Egyházaink hírei

2023. augusztus 31. 19:11 (csütörtök) /

„Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes!” (Róm 12, 2.)

 

Ünnepi miserend a máriaradnai kisbazilikában

 

Szeptember 8-a a Szűzanya születésének ünnepe, Kisboldogasszony napja. Ez alkalomból a máriaradnai kegytemplom miserendje a következő:

Szeptember 6-a, szerda: 10 óra – szentmise német nyelven – HOG Neuarad / Újarad, 19 óra – szentmise bolgár nyelven, 20 óra – Rózsafüzér-ájtatosság és szentségimádás bolgár nyelven.

Szeptember 7-e, csütörtök: 8 óra – gyónási lehetőség, 9 óra – szentmise bolgár nyelven a vingai híveknek. 10 óra – szentmise bolgár nyelven az óbesenyői híveknek. 11 óra – szentbeszéd bolgár nyelven. 11.30 óra – szentmise bolgár nyelven a berestyei híveknek. 13 óra – görög katolikus szentmise, 14 óra – keresztúti ájtatosság bolgár nyelven, 15 óra – keresztúti ájtatosság magyar és román nyelven, 16 óra – görög katolikus keresztúti ájtatosság. 17 óra – szentmise magyar nyelven, 18 óra – szentmise horvát nyelven, 19 óra – szentmise román nyelven. 20 óra – Rózsafüzér ájtatosság és körmenet négy nyelven és körmenet a kegykép másolatával. 21.30 óra – szentmise román nyelven és keresztúti ájtatosság az Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében. 22.30 – 5 óra között – imaéjszaka (a kegytemplom egész éjszaka nyitva marad az imádkozni vágyó hívek számára). 24 óra – szentmise román nyelven a roma hívek számára

Szeptember 8-a, péntek: 7.30 óra – szentmise horvát nyelven, 9 óra – szentmise magyar nyelven, 10 óra – görög katolikus szent liturgia a Mária parkban (a Bazilika mögött). 11 óra – Pontifikális szentmise magyar, román és német nyelven, főcelebráns: Böcskei László nagyváradi megyés püspök, koncelebrál Cristian Crișan fogaras-gyulafehérvári görög katolikus segédpüspök és Pál József Csaba temesvári megyés püspök. 13 óra – szentmise román nyelven.

 

Marosi Főesperesség, templombúcsúk

 

A lippai római katolikus közösség szeptember 2-án, szombaton ünnepli a hagyományos Kirchweih-t. A Nepomuki Szent János, Bánság védőszentje tiszteletére felszentelt templomban a szentmisét 12 órai kezdettel mutatják be. Délután 5 órakor a német népviseletbe öltözött párok kulturális műsorára kerül sor az Kis Parkban, este 8 órakor pedig a városi rekreációs központban bált tartanak, zenél a Rekascher Musikanten, Banater Rosmarein, Banat-JA Arad, Banater Kranz együttes. Szervezők: Lippai Római Katolikus Plébánia, Lippai Polgármesteri Hivatal, Német Demokrata Fórum.

 

Az újaradi római katolikus templomot Szűz Mária Szent Neve tiszteletére szentelték. A templombúcsút szeptember 9-én, szombaton ünnepli a közösség. A programnak megfelelően 9 órakor a német népviseletbe öltözött párok felvonulására kerül sor, ezt követően a helyi templomban 10 órakor Dirschl Mates helyi plébános mutat be szentmisét. A liturgia után, 11.15 órakor emléktáblát lepleznek le a templomban. A kulturális műsor és a búcsús csokor árverezése 16 órakor kezdődik.

 

Klasszikus zenei koncert Máriaradnán

 

A 6. alkalommal megrendezésre kerülő Ave Maria klasszikus és egyházi zenei koncertre szeptember 10-én, vasárnap 19 órakor kerül sor a máriaradnai kegytemplomban. Szólisták: dr. Diana Chirilă (szoprán), Andreea Bodroghi (mezzoszoprán), Traian Mișcu (tenor), Bogdan Ilisie (basszus). Fellép továbbá a temesvári Cantabile kvartett Cristian Csaba Dragalina vezetésével. Zongorán játszik Angela Balici. Moderátor: dr. Adrian Călin Boba egyetemi docens.

