Gondolatok mai háborús időkben

2024. május 16. 17:07 (csütörtök) /

Rohanó, gondokkal terhelt világban élünk, mégis sokan igazolhatjuk: nem tudjuk, hogy a nagy műszaki fejlődés, tudomány számos területén elért eredményei, a mesterséges intelligencia betörése napjainkban logikusan az emberi jólét perspektívája felé vezethetne, egy szebb és jobb jövő felé.

Nagy „tudásunk“ és a fejlődés csak feszültséget, bizonytalanságot és háborút hozott. Az elért eredmények – finoman szólva – nem az emberek érdekeit szolgálják! 

Látjuk és tapasztaljuk: az Unió sorsdöntő hatalmi képviseletének „szellemi“ kapacitását leköti az emberi kapzsiság, korrupció és hatalmi harc. A neoliberális, mondhatni neo-marxista gondolkodás beteg ideológiákat szült, ilyen a Gender-elmélet is. Kiagyalói ennek követését akarják kierőszakolni a „szabadabb“ jövő érdekében. Hasonlóan a munkaerő-hiányt is illegális migránsokkal akarják pótolni. Egyértelműen az európai keresztény kultúra lecserélésén ügyködnek. Mintha egy láthatatlan fátyol vagy köd eltakarná az emberiség szemevilágát, és gátolná az agy működését. Talán ez lenne már a jóléti társadalom szellemi kapacitásának fejlődési csúcsa? Nem látja és nem is akarja látni az emberiség fennmaradásának biztosítékát, legfőbb feladatát – ez pedig a béke megőrzése! 

Naponta látjuk, és ki kell mondani: a mostani hatalom Európát – a két testvérnép közötti háborús tömegmészárlással járó konfliktus által – belevinné egy világégésbe. Az egész világ egy végzetes háborús vészhelyzet kialakulásának közvetlen közelébe került. Az elért tudományos fejlődés és eredményei, az emberi tudás határait súrolva, szinte kilépne már a földgolyónk vonzásának korlátai közül. Közben nem akarja előtérbe helyezni az élet legalapvetőbb elvét: ez az emberi élet határtalan védelmének szükségessége! 

Ez lenne mostanság a legsürgősebb és legfontosabb tennivalónk ezen a Földön! 

Megvonjuk az emberi magzattól az élethez való jogát, de a biztos halálba hajtjuk bele az emberiséget?

Meggyőződésem: ki kell használni mindent annak érdekében, hogy az életet megvédjük. Kell, hogy az élet védelme minden területen domináljon. Ezt nem sajátíthatják ki semmiféle önző hatalmi csoportok. Semmi sem írhatja felül egyes egyének érdekeit, akiknek a választóik felhatalmazását kellene képviselmiük. Tevékenységükben el kell érni, hogy rendszeresen elszámoltathatóak lehessenek. 

Felmérések igazolják: az Unió lakosságának többsége (több mint kétharmada) nem ért egyet a jelenlegi EU-s vezetés háborús lépéseivel. Ezért nem lehet a jelenlegi hatalmi struktúrának bizalmat adni a jövőben!         Látjuk, ezek mindenáron a háborúra készülődnek, vagyis a saját anyagi érdekeik miatt hajlandók feláldozni népeink, kultúránk életét és jövőjét.    Nem olyan rég, itt a keleti blokkban emlékezünk. Azt kellett énekelni: „és nemzetközivé lesz holnapra a világ“. Ez a mai egyesült európai állam kialakításának terve, ahol majd egy nyelv, egy nemzet, egy akarat szolgálja ki egységes gondolat szerint az oligarchák hatalmi vágyait. 

Mi a lehetőség, mit lehet tenni? 

Bízom abban, hogy a józan többség győzni fog.

De csak akkor, ha elmegy minden erre jogosult állampolgár júniusban szavazni, és olyanokra adja voksát, akik a békés élet-lehetőség megteremtésében nemcsak hisznek, de tetteikkel is bizonyítják a jelölésüket.   Tudjuk, hogy egyedül a háborúk leállításával, tárgyalásokkal lehet a béke útjára lépni. A háború kiszélesítésének útját, lehetőségét ki kell zárni!   Szlovákiában a magyar közösség már bizonyított. Összefogással felsorakoztunk olyan államfő mögé, aki és akinek országa és kormánya is minden valószínűséggel – Magyarország példáját követve – a békés irányzat megtartását hajlandó támogatni. Van lehetőség kiszélesítenünk az ún. csendes békepárti többséget.

Ezért ragadjuk meg az alkalmat – hasonlóan az uniós polgáraink többségének akaratával: változtassuk meg az eddigi háborúpárti,  korrupt képviseletet egy életet védő, békepárti képviseletre! Így elérhetjük azt, hogy nyíltan vállaló, szuverén európai államok keresztény gyökereihez visszatérő erős képviseletté változzon a brüsszeli vezetés, amely leállíthatja az Európa széteséséhez vezető illegális migrációt is.

A halált és a halál kultúráját az élet védelmének kell felcserélnie az élet minden területén. 

Dr. Hollósy Tamás, Szlovákia

Hozzászólások