Nagyvakációs mérleg a Téglásban

Írta:
2023. július 24. 18:44 (hétfő) /

Félidőhöz közeledik a nyári vakáció, lassan véget érnek a vizsgák, és kezdődik az új tanévre való felkészülés. Az elért eredményekről és a célkitűzésekről kérdeztük Balogh Károly Csabát, a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum igazgatóját.

 

– Lezárult a képességvizsga, érettségi, folyamatban vannak a beiratkozások. Milyen vizsgaeredmények születtek, hány diákkal zárt, illetve kezd ősszel a dévai magyar iskolaközpont?

– Pillanatnyilag 414 diák van beíratva az intézményünkbe, bölcsődétől tizenkettedikig. A vizsgaeredmények vegyesek. A nyolcadikosok körében az országos átlaghoz közel álló eredmények születtek. Az iskolánkban 29 nyolcadikos jelentkezett képességvizsgára, 22-en ötös feletti átlagot értek el. A legmagasabb átlag 9,56 volt, és elég sok diáknak sikerült ehhez közel álló eredményt elérni, úgyhogy méltán reméljük, hogy ősztől két jó kilencedik osztállyal kezdhetünk. Az érettségin gyengébb eredmények születtek. Számítottunk erre. A 15 vizsgázó diákból hatan értek el átmenő átlagot. De további öt diák jelentkezett az őszi pótérettségire, és remélem, hogy sikerül kellő mértékben felkészülniük.

– Említette a két kilencediket. Hogy áll az iskola az előkészítő, illetve az ötödik osztállyal? 

– A beiskolázási adatokat mindenképp a bölcsődei és óvodai szintről indítanám. El kell mondanom, hogy a bölcsődében még az iratkozási időszak előtt beteltek a helyek az engedélyezett két csoportban. Az óvodában is teljes a létszám mind Déván, mind pedig a csernakeresztúri kirendeltségben, ahol egyharmad csoportot indítunk már évek óta. Előkészítő és ötödik szintjén egy-egy osztályunk lesz. A demográfiai adatok nem kedveznek nekünk, de igyekszünk mindent megtenni, hogy megtartsuk a gyerek- és osztálylétszámot. Csernakeresztúron is ragaszkodunk a helyi óvodai csoporthoz, illetve összevont elemi osztályhoz, mert ez is egy fontos bázisa az iskolánknak. 

– Folyamatban a versenyvizsgák a tanári állásokra. A Téglás Gábor Elméleti Líceumban vannak-e meghirdetett állások?

– Vannak, de csak részkatedrák. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy szinte minden tantárgyból címzetes tanáraink vannak. De természetesen vannak olyan tantárgyak, amelyekből nincs teljes katedra, mint például rajz, zene, református vallás, illetve a német nyelv, amelyhez szintén ragaszkodunk, hogy megtartsuk a két idegen nyelvet az iskolában. Ezeket évről évre meghirdetjük. Általában a későbbi, megyei szintű versenyvizsgán jelentkeznek ezekre tanár kollégák, akik katedra kiegészítésként vállalják fel az említett órák megtartását. 

– A nyár az épületfelújításnak is az ideje. Az év elején nagy örömmel harangozták be, hogy jelentős támogatást kap a dévai magyar iskola az országos költségvetésből. Mit sikerült ebből megvalósítani?

– Egyelőre semmit. Valóban nagy volt az öröm, amikor értesültünk, hogy 850 ezer lejjel támogat a kormány. Csakhogy hamar kiderült, nem arra kaptunk pénzt, amire kértük. Ugyanis az iskolánknak felújítási munkálatra van szüksége, az említett összeg pedig fejlesztésre szólt. A fiskális év első negyede azzal telt, hogy próbáltuk elérni a támogatás átcsoportosítását. Ez részben sikerült. Az összeg jelentős részét költhetjük javításra. Ebből szeretnénk az összes osztályterem padlózatát kicserélni, a földszint, illetve a második és a harmadik emelet mosdóit felújítani, a tető csatornarendszerét lecserélni és, ha sikerül, a sportpálya kerítését is felújítani. Leadtuk az e munkálatokra vonatkozó pályázatokat, és reméljük, hogy olyan időben kapjuk még meg a pénzt, hogy a kivitelezést le tudjuk bonyolítani. Ugyanis ez állami költségvetési pénz lévén, december 31-ig meg kell történjen a teljes felhasználása, elszámolása. A támogatás körüli adminisztratív bonyodalom gyakorlatilag azt jelenti, hogy végül valószínűleg részösszeget kapunk, és a munkálatokat a tanév megkezdése után kell elvégezni, meglehetősen gyors ütemben. De kénytelenek vagyunk betartani minden hivatalos lépést, hiszen nagy összeg és nagy felelősség. 

