Egyházaink hírei

2024. június 27. 17:05 (csütörtök) /

„Testvéreim! Ti mindenben kitűntök: a hitben, a szóban, a tudásban, minden buzgólkodásban, és az irántunk táplált szeretetben: tűnjetek ki tehát a jótékonykodásban is.”

(2 Kor 8, 7.)

 

Péterfillérek-gyűjtés

Június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostol ünnepén a temesvári egyházmegye templomaiban idén is megszervezik a szokásos Péterfillérek-gyűjtést. Ahogy a plébániák a hívek adományából élnek, ugyanúgy az Egyház központi kormányzása anyagi hátterének tetemes részét az egyházmegyék biztosítják. Az aznapi perselyezés mellett a hívek személyes adományaikkal is hozzájárulhatnak a Szentatya kiadásaihoz.

 

 

Arad

 

Szombaton Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén, az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise. Vasárnap, évközi 13. vasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Szederháton. Csütörtökön 18 órakor szentségimádás magyar nyelven, 19 órakor szentségimádás román nyelven. Az egyházközségben házasságot kötött Pozsár Alexandru-József és Sólyom Renáta.

 

Az arad-mikelakai római katolikus egyházközségben szombaton 8 órától Öthalmon, 9.30 órától Mikelkakán magyar–román nyelvű szentmise kezdődik. Vasárnap Mikelakán 9.30 órától román, 10.45 órától magyar nyelvű szentmise, az egyházközséghez tartozó Újpanáton 15 órakor kezdődik a szentmise. Elhunyt Pápai Éva (64).

 

Az arad-gáji egyházközségben június 29-én, Szent Péter és Pál ünnepén10 órától, Szentpálon pedig 11.30 órától lesz szentmise. Vasárnap Sofronyán 9 órától, Arad-Gájban 10 órától, Szentpálon pedig 12 órától kezdődik a búcsúi szentmise, amelyre mindenkit szeretettel várnak.

 

A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Kondrát János (77).

 

A nagyiratosi római katolikus templomban ma, pénteken 19 órától megemlékező szentmisét tartanak Varga Istvánért. Szombaton, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén, Nagyiratoson 10, Nagyvarjason 11.30 órakor kezdődik a szentmise. A szertartásokon gyűjtést szerveznek a Szentatya szándékára, a Péter-fillérekből a Szentszék jótékonysági programjait támogatják. Vasárnap 10 órakor Nagyiratoson, 11.30 órakor Nagyvarjason kezdődik a szentmise.

 

300, illetve 250 éves évforduló Németszentpéteren

Június 29-én, szombaton, Szent Péter és Pál apostolok ünnepnapján, a németszentpéteri közösség 300., a katolikus templom felszentelésének a 250. évfordulója alkalmából 10 órai kezdettel ünnepi szentmisét mutatnak be. Főcelebráns msgr. Iohann Dirschl, a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye általános helynöke. Koncelebrál ft. Czeglédi Ferenc pécskai és németszentpéteri esperes-plébános, ft. Kocsik Zoltán kanonok, a Temesvári Gerhardinum Katolikus Gimnázium igazgatója, ft. Czank Gábor gyomaendrődi esperes-plébános és ft. Kozovits Attila perjámosi esperes-plébános, valamint azon paptestvérek, akik megtisztelnek jelenlétükkel. A zenei kíséretet Andreea Bodrogi, máriaradnai kántorasszony biztosítja. A Németországból érkezett 130 fős csoport, akik valamikor a közösség tagjai voltak, már péntektől különböző programokon vesznek részt, köztük a pécskai plébánia és Szentháromság templom meglátogatása. A fogadásukra nagy szeretettel készülnek.

 

 

Katolikus ifjúsági tábor Lippán

A Marosi Főesperesség 12-17 év közötti fiataljainak szerveznek katolikus tábort július 9-11. között a lippai Caritas szervezet Jakobus Házában. Jelentkezni június 30-ig lehet a plébániákon.

 

Az arad-belvárosi református egyházközségben a vasárnap 10 órától kezdődő istentisztelet keretében 25 év szolgálat után Dávid Márta Zsuzsanna lelkipásztor búcsúzik az Arad-belvárosi gyülekezettől. A vasárnap délutáni istentisztelet 18 órától kezdődik. A következő héten, csütörtökön 18 órától bibliaórát tartanak. 

 

A Mosóczy-telepi református egyházközségben pénteken 19 órától ifjúsági bibliaórát tartanak. A vasárnapi istentiszteletek 10 illetve 18 órától kezdődnek. A következő héten, hétfőtől péntekig tart a kladovai gyermektábor. 

