Egyházaink hírei

2024. február 15. 15:05 (csütörtök) /

Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban."”

(Mk 1, 14–15.)

 

Elkezdődött a nagyböjt

Február 14-én, hamvazószerdán elkezdődött a húsvétot megelőző negyvennapos böjt. A nagyböjt minden péntekje szigorú böjti nap, a hívők háromszor étkezhetnek, és csak egyszer jóllakásig, tilos továbbá mindennemű húsétel fogyasztása. 

 

 

Arad

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban vasárnap, nagyböjt 1. vasárnapján 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise az egyházközséghez tartozó Tornyán. Pénteken 17 órakor keresztúti ájtatosság magyar nyelven, 17.45 órakor keresztúti ájtatosság román nyelven. 

 

Az arad-mikelakai római katolikus egyházközségben vasárnap 8 órakor Öthalmon, 9.30 órakor Mikelakán román, 10.45 órakor magyar nyelvű szentmisét celebrálnak, hamvazással, ezért várják azokat a híveket, akik még nem hamvazkodtak.

 

A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Dónáth József (82), Lelik Mária (szül. Kocsik, 84), Poenari Mária (szül. Csordás, 75) és Takács Erzsébet (71).

 

A kisiratosi római katolikus templomban minden pénteken 16.30 órától keresztúti ájtatosságot tartanak, a vasárnap 11 órakor kezdődő szentmisén megáldják a házaspárokat. A plébánián február 16-án 18.30 órakor Több mint 50 éve együtt, a helyi családi csoport találkozója. Meghívott: egy több mint 50 éves házasságban élő házaspár, akik élettapasztalataikat fogják megosztani.

Február 17-én 16 órakor szentségimádás a kürtösi templomban magyar nyelven – ima az egyházmegyében a házasság hete alkalmából zajló programokért. Február 18-án 11 órakor a házasság hete záró szentmiséje a családok megáldásával.

 

A nagyiratosi római katolikus egyházközségben ma, pénteken 14 órától keresztúti ájtatosság Nagyvarjason, 15 órától hasonló szertartás Nagyiratoson, ugyanott 17 órától megemlékező szentmise Bús Juliannáért. Ugyanaznap 19 órától találkozó a bérmálkozók számára az iskolában, 20 órától találkozó a fiatalok számára a plébánián. Szombaton 17 órától megemlékező szertartás Gál Arankáért. Vasárnap 9 órától Kisvarjason, 10 órától Nagyiratoson, 11.30 órától Nagyvarjason kezdődik a szentmise. A vasárnapi szentmiséken külön áldásban részsülnek a családok, ezért szeretettel várják a házaspárokat.

 

A kisjenői római katolikus egyházközségben február 25-én 11.30 órakor házaspárok szentmiséje. 

 

Az arad-belvárosi református egyházközségben folytatódik az ökumenikus imahét, a keresztény egységért. Az imahét keretében február 15 és 17-a között mindennap 18 órától tartanak istentiszteletet a templomban. Böjtfő ünnepén a vasárnap 10 órától kezdődő istentisztelet keretében úrvacsoraosztásra kerül sor. 

 

A Mosóczy-telepi református egyházközségben pénteken 17 órától bűnbánati istentiszteletet tartanak. Szombaton 11 órától vallásórát tartanak a gyermekeknek. Vasárnap böjtfő ünnepe alkalmából a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet keretében úrvacsoraosztás lesz, majd 17 órától hálaadó istentiszteletet tartanak. A következő héten, kedden 10 órától csigakészítéssel egybekötött reggeli áhítatot tartanak, majd csütörtökön a 17 órától kezdődő bibliaóra keretében a házasságról lesz szó, amely alkalomból Gombos Gábor és felesége Brigitta lesznek az interjú alanyai. 

 

Majláthfalván vasárnap 16 órától úrvacsoraosztással egybekötött böjtfő ünnepi istentiszteletet tartanak. Vasárnap 17 órától az Arad-belvárosi templom imatermében tartanak istentiszteletet, majd a következő héten, csütörtökön a bibliaóra 17 órától kezdődik az imateremben. 

 

A bélzeréndi és nagyzeréndi református egyházközségben egyetemes imahét zajlik, amely alkalomból február 15-étől 18-áig minden hétköznap Bélzerénden 16 órától és Nagyzerénden 18 órától istentiszteleti alkalmakat tartanak. Az imahét záró vasárnapi istentisztelet Nagyzerénden 10.30-kor és Bélzerénden 13 órától kezdődik. A vasárnapi istentiszteleteken böjtfő vasárnapja alkalmából úrvacsoraosztásra kerül sor. 