– Más forrásokból kapott-e támogatást idén az iskola?

– Igen. Mióta létezik ez a tanintézmény, mindig igyekszünk minden pályázási lehetőséget megragadni, hiszen a saját erőforrásaink minimálisak. Idén is jelentős, 4 millió forintos támogatást kaptunk a Bethlen Gábor Alaptól. Ebből sikerült minden osztálytermet egységes sötétítővel felszerelni. Ez fontos volt, hiszen a digitális táblák használatához gyakran szükséges a sötétítés. Mindenkori támogatónk a Communitas Alapítvány, mely idén is nagy mértékben besegített a diákjaink ingáztatási költségeinek fedezésébe, illetve a buszfenntartásba. Az Iskola Alapítvány biztosította a délutáni foglalkoztatás anyagi hátterét az elemi osztályokban. Ezek olyan alaptámogatások, amelyek hiánya nagyon megnehezítené az intézményünk működését. Úgyhogy ezúttal is köszönjük és a továbbiakban is számítunk rájuk. 

– Helyi szinten volt-e támogatás?

– Elsősorban az intézményvezetőink, RMDSZ-tisztségviselőink, egyházi elöljárók részéről érkező támogatást említeném, ami nem mindig anyagiakban nyilvánul meg, de rendkívül fontos az iskola működése szempontjából. Fontos támogatónk, gyakorlatilag a hivatalos fenntartónk, a városi önkormányzat. Tavaly jelentős támogatást kaptunk, amiből felújítottuk a bentlakást. Idén az említett kormánytámogatás lehívásában számítunk az önkormányzati segítségre. Arra törekszünk, hogy legalább részarányosan mi is részesüljünk az iskoláknak szánt városi támogatásokból. És el kell mondanom, hogy idén az összes dévai iskolával közösen két hónapig dolgoztunk az Országos Helyreállítási Alaphoz benyújtandó pályázaton, melyből valamennyi tanintézmény új bútorzatot és digitális felszerelést kap. Ez nagy összeg, és mi is a többi iskolával egyenlő mértékben részesülünk belőle. A megvalósulás idejét azonban még nem tudjuk. Pályáztunk továbbá uniós forrásból egy 60 000 eurós okoslabor felszerelésére is. És még a támogatások, fejlesztések sorában kell megemlítenem a Rákóczi Szövetséget, mely idén egy 8+1 személyes kisbusszal támogat, mellyel a szászvárosi gyermekek ingáztatását fogjuk megoldani. A buszt augusztus 21-én vehetjük át Budapesten, egyelőre egyéves használatra. 

– A nyár a továbbképzések ideje is. A dévai iskolaközpont sokféle országos képzésnek szokott teret biztosítani. Idén lesz-e ilyen?

– A kollégák szép számban vesznek részt a különböző képzéseken a nyár folyamán. Sajnos az iskolánkban ezen a nyáron nem lesz semmi ilyen fajta tevékenység, mert arra számítottunk, hogy a beharangozott költségvetési keretből nagy felújítások lesznek a nyár folyamán. Ezért nem vállaltunk be semmiféle nagyobb rendezvényt. Közben kiderültek a fent említett tények. A munkálatok csak ősszel kezdődhetnek el. De a fontos, hogy megtörténjenek ezek a felújítások, és minél jobb körülményeket tudjunk biztosítani a diákjaink számára. A kollégák pedig gondoskodnak, hogy nyáron is legyen élet az iskolában. A héten zajlik éppen a román nyelvtanulást segítő tábor. 

Hozzászólások