Kissé elfáradva, de nemzeti tudatban erősödve

Írta:
2019. március 18. 15:19 (hétfő) /

Március 15-én, pénteken Balla Géza ópálosi pincészetének udvarán a dévai Szent Ferenc Alapítvány nagyszalontai, kisiratosi és dévai gyermekotthonaiból egybegyűlt közel 200 gyermeket, illetve a környékről megjelent szép számú felnőttet p. Böjte Csaba ferences szerzetes, az Alapítvány elnöke köszöntötte, kitérve március 15-nek a nemzetünk történelmében, az életünkben betöltött szerepére. A kisiratosi gyermekotthon vezetője, Valent Pál történelmi elmélkedésből olvasott fel alkalomhoz illő részletet: „Szent László nem hurcolja magával elődei háborúskodását, a történelmi sebeket nem tépi fel, hanem családja ellenfeleinek, Szent Istvánnak és Szent Imrének érdemeit elismerve, ünnepélyesen szentté avatja őket. Ugyanakkor a fejedelmi családból származó, felnégyelt Koppány vezér székhelyén, Somogyváron szép Bencés monostort alapít. E történelmi kiengesztelődéssel felszabadítja magát és népét az ország létfontosságú dolgaival való törődésre. Gyermekeinket szeretnénk segíteni, hogy szembenézzenek családjuk, népünk múltjával, tanuljanak abból.”

P. Böjte Csaba fohásza következett, majd kifejtette: „Gyermekek, mindenkinek, így nektek is van történelmetek, amelyben gondolhatunk a nagyszüleinkre, a szüleinkre, de a saját életünkre is. Ebben vannak olyan dolgok is, amelyek nem sikerültek, de talán olyanok is, amelyekre szívesen gondolunk, esetleg büszkék is vagyunk. A Jóisten nem azt akarja, hogy hátranézve biciklizzünk, mert akkor nagyot fogunk esni, hanem arra tanít: a múltból merítve, bizalommal előre tekintsünk és menjünk! A zarándokutat is azért ajánljuk fel, hogy mi is, a népünk is, valamilyen módon a múlttal kiengesztelődve, ne az ellenségeskedést, a haragot tovább cipelve, hanem a szeretet útján elindulva hordozzuk a sorsunkat. Erre jó példa Balla Géza úr is, aki kiépítette ezt a szép pincészetet, amelynek a helyén valamikor semmi nem volt. A ménesi borról tudnunk kell, hogy a magyar királyoknak a bora volt, de jöttek a törökök, akik után nemcsak az emberek, hanem a borvidék is kihalt. Miután hosszú idő múlva a szőlő újra felvirágzott, az államosítás tette tönkre. A rendszerváltás után Balla úr is úgy látta jónak, hogy szőlőföldet vásároljon, pincét béreljen, majd építsen és sok törődéssel, szeretettel dolgozzon a minőségi boron. Eljutott oda, hogy tavaly ennek a pincének a borát találták a legjobbnak az egész Kárpát-medencében. Tehát a semmiből, rengeteg munkával képes volt a régi csillogást felszínre hozni.”

A közösen elmondott fohász után a feszület, illetve az egyházi lobogó nyomában, Böjte Csaba atyával fegyelmezetten elindult Világos felé a népes zarándoklat. Út közben Kossuth-nótákat, ’48-as, de egyházi énekeket is daloltak. Az érintett települések polgármestereivel történt előzetes egyeztetés szerint a községbeli rendőrök biztosították az utat Világosig.

 

Fohász, uzsonna Gyorokon

 

A mintegy 5 kilométerre lévő gyoroki római katolikus templom előtt a nagyszámú hívek és a helybeli óvodások társaságában ft. Erős Miklós plébános várta az énekelve érkező zarándokokat. A felolvasott fohászt, közös éneket követően a templomban ft. Erős Miklós plébános köszöntötte p. Böjte Csaba szerzetest és a vele érkezett fiatalokat, a híveket.

P. Böjte Csaba megköszönte a szeretetteljes fogadtatást, örömének adott hangot, amiért abban a csodaszép templomban lehet, ahol p. Bíró Antal atya is szolgált, és mindig szeretettel gondolt vissza rá és a hívekre. Ismertette jövetelük célját, azt, hogy nemzeti ünnepünket kissé másképp akarják megünnepelni. Zarándoklat közben elmondták a Rózsafüzért, és Jézusba vetett hittel, nagy szeretettel, énekelve vonulnak a cél felé, arra a helyre, ahol az akkori nagyhatalmak nyomására hős őseinknek le kellett tenniük a fegyvert. Amerre csak járunk, láthatjuk, mondta, hogy a templomaink mindenütt állnak, mert Jézus nagycsütörtökön nem adta fel a harcot. Mi sem adjuk fel, mert a tény, hogy e gyermekek 170 év után is magyarul beszélnek, énekelnek, bizonyítja: hőseink áldozata, vértanúsága nem volt hiábavaló.

