Egyházaink hírei

2024. június 6. 16:46 (csütörtök) /

„Azt mondták neki: Anyád és testvéreid keresnek téged odakint. Ő így válaszolt: Ki az és anyám és kik az én testvéreim? Azután végighordozta tekintetét a körülötte ülőkön, ezt mondta: Íme, ezek az én anyám és az én testvéreim! Mindaz, aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem, nővérem és anyám!"

(Mk 3, 32–35.)

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban vasárnap, 10 órakor a Rózsafüzér Társulat titokcserét tart. Vasárnap, 12 órakor, első szentáldozáshoz járul 7 gyermek román nyelven. Június 11-én, kedden, Szent Antal-nagykilenced 9. napja, elmélkedése a 19 órai szentmisén. Június 13-án, csütörtökön Páduai Szent Antal ünnepén, a szentmisék a következő sorrendben lesznek: 8 órakor német nyelvű szentmise, 16.45 órakor liliomszentelés és gyermekek megáldása román nyelven, 17 órakor román nyelvű szentmise, 18.30 órakor liliomszentelés és gyermekek megáldása magyar nyelven, 19 órakor búcsús, ünnepélyes szentmise. Az egyházközségben elhunyt Mészáros Irén (88).

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban vasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10.00 órakor szentmise Tornyán. Június 15-én, szombaton bérmálás lesz az arad-ségai templomban. Az ünnepi szentmise 10.30 órakor kezdődik. 46 fiatal készül a bérmálásra (17 magyar és 29 román). A felkészítő hittanórákat Király Árpád főesperes-plébános tartotta.

 

A pécskai római katolikus egyházközségben elhunyt Balog Mária (92), Koncos Ilona (93) és Polónyi János (77).

 

A nagyiratosi római katolikus egyházközségben ma, első pénteken délelőtt meglátogatják a betegeket, ugyanaznap 19 órától szentmisét tartanak Nagy Ferenc és Franciska emlékére. Ugyancsak pénteken 20 órától a plébánián találkozó a fiatalok számára. Szombaton 19 órától szentmise, vasárnap Nagyiratoson 10, Nagyvarjason 11.30 órakor kezdődik a szentmise.

 

 

Az Arad–belvárosi református egyházközségben vasárnap 10 és 18 órától tartanak istentiszteletet. Csütörtökön 18 órától bibliaóra lesz. 

 

A Mosóczy-telepi református egyházközségben pénteken 18 órától házi bibliaórát tartanak. Vasárnap 10 és 18 órától istentiszteleti alkalmat tartanak. Kedden 10-től a gyülekezetben működő melléktevékenység keretében csigakészítéssel egybekötött reggeli áhítatot tartanak. 

 

Az erdőhegyi református egyházközségben vasárnap 10 órától tartanak istentiszteletet, a délutáni istentisztelet kivételesen elmarad. Vadászon vasárnap 12 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

A feketegyarmati református egyházközségben csütörtökön 19 órától bibliaórát, pénteken 15.30-tól vallásórát és 18 órától ifjúsági bibliaórát tartanak. Vasárnap Feketegyarmaton 10.30-tól és 18 órától tartanak istentiszteleti alkalmat. Ágyán a vasárnapi istentisztelet 12 órától kezdődik. 

A következő hétfőn 19 órától kóruspróbát, 20 órától férfikört tartanak a feketegyarmati gyülekezetben. 

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától magyar nyelvű istentiszteletet, csütörtökön 18 órától bibliaórát, szombaton10.30 órától vallásórát tartanak. A gyülekezet Facebook-oldalán naponta 10 órát5ól áhítat követhető.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus egyházközségünkben pénteken 19 órától ifjúsági óra, szombaton 11 órától kátéóra, ugyanaznap 17 órától Tișe Marius és Tatár Anna Georgina kérik Isten áldását közös életükre. Vasárnap 11 órától istentisztelet következik.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától konfirmációs istentiszteletet tartanak, ahol két fiatal tesz bizonyságot a hitéről.                     

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben a vasárnap reggeli imaórán hálát adnak, hogy Isten minket is bevont üdvözítő munkájába. A délutáni istentiszteleten Krisztushoz méltó életvitel címmel hangzik el igehirdetés Szabó Sándor lelkipásztor részéről.

 

 

Krassó-Szörény

 

Június 16-án, vasárnap a karánsebesi templomban 10 órakor kezdődő szentmise keretében Pál József Csaba megyés püspök a bérmálás szentségében részesít 22 karánsebesi, valamint 6 lugosi fiatalt, illetve 3 karánsebesi felnőttet. Ezt megelőzően a főpásztor 9 órakor a bérmálkozók csoportjával találkozik. A felkészítő hittanórákat Matieș Marin karánsebesi plébános és Marie Therese Gabor ferences nővér tartotta. 

