Egyházaink hírei

2024. július 4. 15:43 (csütörtök) /

„Ezért legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakjék bennem. Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben, üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős.”

2 Kor 12, 9–10.

Katolikus ifjúsági tábor Lippán

A Marosi Főesperesség 12–17 év közötti fiataljainak szerveznek katolikus tábort július 9–11. között a lippai Caritas szervezet Jakobus házában. Jelentkezni június 30-ig lehet a plébániákon.

 

Koncert Máriaradnán

A Lipova Symphonic City – MARIA RADNA szabadtéri koncertre július 5-én, pénteken 21 órától kerül sor a máriaradnai kegytemplom előtti platón. Fellép: a GlobART szimfonikus zenekar Dan Crișan karmester vezetésével, szólisták: Irina Baianț (szoprán) és Ștefan von Korch (tenor). Szervezők: Arad Megyei Tanács, az Arad Megyei Kulturális Központ, a máriaradnai bazilika és az Aradi Filharmónia. A részvétel díjtalan.

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban vasárnap, a hónap első vasárnapján 17 órakor német, 18 órakor magyar nyelvű szentségimádást tartanak.

 

Vasárnap az arad-ségai Kis Szent Teréz római katolikus templomban 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise 10 órakor szentmise Tornyán. Az egyházközségben megkeresztelték Kotroczó Elliot Marcot, Enache Arthurt, Holczinger Victort és Pataki Dávidot. Házasságot kötött Pataki Róbert és Tóth Melinda-Katalin. Elhunytak Andrei Péter-Róbert (78), Bunaciu Andreea (33) és Kovács Zoltán-János (86).

 

Az arad-mikelakai római katolikus egyházközségben vasárnap 8 órakor Öthalmon, 9.30 órakor Mikelakán román, 10.45 órakor ugyanott magyar nyelvű szentmisét tartanak. A mikelakai templomban Veres Adrián házasságot kötött Ilie Nicoleta Feliciával. Az egyházközségben elhunyt Szilágyi Mariana (69) és Buzian Anna (71).

 

A nagyiratosi római katolikus egyházközségben pénteken délelőtt meglátogatják a betegeket, 19 órától szentmise Jézus Szent Szíve tiszteletére, szombaton 19 órától megemlékező szentmise Páll Pálért. Vasárnap 9 órakor Kisvarjason, 10 órakor Nagyiratoson, 11.30 órakor Nagyvarjason kezdődik a szentmise.

 

Az Arad-belvárosi református egyházközségben vasárnap 10 órától Tóbiás Tibor György esperes tart istentiszteletet, majd 18 órától az imateremben Gombos Gábor szolgál a délutáni istentisztelet során. Majláthfalván vasárnap 16 órától tartanak istentiszteletet. 

A következő héten, szerdán 18 órától tartanak bibliaórát a belvárosi templom imatermében. 

 

A Mosóczy-telepi református egyházközségben vasárnap 10 órától keresztelővel egybekötött ünnepi istentiszteletet tartanak, amely során Demeter Szabolcs, a gyülekezet új lelkipásztora és Demeter Zsófia Harmat nevű leányát keresztelik meg. Vasárnap 18 órától hálaadó istentiszteletet tartanak. 

Vasárnaptól péntekig művészeti tábor lesz Kladován. 

 

A feketegyarmati református egyházközségben vasárnap 10.30 és 18 órától tartanak istentiszteleti alkalmat. Ágyán a vasárnapi istentisztelet 12 órától kezdődik. Az istentiszteletek során Kátai Tímea teológiai hallgató hirdet igét. 

Július 11-e és 21-e között gyermektábort szerveznek. Július 26-án és 27-én a gyülekezet kórusával Solymoskő várra szerveznek kirándulást. A gyülekezeti kirándulás is szervezés alatt áll, illetve a gyermekek számára a vakációs bibliahét két héttel az iskolakezdés előtt lesz megtartva. 

 

Az erdőhegy-kisjenői református egyházközségben vasárnap a megszokott időben 10 órától és 16 órától tartanak istentiszteletet. Vadászon a vasárnapi istentisztelet 12 órától kezdődik. 

