Párbeszéd csak az ajtóig?

Írta:
2012. január 31. 20:12 (kedd) /

A Vinga községhez tartozó Majláthfalván a „Nyugaton a helyzet változatlan” szállóigével élve, az elmúlt időszakban semmi nem mozdult ki a holtpontról. A falut a községközponttal összekötő 14 kilométeres út aszfaltozása valamikor tavaly nyáron a monostori farmnál elakadt. 

Ami azt jelenti, az útnak a felét sem borítja aszfalt, miközben a felújításra váró szakaszon akkora gödrök éktelenkednek, hogy személyautóval csak 1-es, esetleg 2-es fokozatú sebességgel lehet rajta közlekedni. A tavaly télen megtartott falugyűlésen sokat vitatott halastónak a sorsa sem ismeretes, mivel a községi tanács a két RMDSZ-es majláthfalvi tanácsos ellenszavazata dacára, jóváhagyta a bérbeadását. Hogy pontosan ki bérli, nem lehet tudni, mert új telepítések nem történtek, olykor megjelenik ott valaki, de gyakran megesik, hogy a horgászoktól nincs, aki begyűjtse a halászatra kivetett díjszabást. A Majláthfalva és Németszentpéter közötti földútnak a zúzott kővel történő burkolása tavaly nem folytatódott, ott csak terepjáróval lehet közlekedni. Az elmúlt ősszel a település mellékutcáin szétterítettek bizonyos mennyiségű földes, zúzott követ, ezért esős időben az utcák eléggé sárosak, de attól személyautóval lehet közlekedni rajtuk. Kétévi habozás után, ugyancsak az elmúlt ősszel beindították a vezetékes vízszolgáltatást, amit viszont kevesen igényelnek, ezért a hosszú távú működtetése akadályokba ütközhet. A község által a Turisztikai Minisztériumhoz benyújtott pályázatban Majláthfalvára is terveznek 2,5 kilométer hosszú utcaaszfaltozást. Hogy pontosan melyik utcákra szánják, még nem született döntés, de közöttük biztosan szerepel a temetőhöz vezető keresztutca – mondta el érdeklődésünkre Somogyi Levente, majláthfalvi községi tanácsos.

 

Elszámoltatást

 

Mivel a felmerülő gondok megoldásának az anyagi hátterét jól ismeri, megkerestük Sipos György megyei tanácsost, majláthfalvi lakost is, akitől magyarázatot próbáltunk kérni az ottani hiányosságokra. Amint elmondta, a majláthfalviak legfájóbb gondja, a DC 98-as számú, a falut Monosotorral, illetve Vingával összekötő megyei rangú útnak a helyzete. Ennek az aszfaltozása folyamatosan szerepel az RMDSZ megyei szervezete, de a maga napirendjén is. A munkálatokra ugyanis 2010-ben 800 ezer lejt utaltak ki, de abban az évben csupán Vinga belterületén, a monostori kijáró vasúti átkelőjéig aszfaltoztak le egy kilométeres szakaszt. 2011-ben ugyanerre az útra több mint 2 millió lejt utaltak ki, amiből a monostori farmig, alig 6 kilométert aszfaltoztak le. Tekintve, hogy a leaszfaltozott szakaszokon a terméskő alapokhoz nem kellett hozzányúlni, Sipos szerint a kiutalt pénzből nagyon kevés munkát végeztek. A megyei tanácselnökkel folytatott egyeztetés eredményeként, az idei költségvetésből ugyanerre a felújításra további 1,8 millió lejt ígértek. Ebből az összegből a kivitelezőnek feltétlenül be kellene fejeznie az út felújítását Majláthfalváig. Az eddigi hatékonyság alapján, a befejezés kétesnek tűnik, ráadásul a már felújított szakaszon is szükséges lenne egy kopásálló réteg. Ugyancsak hátráltató tényező a polgármester hozzáállása, akinek – Sipos szerint – a szíve szakad meg, ha a majláthfalvi útra kell költenie. Az útfelújítások alacsony hatékonyságában közrejátszik az országos gyakorlat is, miszerint nem követik nyomon a kiutalt pénzek elköltését. A Majláthfalva és Fenlak közötti földút lekövezésének az elakadása miatt a megyei tanácsnál tett lépéseket, de pénzszűke miatt aligha lehet a munkát folytatni. Mivel a Maroson megépül a Pécska és Németszentpéter közötti híd, a jelzett földútnak megyei rangú úttá történő előléptetésével, korszerűsítésével meg lehetne teremteni a közvetlen összeköttetést Fenlak és Perjámos számára a Temesvár felé vezető főúttal. Ezzel véglegesen megoldódnának a majláthfalviak úttal kapcsolatos gondjai, amiért megyei tanácsosként mindent megtesz. Régi fájdalmuk a majláthfalviaknak a 3 éve megépült sportterem, amit a vingai tanács még most sem csatlakoztatott rá a villanyhálózatra, ezért az jelenleg is hosszabbítóval működik, ami megengedhetetlen. Sipos szerint elfogadhatatlan a tény, hogy lassan 8 éves megyei tanácsosi mandátuma folyamán bármennyi pénzt is szerzett a községnek, abból Majláthfalvára soha egy fitying nem jutott, a polgármester „jóvoltából”. Mert ugye, szerzett pénzt a kultúrotthon felújítására, ahol tetőcsere szükséges, korszerű illemhelyeket, mosdókat kellene építeni, nyílászárókat kellene cserélni, de az épülettel semmi nem történt. Ezen kívül az utcák kövezése sincs befejezve, néha hoznak valamennyi zúzott követ, de a szemétszállító autó sáros időben több helyre nem tud bemenni. 2008-ban, Király András 100 ezer lejt szerzett Majláthfalva számára, az utcáknak zúzott kővel történő bevonására, de csupán 3 teherautónyi követ hoztak.