 

 

 

Temes

 

Ifjúsági programok

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ előzetesen kiadott pasztorális tervének megfelelően a programok a következők: június 8-án ministránsok egyházmegyei találkozója és zarándoklata Máriaradnán. Szombaton a máriaradnai kegyhelyen kerül sor a ministránsok zarándoklatára és találkozójára. A szentmisét a radnai bazilikában 10 órakor Irimiciuc Alin boksánbányai plébános, a ministránsok pasztorációjáért felelős lelkipásztor mutatja be. Ezt követően a résztvevők a ministránsi szolgálattal kapcsolatos versenyeken és játékokon vesznek részt. A szentmisén énekel az újszentesi plébánia Angelis gyermekkórusa. Június 15-én bolgár fiatalok találkozója Óbesenyőn, 20-án ifjúsági szentségimádás a Szent György-székesegyházban 20 órakor.

 

A Vino și vezi (Jöjj és lásd!) kollégium júniusi pasztorális programja

Folyó év június 10-én szentségimádás 20–21 óra között. 17-én film és mozifórum 20–21.30 óra között. 24-én szentmise egyetemistáknak 19.30–20 óra között. 24-én szórakoztató est (játékok, színház, karaoke) 20–21.30 óra között.                                                                                                                                          

Helyszín: temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendház, 1 Decembrie utca 1. szám.

 

A dettai plébániatemplomban június 8-án, szombaton a 11 órakor kezdődő szentmise keretében Pál József Csaba megyés püspök 27 fiatalnak fogja kiszolgáltatni a bérmálás szentségét, akiknek Lokodi Attila helyi plébános tartott felkészítőt. A szentmise előtt, 10 órától a főpásztor a bérmálkozókkal találkozik. 

 

 

Csoportvezető-képzés családoknak

A Temesvári Püspökség az egyházmegyei családpasztorációs iroda közreműködésével kétéves csoportvezető-képzést szervez olyan családoknak, amelyek a különböző plébániákon egyre jobban bekapcsolódnak az illető egyházközség életébe és a családos csoportok szervezésébe. A tanfolyam elsősorban az egyházi házasságot kötött keresztény pároknak szól, de azok is részt vehetnek rajta, akik valamilyen okból kudarcot vallottak a családi életben, de szeretik az egyházat, és szeretnének segíteni a pasztorációban. Az idei utolsó román nyelvű képzésre június 7-én és 8-án kerül sor a Schönstatti Mária-nővérek temesvári közösségi házában. 

 

Püspökszentelés Pozsegában

Szentatyánk, Ferenc pápa 2024. március 11-én Msgr. Ivo Martinović személyében új főpásztort nevezett ki a Pozsegai Római Katolikus Egyházmegye élére. A püspökszentelésre június 8-án, szombaton 10 órai kezdettel kerül sor a pozsegai Avilai Szent Teréz-székesegyházban. A temesvári egyházmegyét a püspökszentelésen Nikola Lauš püspöki irodaigazgató képviseli. 

 

Főpásztori látogatás

Pál József Csaba megyés püspök június 2-án, vasárnap megkezdte idei püspöki vizitációját, amelynek keretében az év folyamán a hegyvidéki főesperesség 7 plébániáját keresi fel. A látogatás alkalmával a Főpásztor találkozik az egyháztanács tagjaival, a fiatalokkal, a gyermekekkel, a plébánia munkatársaival, a testvéregyházak lelkipásztoraival, valamint a különféle egyesületek képviselőivel és felkeres egyet a plébánia filiái közül. A főpásztori látogatás második állomása június 10-én és 11-én a facsádi plébánia. A vizitációt megkezdő szentmise a plébániatemplomban június 10-én, hétfőn 18 órakor kezdődik. A vizitáció alkalmával a közösség nevében Petru Muțiu plébános üdvözli a megyés püspököt. 

 

Bolgár papok lelkigyakorlata Óbesenyőn

A temesvári egyházmegyében idén is több lelkigyakorlatokat szerveznek a klérus tagjainak. Június 10–14. között a bolgár nemzetiségű lelkipásztorok az óbesenyői plébánián vesznek részt lelkigyakorlaton. A programot Augustinov György lelkipásztor, a temesvári bolgár személyi plébánia plébánosa vezeti.

