Megválasztott elnök, Andrejkovits Zoltán

Írta:
2023. november 17. 17:32 (péntek) /

November 10-én az RMDSZ mikelakai szervezetének a tisztújító közgyűlését a helybeli római katolikus parókia hittantermében tartották. A szép számban egybegyűlt tagságot és szimpatizánsokat Fekete Károly, az RMDSZ megyei szervezetének megbízottja üdvözölte, majd ismertette a napirendet, amit a tagok megszavaztak. Ezt követően átadta a szót Andrejkovits Zoltánnak, aki már egy éve, megbízott elnökként vezeti a szervezetet.

Az elnök miután üdvözölte a megjelenteket, köszönetet mondott a lehetőségért, amiért a helybeli egyházközség imatermében találkozhattak. A beszámolójában felsorolta azokat az eseményeket, amelyeken részt vettek a kerületbeli magyarok. Pozitívumként értékelte, hogy a WhatsApp applikáció segítségével folyamatossá tették a kerületbeli magyarokkal a kapcsolattartást, az információáramlást. 

 

Jobbító ötletek

A jelenlévők közül Berecz Gábor javasolta a tematikus kirándulások szervezését. Ugyanakkor felmerült egy, a kerületben lévő klubhelyiségnek a bérlési igénye is. Ezzel kapcsoltban az is elhangzott, hogy Arad Polgármesteri Hivatalának a Szociális Osztálya minden kerületben, így Mikelakán is működtet egy nappali klubhelyiséget, amit kéthetenként egy-két órára délután megpróbálhatnának igénybe venni.

Jámbor Ilona szóvá tette, hogy az elnök továbbítsa a Polgármesteri Hivatal felé a tömbházak előtti parkolás meg nem oldott ügyét. Azokat fizetésessé tették, de az emberek ott parkolnak, ahol helyet találnak, fittyet hányva a bérlőkre. Ezzel párhuzamosan azt is ígérték a hatóságok, hogy a szemetes kukákat föld alatti tárolókban helyezik el, ami még nem történt meg.

A tisztújítás során Jámbor Ilona elnöknek javasolta Adrejkovits Zoltánt, alelnöknek Nagy Csabát, titkárnak Kiss Annát, az elnökségbe Durst Diánát és Zsóri Károlyt.

A résztvevők egyhangúlag megszavazták a javasolt elnökséget.

A november 25-i megyei küldöttgyűlésre az elnökön kívül delegálták Durst Diánát, Kiss Annát, Nagy Imrét és Nagy Csabát.

A tisztújító közgyűlés kötetlen beszélgetéssel zárult, ahol azt is taglalták, hogyan lehetne megszólítani a fiatal, gyermekes családokat?­ Többen felajánlották a segítségüket az elnöknek, aki megköszönte a részvételt, mindenkinek jó egészséget, kellemes év végi ünnepeket kívánt.

Hozzászólások