Sipos György szerint többször próbálkoztak párbeszédre a polgármesterrel. Azt is megtették, hogy a majláthfalvi községi tanácsosokkal a helyi költségvetés megszavazása előtt bementek hozzá megkérdezni: melyek azok a szükséges beruházások, amelyekre a községnek van pénze; mihez kellene el a megyei tanács támogatása? Mert a közbenjárására, éveken keresztül 400 ezer lejt kapott a község olyan majláthfalvi gondoknak az orvoslására, mint a kultúrotthon felújítása, a sportterem villanyáram gondja, betonjárdák öntése, de soha egy lejt nem fordítottak a településre. Ami támogatást Majláthfalvára szerezni tudott, az csakis a megyei tanács segítségével, közvetlenül történt. Ilyen volt a ravatalozó megépítéséhez több lépcsőben szerzett, mintegy 100 ezer lej; tavaly a katolikus templom falainak a salétrom-mentesítése, de a helybeli református gyülekezetnek is szerzett támogatást.

Szerinte a majláthfalvi PDL-s községi tanácsost csak az érdekli, hogy a polgármesterrel jóban legyen, az ne kötekedjen a tanácstól bérelt épületek miatt, de nincs tudomása, hogy az bármit is tett volna Majláthfalva érdekében. Az RMDSZ-es tanácsosok bárhogy is szavaznak, a többség dönt.

Ami a majláthfalvi vízvezetéket illeti, a megépítéséhez szükséges pályázat Gavril Sârca polgármester idején készült, majd megújítva, Sipos személyesen adta át Borbély László, akkori területfejlesztési miniszternek. A vízvezeték megépüléséhez a mostani polgármesternek semmi köze nem volt, az csakis az RMDSZ közbenjárására valósult meg. Mivel a projekt az 577-es Kormányhatározat támogatását élvezte, a vezetéket kiszolgáló közkutaknak 2 éve működniük kellene, amelyekből viszont még egy csepp víz nem folyt. A majláthfalviak hiába vannak rákötve a korszerű szűrőberendezéssel ellátott vízvezetékre, az alacsony fogyasztás miatt csak állott vizet kapnak. Ha a polgármesteri hivatal beindítaná a közkutakat, megnőne a vízfogyasztás, az embereknek friss vízért nem kellene feljárniuk az iskolaudvaron működő kúthoz, amit a falu lakossága az 1996-ban összeadott pénzből fúratott.

Majláthfalván gondok vannak a köztisztasággal is, megfelelő út hiányában a háztartási hulladékot több utcából nem lehet elszállítani, ezért az érintettek valahol „ottfelejtik” a szemetet. E gondokat az RMDSZ-es tanácsosok többször is felvetették, csakhogy szokásos módon a szőnyeg alá seperték azokat.