 

Arad 

 

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban vasárnap, a hónap első vasárnapján 17 órakor német, 18 órakor magyar nyelvű szentségimádás.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz plébániatemplomban vasárnap, évközi 22. vasárnap 8.30 és 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán. Csütörtökön 18 órakor szentségimádás magyar nyelven, 19 órakor szentségimádás román nyelven. Szeptember 8-án, pénteken Szűz Mária születése, Kisboldogasszony ünnepén 8 és 17 órakor magyar nyelven szentmise, 18 órakor román nyelven szentmise. Az egyházközségben elhunyt Lipták Mártin-József (85) és Talpai Veronika (87).

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 11 órakor kezdődik az istentisztelet.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától istentisztelet, hétfőtől csütörtökig bibliaóra naponta 10 órától gyermekek, 18 órától tinik és fiatalok számára.

A belvárosi református egyházközségben pénteken és szombaton 18 órától bűnbánati alkalmat tartanak. Újkenyér ünnepe alkalmából vasárnap 10 órától úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet.  Vasárnap 18 órától istentisztelet az imateremben. 

Majláton a vasárnap 15 órától kezdődő istentiszteleten szintén úrvacsoraosztás lesz. 

A mosóczy-telepi református egyházközségben pénteken 18 órától házi bibliaóra. A vasárnap 10 és 18 órától kezdődő istentiszteleten Gombos Gábor lelkipásztor hirdet igét. Kedden 10 órától csigacsinálással összekötött reggeli áhítatot tartanak. 

A borosjenői református egyházközségben vasárnap 11 órától, Pankotán 9 órától, Borossebesen 14 órától, Csermőn 16 órától tartanak istentiszteletet. 

Az ágyai református egyházközségben vasárnap 11 órától kezdődik a vasárnapi istentisztelet. 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet vasárnap délelőtt a végidőkben történő hűséges kitartásért imádkozik.  Ezt követően a gyülekezet megemlékezik Jézus Krisztus keresztáldozatáról és úrvacsorához járul. A délutáni istentiszteleten az „Áldást eredményező megtérés” címmel hangzik el igehirdetés Szabó Sándor lelkipásztor részéről.

 

Temes

 

Az esztergom-budapesti segédpüspök felszentelése

 

Szentatyánk, Ferenc pápa ez év június 27-én Fábry Kornél atyát, a kaposvári egyházmegye papját, az Emmánuel Közösség tagját guardialfierai címzetes püspökké és az esztergom-budapesti főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki. Fábry Kornél atya püspökké szentelése 2023. szeptember 2-án, szombaton 10 órakor kezdődik a budapesti Szent István-bazilikában. A szentmise főcelebránsa és főszentelő Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, társszentelők: Varga László kaposvári megyés püspök és Michael Wallace Banach apostoli nuncius. A szentmisén részt vesz Pál József Csaba temesvári megyés püspök és Dirschl Johann általános helynök is.

 

A pasztorációban tevékenykedő felelősök és munkatársak találkozója

 

Szeptember 4-én és 5-én a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum ad otthont a temesvári egyházmegye pasztorációs irodáiban és csoportjaiban tevékenykedő felelősök és munkatársak találkozójának. A közös programokon jelen lesznek a püspöki aula tagjai, a marosi és a hegyvidéki főesperes, az Ifjúsági Pasztorációs Iroda, a Családpasztorációs és a Felnőttpasztorációs Iroda, a sajtóiroda munkatársai, a hivatásokért, a szerzetesekért, valamint a teológiai hallgatókért és az állandó diakónusokért felelős lelkipásztorok. A találkozón a résztvevők az új pasztorációs terv összeállítása mellett az új pasztorációs év mottójának és témájának fényében arra a kérdésre is keresik a választ, hogy melyek azok a konkrét lépések, amelyek az Ige megélését célozzák magánszemélyként, a munkatársak csoportjában, illetve azokban, akikért dolgoznak.

