Az utókor hősökhöz méltó, példás kegyelete

Írta:
2024. június 12. 17:23 (szerda) /

Június 1-jén, szombaton avatták fel Kisiratoson az első világháborús hősöknek az emlékművét a helybeli temetőben. Az emlékmű felállításának az előzményei néhai Almási Vince polgármester nevéhez fűződnek, aki 10 évvel ezelőtt kezdeményezte a világháborús hősök tiszteletére egy emlékmű emelését. Elsősorban az első világháború hőseire gondoltak, mert a második világháborúban elesett kisiratosiaknak már 1984-ben állítottak emlékművet ft. Túri László esperes kezdeményezésére. Akkor a temetőben felállítottak egy szerényebb márványtáblát, amelyen 25 név található, viszont az első világháborús helybeli hősöknek nem volt semmilyen emlékhelye. Tíz évvel ezelőtt az Almási Vince polgármesterrel történt megegyezés értelmében, Almási Gábor történelemtanár felkutatta azoknak a neveit, akik az első világháborúban nemcsak a frontokon estek el, hanem hadifogolytáborba kerülve többé nem tértek haza. A Kocsis Rudolf szobrászművész által megfaragott Kisiratosi Piéta emlékmű előtt lévő gránitlapra 76 falubelinek a neve lett bevésve. Az első és második világháborús hősök emlékművére 100-nál több kisiratosinak a nevét vésték be.

Ezzel párhuzamosan, a település útkereszteződéseiben, két-három helyen állítottak kereszteket özvegyek vagy családtagok, egy-két személyre szóló emléktáblával. A mostaninál viszont közösen lehet emlékezni Kisiratos hőseire. Az emlékművel Almási Vincének is emléket állítottak, hiszen ő szerezte hozzá a gránitkövet. Sokáig nem tudták eldönteni, hova helyezzék el. Végül is, közös megegyezéssel a temetőben állították fel a világháborús hősök emlékművét is. Eddig csak az 1848–49-es szabadságharc hőseire tudtak emlékezni, ezután adózhatnak a világháborús hősök emlékeinek is – tájékoztatta a Nyugati Jelent Almási Gábor történelemtanár, akinek komoly érdemei vannak a legújabb emlékmű elkészítésében is, hiszen maga gyűjtötte össze a hősök neveit. A második világháborús névsorral kapcsolatban még hiányérzete van, mert nagyon hiányosak, főként a román források, ugyanis a kisiratosi elesettek egy része a második világháborúban a román hadseregben harcolt. A kutatások során, a hősökről közelebbi tudnivalókat is felleltek, amelyeket esetleg kötetben érdemes lenne kiadni. A mostani iskolások egy része büszkén beszél az emlékműn szereplő hősökről, mert azok a felmenőik voltak.

Mivel ma, csütörtökön (június 13-án) országosan a hősökre emlékeznek, a kisiratosiak a saját hőseikről emlékeznek meg. A gránitlapon felül az első, alul a második világháborús hősök nevei vannak bevésve, középen látható a történelmi Magyarország térképe, hogy látható legyen, ki, hol esett el.

Ugyanakkor egy szakasz van belevésve a háborús nótából: 

„Csillagos ég, merre van a magyar hazám, / Merre sirat engem az édesanyám?”

Hozzászólások