Virágvasárnap, húsvétvárás Arad-belvárosban

Írta:
2024. március 25. 17:40 (hétfő) /

Virágvasárnap, Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulásának az ünnepén az arad-belvárosi római katolikus templomban a 10.30 órai szentmise az előcsarnokban kezdődött, ahol p. Artur Prenkievicz minorita házfőnök Kiss Mihály szerpap társaságában áldást mondott, majd megszentelte az asztalkán felhalmozott barkaágakat és a híveket. Miután a hívek a szentelt barkaágakból tetszés szerint vehettek magukhoz, a lefedett feszület nyomában énekelve, imádkozva, a gyermekek felvezetésével vonultak az oltárhoz. Út közben – a jeruzsálemi példára –, de pálmaágak helyett szalagokat hintettek a templom burkolatára, miközben Artur atya megszentelte a nagy számban megjekűlent híveket. 

A szentleckéből a hívek felváltva, az evangéliumból Kiss Mihály szerpap olvasott fel. Prédikációjában Artur atya Jézusnak a dicsőséges jeruzsálemi bevonulásától a kereszthaláig vezette hallgatóságát, kiemelve a bűnbánat, a böjt fontosságát, lelkünk megtisztulását, hogy méltóképpen felkészülhessenek az örömünnepre. A virágvasárnapi szertartás ünnepélyességét emelték a Tankó László kántor-karnagy által betanított gyermek, illetve a felnőtt kórus énekei.

Hozzászólások