A Most segíts meg Máriakezdetű fohász közös megszólaltatása után Varga Enikő és Iordache Mária óvónők vezetésével a gyoroki óvodások egy-egy szál szegfűvel kedveskedtek p. Böjte Csabának, akinek a hívek átadták az általuk összegyűjtött pénzt is az Alapítvány részére. A zarándokokat uzsonnán látták vendégül, vizet adtak útravalóul, a felnőttek kávét is kaptak. A vendéglátás során a gyermekeknek felszolgált édes és sajtos kifliket ft. Erős Miklós plébános és Popi Morodan Cornel, gyoroki polgármester adományozták, de a borosjenői Mészáros Dávid és felesége, Katalin is osztogatták az általuk hozott szendvicseket és almát.

 

 

Érkezés Világosra

 

Világosra 16 óra után érkeztek a kívül-belül példásan felújított Bohus-kastélyhoz. Ott Laura Moţ muzeológus köszöntötte őket, majd ismertette a múzeumban kiállított 1848–49-es eseményekkel kapcsolatos fegyvereket, tárgyakat, festményeket, illetve 25-30-as csoportokban megmutatta nekik a látnivalókat.

Csaba testvérnél a zarándoklat célja felől érdeklődtünk. Amint kifejtette, a Szent Ferenc Alapítvány gyermekei csikók módjára szeretnek sokat mozogni: február 9-én kivonultak a Déva melletti piskitelepi csata helyszínére, régebben jártak a Vaskapunál is, ahol Hunyadi Jánosnak volt a győztes csatája. Rendszeresen kirándulásokat, azaz zarándoklatokat szerveznek a Székelyföldre is, vagyis a magyar történelem nevezetes helyeire – ez erőpróba, de kirándulás, szórakozás is számukra.

Kérdésünkre, hogy miért nem augusztus 13-án, a világosi fegyverletétel évfordulóján szervezték a zarándoklatot, Csaba testvér leszögezte: akkor a gyermekek vakáción vannak, ezért más programokon lehetnek. Maga viszont úgy gondolta, a március 15-i megemlékezésnek szerves része a fegyverletétel is, amelynek a helyszínére el kell jönni, a gyermekekkel meg kell ismertetni a fegyverletétel helyszínét, illetve a történetét. Ez egy hosszú út, ami alatt Jézus Krisztusnak a keresztútjára is gondolhatunk, aki nem adta fel a harcot, hiszen nagycsütörtökön hazamehetett volna a Mennyei Atyához, de Ő vállalt minden reá váró szenvedést. Őseink is valamikor biztonságosan abbahagyhatták volna, mégis hősiesen harcoltak a végsőkig. Ugyanezt gondolja a gyermekekről is, akik árvaházból jönnek, a szüleik elhagyták őket, ezért reménytelennek tekinthetik a sorsukat. Maga viszont folyton arra biztatja őket: ne adják fel, küzdjenek még akkor is, ha sokszor véres verejtékkel érhetik el a céljaikat, az álmaikat, az oklevelet, az életben az eredményeket. Ha viszont Jézust és a hőseinket tekintik mintaképnek, az ő jutalmuk is a siker, az érvényesülés lesz.

A világosi hagyományos zarándoklatokra irányuló kérdésünkre elmondta: ezen még nem gondolkozott, mert jó lenne minden történelmi nevezetességű helyre évente eljönni: szerinte a nemzeti ünnep nem egyszerű munkaszüneti nap, hanem valami hazafias, magasztos tettre serkenti az embert.

Beszélgetésünk után a világosi katolikus hívek is átadták Csaba atyának az Alapítvány javára gyűjtött pénzt.

 

 

Zarándokok benyomásai

 

Makai István, a dévai Szent Ferenc Alapítvány nagyszalontai gyermekotthonának a vezetője 45 gyermekkel érkezett a zarándoklatra. Amint elmondta, Nagyszalontán 2004-ben indult be a gyermekotthon az Alapítvány vásárolta házban. 2008-ra azonban kinőtték azt, ezért szükség volt egy nagyobb befogadóképességű ingatlanra. A volt kaszárnya épületét használatba kapták a várostól, ezért most ott működik a Béke Királynője Gyermekvédelmi Központ. Olykor 100 gyermek is élt ott, jelenleg 75-en vannak, mert a felnövők folyamatosan kilépnek az életbe. A vezetőség számára fontos, hogy a helybeli magyar nyelvű oktatási intézményekben tanulva minden felnövő gyermek a tehetsége szerint tanuljon tovább. Legtöbben szakmát tanulnak, de olyanok is kerülnek, akik értelmiségi pályát választottak, egyetemi, főiskolai oklevelet szereztek. Olyanok is voltak, akiket, az otthoni helyzet javulásával, a szülők hazavittek. Miután kinőnek a Központból, sokan elköltöznek, de vannak, akik Szalontán alapítottak családot. Makai István megtiszteltetésnek tekinti, amiért Csaba testvér a többi ház vezetőjével együtt, felkérte a magasztos zarándoklatnak a megszervezésére.