 

Ifjúsági zarándoklat Máriaradnára

 

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében szeptember 7-én ifjúsági zarándoklatot tartanak a máriaradnai kegytemplomhoz, amely egyben része a Kisboldogasszony napi egyházmegyei zarándoklatnak. A program: 

20 órakor Rózsafüzér ájtatosság és körmenet a radnai kegykép másolatával

21.30 óra – Ifjúsági szentmise

22.30 óra – Keresztúti ájtatosság.

 

Marton Zsolt váci megyés püspök ezüstmiséje

Szeptember 9-én, szombaton 11 órától Marton Zsolt váci megyés püspök hálát ad pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából Vácon a Barátok templomában. Az ünnepi szónok dr. Beer Miklós, az egyházmegye nyugalmazott püspöke lesz – adta hírül a váci egyházmegye honlapja. Az ezüstmisén részt vesz Pál József Csaba megyés püspök. 

 

Temesi Főesperesség

 

Szentségimádás a temesvár-újkissodai templomban

A temesvár-újkissodai plébániatemplomban Jäger Béla helyi plébános vezetésével minden csütörtökön a 18 órakor kezdődő szentmise után szentségimádásra kerül sor, amelynek témája Jézus Szentséges Szíve. A szentségimádást a plébániai közösségért és az új plébániaépület befejezéséért ajánlják fel. 

 

 

Családfesztivál Máriaradnán

A Temesvári Püspökség és a Családpasztorációs iroda szervezésében szeptember 16-án, szombaton egyházmegyei szintű családfesztivált szervez Máriaradnán, amelynek mottója: Az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk, Jézus feltámadását, és mindnyájan bőségesen részesültek a kegyelemben (ApCsel 4,33). A program: 9.30 óra – érkezés, regisztráció: 10 óra – szentmise. 11 óra – Előadás (Tóth Attila családreferens, nagyváradi egyházmegye): 12 óra – kiscsoportos beszélgetés, 13 óra – ebéd, 14 óra – szentségimádás, dicsőítő énekekkel, 15.30 óra – hazaindulás.

Három éven felüli gyermekek és fiatalok számára korosztálynak megfelelő programot biztosítanak a szervezők. Jelentkezni szeptember 13-ig lehet a plébániákon vagy a 07736773-004-es telefonszámon.

 

Életige találkozó

 

Szeptember 6-án, szerdán a temesvár-józsefvárosi plébánia szervezésében 19.30 órakor életige találkozót tartanak internetes Zoom felületen.

 

Szentségimádás a családokért

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban szeptember 7-én, csütörtökön 19.30 órai kezdettel szentségimádást tartanak a családokért. 

 

Bibliakör a Püspökségen

Pál József Csaba megyés püspök kezdeményezésére fiatal felnőtteket tömörítő bibliakör alakult a temesvári Püspökségen. A találkozókat lehetőség szerint minden hónap első és harmadik csütörtökjén tartják. A következő alkalomra szeptember 7-én 19.30 órakor kerül sor.

 

„Orgile Cetății / A vár(os) orgonái” Nemzetközi Fesztivál

 

A Timorgelfest Kulturális Egyesület kezdeményezésére június 28. és szeptember 6. között szervezik meg Temesváron a második „Orgile Cetății / A vár(os) orgonái” Nemzetközi Fesztivált. Koncertek a város több templomában, köztük számos római katolikus templomban tartanak. 

További információk a rendezvény közösségi oldalán találhatók: https://www.facebook.com/p/Orgile-Cet%C4%83%C8%9Bii-100086656796372/?paipv=0&eav=AfaPRvf-1t9aiNQXANrf9l4GJYyHUPMlUtUvBsXGl7_phB7F-F1YBHDpwcXrzptAx6Y&_rdr

Szeptember 3. / 19 óra – Temesvári Új Ezredév Református Központ (Splaiul Morarilor 1b / Malomárok-sor 1b.) Orgonakoncert és Academica Brass, Mészáros Zsolt Máté (orgona) Magyarország és Academica Brass, koordinátor: dr. Sergiu Cârstea egyetemi tanár.