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar nyelvű úrvacsorás istentiszteletet tartanak, utána közös ebéddel. Csütörtökön 18 órától bibliaóra, naponta 10 órától a gyülekezet Facebook-oldalán áhítat követhető.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 17 órától kátéóra, szombaton 17 órától konfirmációi vizsga, vasárnap 11 órától konfirmációi ünnepi istentisztelet, ahol 8 fiatal konfirmál.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 17 órától tiniklub, vasárnap 10 órától istentisztelet, utána kezdődik a művészeti tábor Kladován.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben vasárnap hálát adnak Isten kiáradó Szentlelkéért, majd a közösség úrvacsorához járul. Délután Krisztusközpontú értékrend címmel hangzik el igehirdetés Szabó Sándor lelkipásztor részéről.

 

 

Temes

 

Bérmálási felkészítő füzet

Néhány évvel ezelőtt a Temesvári Püspökség kiadott egy füzetet román nyelven Bérmálás címmel, amelyet Miklós Csaba majláthfalvi plébános állított össze a keresztény nagykorúság szentségének vételére készülő gyermekek és fiatalok számára. Mivel az első kiadás ez év tavaszán elfogyott, a Püspökség újranyomtatta ezt a felkészítő füzetet, amelyet minden érdeklődő megvásárolhat, darabonként 10 lejes áron. A füzeteket a Püspökségen lehet megvásárolni és az Egyházmegyei Levéltárban átvenni, a fizetés a titkárságon/pénztárnál vagy banki átutalással történik.

 

Zarándoklat Máriacsiklovára és a Călugăra kolostorhoz

Július 6-án, szombaton 16 órai kezdettel római katolikus, görög katolikus és ortodox fiatalok részvételével ifjúsági ökumenikus zarándoklatra kerül sor Máriacsiklovára és a Călugăra kolostorhoz. A zarándoklaton részt vesz Pál József Csaba temesvári megyés püspök, Ioan Călin Bot lugosi görögkatolikus főpásztor és Lucian Mic karánsebesi ortodox püspök. A résztvevők gyalog teszik meg az utat Máriacsiklovától a Călugăra kolostorig, és magukkal viszik a Szűzanya három csodatevő ikonját a máriacsiklovai római katolikus templomból, a Călugăra kolostor templomából és a bojtorjánosi görögkatolikus templomból. 

 

Otto Sykora zeneszerző Festmesse című művének bemutatója Münchenben

Július 7-én, vasárnap kerül sor Otto Sykora zeneszerző Festmesse című művének ősbemutatójára a németországi Münchenben, a Szent Willibald templomban. A szimfonikus zenekarra, kórusra, orgonára és szólistákra komponált misét 1937-ben mutatták be először a temesvári Szent György- székesegyházban. Dr. Franz Metz, a neves bánsági orgonista, karmester és zenetudós néhány hónapja erre az ünnepre készítette el ezt a misét, amit meg is jelentetett a müncheni Edition Musik Südost kiadónál. Tobias Schmid, az egyházi zenére szakosodott fiatal zenész, a Szent Willibald Templom muzsikusa (aki már többször járt Temesváron is) fogja vezényelni a misét az ünnepi szentmise során, orgonán kísér dr. Franz Metz. A bemutatót megelőzően, július 6-án, szombaton este a Szent Willibald-templomban tudományos konferenciát tartanak erről a terjedelmes szakrális zenei kompozícióról, amelyen dr. Franz Metz beszél Otto Sykora zeneszerzőről és erről a művéről, dr. Claudiu Călin egyházmegyei levéltáros pedig dr. Augustin Pacha püspökről tart előadást, akinek Otto Sykora ezt az ünnepi misét szentelte. 

A Szent Willibald-templom a németországi szalvatoriánus provincia székhelye, és nagyon jó kapcsolatokat ápol a temesvári szalvatoriánusokkal is. A Szent Willibald-templom kórusa 2024. október végén Temesvárra is eljön, hogy ezt a szentmisét ismét elénekelje a Bega-parti városban. 