A zarándoklat Arad megyei szervezői között volt a borosjenői Mészáros Dávid és felesége, Katalin. Amint Dávid elmondta, Csaba testvér őt kérte fel, hogy segítsen a zarándoklat megszervezésében Makai Istvánnak, akinek itt nincs helyismerete. Mivel az forgalmas úton zajlott, az érintett települések polgármestereivel és rendőrségével elsősorban az út biztonságosságáról kellett gondoskodniuk. Ebben sokat segített Gulyás László pankotai tanár, aki összehozta egykori tanítványával, a világosi muzeológussal, Moţ Laurával. Azt megkérte, hogy hozza össze a helybeli polgármesterrel, aki ismerte a másik két kollégát is. Az írásban rögzített zarándoklat részletes terve alapján egy hét múlva értekezletet szerveztek a községek vezetői és rendőrségei részvételével, ahol megbeszélték az út biztonságának a szavatolásához szükséges teendőket.

A mintegy 200 résztvevőnek az ellátása érdekében beszélt a gyoroki Lőrincz Matilddal és Istvánnal, akik megszervezték, hogy a helybeliek mintegy 200 töltött káposztát főztek a Világoson sorra kerülő közös vacsorához, de az uzsonnához is édes és sajtos kiflikkel járult hozzá ft. Erős Miklós plébános és Popi Morodan Cornel polgármester. Természetesen, maga és a felesége is 200 dupla szendvicset, 2 bőrönd almát, továbbá 300 töltött káposztát készítettek, segítők közreműködésével. Ugyanakkor a nagyszalontai gyermekotthon szakácsai is készítettek 300 töltött káposztát, illetve szendvicseket. A gyoroki pihenő alkalmával a mintegy 200 zarándok között szétosztották a szendvicseket, az almákat és az ásványvizet.

Valent Pál a kisiratosi gyermekotthonból 4 gyermekkel érkezett, mert a nagyobbik autó javítás alatt áll. Tekintve, hogy Arad megyében élnek, az aradi 13-mal kapcsolatos bármilyen programot, megemlékezést kötelező érvényűnek tekintenek. Mivel magyar gyermekeket nevelnek, a magyar történelmi események tapasztalatain elgondolkodva a gyermekeink, a népünk jövőjéért kell elmélkednünk, imádkoznunk!

A múzeumlátogatás és az utána következett ebéd előtt Csaba atya hálát adott Istennek, amiért baj nélkül végigjárták az utat, illetve elmondták az asztali áldást is a felújított kastély hátulsó részében felszolgált meleg töltött káposztához.

A Nagyszalontáról érkezett 16 éves Szabó Zsolt színdarabokban is játszani szokott, ezért a zarándoklat lelkileg nagyon sokat segít neki a történelmi szerepek átéléséhez.

A Déváról érkezett Papp Botondidén érettségizik, a zarándoklat nemcsak a felfrissülésre, hanem az egész történelmünk átgondolására is módot nyújtott számára.

A Kisiratosról érkezett Horváth Henrietta pincérnő vagy boltos szeretne lenni. Számára a zarándoklat nagyon jól telt, út közben nagyon élvezte, hogy az emberek a házak előtt integettek nekik.

A zarándoklatról kissé fáradtan, de mindannyian lélekben feltöltődve, nemzeti tudatban megerősödve tértek haza.

 

A Bohus-kastély is „megér egy misét”

Mindenképp ide kívánkozik, hogy Világos Község Tanácsa és Polgármesteri Hivatala a közelmúltban példásan felújította a Bohus-kastélyt, amely előtt nyári színház szervezésére alkalmas teret, fedett színpadot alakítottak ki. A kastély teraszának a falán nagy, aranyozott betűkkel hirdetik a nyári színházat, illetve Világos első írásos említésének a dátumát, 1169-et. A kastély homlokzatán magyarul, románul, illetve németül is fel van tüntetve Világos neve. Ezen túlmenően, a díszteremben a Bohus család tagjainak, Bohus János főispánnak és Bohusné Szögyény Antóniának a bejárati ajtó két oldalán láthatók az életnagyságú, olajfestmény portréi, a terem közepén ki van állítva a kerek asztal, amelyen állítólag a felek aláírták az 1849. augusztus 13-i fegyverletétel egyezményét. A terem falain a fegyverletételről készült korabeli festmények nagy méretű reprodukciói láthatók, de korabeli dokumentumok, harci dobok, fegyverek, köztük egy kisebb ágyú is ki van állítva. A következő két terem kiállítási anyagát Világos neves szülötteinek, Ioan Slavici novellistának és Emil Monţia zeneszerzőnek az emlékére, tiszteletére rendezték be.

A múzeumlátogatók tájékoztatásának szakképzett muzeológus, Laura Moţ tesz eleget hetente keddtől vasárnapig, naponta 9–17 óra között. A múzeumlátogatás gyermekeknek és egyetemistáknak ingyenes, felnőtteknek fejenként 4 lej. Anyaországi vendégeknek ajánlatos Arad megyei rokonokkal, barátokkal odalátogatni, hogy azok tolmácsolhassák a muzeológus ismertetőjét.

Egyébként a központi, nyitott udvar köré épített kastély minden termét felújították, korszerű konyhát is létrehoztak benne, mert a hátsó rész termeit lakodalmak, nagyobb családi összejövetelek megszervezésére is bérbe adják.

Hozzászólások