinket tesszük az Úrnak kezébe, ahol a legbiztosabb helyen vannak.  A hétvége fontos eseményt tartalmaz, két magyarországi lelkipásztor lesz a gyülekezet vendége. Uzonyi Barnabás szolgál pénteken 17 és szombaton, 16 órától, majd vasárnap evangelizációs istentisztelet keretében Mike Sámuel hirdeti Isten igéjét.

 

 

Krassó-Szörény

 

Találkozó Szörényordason

Május 25-én, szombaton Szörényordason találkozót tartanak a temesvári egyházmegyében szolgáló akolitusoknak. A programot Pălie Veniamin főesperes, a resicabányai Havas Boldogasszony plébánia plébánosa vezeti.

 

A resicabányai Szentháromság templomban a helyi közösség május 26-án, vasárnap ünnepli a templombúcsút. A 11 órakor kezdődő szentmisén a város mindkét római katolikus közössége részt vesz. Szentbeszédet mond Csíki Zoltán kismartoni (Ausztria) újmisés lelkipásztor, aki primiciás áldásban részesíti a jelenlévőket. Délután 6 órai kezdettel a templomban koncertre kerül sor, szólisták: Laura Ristić Roman – hegedű, Marko Ristić – harmonika, Cristian Roșoagă – zongora. A belépés díjtalan.

 

A temesszlatinai plébániához tartozó ószadovai római katolikus templomot a Szentháromság tiszteletére szentelték. A helyi közösség május 26-án, vasárnap ünnepli a templombúcsút. A szentmisét 15 órakor Sergiu Ștefan Ursache temesszlatinai plébános mutatja be. Részt vesz Erwin Josef Țigla, a resicabányai Hegyvidéki Német Demokrata Fórum elnöke, valamint a szervezet több képviselője és több néptánc-együttes.

 

 

Temes

 

Ifjúsági programok

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ előzetesen kiadott pasztorális tervének megfelelően a programok a következők: június 8. – ministránsok zarándoklata Máriaradnára. Június 15-én bolgár fiatalok találkozója Óbesenyőn. Június 20-án ifjúsági szentségimádás a Szent György-székesegyházban 20 órakor.

 

A Vino și vezi (Jöjj és lásd!) kollégium pasztorális programja

2024. május 27-én szentmise egyetemistáknak 19.30–20 óra között. Szórakoztató est (játékok, színház, karaoke) 20–21.30 óra között. Június

3-án Lectio divina 20–21 óra között. 10-én szentségimádás 20–21 óra között.

17-én film és mozifórum 20–21.30 óra között. 24-én szentmise egyetemistáknak 19.30–20 óra között. Ugyanaznap szórakoztató est (játékok, színház, karaoke) 20–21.30 óra között. Helyszín: temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendház,1 Decembrie utca 1. szám.

 

A temesvár-újkissodai plébániatemplomban május 25-én, szombaton a 10 órakor kezdődő szentmisén Pál József Csaba megyés püspök 17 fiatalnak fogja kiszolgáltatni a bérmálás szentségét, akiknek Jäger Adalbert kanonok, helyi plébános és Dascălu Christian Iosif akolitus tartott felkészítőt. A szentmise előtt, 9 órától a főpásztor az új plébániaépületben találkozik a bérmálkozókkal. 

 

Képzési nap szinodalitás témában Szegeden

A szegedi Katház Kulturális és Képzési Központban május 27-én, hétfőn 10–16 óra között a Szeged-csanádi Püspökség szervezésében képzési napot tartanak a szeged-csanádi, a pécsi és a temesvári egyházmegye munkatársai számára. Téma: a szinodalitás, a „Lélekben való párbeszéd”. A műhelymunkán a temesvári egyházmegyéből Hiticaș Valentin Macedon, a resicabányai Szentháromság Plébánia plébánosa, egyházmegyei családpasztorációs felelős és Baum Melinda, a Marosi Főesperesség ifjúsági és családpasztorációs referense vesz részt.

 

Úrnapja a Szent György-székesegyházban

Csütörtökön, május 30-án a római katolikus Egyház Krisztus Szent Testét és Vérét – régi magyar nevén Úrnapját – ünnepli. Pál József Csaba megyés püspök a temesvári Szent György-székesegyházban 18 órakor celebrál szentmisét, amelynek keretében az egybegyűlt lelkipásztorok és hívek az Oltáriszentséget körmenetben kísérik a felállított oltárokhoz. Szentbeszédet mond Szabó Tiberiu temesvár-józsefvárosi segédlelkész.

