„Áldott a bölcső, mely magyarrá ringatott”

2023. november 14. 17:18 (kedd) /

Az aradi Tóth Árpád Irodalmi Kör november 13-án délután rendezte meg Anyanyelvünk ünnepét az RMDSZ székházában.

A körelnök és Hevesi József egyházi közíró rövid bevezetője után dr. Brauch Magda nyugalmazott középiskolai tanár, prózaíró olvasott fel Kecsesen okos csevegés című tanulmánykötetéből egy rövid írást. Kisesszéjében bölcsen jegyezte meg, hogy már József Attila is annak idején kecsesen okos csevegésre vágyott és a mai ember úgyszintén. Több gondolkodó és tudós munkájából idézett, Bernard Showt és Bencédi Józsefet is megemlítette. Szerintük a magyar nyelv közepesen elterjedt világ- és európai viszonylatban.

Dallamossága a finn, az olasz, a spanyol, az ógörög és a francia nyelvek után áll. Értekezett továbbá nyelvünk dallamosságáról, melyet többnyire a zöngés és zöngétlen mássalhangzók, a hosszú magánhangzók és mássalhangzók, a hangutánzó és hangulatfestő szavak biztosítanak.

Másrészt beszélt nyelvünk gazdagságáról, melyet képzőrendszerünknek, összetett szavainknak, változatos igekötőinknek és rokon értelmű szavainknak köszönhetünk. Minden nyelv szép, ha igazán szépen beszélik – fejezte be mondanivalóját dr. Brauch Magda.

A rendezvény második részében a kör mindenkori lelkes szavalói álltak közönség elé. Berzsenyi Dániel, Madách Imre, Szabolcska Mihály, Reményik Sándor, Dzsida Jenő és Faludy György költeményeiből hangzott el egy csokor Perényi Ildikó énekesnő, Nagy Gizella tanár-költő, Hevesi József egyházi közíró, Kolumbán Zsolt művész-tanár, Regéczy Szabina Perle műfordító, Kiss Anna tanítónő, Czernák Ferenc nyugalmazott ezredes előadásában. Meglepetésképpen Nagy Gizella Anyanyelvünk című saját versét szavalta el.

A születésnapját ünneplő Czernák Ferenc és dr. Schultz Edit apró ajándékban részesültek az irodalmi társaság részéről, majd Bátkai Sándor közösségszervező olvasta fel Schvalm Rózsa Ha megérinti szíved című alkotását, mely emberi létünket a kegyelem szempontjából közelítette meg.

Befejezésképpen a kör elnöke Arany János sorait idézte: „Áldott a bölcső, mely magyarrá ringatott”. Gazdag szeretetvendégség tette teljessé a jó hangulatú irodalmi délutánt.

Regéczy Szabina Perle


Fotó: Kiss Anna

Hozzászólások