Szentmise Srí Lanka-i híveknek az arad-ségai templomban

2024. július 10. 16:38 (szerda) /

2024. július 7-én, vasárnap az arad-ségai Kis Szent Teréz római katolikus templomban Srí Lanka-beli római katolikus vendégmunkások számára ünnepi szentmisét mutatott be Dominiyan Francis missziós atya, aki Srí Lanka-i származású, jelenleg Olaszországban végzi a tanulmányait. Az atya 5 Srí Lanka-i személlyel érkezett, akik orgonáltak, énekeltek és lelkesítették az aradi vendégmunkásokat.

Arad városból érkeztek a Srí Lanka-i hívek, és megtöltötték a mi kis templomunkat. Több mint 100 személy vett rész az ünnepi szentmisén, ahol együtt örültek, énekeltek és a szentmisét nagy áhítattal élték át, könnyes szemmel hallgatták az Atya szavait, anyanyelvükön.

Mi szívesen adtunk otthont a kis templomunkban Srí Lanka-i testvéreinknek, mivel Jézus szeretete nem ismer határokat, sem pedig nyelveket. Öröm számunkra ez az út folytatódni fog, mivel Dominiyan Francis atya közölte, hogy karácsonykor a tervei szerint 2 napot fog Aradon tölteni, a hívei körében.

Híveink közül is egy páran szívesen és imádságos lelkülettel vettek részt a szentmisén, templomunk gondnoka nagyon szépen nyilatkozott, amikor azt mondta, hogy mi, ha nem is értettük a nyelvet, mégis átéreztük az örömöt, amellyel a hívek részt vettek a szentmisén.

Krisztus szeretete sürget minket, vállaljuk közösen a nyitottságot, befogadást és a tanúságtevést.

Király Árpád

főesperes-plébánosh

Hozzászólások