Lélekemelő templombúcsú Szentpálon

Írta:
2024. július 4. 17:49 (csütörtök) /

Az elmúlt vasárnap 12 órakor kezdődött a Szent Péter és Szent Pál tiszteletére felszentelt szentpáli római katolikus templom búcsúünnepe, ahol ft. György Zoltán plébános és 6 ministráns társaságában p. Kalna Zsolt minorita atya köszöntötte a szép számban megjelent híveket. A szentgyónás szövegének a felidézését követően a főcelebráns az evangéliumból olvasott fel részleteket Szent Péternek és Szent Pálnak az Istentől kapott megbízatásával kapcsolatban.

 

Tanulságos prédikáció

 

Szent Péter apostol egyszerű halász volt, miközben Szent Pál fiatalemberként abban a meggyőződésben élt, hogy a keresztényeket üldözni kell, mert azok Isten ellen vannak. Mivel Istennel kapcsolatban ellenkező véleményük volt, az útjaik elváltak, de Isten mégis összehozta őket, hogy összefogva hirdessék a kereszténységet a kereszthalálukig. A szentéletük, az áldozatvállalásuk számunkra, mai emberek számára is tanulságos, útmutató lehet az üdvözülés felé vezető úton.

Péter lelkes, odaadó és szolgálatkész ember volt, aki szívét az ajkán hordta. Őszinte, emberi módon mondott nemet az Üdvözítőnek, amikor az egy napon a tanítványok körében kijelentette, hogy szenvedés lesz a sorsa. Őszinte düh fogta el a Getszemáni-kertben is, amikor Mesterét elfogták. Kardjával levágta a főpap szolgájának fülét. Ragaszkodását és hűségét bizonyítja, hogy Jézus elfogatása után bejutott a főpapi épület belső udvarába. Ura közelében akart maradni, de nyilvánvalóan jóval többre vállalkozott, mint amennyi a veszedelem órájában tőle telt. Tagadásának történetét, a hűség és a gyöngeség közti küzdelmet úgy fogta föl az ősegyház, mint minden hívőnek szóló óvást a csalfa önbizalomtól, s mint az Úr megbocsátó szeretetének vigasztaló ígéretét.

Természeténél és jelleménél fogva Péter nem volt szikla, de mégis épp őt találta Jézus alkalmasnak az Egyház legfőbb hivatalára: ő lett a „szikla”.

P. Kalna Zsolt Péternek a szent hivatásra való felkészülését a maga gyermekkorában történt eseményekkel is párhuzamba állította, hiszen maga sem készült egyházi pályára, de isteni sugallatra mégis szerzetessé lett. 

Az ünnepség hangulatát nagyban emelték a Drug Melinda vezetésével a karzaton tartózkodó Szentpáli Asszonykórus pallérozott énekei. A búcsúi szentmise nemzeti imánk közös megszólaltatásával, felemelő hangulatban zárult.

Ft. György Zoltán plébános az egyháztanács és az Asszonykórus nevében mindenkit meghívott a templom előtt adott szeretetvendégségre. Miközben a templom előtt baráti hangulatban beszélgettek, finom süteményeket, üdítőt fogyasztottak, öregbítették a szentpáli vendéglátás jó hírnevét.

Hozzászólások