 

Az erdőhegy-kisjenői református egyházközségben vasárnap a megszokott időben 10 órától és 16 órától tartanak istentiszteletet. Vadászon a vasárnapi istentisztelet 12 órától kezdődik. 

 

A feketegyarmati református egyházközségben vasárnap 10.30 és 18 órától tartanak istentiszteleti alkalmat. Ágyán a vasárnapi istentisztelet 12 órától kezdődik. 

Június 29-én férfi csendes napot tartanak, amelyre a fehérgyarmati férfikört is meghívták. Július 1-je és 6-a között konfirmációs táborra kerül sor Sistarócon, amelyre szeretettel várják mind a már konfirmált, mind a még konfirmációs órákra járó fiatalokat. Július 11-e és 21-e között gyermektábort szerveznek. Július 26-án és 27-én a gyülekezet kórusával Solymoskő várra szerveznek kirándulást. A gyülekezeti kirándulás is szervezés alatt áll, illetve a gyermekek számára a vakációs bibliahét két héttel az iskolakezdés előtt lesz megtartva. 

 

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet, csütörtökön 18 órától bibliaórát tartanak. A gyülekezet Facebook-oldalán naponta 10 órától áhítat követhető.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 17 órától tiniklub, vasárnap 13 órától kezdődik az istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben vasárnap az üldözött, hitvalló keresztyének kitartásáért imádkoznak. Ezt követően: Krisztusért nem hátrálunk meg címmel hangzik el igehirdetés Szabó Sándor lelkipásztor részéről. Délután férfi és női köri alkalomra kerül sor.

 

 

Krassó-Szörény

 

Templombúcsú Temesszlatinán

A temesszlatinai közösség július 2-án, Sarlós Boldogasszony napján ünnepli a templombúcsút. A 11.30 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa P. István Barazsuly SDS temesvár-erzsébetvárosi plébános. Július 2-án tartják Temesszlatina község napját is.

 

 

Temes

 

 

Bérmálási felkészítő füzet

Néhány évvel ezelőtt a Temesvári Püspökség kiadott egy füzetet román nyelven Bérmálás címmel, amelyet Miklós Csaba majláthfalvi plébános állított össze a keresztény nagykorúság szentségének vételére készülő gyermekek és fiatalok számára. Mivel az első kiadás ez év tavaszán elfogyott, a Püspökség újranyomtatta ezt a felkészítő füzetet, amelyet minden érdeklődő megvásárolhat, darabonként 10 lejes áron. A füzeteket a Püspökségen lehet megvásárolni és az Egyházmegyei Levéltárban átvenni, a fizetés a titkárságon/pénztárnál vagy banki átutalással történik.

 

Szentségimádás a temesvár-újkissodai templomban

A temesvár-újkissodai plébániatemplomban Jäger Béla helyi plébános vezetésével minden csütörtökön a 18 órakor kezdődő szentmise után szentségimádásra kerül sor, amelynek témája Jézus Szentséges Szíve, továbbá a résztvevők imádkoznak papi és szerzetesi hivatásokért. 

 

Országos lánytáborok Temesváron

A temesvári Schönstatti Márianővérek szervezésében két országos leánytáborra kerül sor a nővérek temesvári közösségi házában (Corbului utca, 2. sz.). Az első táborba június 28–30. között a 9–12 év közötti lányokat várják a nővérek. A második tábort 13 éven felülieknek szervezik július 14–18. között.

 

Nyári táborok a temesvár-józsefvárosi plébánia szervezésében

A temesvár-józsefvárosi plébánia július 1–5. között idén is megszervezi az V–VIII. osztályos tanulók részére a Katolikus Ifjúsági Tábort magyar nyelven, amelynek immár hagyományos helyszíne a Krassó-Szörény megyei horvátok lakta falu, Kengyeltó (Rafnic). A táborban 60 gyermek és fiatal nyaral. A tábor mottója: „Kövess engem!” (Mt 9, 9.)

Július 8–12. között a temesvár-józsefvárosi plébánián napközi tábort szerveznek magyar nyelven 7–12 éves tanulóknak. A táborba 9–13 óra között várják a gyermekeket. 

Július 13-án, szombaton a máriacsiklovai kegyhelyen közösségi napot tartanak a plébániai közösség román anyanyelvű családjainak, gyermekeknek és szüleiknek.

