A biogyógyászati szakemberek képzése a cél

Írta:
2024. február 12. 17:56 (hétfő) /

A Vasile Goldiș Nyugati Egyetem (UVVG) az Aktívan a Közösségért Egyesülettel és az Arad Megyei Tanfelügyelőséggel közösen bemutatta a STEMs.y.S.T.E.M.S.s. nem formális oktatási kísérleti programot.

A STEM a Science, Technology, Engineering and Mathematics rövidítése, ami lefordítva: tudomány, technológia, mérnöki és matematikai tevékenység. Ez az angol nyelvű országokban széles körben használt több szakterületet/tudományt érintő kifejezés, amelyet az utóbbi években szélesebb körben, többek között Romániában is átvettek e tudományágak csoportosítására.

A s.y.S.T.T.E.M.s. a supporting young Students Throughout Education within Medical syllabus rövidítése, ami magyarra fordítva valahogy így hangzik: fiatal hallgatók támogatása az orvosi programban való tanulásuk során.

A Paul Albu professzor koordinálta projekt célja egy nem formális oktatási program kidolgozása a fiatalok, mint jövőbeli biogyógyászati szakemberek szakmai fejlődése érdekében.

„A programot a gyógyszerésztudományi kar egyik fiatal oktatója dolgozta ki, mi nagy reményeket fűzünk hozzá. Ezáltal a fiatalok képezhetik magukat erre a területre. Gratulálok Paulnak a kezdeményezéshez, és örülök, hogy a megyei tanfelügyelőséggel együtt részese lehetek ennek a projektnek, és közelebb kerülhetünk így az egyetem előtti oktatási környezethez” – nyilatkozta dr. Coralia Cotoraci professzor, az UVVG rektora.

A célcsoport a XI. és XII. osztályos tanulók, akik egyetemi tanulmányokat kívánnak folytatni a biogyógyászat területen (orvostudomány, fogászat, gyógyszerészet, táplálkozás és dietetika vagy más kiegészítő területeken, mint például kémia, biokémia vagy biológia). A projekt célja a természettudományos műveltség növelése és az alapvető tudományos készségek fejlesztése, amelyek elengedhetetlenek a szükséges speciális felkészüléshez.

„Ez a projekt Paul Albu kiváló ötletének megvalósítása, a lehető legjobban alkalmazható módon, és a magasan teljesítő fiatalokat célozza meg, akik többet akarnak elérni. Gratulálok a Vasile Goldiș Nyugati Egyetemnek az infrastruktúrájához, és köszönöm, hogy a diákjaink rendelkezésére bocsátja azt”– nyilatkozta a témában Marius Göndör főtanfelügyelő.

A projektet nem formális környezetben, interaktív oktatási tevékenységeken keresztül valósítják meg, amelyek az alapvető tudományos fogalmak megértésére és az orvosbiológiai területen, valamint a mindennapi életben való alkalmazásuk tudatosítására összpontosítanak. Az oktatási módszereket a felfedezés, a fogalomalkotás, a problémafelvetés és a vita oktatási tevékenységeire alapozva, digitális eszközök segítségével fogják alkalmazni.

„Ezzel a megvalósítással összehoztuk az egyetem előtti és az egyetemi környezetet. Ebben nagy segítségemre volt a több mint 10 éves tapasztalatom a szerves kémia területén, a gyógyszerésztudományi karon, és a körülbelül ugyanennyi éves oktatási projektjeim, amelyeket többnyire Arad megyében, de más megyékben (Temes, Bihar, Krassó-Szörény, Szeben, Bukarest) is megvalósítottam. Ezzel a mostani projekttel egy erősebb alapot próbálunk biztosítani, amelyre a diákok lépésről lépésre felépíthetik jövőbeli tanulmányaikat. Szeretnénk, ha ezt a projektet minél több oktatási intézményben megismernék, hogy az orvosbiológia iránt érdeklődő diákok hozzájuthassanak az első információkhoz, majd részt vehessenek a gyakorlati részben is” – mondja Paul Albu professzor, a projekt megálmodója.

A kísérleti projektben a tevékenységek a szerves kémiára összpontosítanak, de a tanterv kiterjeszthető a biológiára, fizikára vagy más kiegészítő tantárgyakra is.

A projekt megvalósítási időszaka két modulra oszlik: március–június és szeptember–december, havonta, és összesen nyolc nem formális oktatási tevékenységet foglal magába.

Az összes tevékenység az UVVG területén, az Orbys okostáblával felszerelt, digitalizált, többcélú előadóteremben lesz megtartva.

A STEMs.y.S.T.E.M.S.s. egy olyan program, amely támogatást nyújt azoknak a fiataloknak, akik az egészséges életmód nagyköveteivé kívánnak válni.

Az egészséges életmód az életminőség javításának létfontosságú eleme és a román társadalom fenntartható fejlődéséhez nélkülözhetetlen – mondják a program megálmodói, fejlesztői.

Hozzászólások