Dr. Franz Metz egy Otto Sykorának szentelt életrajzi mű szerzője is, amely erről a miséről is tartalmaz információkat, a könyvet tavaly decemberben mutatták be.

 

A temesvár-újkissodai plébániatemplomban Jäger Béla helyi plébános vezetésével minden csütörtökön a 18 órakor kezdődő szentmise után szentségimádásra kerül sor, amelynek témája Jézus Szentséges Szíve, továbbá a résztvevők imádkoznak papi és szerzetesi hivatásokért. 

 

Országos lánytáborok Temesváron

A temesvári Schönstatti Márianővérek szervezésében országos leánytáborra kerül sor a nővérek temesvári közösségi házában (Corbului utca, 2 sz.). A 13 éven felülieknek szervezendő táborra július 14–18. között kerül sor.

 

Nyári táborok a temesvár-józsefvárosi plébánia szervezésében

A temesvár-józsefvárosi plébánia július 1–5. között idén is megszervezi az V–VIII. osztályos tanulók részére a Katolikus Ifjúsági Tábort magyar nyelven, amelynek immár hagyományos helyszíne a Krassó-Szörény megyei horvátok lakta falu, Kengyeltó (Rafnic). A táborban 60 gyermek és fiatal nyaral. A tábor mottója: „Kövess engem!” (Mt 9, 9.)

Július 8–12. között a temesvár-józsefvárosi plébánián napközi tábort szerveznek magyar nyelven 7–12 éves tanulóknak. A táborba 9–13 óra között várják a gyermekeket. 

Július 13-án, szombaton a máriacsiklovai kegyhelyen közösségi napot tartanak a plébániai közösség román anyanyelvű családjainak, gyermekeknek és szüleiknek.

 

Orgile Cetății / A vár(os) orgonái Nemzetközi Fesztivál 

A Timorgelfest Kulturális Egyesület kezdeményezésére július 3. és szeptember 8. között szervezik meg Temesváron a harmadik Orgile Cetății / A vár(os) orgonái Nemzetközi Fesztivált. Koncertek a város több templomában, köztük számos római katolikus templomban tartanak. További információk a rendezvény közösségi oldalán találhatók: https://www.facebook.com/p/Orgile-Cet%C4%83%C8%9Bii-100086656796372/

A program a következő: július 7-én 19 órakor – evangélikus-lutheránus templom, orgona- és pánsípkoncert, fellép: Cristina Struța, orgona, Mădălin Luca, pánsíp (Románia). Július 14-én 19 órakor a Temesvár-erzsébetvárosi Jézus Szentséges Szíve-templom: orgona- és klarinétkoncert, fellép: Thierry Mechler, orgona, Paul Meyer, klarinét (Franciaország). Július 17-én 19 órakor a temesvári Notre Dame római katolikus templomban fellép a Percutissimo együttes, Valentina Cermescu, orgona (Románia). Egyházzenei orgonahangverseny, fellép: Marcel Costea (orgona), Zsuzsanna Cerveni (szoprán). Július 24-én 20 órakor a temesvári Szent György-székesegyházban orgona- és fagottkoncert, fellép Kensuke Ohira, orgona (Japán), Ulrich Hermann, fagott (Németország). Július 28-én 19 órakor a Zene- és Színművészeti Kar Orpheum termében orgonakoncert, fellépnek a temesvári Zene- és Színművészeti Kar orgona osztályának hallgatói. Július 31-én 19 órakor a temesvári Új Ezredév Református Központban orgonakoncert, fellép: Kristófi János (Nagyvárad, Románia). 

 

Moldovai vendégek a Schönstatti Máriarnővérek temesvári közösségi házában

Július 1-jén Temesvárra, a Schönstatti Máriarnővérek közösségi házába látogat az ónfalvi (Onești) Buna Vestire Házból 16 gyermek és fiatal, valamint az intézményt működtető Megváltó Jézus Nővérek kongregáció 3 tagja. A gyermekek négy napot töltenek Temesváron és a környéken, július 2-án, kedden délután 6 órakor Pál József Csaba megyés püspökkel találkoznak. A programban szerepel még kirándulás a Dunához és sétahajózás a folyón, valamint kirándulás Vingára. 

Hozzászólások