De hát amúgy is reménytelen a helyzet, hiszen a községben nincs olyan beruházás, amit befejeztek volna. Példának okáért, a községközpontban megépítették a szennyvízlefolyót, csakhogy a tisztító berendezés nem működik; a horribilis összeget felemésztett monostori játszótér bárminek nevezhető, csak játszótérnek nem, de a majláthfalvi hasonló létesítmény sincs befejezve. Ilyen hozzáállással készült a majláthfalvi sportterem is, amelyiket az építkezés során a polgármester nem látogatott meg. Bármilyen segítségre volt szükség, a helybeli gazdálkodók vagy Sipos állt a kivitelező rendelkezésére. Ennek ellenére, a villanyt még nem kötötték be.

A majláthfalviak által a fatolvajoktól oly sokat óvott, útszéli eperfákat a polgármester tavaly a klientúrája által megcsonkíttatta, a felét elvitték tüzelőnek.

Minden jel arra mutat, hogy a mostani, nem a majláthfalviak polgármestere, nem is lesz az soha, mert van ugyan a faluban 150 pártfogója, akiknek homokkal, zúzott kővel, cementtel szokott kedveskedni, hogy maga mellett tartsa őket, de a falu érdekeit soha nem tarja szem előtt – tette hozzá Sipos György. Aki szerint az ominózus falugyűlés után nem történt semmiféle közeledés, mert a polgármester olyan ember, akivel a megegyezés csak addig érvényes, amíg a távozó becsukja az ajtót. Maga többször is elment a községi tanácsülésekre, kommunikálni vele. Amikor látta, hogy nem megy, megpróbált a koalíciós partner, a PDL vezetősége részéről nyomást gyakoroltatni rá, de az sem ment.

Azért nem lehet vele szót érteni, mert a szavát soha nem tartja be – összegezte helyzetelemző véleményét Sipos György megyei tanácsos.

 

Szöges ellentétben

A majláthfalvi gondok miatt természetesen, Lucian Stoicu vingai polgármestert is megkerestük, aki ezúttal igen szolgálatkésznek, közlékenynek bizonyult. Amint elmondta, a Vinga–Majláthfalva közötti út aszfaltozására a megyei tanácstól 2010–2012-ben kapott, összesen 2,9 millió lej csak az első szakasz, vagyis 3,5 kilométer aszfaltozására volt elegendő. Az elköltött pénzt nem sokallja, mert a projekt összértéke 9 millió lej, amiből, 2011-ig kaptak 3 milliót, 2012-ben megígértek további 2 millió lejt, amiből 1,8 milliót kaptak. Ennyiből viszont, ha minőségi munkát akarnak végezni, csak Monostorig érnek. Az onnan Majláthfalváig húzódó útszakaszra az 577-es program szerint, a Területfejlesztési Minisztérium támogatásával óhajtanak aszfaltburkolatot önteni, ami idén mindenképp eljut Majláthfalváig. Innen Fenlakig, a 10,5 kilométeres, részben lekövezett út az 577-es program szerinti teljes felújítás harmadik szakaszát képezi. Maga a polgármester is elégedetlen, amiért pénzhiány miatt az útfelújítás elakadt, de hát pénz nélkül senki nem hajlandó dolgozni.

A majláthfalvi sportterem évek óta húzódó villanybekötési kálváriájáról Stoicu csak ennyit mondott: megtették a szükséges intézkedéseket, tárgyalásban vannak az építővel, aki minduntalan elnapolja…

A Sipos által szerzett pénzekről a polgármester más véleményen van: kár, hogy Sipos a megyei tanács költségvetési bizottságának a tagja, mert nem törekszik pénzeket hozni Vinga községbe, bármilyen beruházásról is legyen szó. Tagadta, hogy a sportteremhez vagy a kultúrotthon felújításához is szerzett pénzt, de nem óhajt vele vitatkozni. Mert ő a majláthfalvi falugyűlésen is – állítólag azt mondta: testvérek, ha azt állítjátok, hogy Sipos jóvoltából épült fel a sportterem, a vezetékes víz vagy bármi, én nem bánom, hanem örülök, hogy valami megvalósult.

