Véget ért a 2023–2024-es évad

2024. június 19. 16:49 (szerda) /

Az aradi Tóth Árpád Irodalmi Kör június 17-én, hétfőn délután tartotta évadzáró ülését az RMDSZ székházában. A rendezvény Faludi György Óda a magyar nyelvhez című költeményének elszavalásával kezdődött Czernák Ferenc ny. ezredes előadásában, majd Nagy Gizella tanár-költő ismertette Jókai és a magyar nyelv című kisesszéjét a szép számban összegyűlt hallgatósággal. Előadásának elején a mai magyar nyelv siralmas állapotát vázolta fel, azt a közismert tényt, hogy a mai értelmiségi réteg műveltségét fitogtatva rengeteg idegen szót használ, holott minden szónak van magyar megfelelője. Ezzel szemben Jókai a magyar szavak, kifejezések használatát szorgalmazta. Az anyanyelv jelentőségéről, nemzetmegtartó erejéről vall a következő megállapítása: „Egy kincs van minden nemzetnek adva. Míg azt megőrzi híven, addig él. E kincs neve: édes anyanyelv.”

Az írófejedelem, aki műveiben több mint 20 ezer szót használ a nyelvújítás hű támogatója és XIX. századi újéletrekeltője.

Erről az előadó Tolnai Vilmos írását mutatta be (Jókai és a magyar nyelv – Magyar nyelv 21. évfolyam, 1925).

Tanulmányának befejező részében Jókai műveiből kiválasztott részleteket olvastak fel a kör mindenkori szavalói.

A meglepetések ezúttal sem maradtak el. Perényi Ildikó G. Pataki András versét mutatta be, Hevesi József énekelt, Bátkai Sándor Túrmezei Erzsébet Mindig csak adni című költeményét adta elő, Erdei Mária pedig Emlékezzünk! és Szellemjárás című lírai alkotásaival idézte Jókai Mór emlékét.

Ezzel tulajdonképpen véget is ért a 2023–2024-es évad.

Milyen is volt az elmúlt időszak? Íme egy kis parányi statisztika.

Az irodalom szerelmesei 2023 szeptemberétől tizenegy foglalkozáson vettek részt. Megemlékeztek Petőfi Sándorról, Balassi Bálintról, de mély benyomást gyakorolt a közösségre Anyanyelvünk Ünnepe, az aradi művészek fesztiválja, valamint Matekovits Mihály Csillagok az égen és a dalban című romantikus előadása is.

Előadónk legtöbbször dr. Brauch Magda ny. középiskolai tanár, prózaíró volt, de színvonalas előadást tartott Nagy Gizella tanár-költő és Vajda Sándor, az orvostudományok doktora.

Rendezvényeinken számtalan illusztris személyiség működött közre, név szerint: Kiss Anna tanítónő, közösségszervező, Kolumbán Zsolt művész-tanár, Hevesi József egyházi közíró, Regéczy Éva nyugalmazott röntgen-asszisztens, Perényi Ildikó énekesnő, Bátkai Sándor közösségszervező, Czernák Ferenc nyugalmazott ezredes, Drug Melinda zenetanár, Matekovits Mária biológiatanár, Spier Tünde iskolaigazgató, Popa Armand tanár, néhai Almási Vince volt kisiratosi polgármester.

Fellépett az Erdőhegy-kisjenői Fáy Szeréna gyermekkórus Sime Judit és Pusztai Matild irányításával és az Ágyai Általános Iskola kórusa Erdős Márta EMKE-díjas tanárnő vezetésével.

A közösség alkotóműhelye idén is bizonyított. Meghallgatásra került Böszörményi Zoltán József Attila-, valamint Magyarország Babérkoszorúja díjas költő számtalan verse, de megemlékeztek elhunyt körtagjainkról is (Bokor Ella, G. Pataki András, Mester József Tamás).

Saját írását olvasta fel dr. Brauch Magda, Nagy Gizella, Kovács Ilona, Ódry Mária, Regéczy Éva, Erdei Mária, Hevesi József, Perényi Ildikó és Czernák Ferenc.

Bemutatták Hevesi József Ideje az emlékezésnek című prózakötetét, Regéczy Szabina Perle Kortárs román költők Beke Sándor tolmácsolásában című recenziókötetét és Beke Sándor Florile sufletului című körelnök román nyelvű verseskötetét.

A képzőművészet barátai idén sem maradtak kielégítetlenül. Kolumbán Zsolt művész-tanár és Ódry Mária költő, festőművész, restaurátor nem egyszer állította ki szemet és szívet gyönyörködtető alkotásait.

Ha Isten éltet, találkozunk szeptemberben!

Regéczy Szabina Perle, az aradi Tóth Árpád Irodalmi Kör elnöke


Fotó: Perényi Ildikó

Hozzászólások