Folytatja tevékenységét a Gyulafehérvári Caritas

2020. március 30. 17:12 (hétfő) /

Továbbra is működik az otthoni beteggondozás, nem zárnak be a bentlakó-ápolóközpontok, idős- és gyermekotthonok. A járvány terjedésének megelőzése érdekében viszont szünetelnek a nappali, csoportos foglalkoztató tevékenységek mind az idősek, mind az egészséges és fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok számára. Ha nem is személyesen, de telefonon és a közösségi médián keresztül velük is keresik és tartják a kapcsolatot a munkatársak. Az alábbiakban régiós helyzetképeket közlünk, amelyet folyamatosan frissítünk.

A terepen és a bentlakóotthonokban dolgozó segítő szakmájú munkatársak mellett, ahol lehetőség van rá, otthonról végzik a munkát. Ez az időszak többnyire az adminisztrálásra, a papírmunkára, önfejlesztésre és tanulásra alkalmas, ahol ezt is befejezik, ott pihenőszabadságra mennek a kollégák. Vannak olyan munkakörök is, amelyek a tevékenység hiányában megszűntek és ott közös megegyezés alapján a munkanélküli állapotot választották. Ugyanakkor zajlik annak a felmérése is, hogy kik azok a munkatársak, akik szükség esetén vállalják a bevetést, mozgósíthatók a bajba

jutott, otthonukban rekedt személyek ellátására.

Ugyanúgy, mint az egész társadalom, a civil és szociális szolgáltatói szektor is nehéz helyzetbe került. Azért, hogy továbbra is el tudjuk látni vállalt feladatainkat, a hátrányos helyzetű személyek támogatását, öt pontban fogalmaztuk meg azokat a kulcsfontosságú intézkedéseket, amelyeket a kormánytól elvárunk:

* A 34/1998-as törvény alapján nyújtott támogatásokat továbbra is folyósítani kell, és ahol a tevékenységeket felfüggesztik, az összegeket át lehessen irányítani a sürgősségi ellátásra, a bevezetett új szolgáltatásokra a kialakult helyzet miatt.

* Az adóbevallások benyújtásának, a társadalombiztosítási és egészségbiztosítási járulék befizetésének határidejét hosszabbítsák meg három hónappal. A civilszervezeteknek nem áll rendelkezésükre cash flow, mint például a profitszerző társaságoknak, és az ellátottakkal folytatott tevékenységek felfüggesztése drámai módon csökkenti a civilszervezetek finanszírozási forrásait.

* Az Európai Bizottság bejelentette pénzügyi támogatás célzott felhasználása a technikai munkanélküliség sújtotta gazdasági szereplők és a civilszervezetek munkáltatói számára egy sürgősségi finanszírozási vonalon.

* Az európai uniós finanszírozású projektek végrehajtási feltételeinek átgondolása és átütemezése a projektek felfüggesztésének elkerülése érdekében. A projektek felfüggesztésének eredménye a fizetésképtelenség, az alkalmazottak nem kapnak fizetést.

* Pénzügyi támogatás nyújtása a nem kormányzati szervezetek munkáltatói számára is, amely megegyezik a munkavállaló elmúlt 3 hónapbeli bruttó fizetésének 75 százalékával, de nem haladja meg a szociális szolgáltató szervezetekben dolgozók átlagos bruttó fizetésének 75 százalékát.

 

Dél-erdélyi helyzetkép

A Fehér megyei diódi Szent Ghelasie Gyermekotthonunkban, már az első intézkedéseknek eleget téve, látogatási tilalom lépett érvénybe, a külvilággal való kapcsolattartási forma a telefonos és az online párbeszédre korlátozódott. A gyermekotthon harminc gyermekének hogylétéről és a megbetegedés elkerülése érdekében tett lépésekről telefonon értesítjük a hozzátartozókat, illetve mindazokat, akik kapcsolatban állnak a gyermekekkel, így a gyermekotthon korábbi bentlakóit is.

Hunyad megyében, Petrozsény és Petrilla területén a Caritas az egyetlen civilszervezet, amely az ágyhoz vagy házhoz kötött idős emberekről gondoskodik, így a Caritas önkéntesei vagy ápolói azok, akik élelmiszert vagy gyógyszereket vásárolnak számukra, és ellenőrzik az egészségi állapotukat.

„Különleges helyzetben van az otthoni beteggondozás, ahol több mint 40 idős embert gondozunk naponta Petrozsény és Petrilla területén. Ezeknek az időseknek nemcsak jelen helyzetben, hanem máskor is állandó segítségre van szükségük” – mondja Kelemen Alexandru programkoordinátor.

Mivel a Caritas munkatársai az egyetlenek, akikre ezek az idősek számíthatnak, fokozottan vigyázunk az ő egészségükre és ezért szigorú intézkedéseket hoztunk a higiénia területén. Ennek tudatában segítő szakmájú kollégáink

 továbbra is segíthetik azokat az idősöket, akik csak ránk számíthatnak.Ugyanakkor a városházával folytatott szoros együttműködés következtében a Caritas 12, külföldről hazaérkezett és otthoni elszigetelésben élő személyt lát el.

A nehézségekkel küzdő gyerekeket és fiatalokat foglalkoztató Maria Stein Nappali Központ és a Szent Borbála Tanácsadó Központ tevékenységei szünetelnek.

 

Hozzászólások