Szeptember 6. / 19 óra – Temesvári Betania Hetednapi Adventista imaház (Independenței utca 19). Orgona- és zenekari koncert, fellép: Filip Sebeșan (orgona), Andreas Schein (karmester), Musica Sacra Temeswar zenekar.

 

Koncertek az egyházmegyében

Az Eufonia fesztivál Baroque Academy rendezvénye keretében a következő koncertekre kerül sor:

Szeptember 3., 19 óra – Contrasts, a temesvári Szent Kereszt Felmagasztalása piarista templomban

Szeptember 7., 19 óra – Baroque for All, a vingai plébániatemplomban

Szeptember 8., 20 óra – The Tempest, a temesvári Szent György székesegyházban.

 

Management konferencia Temesváron

Szeptember 6–8. között a temesvári Kolping Ház (Dr. Ioan Bontilă utca 12–14. sz.) ad otthont annak a konferenciának, amelyen a romániai római katolikus és görög katolikus egyházmegyék gazdasági és menedzselési ügyeivel foglalkozó képviselői vesznek részt. A konferencia megnyitó beszédét szeptember 6-án, szerdán 16 órakor Pál József Csaba megyés püspök tartja. A javasolt témák között: Az állam és az Egyház Romániában, az Átfogó Emberi Fejlődés Szolgálatában Dikasztérium képviselője, Alessandra Smerilli F.M.A. nővér, közgazdász, akadémikus felszólalása, Spirituális elmélkedés a integritásmenedzsment holisztikus szemléletéről és az értékalapú vezetésről, pályázatírás, fundraising és Európai Uniós források, illetve a romániai minisztériumok által felajánlott források lehívása, Egyházmegyei adatbázis 14 modullal, önfinanszírozó projektek, Az egyházi ingatlanok kiaknázása. A programban szerepel még szentmise a temesvár-gyárvárosi templomban és ponfitikális szentmise szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén a máriaradnai kegytemplomban, a Szent György székesegyház megtekintése. A konferencia állandó szervező bizottságát Francisc Ungureanu lelkipásztor, a Romániai Püspöki Konferencia titkára, Claudiu Nicuşan, a fogaras-gyulafehérvári görög katolikus nagyérsekség stratégiai tervezési hivatalának vezetője, Cristian Teglaş, a kolozsvár-szamosújvári görög katolikus püspökség ökonómusa és Nikola Lauš püspöki irodaigazgató alkotja.

 

Magyar iskolák országos tanévnyitója Temesváron

 

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) szeptember 9-én, szombaton 11 órai kezdettel Temesváron, az Új Ezredév Református Központban szervezi meg a Magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségét. Az esemény célja, hogy együtt köszönthessünk egy új tanévet, a magyar pedagógusok, diákok, szülők közös ünnepét, hittel, reménnyel, jó egészségben, céljaink megvalósulásában bizakodva. Szervezők: Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Bartók Béla Alapítvány – adja hírül a Temesváros portál. A rendezvényen a temesvári Püspökséget Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök képviseli.

 

Tanévnyitó a Gerhardinum Római Katolikus Líceumban

 

A 2023–2024-es iskolai év kezdete alkalmából szeptember 11-én, hétfőn a Gerhardinum Római Katolikus Líceum tantestülete, a nevelők és a tanulók 11 órakor a Szent György székesegyházban ünnepélyes Veni Sancte szentmisén vesznek részt. A liturgiát Pál József Csaba megyés püspök mutatja be. Ezt megelőzően, 9 órától a líceumban osztályfőnöki órát tartanak. A szentmisén részt vesznek az iskola növendékei, tanárai, szülők. Énekel az iskola magyar és román nyelvű kórusa.