Az imahét során a gyülekezetekben vendéglelkészek szolgálnak csütörtökön Papp Csaba révi lelkipásztor, pénteken Gecse Tamás értarcsai lelkipásztor, szombaton Czégé Imre arad-gáji lelkipásztor hirdet igét. 

 

Az Erdőhegy-kisjenői református egyházközségben böjtfő vasárnap ünnepén úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletet tartanak Erdőhegy-kisjenőn 10 órától, Vadászon 12 órától, Szapáryligeten 14 órától és Simándon 17 órától. Erdőhegy-kisjenőn vasárnap 16 órától szintén istentiszteletet tartanak. 

 

A feketegyarmati református egyházközségben vasárnap 10.30-tól és 18 órától tartanak istentiszteletet. 

 

Ágyán a vasárnapi istentisztelet 12 órától kezdődik, amely során Nemes Emil lelkipásztor szolgál. 

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órakor kezdődik az istentisztelet, csütörtökön 17 órától bibliaóra. A parókia Facebook-oldalán naponta 10 órától áhítat követhető. 

 

A simonyifalvi római katolikus egyházközségben nagyböjt idején minden pénteken 16 órától Kisjenőn keresztúti ájtatosság, utána szentmise, minden csütörtökön 17 órától Simonyifalván keresztúti ájtatosság, majd szentmise következik.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben szombaton 11 órától kátéóra, vasárnap 11 órától istentisztelet kezdődik.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 17 órától tiniklub, szombaton 11 órától vallásóra, vasárnap Simonyifalván 10 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet közössége vasárnap, az Isten-áldotta házasságokért imádkozik.  A délelőtti prédikációban Isten szabadító és gyógyító erejéről szól Szabó Sándor lelkipásztor igehirdetése. Délután, közösségépítő alkalomra kerül sor. A közösség szeretettel vár minden kedves érdeklődőt.

 

 

 

Krassó-Szörény

 

Bibliakurzus a karánsebesi plébánián

A karánsebesi plébánia bibliakurzusnak ad otthont felnőtt világi hívek számára, amelynek címe: Isten és az Ő népének története. Résztvevők: a karánsebesi, a lugosi és a temesszlatinai plébániai közösségek tagjai. A kurzusokat a következő időpontokon tartják: március 16. vagy 23., április 13., naponta 10–16 óra között. A kurzus előadást, kiscsoportos beszélgetést, valamint igeliturgiát foglal magában. Részvételi díj alkalmanként 30 lej, amely fedezi az étkezés díját is. A kurzust dr. Imogen Tietze teológus, referens vezeti. 

 

 

Temes

 

A Vino și vezi (Jöjj és lásd!) kollégium pasztorális programja

2024. február 19-én szentségimádás 20–21 óra között. 26-án keresztúti ájtatosság egyetemistáknak 20–21 óra között. Helyszín: a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendház, 1 Decembrie utca 1. szám. 

A Vino și vezi (Jöjj és lásd!) kollégium pasztorális programja

 

 

Bibliakör a Püspökségen

Pál József Csaba megyés püspök kezdeményezésére fiatal felnőtteket tömörítő bibliakör alakult a Temesvári Püspökségen. A találkozókat lehetőség szerint minden hónap első és harmadik csütörtökjén 19 órai kezdettel tartják.

 

A Házasság Hete a temesvári egyházmegyében

Február 18-ig a temesvári egyházmegye több plébániája ad otthont a Házasság Hete elnevezésű rendezvénysorozatnak, amelynek keretében számos helyszínen előadásokkal, beszélgetésekkel, kulturális programokkal kívánják felhívni a hívek figyelmét a házasság és a család fontosságára, értékeire. Az Egyházmegyei Családpasztorációs Iroda a következő programokat ajánlja:

 

Kalandtúra kettesben – 2024.

1. A játék felfrissíti a kapcsolatot. A házaspárok vegyék elő a kedvenc társasjátékukat és játszanak együtt. 

2. A romantika élteti a szerelem lángját. A házaspárok táncoljanak lassú zenére, és közben beszélgessenek az érzéseikről! 