 

Az Amerikai Egyesült Államok Püspöki Konferenciájának képviselői a temesvári egyházmegyében

Május 30-án, csütörtökön a temesvári egyházmegyébe érkezik az Amerikai Egyesült Államok Püspöki Konferenciájának több képviselője Jeffrey M. Monforton főpásztor, a detroiti főegyházmegye segédpüspöke vezetésével. 

 

Püspökszentelés Nagybecskereken

Szentatyánk, Ferenc pápa 2024. március 18-án Mirko Štefković, a Szabadkai Egyházmegye eddigi vagyonkezelője személyében új főpásztort nevezett ki a Nagybecskereki Római Katolikus Egyházmegye élére. A püspökszentelésre június 1-jén, szombaton 11 órai kezdettel kerül sor a nagybecskereki Nepomuki Szent János-székesegyházban. Főszentelő: Német László SVD belgrádi metropolita érsek, a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia elnöke, társszentelők: Santo Rocco Gangemi érsek, szerbiai apostoli nuncius és Fabijan Svalina szerémségi püspök. A temesvári egyházmegyét a püspökszentelésen Martin Roos ny. temesvári püspök, ny. nagybecskereki apostoli kormányzó és Nikola Lauš püspöki irodaigazgató képviseli. 

 

A Gerhardinum Líceum növendékeinek előadása

A Banatul Filharmónia termében június 3-án, hétfőn 18 órai kezdettel a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum növendékeinek előadására kerül sor. A belépőjegyekből származó bevételt az iskola tornatermének felújítására fordítják. 

 

Ballagás a Gerhardinum Líceumban

Június 6-án, csütörtökön ballagnak a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teolóigiai Líceum végzős növendékei. Az ünnepség 9.30 órakor kezdődik a líceumban, a temesvári Szent György-székesegyházban 11 órakor szentmise keretében búcsúznak a növendékek. A liturgia főcelebránsa Dirschl Johann általános helynök.

 

Szentségimádás a temesvár-újkissodai templomban

A temesvár-újkissodai plébániatemplomban Jäger Béla helyi plébános vezetésével minden csütörtökön a 18 órakor kezdődő szentmise után szentségimádásra kerül sor, amelynek témája Jézus Szentséges Szíve. 

 

Gyémántmise és templombúcsú Csákon

Kóbor György ny. plébános, a csáki Caritas Szervezet igazgatója, a Temesvári Püspökség egykori általános helynöke 2024. május 26-án, vasárnap 18 órai kezdettel a csáki plébániatemplomban ünnepli papságának 60. évfordulóját. Az eseményre szeretettel várják a paptestvéreket és a híveket. A közösség a liturgia keretében ünnepli a Szentháromság tiszteletére felszentelt templom búcsúünnepét. 

Kóbor György a Temes megyei Dezsánfalván született 1941. november 26-án. 1958–1964 között a Gyulafehérvári Hittudományi Intézet diákja volt, Márton Áron erdélyi püspök 1964. április 5-én szentelte pappá. Szolgálati helyei között szerepelt az arad-belvárosi és az arad-mikelakai plébánia, Sofronya, Torontálkeresztes, majd a csáki plébánia. Az 1990-es évek elején Kräuter Sebestyén akkori megyés püspök székesegyházi kanonokká, 1993-ban általános helynökké nevezte ki. Martin Roos megyés püspök 2002-ben a kispréposti címet adományozta neki. Ugyancsak az 1990-es évek elején Kóbor György plébános megalapította a Csáki Caritas Szervezetet, amelynek első épületét 1991-ben hozta létre egy régi ház tatarozásával.

 

Találkozó Varjason

Június 14-én, pénteken a perjámosi plébániához tartozó Varjason találkozót tartanak a világi felnőtt hívek számára szervezett tanfolyam azon résztvevőinek, akik a preorátor (előimádkozó) csoportban végezték el a képzést. Meghívott előadó: dr. Imogen Tietze képzési referens.

 

A lugosi római katolikus templomot 1933-ban a Szentháromság tiszteletére szentelték fel. A közösség május 26-án, szentháromság vasárnap ünnepli a templombúcsút, a szentmisét 10 órakor Wonerth László plébános mutatja be. A szentmise keretében 8 gyermek lesz elsőáldozó, akiket Lisi Francisc diakónus készített fel.

Hozzászólások