 

Tanácskozás Temesváron

 

Mint ismeretes, a római katolikus Egyház saját nyugdíjalappal rendelkezik, amelyhez a romániai egyházmegyék mindegyike hozzájárul. Szeptember 11-13. között a romániai római katolikus egyház nyugdíjintézetéhez csatlakozott egyházmegyék képviselői Temesváron találkoznak, a rendezvénynek a Kolping Ház ad otthont. A találkozó megnyitó szentmiséjét 18.30 órai kezdettel a temesvári Szent György székesegyházban Pál József Csaba megyés püspök mutatja be.

 

A Renovabis Alapítvány kongresszusa

 

Szeptember 12–14. között tartja 27. nemzetközi kongresszusát a Renovabis Alapítvány, amelynek témája: „A szabadságot úgy értem...” Európa az ébredés, a kiábrándulás és a fenyegetettség között. A kongresszusra Münchenben az internet közvetítésével, online kerül sor. A kongresszus kezdetén a Renovabis szolidaritási akció 30 éves jubileumát különleges rendezvénnyel ünneplik. 

 

Bibliakör a Püspökségen

 

Pál József Csaba megyés püspök kezdeményezésére fiatal felnőtteket tömörítő bibliakör alakult a temesvári Püspökségen. A találkozókat lehetőség szerint minden hónap első és harmadik csütörtökjén tartják. A következő alkalomra szeptember 7-én 19.30 órakor kerül sor.

 

Templombúcsúk a Hegyvidéki Főesperességben

 

A Boldogságos Szűz Mária születésének ünnepe alkalmából tartják a Krassó-Szörény megyei Dognácska római katolikus templomának búcsúünnepét. A jelenlegi templomot 1741-ben építették és szentelték fel. A program keretében a hívek szeptember 7-én, csütörtökön 18 órakor a helyi temetőben emlékeznek az elhunytakra és az elődökre. A búcsús szentmisét szeptember 8-án, pénteken 11 órakor celebrálják, a Kirchweih mulatság 17 órakor kezdődik, és nem marad el a hagyományos gulyás sem. Szeptember 9-én, szombaton a helyi közösség tagjai, valamint az innen elvándorolt hívek találkozóját tartják. Szeptember 10-én, vasárnap 10 órakor szentmisét celebrálnak.

 

Bérmálás Újmoldován

 

Vasárnap, szeptember 3-án két közösségben bérmál Pál József Csaba megyés püspök. Újmoldován 10 órakor, az újmoldovai plébániához tartozó dunaszentilonai templomban 12.30 órakor kezdődik az ünnepi liturgia. Mindkét helyen a szentmisét megelőzően a megyés püspök a bérmálkozók csoportjával találkozik. A fiatalok felkészítő hitoktatását Hojda Ionuc helyi plébános tartotta.

 

 A verseci Szent Kereszt-kápolna búcsúünnepe

 

Szeptember 14-én, csütörtökön, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén tartják a verseci hegyi kápolna búcsúünnepét. Ez alkalomból az ünnepi szentmisét 17 órai kezdettel Pál József Csaba megyés püspök mutatja be. Horvát nyelven Német László SVD belgrádi metropolita érsek, német nyelven Roos Márton temesvári ny. püspök, magyar nyelven Böcskei László nagyváradi megyés püspök mond szentbeszédet.

A Szent Kereszt-kápolna a környék egyik legrégibb zarándokhelyének számít, falait az első német telepesek emelték 1720–1728. között. A kápolna előtt 1759-ben három keresztet állítottak fel. A kis templom tornya csak a XIX. században készült el, teljes felújítása 1821-ban fejeződött be.

A kegykápolnát az év minden szakában zarándokok százai keresik fel, a búcsú alkalmából odaérkező német, magyar, horvát és más nemzetiségű hívek száma több ezerre tehető. A táj szépsége sok kirándulót is vonz. 

 

Templombúcsúk a főesperességben

 

A nagyszentmiklósi plébániához tartozó máriaföldei filia római katolikus közössége szeptember első vasárnapján, 3-án ünnepli a Kisboldogasszony tiszteletére felszentelt templom búcsúünnepét. Andó Attila nagyszentmiklósi plébános meghívására a 12 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Kocsik Zoltán lelkipásztor, a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója. A szentmisét követően a máriaföldei kulturális központban emléktáblát avatnak Marossy Zoltán volt Temes megyei RMDSZ elnök tiszteletére.