3. A jó Isten meghallgat minket. A házaspárok ezen a napon imádkozzanak együtt a családotokért, illetve a nehézségekkel küzdő családokért! 

4. Ha szünetel a technológia, az jót tesz a kapcsolatnak. Egy este TV, telefon és áram nélkül. A házaspárok töltsék gyertyafénynél ezt az estét és beszélgessenek! 

5. A jó Isten szólni szeretne hozzánk. A házaspárok olvassanak el a Szentírásból egy olyan részt, ami mindkettőjüknek tetszik, és beszéljék meg! 

6. A férfi szívéhez a gyomrán keresztül vezet az út, de a női szív is szereti, ha főznek rá. A házaspárok készítsék el közösen egyik kedvenc ételüket, és gyertyafénynél fogyasszák el! 

7. Egy kis mozgás jót tesz. A házaspárok menjenek el ma együtt sétálni vagy kirándulni! 

8. A jó Isten megáld minket. A házaspárok menjenek el együtt a szentmisére, és a lelkipásztortól kérjenek áldást a családjukra!

 

A Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum: február 17-ig lehetőség lesz végigjárni az udvarban a családok útján. Hétköznap 15–19 óra között, szombaton és vasárnap 10–19 óra között. Részvétel bejelentkezés alapján az Egyházmegyei Családpasztorációs Központban vagy a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumban. E-mail-cím: kocsikz@yahoo.com, tel.: 0720/211-286. 

 

A Józsefvárosban február 16-án színházi est. Február 17-én családok találkozója román nyelven. Február 18-án áldás pároknak a három (román, német és magyar nyelvű) szentmisén a plébániatemplomban. Családok találkozója a plébánián magyar nyelven. Téma: Állandó megújulásban – Váratlan kihívások elfogadása 

 

Gyárváros és Józsefváros: a jegyes oktatásokon résztvevő fiatal házasok számára február 17-én18.30 órakor: TE és Én – est fiatal házasoknak. Helyszín: Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum ebédlője.

 

A papi szenátus ülése

Pál József Csaba megyés püspök elnökletével február 19-én, hétfőn 10 órakor ülésezik a papi szenátus. A gyűlés napirendjén az egyházmegye lelkipásztori, adminisztratív és társadalmi kérdései szerepelnek. Ezt követően, 11.30 órakor a főpásztor a főesperesekkel és esperesekkel tart megbeszélést.

 

Új tagokkal bővül a temesvári Székeskáptalan

A temesvári Szent György-székesegyházban február 24-én, szombaton, Szent Gellért első vértanú püspökünk oltárra emelésének ünnepén a 18 órakor kezdődő szentmise keretében sor kerül az újonnan kinevezett kanonokok ünnepélyes beiktatására. A szentmisét Pál József Csaba megyés püspök mutatja be.

 

Nemzetközi ökumenikus püspöki találkozó

A Fokoláre Mozgalom 2024. február 27. és március 1. között nemzetközi ökumenikus püspöki találkozót szervez Augsburgban. A rendezvényen részt vesz Pál József Csaba megyés püspök.

 

TEKMEK-lelkigyakorlat

A Temesvári Keresztény Magyar Egyetemisták Közössége (TEKMEK) február 23–25. között lelkigyakorlatot szervez magyar nyelven Budapesten, amelynek mottója: „Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre?” (Mt 19, 16.)

 

 

Keresztúti ájtatosság a Millenniumi templomban

A temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban idén is folytatódnak a prédikációval egybekötött nagyböjti keresztúti ájtatosságok. Az előzetesen kiadott program szerint a liturgiákat 16 órai kezdettel péntekenként magyar, minden szerdán pedig román nyelven tartják: 

február 16-án magyar nyelven; február 21-én román nyelven, február 23-án magyar nyelven Dirschl Johann általános helynök; február 28-án román nyelven, március 1-jén magyar nyelven Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök; március 6-án román nyelven, március 8-án magyar nyelven Lauš Nikola püspöki irodaigazgató; március 13-án román nyelven, március 15-én magyar nyelven Barazsuly István SDS temesvár-erzsébetvárosi plébános; március 20-án román nyelven, március 22-én magyar nyelven Pozsonyi Daniel zsombolyai plébános. 

A nagyhéten március 27-én, szerdán a keresztúti ájtatosság 16.30 órakor, nagypénteken, március 29-én pedig 14.30 órakor kezdődik.

Hozzászólások