 

Koncertek a temesvári német konzulátus szervezésében

A temesvári német konzulátus harmadik alkalommal szervez koncertsorozatot a BelVoce szólistáival közösen. Az egyesület klasszikus képzést kapott énekesei június 30. és július 4. között Temesváron, Aradon és Resicabányán lépnek fel. Előadásukban opera- és operett-áriák és dalok csendülnek fel. Két további koncerten – a temesvári Szent Katalin-templomban és a belvárosi zsinagógában Händel, Mendelssohn és mások egyházi műveit hallhatják az érdeklődők. A koncertek 18 órakor kezdődnek, a belépés díjtalan. A koncertek programja a következő: június 30. Szent Katalin.templom, Temesvár-belváros. Július 1. Német Demokrata Fórum, Arad. Július 2. belvárosi zsinagóga, Temesvár. Július 3. Sabin Păuța Líceum, Resicabánya. Július 4. Adam Müller-Guttenbrunn Ház, Temesvár.

 

Orgile Cetății / A vár(os) orgonái Nemzetközi Fesztivál 

A Timorgelfest Kulturális Egyesület kezdeményezésére július 3. és szeptember 8. között szervezik meg Temesváron a harmadik „Orgile Cetății / A vár(os) orgonái” Nemzetközi Fesztivált. Koncertek a város több templomában, köztük számos római katolikus templomban tartanak. 

További információk a rendezvény közösségi oldalán találhatók: https://www.facebook.com/p/Orgile-Cet%C4%83%C8%9Bii-100086656796372/

A program a következő: Július 3., 19 óra, Temesvár-gyárvárosi Millenniumi templom, orgonahangverseny, fellép: Benjamin Righetti (Svájc). Július 7., 19 óra, evangélikus-lutheránus templom: Orgona és pánsíp koncert, fellép: Cristina Struța orgona, Mădălin Luca pánsíp (Románia). Július 14., 19 óra temesvár-erzsébetvárosi Jézus Szentséges Szíve-templom: Orgona és klarinét koncert, fellép: Thierry Mechler, orgona és Paul Meyer, klarinét (Franciaország). 

Július 17., 19 óra: Temesvári Notre Dame római katolikus templom. 

Fellép: Percutissimo Együttes, Valentina Cermescu,orgona (Románia). 

Egyházzenei orgonahangverseny, fellép: Marcel Costea (orgona), Zsuzsanna Cerveni (szoprán). Július 24., 20 óra: Temesvári Szent György-székesegyház,

orgona és fagott koncert, fellép: Kensuke Ohira, orgona (Japán), Ulrich Hermann, fagott (Németország). Július 28., 19 óra: A Zene- és Színművészeti Kar Orpheum terme. Orgonakoncert, fellépnek a temesvári Zene- és Színművészeti Kar orgona osztályának hallgatói. Július 31., 19 óra: Temesvári Új Ezredév Református Központ. Orgonakoncert, fellép: Kristófi János (Nagyvárad, Románia). Augusztus 4., 19 óra: temesvár-újkissodai Szent József római katolikus templom: Orgona és hárfa koncert, fellép: Cristina Struța – orgona, Rozalia Pataki, hárfa (Románia). Augusztus 11., 19 óra: temesvár-belvárosi Zsinagóga: Mike Oldfield, Genesis, Zappa emlékkoncert, fellép: Yves Rechsteiner – orgona (Svájc), Henri-Charles Caget, ütőhangszerek, (Franciaország). Augusztus 18., 19 óra temesvár-belvárosi református templom

ICONS, fellép: Matei loachimescu, fuvola és Irina Rădulescu, marimba, The Romanian Flute Ensemble, Maria Rizea, dob (Románia). Augusztus 21., 19 óra: temesvár-belvárosi Szent Katalin-templom: Egyházi zenei koncert, fellép Ligia Popescu (szoprán), Georgiana Necșa (szoprán), Violeta Tiponuț (szoprán), Răzvan Vlad (bariton), Alexandru Tulcan, orgona, Filip Sebeșan, orgona (Románia). Augusztus 25., 19 óra: temesvár-józsefvárosi római katolikus plébániatemplom. Orgona és cselló koncert, fellép: Kuzma Levente, orgona (Magyarország), Octavian Iup, cselló (Románia). Augusztus 28., 19 óra: Szent Kereszt Felmagasztalása piarista templom. Egyházi zenei koncert, fellép: Lucian Oniță (basszus), Maria Oniță (szoprán), Felician Roșca, orgona (Románia). Szeptember 1., 19 óra: temesvár-szabadfalui Szent Rókus-templom,  

Oktató előadás gyerekeknek. Szeptember 4., 19 óra: temesvár-mehalai római katolikus templom: Orgona és trombita koncert, felolvasással, fellép: Marcel Costea, orgona, Corneliu Meici,  trombita, Claudia leremia (színművész) (Románia). Szeptember 8., 19 óra:  Temesvári Betania Hetednapi Adventista imaház. Fellép: Flauto Dolce Együttes.

Hozzászólások