„Extindere reţele de apă uzată în comuna Şofronea, judeţul Arad”

2023. július 3. 18:33 (hétfő) /

Comuna Şofronea, titular al proiectului „Extindere reţele de apă uzată în comuna Şofronea, judeţul Arad”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Arad, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul – „Extindere reţele de apă uzată în comuna Şofronea, judeţul Arad”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţilor Şofronea şi Sânpaul, jud. Arad.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Arad din Arad, Splaiul Mureş, FN, jud. Arad, în zilele de luni până vineri, între orele 8:00-13:30, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmar.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.                         

 

Sofronya község, a Szennyvízhálózat bővítése Sofronya Községben, Arad megyében című projektnek a vezetője, tájékoztatja az érdekelteket, hogy az Aradi Környezetvédelmi Ügynökség (APM) a környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatások vizsgálata keretében döntést hozott a Szennyvízhálózat bővítése Sofronya Községben, Arad megyében projekt területi besorolásáról, amit Sofronya és Szentpál településeken, Arad megyében kívánnak elhelyezni.

A besorolási határozattervezet és annak indoklása elérhető az Aradi Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén: Arad, Splaiul Mureş, szám nélkül, Arad megye. Megtekinthetők hétfőtől péntekig 8–13.30 óra között, valamint a következő internetes címen: www.apmar.anpm.ro.  Az érdekeltek az APM honlapján való közléstől számított 10 napban észrevételeket fogalmazhatnak meg a projekttel kapcsolatban.

Hozzászólások