 

Állandó diakónus jelöltek találkozója Temesváron

A Temesvári Egyházmegyei Ifjúsági Központ termében június 15-én, szombaton 17 órai kezdettel Pál József Csaba megyés püspök az állandó diakónusi szolgálatra jelentkező férfiakkal, a házastársaikkal, valamint a közösségeiket pasztoráló plébánosokkal találkozik.

 

A temesvár-újkissodai plébániatemplomban Jäger Béla helyi plébános vezetésével minden csütörtökön a 18 órakor kezdődő szentmise után szentségimádásra kerül sor, amelynek témája Jézus Szentséges Szíve. 

 

A temesvár-józsefvárosi Notre Dame-zárdatemplom búcsúünnepe

Jézus Szentséges Szíve ünnepén, június 7-én, pénteken, a 18 órai kezdettel bemutatott szentmise keretében tartják a temesvár-józsefvárosi Notre Dame-zárdatemplom, a bolgár személyi plébánia templomának a búcsúünnepét. A szentmise főcelebránsa Ciubotaru Simon temesvár-szabadfalui plébános.

 

Az eichsfeldi fúvószenekar a temesvári Szent György-székesegyházban

A Szent György-székesegyházban június 9-én, vasárnap, a 10 órakor kezdődő német nyelvű szentmise zenei szolgálatát a németországi eichsfeld-dingelstädti fúvószenekar végzi. Néhány zenedarabot, a zenekart elkísérő kamarakórus szólaltat meg. Elhangzik a Te Deum (Großer Gott wir loben Dich) és a Hubertusmarsch, egy vadászdal. A temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum évek óta partneri kapcsolatban áll a dingelstädti katolikus középiskolával, az együttműködésnek már nagy hagyománya van. A szentmisét Szabó Péter ny. plébános celebrálja.

 

Elsőáldozás a temesvár-belvárosi templomban

Június 9-én, vasárnap, a temesvár-belvárosi Szent Katalin-templomban 14 gyermek részesül az első szentáldozásban a 10 órakor kezdődő, német nyelvű szentmisén. A gyermekeket Gabriela Burman, a Nikolaus Lenau Líceum vallástanára készítette fel. Az elsőáldozás előtt a gyermekek Johann Dirschl általános helynöknél elvégezték a szentgyónásukat. Ezen a vasárnapon a szentmiséket különleges program szerint mutatják be: 9 órakor magyar, 10 órakor német, 11 órakor román nyelven.

 

Június 23-án, vasárnap ismét elsőáldozás lesz a Szent Katalin-templomban, 5 román nemzetiségű gyermek járul szentáldozáshoz. A felkészítőt Tereza Cernic ferences nővér tartotta. A szentmisén az Ad Patrem férfikórus énekel Denis Moldovan, a temesvár-belvárosi Szent Katalin templom orgonistája vezetésével. Az énekkar Ferdinand Tangl Missa in F című művét adja elő.

 

Találkozó Varjason

Június 15-én, szombaton a perjámosi plébániához tartozó Varjason találkozót tartanak a világi felnőtt hívek számára szervezett tanfolyam azon résztvevőinek, akik a preorátor (előimádkozó) és a lektor csoportban végezték el a képzést. A programot dr. Imogen Tietze képzési referens és Mihu Melinda preorátor vezeti.

 

Koncert a temesvár-belvárosi templomban

Június 20-án, a nyári napforduló alkalmából este 8 órai kezdettel a temesvár-belvárosi Szent Katalin-templomban koncertre kerül sor, amelynek címe: A barokktól a jazzig. Szólisták: Denis Moldovan és Marcelle Poaty Souami. Szervező: Adina Dimitriu.

 

Templombúcsú és jubileum Temesrékáson

A Keresztelő Szent János születése tiszteletére felszentelt temesrékási templomban június 22-én, szombaton ünnepli a helyi közösség a templombúcsút, valamint az első sváb telepesek megérkezésének és letelepedésének 300. évfordulóját. A 11 órakor kezdődő liturgia főcelebránsa Butnaru Anton helyi plébános. Az ünnepi műsor 8.30 órakor kezdődik a német népviseletbe öltözött párok felvonulásával, és este 8 órakor búcsús bállal fejeződik be. A rendezvényen németországi meghívottak, egykori temesrékási lakosok is részt vesznek.

 

Országos lánytáborok Temesváron

A temesvári Schönstatti Márianővérek szervezésében két országos leánytáborra kerül sor a nővérek temesvári közösségi házában (Corbului utca, 2 sz.). Az első táborba június 28-30. között a 9-12 év közötti lányokat várják a nővérek. A második tábort 13 éven felülieknek szervezik július 14-18. között.

Hozzászólások