Megemlékező szentmise, közösségépítés

Írta:
2024. július 1. 18:11 (hétfő) /

A Nyugati Jelenben 300, illetve 250 éves évforduló Németszentpéteren, címmel közzé tettük: az elmúlt szombaton a Szent Péter és Pál apostolok ünnepnapján, a németszentpéteri közösség 300. a katolikus templom felszentelésének a 250. évfordulója alkalmából 10 órától ünnepi szentmisét mutattak be.

Az ünnepélyes szertartásra a rozmaring koszorú nyomában indultak a Banat Ja Német Fórum népviseletbe öltözött fiatal párjai, illetve a feszület nyomában msgr. Dirschl Johann általános helynök, aki megszentelte a híveket, ft. és ns. Király Árpád főesperes-plébános, ft. Czeglédi Ferenc pécskai és németszentpéteri esperes-plébános, ft. Kocsik Zoltán kanonok, a Temesvári Gerhardinum Katolikus Gimnázium igazgatója, ft Czank Gábor gyomaendrődi esperes-plébános, ft. Kozovits Attila perjámosi esperes-plébános, valamint az Arad-kerületi papok vonultak be.

A templomot megtöltő németországi, környékbeli és helybeli híveket az oltártól msgr. Johann Dirschl általános helynök németül köszöntötte, majd kitért a németeknek 300 évvel ezelőtt lezajlott betelepítése történetére, amikor a betelepítettek közül sokan megbetegedtek, illetve elhunytak az akkoriban dúló járványokban. A továbbiakban ismertette a település házainak, majd a templomépítési munkálatainak a történetét. Utána ugyancsak németül közösen imádkoztak. Az Ave Maria éneknek az orgonán, trombitakísérettel elhangzott szólója után ugyancsak németül közösen imádkoztak, majd ft. Czeglédi Ferenc esperes-plébános románul köszöntötte a szentmise résztvevőit, kiemelve a paptestvéreket, akik a jelenlétükkel megtisztelték az ünnepi szertartást, majd név szerint megemlítette a már ismertetett plébánosokat és egyházi elöljárókat. Ugyancsak köszönetet mondott a jelenlévő Gheorghe Grad polgármesternek az ünnepség támogatásáért, az aradiakból és temesváriakból álló kórusnak az énekeiért, a közös ebédhez hozzájáruló családoknak az adományaiért. Ugyanakkor megköszönte Bodrogi Andreea máriaradnai orgonistának is, amiért elfogadta a meghívást és az orgonajátékával, valamint kiváló énekhangjával emelte az ünnepség színvonalát.

Ezt követően a gyermekek szavalatai hangzottak el, majd a németországi vendégek nevében mondtak köszönetet a kedves fogadtatásért.

A szentmise végén ft. Czeglédi Ferenc esperes-plébános minden résztvevőt a kultúrotthonban elfogyasztandó, közös ebédre hívta. Az ünnepi szentmise a pápai himnusz közös megszólaltatásával zárult.

Hozzászólások