Házasságokat megáldó istentisztelettel zárult a Házasság hete

Írta:
2024. február 22. 17:15 (csütörtök) /

„Szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az Egyházat.”

(Efézusiakhoz 5:25–33.)

Az utóbbi tíz esztendő hagyományához híven, házasságokat és házaspárokat megáldó istentiszteletet tartottak február 18-án, vasárnap a temesvár-belvárosi református templomban. A Házasság hetét záró, a házaspárok körében különösen népszerű istentiszteleten Demeter Sándor és Szabó Gabriella lelkipásztorok meghívására igét hirdetett nt. Pitó Antal nyugalmazott lelkipásztor. 

A rendkívüli alkalomra szép számmal gyűltek össze a belvárosi református templomban (és nem csak) egymásnak örök hűséget esküdött házaspárok, köztük vegyes (magyar–román nemzetiségű) párok is, akik román nyelvű fordításban is hallgathatták Isten igéjét. Nt. Pitó Antal lelkipásztor Pál apostol Efézusiakhoz írt leveléből idézve mondta el, mit üzen az Úr Pál apostol közvetítésével a házastársaknak: „ Annak okáért elhagyja az ember atyját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez; és lesznek ketten egy testté. Felette nagy titok ez: de én a Krisztusról és az egyházról szólok.  Hanem azért ti is egyen-egyen, ki-ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát; az asszony pedig [meglássa], hogy félje a férjét.” A szentírás szavai örök érvényűek: a férj szeresse úgy a feleségét, mint önmagát, mint saját testét, hiszen ők ketten egy testté váltak. Az asszony pedig „félje” – mai szóhasználattal tisztelje – a férjét. A házasság nagy titka pedig a következő: „Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért”. Végül nt. Demeter Sándor házigazda lelkipásztor felkérésére nt. Pitó Antal elmondta saját, 49 esztendeje megkötött házasságának a történetét, amely „két egymástól nagyon különböző ember” közös élettörténete, akik az isteni gondviselésnek köszönhetően egymásra találtak, és házasságukból hét gyermek született. 

Az igehirdetést követően nt. Demeter Sándor először a kerek évfordulós házaspárokat köszöntötte fel, virággal és évfordulós oklevéllel, valamint a Házasság hete alkalmából született kiadványokkal jutalmazva az egymás mellett 5-50 esztendeje kitartó házaspárokat. A jelenlevők közül a Varga házaspár 50, a Tamássy házaspár pedig már több mint fél évszázada esküdtek örök hűséget egymásnak. A tíz kerek évfordulós házaspárról családi fotó és közös fotó is készült, ami szép emlék marad mindenkinek. A továbbiakban valamennyi jelenlevő házaspárt felköszöntötte nt. Demeter Sándor lelkipásztor, isten áldását kérve a szövetségre, amit az Úr színe előtt megkötöttek.

Nt. Demeter Sándor végül arra emlékeztetett, hogy 2014 óta minden évben megtartották a házasságokat és a házaspárokat megáldó istentiszteletet, és ehhez a szép eseményhez érdekes előadások és őszinte tanúbizonyság-tételek sokasága is kötődik. Kevésbé örömteli az a tény, hogy az idők folyamán a temesvár-belvárosi református templomban megkötött házasságok közül nagyon sokat felbontottak, az öt esztendővel ezelőtt felköszöntött házaspárok közül pedig a jelen alkalmon már csak egy fiatal pár vehetett részt, mert a többi házaspár egyik tagja időközben eltávozott az élők sorából.

Hozzászólások