Villámcsődület

2010. január 29. 19:49 (péntek) /
A Flash Mob, azaz villámcsődület emberek előre szervezett csoportosulását jelenti, a résztvevők egy nyilvános helyen összegyűlnek és valami szokatlant csinálnak, majd a csoportosulás amilyen gyorsan érkezett, olyan hirtelen távozik is a helyszínről.Az első magyar villámcsődület 2003. augusztus 27-én volt a budapesti Deák téren, ahol este hétkor a harang szavára több százan kinyitották esernyőiket. Számos embert meg lehet mozgatni olykor tréfás dolgok érdekében is. Jó lenne, ha nemzeti sorskérdéseinkben is tapasztalható lenne ilyen társadalmi összefogás.Szorongó korszakban élünk. A New York-i ikertornyokat ért terrortámadás, a természeti katasztrófák (Catrina hurrikán, cunamik, földrengések, hitelválság), a családok anyagi alapját létében fenyegető munkahelyek válsága mind-mind aggodalmaink gyökeréig hatolnak. A médiák esténként élő adásban rohanják le otthonainkat stresszt hordozó híradások tömegével, hozzájárulva ezzel szellemi kifáradásunkhoz. Ezek után a túlélés egyedüli útját kellene megtalálni, ami nem más, mint visszatérni az alapokhoz, az ősi erőforráshoz: Istenhez.A történelem Ura számos esetben bizonyította már, hogy Övé a hatalom és számára nincsen megoldhatatlan helyzet. “Mert az Istennek semmi sem lehetetlen”. (Lukács 1, 37) Izrael népét száraz lábbal vitte át a Vörös-tengeren, Jerikó népére halálos félelmet bocsátott, s a körüljárás után az Ő akaratából omlottak le a falak. A filiszteusok seregét hatalmas égzengéssel rémítette meg, és egyszerűen menekülésre fogták. A babiloni fogságnál is belenyúlt a történelem menetébe és a perzsák kiterjeszthették hatalmukat Babilonra is, és ekkor Cirus lehetővé tette az elhurcolt népek hazatérését.De a közelmúlt eseményei is ékesen bizonyítják történelemalakító hatalmát. Ki gondolta volna, hogy a kommunizmus megbukik a harmadik világháború nélkül is? Először félreállította Brezsnyevet, majd Csernyenkót és Andropovot, hogy helyet adjon Gorbacsovnak, aki által elindulhatott a szocialista tábor széthullása. Amikor ezt Isten eldöntötte, nem állhatott ellene a KGB, Stazi, Secu, ÁVO… stb., senki sem.Szükséges lenne végre elfogadnunk Jézus Krisztus kijelentésének hiteles voltát: “Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.” (Máté 28, 18) Ezen a kerek világon Obamától kezdve Sarkozyn át nincs olyan ember, aki népünkön segíthetne és visszaadhatná amit a történelem folyamán elvettek a századok. De ha a magyar nép lelkében igazán odafordul Istenhez és az összefogás őszinte imaláncában kopogtat Isten ajtaján, nincs olyan gát, amely meg tudná állítani a nemzet feltámadását. Ez az imalánc nem valaki ellen irányul, hanem valakiért, azaz népünkért. Nem szükséges nekünk agyunkból kipréselni valamilyen megoldás ötletét, és azután “súgni” Istennek, hogy mit kellene szerintünk tennie, mert nincs olyan emberi eszköz, ami a jelen helyzetet meg tudná változtatni. Ide Isten közbelépésére van szükség. Ha valaki tud jobb, eredményesebb ötletet, a hozzászólások internetes fórumán megteheti. Ha viszont nem találunk a Teremtő Istennél nagyobbat, akkor ugyanazon az internetes fórumon elősegíthetnénk egy népünk megtéréséért fohászkodó imalánc kialakulását, amely legyőzhetne minden földi akadályt. Alapvető fontosságú, hogy a hitünkből, különbözőségünkből közöttünk levő falak leomoljanak és legyen egy nemes céllal beinduló “villámcsődület” és imában naponként ostromoljuk Istent népünk megmaradásáért. Jézus Krisztus a legmagasabb célért, üdvösségünkért, örök életünkért áldozta életét, de övéiről már itt e földön gondot visel, és ezt a mi népünk is megkaphatja.Bátkai Sándor

Hozzászólások