A temesvár-józsefvárosi római katolikus közösség szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján ünnepli a templombúcsút. Szilvágyi Zsolt püspöki helynök, helyi plébános meghívására a 18 órakor kezdődő szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Bakó László teológiai tanár, nagyiratosi plébános.

A temesvár-gyárvárosi plébániához tartozó Győröd templomát Kisboldogasszony ünnepe alkalmából szentelték fel. A templombúcsút szeptember 9-én, szombaton 17 órakor szentmise keretében ünnepli a közösség. 

A nagycsanádi egyházközséghez tartozó Óbéb római katolikus templomát Szűz Mária Szent Neve tiszteletére szentelték. A templombúcsút szeptember 10-én, vasárnap ünnepli a közösség. A szentmisét 12 órai kezdettel Bene Tamás nagycsanádi plébános mutatja be. A berestyei Szűz Mária Szent Neve templom búcsúünnepét szeptember 9-én, szombaton 11.30 órai kezdettel tartják. Drăghia Novița helyi plébános minden bolgár nemzetiségű lelkipásztort szívesen lát a búcsúünnepen.

Az óteleki plébániához tartozó Aurélházán szeptember 10-én, vasárnap tartják a Kisboldogasszony tiszteletére felszentelt templom búcsúünnepét, a szentmisét 10 órakor Heinrich József óteleki plébános mutatja be. 

Szeptember 10-én, vasárnap a temesvár-mehalai templomban a helyi közösség templombúcsút ünnepel. A Szűz Mária Szent Neve tiszteletére felszentelt templomban a búcsús szentmise magyar nyelven 10 órakor kezdődik, celebrálja Máthé Zoltán helyi plébános. Román nyelven 17 órakor mutatnak be szentmisét, amelynek főcelebránsa Kalapis Mátyás ny. plébános.

 

Motoros zarándoklat Máriaradnára

 

A temesvár-erzsébetvárosi plébánia és a szalvatoriánus rend tagjai szeptember 2-án, szombaton motorkerékpáros zarándoklatot szerveznek Máriaradnára. A zarándokok 9 órakor gyülekeznek az erzsébetvárosi templom előtti parkolóban, indulás 10 órakor. A közös szentmisét 12 órakor mutatják be a radnai kegytemplomban, hazaindulás 14.30 órakor 

 

Életige találkozó

 

Szeptember 6-án, szerdán a temesvár-józsefvárosi plébánia szervezésében 19.30 órakor életige találkozót tartanak internetes Zoom felületen.

 

Szentségimádás a családokért

 

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban szeptember 7-én, csütörtökön 19.30 órai kezdettel szentségimádást tartanak a családokért. 

 

6. Esperesi gyűlések az egyházmegyében

 

Szeptember 13-án, szerdán a csanádi esperesi kerület lelkipásztorai a zsombolyai plébánián tartanak gyűlést. A találkozó a helyi plébániatemplomban 10 órakor szentmisével kezdődik.

 

Koncertek az egyházmegyében

 

Az Eufonia fesztivál Baroque Academy rendezvénye keretében a következő koncertekre kerül sor: szeptember 3., 19 óra – Contrasts, a temesvári Szent Kereszt Felmagasztalása piarista templomban. Szeptember 7., 19 óra – Baroque for All, a vingai plébániatemplomban. Szeptember 8., 20 óra – The Tempest, a temesvári Szent György székesegyházban.

 

Zarándoklat Máriacsiklovára

Szűz Mária születésének – Kisboldogasszony – ünnepe alkalmával, szeptember 8-án többségében a hegyvidéki főesperesség plébániáiról érkeznek zarándokok a máriacsiklovai kegytemplomhoz. Ezen a napon 18 órakor mutatnak be szentmisét.

Hozzászólások