Jelképként képviselni a jót, a szeretetet

Írta:
2023. szeptember 8. 17:56 (péntek) /

Ma, Szűz Mária születésnapján, Kisboldogasszony ünnepén a máriaradnai kegytemplomban ünnepi miserend volt érvényes. A 11 órakor kezdődött, magyar, román és német nyelvű ünnepélyes szentmisét msgr. Böcskei László nagyváradi püspök celebrálta, és exc. Pál József Csaba temesvári megyés püspök ft. és ns. Király Árpád marosi főesperes, ft. és ns. Andreas Reinholz temesi főesperes, máriaradnai plébános koncelebrálásával, közel 20 paptestvér részvételével tartották meg.

Ünnepi szentbeszédében msgr. Böcskei László Isten kiválasztott gyermekének, az egyszerű kislánynak, Máriának a küldetését járta körbe. Máriát, Jézus leendő édesanyját Isten kiemelte, felkészítette a nagy küldetésre – kapott, hogy adhasson. Ez mindnyájunkra érvényes, hiszen közülünk is kiválasztja Isten mindazokat, akiket alkalmasoknak tart az Ő országának az építésére. Éppen ezért, jelképeknek kell lennünk az életben, jelként kell képviselnünk a jót, a szeretetet. Isten segedelmével nekünk is sugároznunk kell az Ő szeretetét! Meglehet, sokan más prioritások szerint szervezik meg az életüket, a fiatalok némelyike, akikre mindnyájan büszkék lehetnénk, manapság az internet világában terjedő információáradat közepette könnyen letérhetnek az Istenhez vezető útról. Rájuk fokozottan kell figyelnünk, ezért szervezték meg a közelmúltban Lisszabonban az ifjúsági világtalálkozót. Ott jóleső érzés volt tapasztalni a mintegy 700 fiatalnak a fogékonyságát Isten igéje, valamint az Ő országa iránt. Tegyünk meg mindent azért, hogy eljusson hozzájuk Isten útmutató, vigasztaló üzenete, hogy eljussanak a mennyek országába – értelmezhető msgr. Böcskei László nagyváradi püspök ünnepi szentbeszéde, amit románul és németül is megismételt.

A kegytemplomot megtöltő hívek nagy számban járultak szentáldozáshoz, az ünnepélyes szentmise a Pápai himnusz közös megszólaltatásával, felemelő hangulatban zárult. Nemcsak a kegytemplomban, hanem az előtte lévő téren is búcsús hangulat uralkodott, az árusok a kegytárgyaktól kezdve, édességeket, használati tárgyakat, ajándékokat is eladásra kínáltak. A lacikonyhák sátraiban is fogyott az élelem, a hűsítő, sőt a sör is. A búcsúzó nyár, mintha minden ragyogását meg akarta volna csillogtatni e szép ünnepnapon.

Hozzászólások