Közös éneklés a Reformáció emlékünnepén

2023. október 25. 17:57 (szerda) /

Az éneklés az istentisztelet szerves alkotórésze, amely a gyülekezet Istennek szóló válasza, énekelt imádsága. Kálvin az éneklést egyenesen a közös imádság ünnepélyes formájának nevezte. Az éneklés az örökkévaló Isten és a benne hívő ember párbeszédének szépséges része. Énekléskor elsősorban Isten felé fordulunk, de ugyanakkor a gyülekezet tagjai egymást is erősítik, intik és vigasztalják. Emellett tanító szerepe is van az egyházi éneknek, amikor egy-egy ünnep történetét eleveníti meg versbe szedve, vagy az üdvtörténet fontos teológiai üzenetét fogalmazza meg költői formában úgy, hogy középpontjában Isten és az ő nagy tettei állnak. Az éneklés lényünk mélyrétegeit is megszólítja és megszólaltatja, emellett lehetőséget ad a gyülekezet aktív részvételére, de közösségteremtő ereje nyilvánvaló. 
Ezért a Reformáció emlékünnepén, 2023. október 31-én, 18 órai kezdettel az Új Ezredév református templomba közös éneklésre hívják nemcsak a temesvári, újszentesi és mosnicai református és evangélikus testvéreket, hanem mindenkit, aki szeretné Isten igéjét hallgatni és énekelve Őt magasztalni.

Hozzászólások