Kálmány Lajos Kolozsváron

2010. február 12. 14:19 (péntek) /

Szerdán délután a Magyar Köztársaság Kolozsvári Főkonzulátusának díszterme két pécskai vonatkozású könyv bemutatójának adott otthont.

A Péter László szegedi professzor Kálmány Lajosról írott tanulmányainak válogatását közlő Kálmány Lajos című, 2008-ban megjelent könyvet, valamint a 2009 decemberében napvilágot látott Magyar hitvilág című válogatást mutatták be, mely Kálmány Lajos néprajzi tanulmányainak legjavát tartalmazza. A Pécskai Kálmány Lajos Közművelődési Egyesület gondozásában megjelent két kötetet a szerkesztő, Péter László (a Szegedi Tudományegyetem nyugalmazott tanára), a könyvek tördelőszerkesztője, Nagy István (pécskai fizikatanár, a Kálmány Lajos Közművelődési Egyesület elnöke), valamint Pozsony Ferenc (a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke) mutatta be a szép számmal összegyűlt érdeklődő közönségnek. Szilágyi Mátyás főkonzul annak fontosságára hívta fel a figyelmet felvezetőjében, hogy Péter László könyveinek a szakmai vonatkozásokon túl egyik legfőbb érdemét abban látja, hogy olyan hányattatott sorsú pap máig érvényes tudományos érdemeire hívják fel a ma néprajzkutatóinak a figyelmét, mint Kálmány Lajos. Ezután Nagy István a kolozsvári közönség számára röviden bemutatta Pécska városát, szót ejtett jelenlegi etnikai és közigazgatási jellemzőiről, Pécska híres szülötteiről, a város mindig is virágzó kulturális életéről.

Ezután Péter László érdekfeszítő előadásban ismertette Kálmány Lajos életútját, papi pályájának állomásait, valamint a gyűjtései során folyamatosan fejlődő, végül valódi néprajzossá érő „nótás pap” gyűjtési módszereire tért ki részletesebben. Kálmány Lajos 1875-1877-ben Pécskán volt káplán, itteni működésének gyümölcse az 1877-ben megjelent Koszorúk az Alföld vadvirágaiból című két kötetes könyve, mely pécskai és Pécska környéki népköltészeti gyűjtést tartalmaz. Péter László kiemelte, Kálmány (akit Móra Ferenc a legnagyobb magyar folkloristaként emleget) már itt érvényesítette forradalmian új gyűjtési módszereit, amelyeknek köszönhetően a pécskai néphagyományt olyan hitelesen sikerült lejegyeznie, hogy az máig pontos képet ad számunkra az 1870-es évek pécskai népi kultúrájáról.

Pozsony Ferenc kiemelte, hogy a bemutatott kötetek Pécska és Szeged határon átnyúló kapcsolatának termékenységére hívják fel a figyelmet, melynek alapja a két régió közös múltban gyökerező közös kulturális sajátosságaiban és nem utolsó sorban Péter Lászlónak és Nagy Istvánnak Kálmány és életműve iránti érdeklődésében, elkötelezettségében keresendő. Ezután röviden vázolta Kálmány néprajztörténeti jelentőségének főbb szempontjait, elhelyezte a nagy kutató papot a néprajz tudománytörténetében.

A bemutatót kellemes hangulatú koccintással egybekötött beszélgetés zárta, amelyen az érdeklődők feltehették kérdéseiket és megvásárolhatták a könyveket.

Zabán Márta, Nagy Ákos

Hozzászólások