A nemzetközi nőnaptól az 1848–49-es szabadságharcig

2024. március 27. 17:07 (szerda) /

Az aradi Tóth Árpád Irodalmi Kör március 25-én, hétfőn délután tartotta ünnepi munkaülését az RMDSZ székházában.

A rendezvény első részében a hagyománynak megfelelően a közösség hölgyei mutatkoztak be saját munkáikkal. 

Elsőként dr. Brauch Magda ny. tanár, prózaíró olvasta fel Döntések című novelláját. Az írásmű a szerző rövid könyvelői időszakára emlékezett vissza, mely egy ember embertelenségét mutatta be gördülékeny stílusban, színes előadásmódban.

Nagy Gizella tanár-költő gyermekverseit hozta hallgatóközelbe. Egyes munkáiban a tavasz, másutt a tavaszvárás szólalt meg elevenen, leleményesen, meghitt művész kivitelezésben (Januári mókusalom, A hóember orra, Ló Pál a bálban, Hóvirágon katica, Tavaszi életképek), másutt a humor kapott hangot (Egér a pácban, Varangy Vendel bánata, Egres lesen). A gyermekversek elhangzása után Horváth Imre aforizmáira írt csattanós költeményeit mutatta be.

Ódry Mária költő, képzőművész, restaurátor lírai alkotásai szintén a tavaszvárást tükrözték. Tavaszváró című haikuja és Helló, tavasz című gyöngyszeme közönségsikert aratott. Az égen a csillagok című alkotása pedig művészi vetélkedés volt Almási Dorkával.

Perényi Ildikó énekesnő Vesét kölcsönbe… mindörökre című prózai írásával jelentkezett. A prózában írt szinte lírai alkotás olyan emberi érzéseket rajzolt, mint a szeretet, a reménység. Találkozhattunk bűntudattal, féltéssel remek pszichológiai megközelítésben. A hallgató nem csupán a cselekedetekről beszél, hanem azok mozgatórugóiról is.

Kovács Ilona nyugalmazott rajzoló nővérének 90. születésnapjára írt versével lepte meg az irodalom barátait. Emlékezés című költeménye a szeretetet s a hálaadást tükrözi, melyben felsejlik a kedves dédunoka alakja is.

Erdei Mária költő Leng a zászló és Összefogva című lírai darabjait hozta el. Mindkét verse a magyar összefogásra buzdított, és vitathatatlan tehetségről tanúskodott.

Regéczy Éva nyugdíjas röntgen-asszisztens Húsvét című elbeszélésével érkezett. Írása visszavezette az olvasót a régmúlt időkbe Zabolára, ahol dédapja (Zágoni Földes György) református esperes volt.

Kiss Anna tanítónő, közösségszervező Bokor Ellára, a kör alapító tagjára emlékezett Szívemben is című versével, kiemelve az írásmű aktualitását.

Regéczy Szabina Perle körelnök A költészet templomában című versciklusából olvasott fel, majd A hiányzó magánya című műfordítás-gyűjteményéből Vasile Dan és Monica Rodica Iacob munkáival lepte meg a hallgatóságot.

Czernák Ferenc ny. ezredes virággal, egy Petőfi- és egy Ady-verssel kedveskedett a nőknek.

A rendezvény második részében a közösség az 1848–49-es forradalmat és szabadságharcot köszöntötte. Az Ágyai Általános Iskola diákjai (Lakatos Emma Nikoletta, Surdu Sebastian, Farkas Balázs Samuel, Balázs Maita, Varga Maita, Pap Antónia, Papp Hanna, Király Rebeka, Felföldi Natália, Andrási Jenifer, Andrási József és Csoldár Stefánia) Erdős Márta tanárnő vezetésével magyar hazafias énekekkel örvendeztették meg az irodalmi kör tagjait.

Kolumbán Zsolt művész-tanár és Czernák Ferenc szavalata után Bátkai Sándor ny. vállalkozó, közösségszervező zárta a műsort Fecske Csaba költeményével.

Ajándékozás és gazdag szeretetvendégség tette teljessé a Tóth Árpád Irodalmi Kör márciusi munkaülését.

R. Sz. P.

Hozzászólások