Egyházaink hírei

2024. június 20. 17:47 (csütörtök) /

„Adjatok hálát az Úrnak, mivel irgalma örökké megmarad.”

(Zsolt 106, 1.)

 

Arad

 

Az arad-ségai római katolikus plébániatemplomban vasárnap, évközi 12. vasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán. Az egyházközségben megkeresztelték Turrina Deborah Tessat.

 

Az arad-mikelakai római katolikus egyházközségben vasárnap 8 órakor Öthalmon, 9.30 órakor Mikelakán román, 10.45 órakor magyar nyelvű szentmise kezdődik. Jövő szombaton, Szent Péter és Pál ünnepén 8 órakor Öthalmon, 9.30 órakor Mikelakán magyar–román nyelvű szentmisét celebrálnak.

 

Az újaradi római katolikus templomban keddtől csütörtökig szentmise reggel 8 órakor. Pénteken 17 órakor istentisztelet Angyalkúton. Szombaton 18 órakor előesti mise Kisszentmiklóson. Vasárnap 9 órakor az újaradi templomban magyar nyelvű, 10 órakor német nyelvű szentmise.

 

A nagyiratosi római katolikus egyházközségben ma pénteken és szombaton 19 órától szentmise. Vasárnap 9 órától Kisvarjason, 10 órától Nagyiratoson, 11.30 órakor Nagyvarjason kezdődik a szentmise. Június 22-én, szombaton 11 órától Temesváron három fiatalember részsül a papság szentségében, imádkozzunk értük!

 

Az Arad-belvárosi református egyházközségben a héten kísérték utolsó földi útjára özvegy Tóth Andrásné, született Molnár Margitot 76 éves korában. 

Az egyházközségben vasárnap 10 órától és 18 órától tartanak istentiszteletet. A következő héten bibliaórát csütörtökön 18 órától tartanak. 

 

A Mosóczy-telepi református egyházközségben pénteken 19 órától ifjúsági bibliaórát tartanak. Vasárnap 10 órától és 18 órától tartanak istentiszteletet. A következő héten, kedden 10 órától a gyülekezetben működő mellékfoglalkozásaként csigakészítéssel egybekötött reggeli áhítatot tartanak. 

 

Az erdőhegy-kisjenői református egyházközségben vasárnap a megszokott időben 10 órától és 16 órától tartanak istentiszteletet. Vadászon a vasárnapi istentisztelet 12 órától kezdődik. 

Hétfőn 10 órától veszi kezdetét a vakációs gyermek bibliahét az erdőhegy-kisjenői református egyházközségben, amelyre minden gyermeket felekezeti hovatartozástól függetlenül szeretettel várnak. 

 

A feketegyarmati református egyházközségben vasárnap 10.30 és 18 órától tartanak istentiszteleti alkalmat. Ágyán a vasárnapi istentisztelet 12 órától kezdődik. 

A gyülekezetben június 22-én, szombaton sportdélutánt tartanak a parókia udvarán. Június 29-én férfi csendes napot tartanak, amelyre a fehérgyarmati férfikört is meghívták. Július 1-je és 6-a között konfirmációs táborra kerül sor Sistarócon, amelyre szeretettel várják mind a már konfirmált, mind a még konfirmációs órákra járó fiatalokat. Július 11-e és 21-e között gyermektábort szerveznek. Július 26-án és 27-én a gyülekezet kórusával Solymoskő várra szerveznek kirándulást. A gyülekezeti kirándulás is szervezés alatt áll, illetve a gyermekek számára a vakációs bibliahét két héttel az iskolakezdés előtt lesz megtartva. 

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet, csütörtökön 18 órától bibliaórát tarnak. A gyülekezet Facebook-oldalán naponta 10 órától áhítat követhető.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 19 órától ifjúsági óra, szombaton 11 órától kátéóra, vasárnap 11 órától istentisztelet szerepel a programban.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 19 órától tiniklub, vasárnap 13 órától istentisztelet kezdődik.

 

Az arad-belvárosi magyar baptista gyülekezet közössége a vasárnapi imaóra keretében az Istennel való szeretet kapcsolat megéléséért imádkozik. A délutáni istentisztelet „a hűséges Krisztuskövetés” gondolatkörét tárja a hallgatók elé. Igét hirdet Szabó Sándor lelkipásztor.

 

 

Krassó-Szörény

 

Főpásztori látogatás

Pál József Csaba megyés püspök főpásztori látogatásának következő állomása június 24-én és 25-én a szörénybuzási plébánia. A vizitációt megkezdő szentmise a plébániatemplomban június 24-én, hétfőn 18 órakor kezdődik. A vizitáció alkalmával a közösség nevében Josef  Prelauček plébános üdvözli a megyés püspököt. 

 

 

Temes

 

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ előzetesen kiadott pasztorális tervének megfelelően, a programok a következők: június 24-én szentmise egyetemistáknak 19.30–20 óra között. Ugyanaznap szórakoztató est (játékok, színház, karaoke) 20–21.30 óra között. Helyszín: temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendház, 1 Decembrie utca 1 szám.

 

Családos tábor román nyelven Ruszkabányán

Az egyházmegyei családpasztorációs iroda június 21–23. között tábort szervez román nyelven a ruszkabányai Kolping házban.