Ami az ivóvíz-szolgáltatást illeti, az jelenleg próbaüzemelés alatt áll, folyamatban van az engedélyeztetés megszerzése, a legrövidebb időn belül a Vingai Vízmű működése törvényes keretekben szolgáltatja az ivóvizet Majláthfalván és Monostoron. Az ivóvíz zavaros voltát Sipos tévedésének tartja, mivel egyetlen fogyasztót sem hallott a vízminőségre panaszkodni, noha Monostoron mintegy 200, Majláthfalván közel 80 háztartás használ vezetékes vizet. Azt is tagadta, hogy a mellékutcák egy részéből sáros időben nem lehet elszállítani a szemetet, mert tavaly szeptemberben minden utcát és utcavégeket zúzott kővel burkoltak. Ezen túlmenően, a község által elnyert pályázatban szereplő 12,5 kilométernyi utcaaszfaltozás programjában Majláthfalva is szerepel, a megyei úttal párhuzamosan futó, Szécsi Ferenc utcája és a temetőutca, összesen 2,3 kilométer hosszan. A munkálatok február derekán kezdődnek, idén befejezik őket – nyilatkozta Lucian Stoicu polgármester. Aki a tóról elmondta: nem adták bérbe, az községi adminisztrációban maradt. Mert ő nem politizál a község egyetlen településén sem, örvend, ha valahol tehet valamit.

Mielőtt elköszöntünk volna, eszébe jutott: legfontosabbnak tartja, hogy Majláthfalván olajozottan működik a néptáncegyüttes, amelyiknek az oktatását a közeljövőben szegedi koreográfus veheti át. Szerénykedve, az együttes sikereit nem csak a maga, hanem azon helybeli személyek érdemének tekinti, akik közreműködnek a szervezésben. Ezután sem tudtunk elköszönni, mert eszébe jutott: a közelmúltban testvértelepülési szerződést írtak alá Mezőkovácsházával, határon átívelő, közös projektek reményében. Amikor azonban rákérdeztem az ellene, összeférhetetlenség miatt indult felfüggesztési eljárásra, lekicsinylően hárította el. Az ügy sokkal ártatlanabb, mint ahogy a rosszakarói felfújták. De hát ellenségei mindeninek vannak, azok nélkül manapság nem lehet élni – fejezte be többszöri próbálkozás után a telefonos beszélgetést Lucian Stoicu, vingai polgármester.

 

Konzekvenciák

Az elhangzott, egymásnak ellentmondó vélemények magukért beszélnek. Nem áll módunkban leellenőrizni, hova, mennyi pénzt irányítottak, illetve abból mennyi jutott célba. Néhány észrevétel azonban mindenképp idekívánkozik. Noha községi tanácsi határozat döntött a majláthfalvi tónak a bérbeadásáról, a polgármester ezt tagadja. Minden polgármester tudja, akinek a településén kormánytámogatással sportcsarnokot építettek, hogy a villanyáramnak, az ivóvíznek, a szennyvízlefolyónak, esetleg a földgáznak a létesítményre történő csatlakoztatása, szerződés szerint az önkormányzat feladata. A vingai polgármester azonban a kivitelezőt várja e munkára, évek óta. Mindnyájunkat örömmel töltenek el a majláthfalvi Százszorszép néptáncegyüttes sikerei, a látható fejlődése. Ezzel együtt, nem szabad megfeledkezni az érem másik oldaláról sem. Mert ugye, a polgármester által kiemelten támogatott tevékenység, egyben a legkisebb befektetéssel felmutatható leglátványosabb siker is, ami jól kamatozhat a választások alkalmával. Amire, az ellene folyó felfüggesztési eljárás dacára, bízvást készülhet, hiszen ebben az országban nem egy olyan polgármestert ismerünk, aki az ellene folyó bűnvádi vizsgálattal a tarsolyában, újabb mandátumot nyert. E gyakorlat addig virágozhat, amíg nem kerül nálunk is egy Orbán Viktor, aki nem csak ígéri, végre is hajtja az elszámoltatást. Nálunk azonban nem születnek ilyenszerű politikusok. Amíg ez így marad, máshol sem, Majláthfalván sem igazán várható lényeges változás.

Hozzászólások