Nagyboldogasszony ünnepe Máriaradnán

Írta:
2023. augusztus 18. 19:32 (péntek) /

Augusztus 15-én, kedden a Máriaradnai Kisbazilikában 11 órától magyar, román és német nyelven megtartott Nagyboldogasszony-napi ünnepélyes szentmisén a diakónusok három nyelven olvastak fel az Evangéliumból. 
Ünnepi prédikációjában ft. dr. Tomán Zoltán, a Római Vatikáni Államtitkárság papja a gyermek Máriának az ismertetőjében kifejtette: egyszerűen hihetetlenül hangzott számára, amikor az angyal megkereste és hírül hozta: Isten kiválasztott leánya, akire az a feladat vár, hogy megszülje Isten egyszülött Fiát, Jézus Krisztust. Az ő élete példakép és mindig az marad számunkra, hiszen Mária nemcsak megszülte, hanem Józseffel, a jegyesével, példásan fel is nevelte Jézus Krisztust. Nekünk, keresztény híveknek is az a legfontosabb feladatunk, hogy befogadjuk Jézus Krisztust, Isten egyszülött fiát és a Katolikus Anyaszentegyház törvényei szerint éljünk. Ha megtesszük, akkor Isten is befogad minket a mennyországába – összegezhető ft. dr. Tomán Zoltán, a Vatikáni Államtitkárság papja, akit az áldoztatásban és a szentmise celebrálásában ft. Muţiu Péter facsádi plébános, továbbá Baum Péter és Kiss Mihály állandó diakónusok segítettek. A szentmise a pápai himnusz közös megszólaltatásával, magasztos hangulatban zárult, az ünnepélyességet nagyban emelték Bodrogi Andrea kántor csodálatosan szép énekei. Az egyházmegye egész területéről összesereglett hívek megtöltötték a bazilikát.

Hozzászólások