 

Papszentelés a Szent György-székesegyházban

Pál József Csaba megyés püspök június 22-én, szombaton a temesvári Szent György-székesegyházban kézrátétele és imája által áldozópappá szenteli a csáki plébániához tartozó, józsefszállási születésű Ovidiu Viragot, a kiskrassói születésű Branko Marian Dumát és az orsovai születésű Francisc Lisi diakónust. Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik. Ovidiu Virag újmisés lelkipásztor primíciájára június 23-án, vasárnap 17 órakor kerül sor a csáki templomban. Branko Marian Duma újmisés lelkipásztor primíciája június 23-án, vasárnap 12 órakor lesz Kiskrassón. Lisi Francisc újmisés pap primíciája június 29-én, szombaton 10 órakor az orsovai templomban, június 30-án, vasárbap 17 órakor a lugosi templomban lesz.

 

Paolo Pezzi moszkvai érsek látogatása a Püspökségen

Június 27-én és 28-án a Temesvári Püspökség vendége lesz Paolo Pezzi érsek, a moszkvai főegyházmegye metropolitája. A programnak megfelelően június 27-én, csütörtökön 19 órai kezdettel Pezzi érsek és Pál József Csaba főpásztor a temesvár-józsefvárosi plébánián az egyházmegyei pasztorációs tanács tagjaival találkozik. Pénteken, június 28-án a moszkvai metropolita érsek 19 órakor szentmisét mutat be olasz nyelven a temesvári Szent György Székesegyházban. 

 

Péterfillérek-gyűjtés

Június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostol ünnepén a temesvári egyházmegye templomaiban idén is megszervezik a szokásos Péterfillérek-gyűjtést. Ahogy a plébániák a hívek adományából élnek, ugyanúgy az Egyház központi kormányzása anyagi hátterének tetemes részét az egyházmegyék biztosítják. Az aznapi perselyezés mellett a hívek személyes adományaikkal is hozzájárulhatnak a Szentatya kiadásaihoz.

 

Bérmálásra felkészítő füzet

Néhány évvel ezelőtt a Temesvári Püspökség kiadott egy füzetet román nyelven Bérmálás címmel, amelyet Miklós Csaba majláthfalvi plébános állított össze a keresztény nagykorúság szentségének felvételére készülő gyermekek és fiatalok számára. Mivel az első kiadás ez év tavaszán elfogyott, a Püspökség újranyomtatta ezt a felkészítő füzetet, amelyet minden érdeklődő megvásárolhat, darabonként 10 lejes áron. A füzeteket a Püspökségen lehet megvásárolni és az Egyházmegyei Levéltárban átvenni, a fizetés a titkárságon/pénztárnál vagy banki átutalással történik.

 

Szentségimádás a temesvár-újkissodai templomban

A temesvár-újkissodai plébániatemplomban Jäger Béla helyi plébános vezetésével minden csütörtökön a 18 órakor kezdődő szentmise után szentségimádásra kerül sor, amelynek témája Jézus Szentséges Szíve. 

 

Templombúcsú és jubileum Temesrékason

A Keresztelő Szent János születése tiszteletére felszentelt temesrékasi templomban június 22-én, szombaton ünnepli a helyi közösség a templombúcsút, valamint az első sváb telepesek megérkezésének és letelepedésének 300. évfordulóját. A 11 órakor kezdődő liturgia főcelebránsa Butnaru Anton helyi plébános. Az ünnepi műsor 8.30 órakor kezdődik a német népviseletbe öltözött párok felvonulásával, és este 8 órakor búcsús bállal fejeződik be. A rendezvényen németországi meghívottak, egykori temesrékasi lakosok is részt vesznek.

 

Országos lánytáborok Temesváron

A temesvári Schönstatti Márianővérek szervezésében két országos leánytáborra kerül sor a nővérek temesvári közösségi házában (Corbului utca 2. sz.). Az első táborba június 28–30. között a 9–12 év közötti lányokat várják a nővérek. A második tábort 13 éven felülieknek szervezik július 14–18. között.

 

Nyári táborok a temesvár-józsefvárosi plébánia szervezésében

Június 24–28. között a temesvár-józsefvárosi plébánián napközi tábort szerveznek román nyelven 7–12 éves tanulóknak. A táborba 9–13 óra között várják a gyermekeket. 

A temesvár-józsefvárosi plébánia július 1–5. között idén is megszervezi az V–VIII. osztályos tanulók részére a Katolikus Ifjúsági Tábort magyar nyelven, amelynek immár hagyományos helyszíne a Krassó-Szörény megyei horvátok lakta falu, Kengyeltó (Rafnic). A táborban 60 gyermek és fiatal nyaral. A tábor mottója: „Kövess engem!” (Mt 9, 9.)

Július 8–12. között a temesvár-józsefvárosi plébánián napközi tábort szerveznek magyar nyelven 7–12 éves tanulóknak. A táborba 9–13 óra között várják a gyermekeket. 

Július 13-án, szombaton a máriacsiklovai kegyhelyen közösségi napot tartanak a plébániai közösség román anyanyelvű családjainak, gyermekeknek és szüleiknek.

Hozzászólások