Emlékezés és követés

Írta:
2023. november 6. 17:22 (hétfő) /

Ismét nyüzsgéssel, magyar szóval és fiatalos lendülettel telt meg szombaton a dévai vár az éves unitárius zarándoklat alkalmával. 25 éve november első szombatján Dévára vezet minden út a magyar unitáriusok számára. Hétvégén közel ezren zarándokoltak el Erdély minden részéről leróni kegyeletüket Dávid Ferenc egyházalapító sírjánál. A Kolozsvárról, Torockóról, Brassóból, a Zsil völgyéből és természetesen a Székelyföldről érkezett, nagyrészt fiatal zarándokok szellemi feltöltődésért jöttek, erőt venni a nagy reformátor tanaiból, meríteni abból a történelmi örökségből, melyet e várfalak őriznek. Még ha a körülmények korántsem voltak kegyesek – a zarándoklatok hagyományos helyszínén, a vár belső udvarában felújítási munkálatok zajlanak –, a szombati ünnepséget a tüzérségi teraszon szervezték meg, a zarándokok pedig kizárólag gyalog mentek fel a várba, a szintén felújítás alatt álló vársikló sem üzemel. Ráadásul végig esett az eső, de ez nem hátráltatta meg a zarándokokat, a fizikai megpróbáltatás szellemben közelebb hozta őket Dávid Ferenc egyházalapító szenvedéseihez.

A vár alján Andrási Benedek, a Magyar Unitárius Egyház főjegyzője mondott imát, majd a zarándokok gyalog indultak fel a várba. Idén kevesebben voltak, mint 2017-ben és különösképpen 2018-ban, amikor kettős jubileumokat ünnepeltek: a reformáció ötszázadik, 2018-ban pedig az unitárius egyház megalapításának és a vallásszabadságot a világon elsőként kihirdető tordai országgyűlés négyszázötvenedik évfordulóját. 

A tüzérségi teraszon Nagy László marosvásárhelyi lelkipásztor és Liker Henrietta székelykeresztúri ifjúsági lelkésznő hirdettek igét, az emlékezésre és követésre alapozván. Emlékezni kell a nagy reformátorokra, mindazokra, akik tanították és előre vitték a közösséget, hitében megerősítették. Dávid Ferenc egyházalapító ilyen nagy reformátor volt, alkotása 450 év után is él, mellesleg az egyetlen olyan egyház, amely itt Erdélyben született – ezért zarándokoltak el a Déva várába. Ott, ahol 1579-ben megtörték ugyan Dávid Ferenc testét, szellemisége viszont azóta is töretlenül él az erdélyi unitárius közösségben, amely átvészelte a történelem viharait. Az emlékezés Isteni ajándék, a tisztaság érzése. A rossz emlékekből okulni kell, a kedves emlékek pedig erőt adnak a követéshez, a nagy elődök nyomdokain való haladáshoz, az Istenhez vezető út hirdetőit követve. Manapság tömegesen zarándokolnak el Déva várába, 25 éve ugyanis minden novemberben megszervezik a zarándoklatot. Korábban erre csak szűk körben kerülhetett sor, első éves fiatal teológusként – kollégáival együtt – 1979 novemberében járt a várban, leróni kegyeletét Dávid Ferenc börtöncellájánál, emlékezett vissza ünnepi igehirdetésében Nagy László. Ifjabb kollégája – egykori segédlelkésze –, Liker Henrietta a hithez társuló cselekedetek fontosságát hangsúlyozta, ami példaértékű a mostani fiatalok számára. 

A hagyományoknak megfelelően az istentisztelet után a kolozsvári protestáns teológia unitárius karának hallgatói szívhez szóló és egyben elgondolkodtató ünnepi előadást tartottak, majd Andrási Benedek egyházi főjegyző szólt az egybegyűltekhez. A zarándoklat a mártíromság jelképe, a kereszténység eleve Jézus mártíromságával kezdődött, Déva vára szintén mártíromság – Kőműves Kelemenné mártíromsága – révén keletkezett, az unitárius egyház alapja pedig Dávid Ferenc mártíromsága. A sorolást folytatni is lehet, otthonában, Brassóban éppen szombaton szervezték a mártírok ünnepségét, Budapesten pedig az 1956-os szabadságharc mártírjaira emlékeztek meg, Kovács István püspök is ott volt, jegyezte meg a főjegyző.

Végül Pogocsán Ferdinánd, Déva alpolgármestere, Winkler Gyula EP-képviselő és Körösi Viktor Dávid, Magyarország kolozsvári konzulátusának vezető konzulja köszöntötte az Erdély szinte minden tájáról összegyűlt magyarokat. Házigazdaként Ilkei Lóránd, a dévai székhelyű Délnyugat-Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség fiatal lelkésze köszöntötte a zarándokokat, megjegyezvén, hogy 25 éve novemberben az erdélyi magyar unitáriusok minden útja Dévára vezet, illetve hittel és reménnyel feltöltődve onnan indul vissza a mindennapi életbe. 

Végezetül néhány küldött gyertyát gyújtott, és koszorút helyezett el a várcellában található síremléknél, a megázott zarándokok pedig a városban lévő unitárius szórványközponthoz és az azzal szemben lévő Melite református közösségi házhoz mentek, ahol szeretetvendégség fogadta őket.

A zarándoklatot a Duna Televízióban lehet felvételről megtekinteni november 19-én 13 órai kezdettel.

Hozzászólások