Stabil létszámmal indult a tanév a Téglásban

Írta:
2023. szeptember 12. 17:13 (kedd) /

Stabil gyereklétszámmal, egymás kezét megfogva, bizakodóan nyitották meg a változások ködébe burkolózó új tanévet Déván a Téglás Gábor Elméleti Líceumban. 

„412 gyermekkel indítjuk a tanévet. Nagyjából tartjuk a tavalyi létszámot. Itt, szórványvidéken örvendetes, hogy nem csúsztunk 400-as létszám alá. Minden irányból mellénk állnak – a tanfelügyelőség, az egyházak, a polgármesteri hivatal, az RMDSZ-tisztségviselők. Újabb kisbuszt kaptunk, közel 90 diákot ingáztatunk idén is. De a demográfiai mutatókon nem áll módunkban változtatni. Sajnos ez is egy olyan tanév, amely sok bizonytalansággal kezdődik. Szeptember 2-án érvénybe lépett az új tanügyi törvény, de az alkalmazására vonatkozó módszertanok még nagyon foghíjasak. Újra menet közben kell majd alkalmazkodni. De meg fogunk ezzel is küzdeni. A legfontosabb, hogy a tanulásra koncentráljunk. Bármi változik, azt ami egy ember fejében, lelkében van, az az övé, és segít az alkalmazkodásban. A cél a tudás megszerzése, az iskola eszköz, keret, a tanító pedig a segítő ebben a folyamatban. De mindenki magának tanul” – hangsúlyozta a dévai oktatási központ 19. tanévnyitóján Balogh Csaba Károly iskolaigazgató.  A kis elsősök által elszavalt Bieber Mária-verset idézve elmondta: valóban hírül adta a tévé, bemondta a rádió, a Facebook, az Instagram, a Tik-Tok, megírta az újság, hogy véget ért a vakáció. Ez a sokféle média-közlés is jelzi, mennyire fontos esemény a társadalomban az iskolakezdés. Minden diák számára egy lehetőség, hogy fejlessze magát, és felnőve szebbé, jobbá tegye a világot. 

Szász-Barra Zsófia főtanfelügyelő-helyettes, a temesvári országos ökumenikus tanévnyitóról hozott szemléletes példázattal jelezte: mindenkire egyenként szükség van ahhoz, hogy a közösség életben tudjon maradni.  Nem csak elemiben, de általános és középiskolában is minden gyermek számít. A pislákoló parázs minden darabjára szükség van, hogy a tűzhely meleg maradjon, hogy a láng tovább égjen. 

Kitartásra, csapatmunkára, együttműködésre, önmegvalósításra biztatta a diákokat Széll Lőrincz Hunyad megyei alprefektus. Máté Imola, frissen kinevezett kisebbségi tanfelügyelő pedig arra hívta fel a diákok, szülők figyelmét, hogy az iskolában nem csupán tárgyi tudást lehet és kell szerezni, de olyan gyakorlati tudást is, amely segít a problémamegoldásban, a lehetőségek felismerésében, a mindennapi boldogulásban. 

A mindig visszatérő vándormadarakhoz hasonlította az iskolába visszatérő diákokat Pogocsán Ferdinánd alpolgármester, külön megköszönve a szülők bizalmát, hogy magyar tanintézménybe járatják gyermekeiket. 

Palkó Cecília, a dévai Szent Ferenc Alapítvány igazgatója, kitartó munkára buzdított, Máté László aligazgató pedig arra bátorította a diákságot, hogy fedezze fel a tanulás örömét. 

A tanévnyitó a református, római katolikus és unitárius lelkészek elmondta imával, áldással zárult.  Rátoni Csaba református lelkész Istenre, a nemzetre és a családra irányította az egybegyűltek figyelmét, Főcze Boavnetura plébános arra intett, hogy váljunk mindannyian a Jóisten szeretetét hirdető plakáttá, Ilkei Lóránd unitárius lelkész pedig hangsúlyozta: külön-külön csak szavak vagyunk, de együtt szépséges költemény. 

A tanévnyitón idén is sor került az előkészítősök ünnepi nyakkendőátvételére. Domokos Annamária tanító néni gondos irányítása mellett 11 kisdiák lépte át hétfőn először az iskola kapuját. Örömteli eredményes tanévet kívánunk nekik is, és minden diáknak, pedagógusnak, szülőnek!

Hozzászólások