Egyházaink hírei

2023. december 7. 16:59 (csütörtök) /

„Készítsétek elő az Úr útját! Egyengessétek ösvényét, és minden ember meglátja az Üdvözítőt, akit elküld az Isten.”

(Lk 3, 4–6.)

 

Adventi koncert Máriaradnán

Az Aradul Muzical Academic fesztivál keretében december 16-án, szombaton 18 órai kezdettel a máriaradnai kegytemplomban adventi koncertre kerül sor, amelynek címe: Világosság a világosságtól. Fellépnek az aradi Aurel Vlaicu egyetem ének – canto szakon oktató tanárai és az ott tanuló fiatalok. Meghívott: Denisa Bădăi (szoprán, Aradi Filharmónia), Adina Covaci (szoprán, Ion Vidu Zenelíceum, Temesvár), drd. Cristina Văcean (szoprán, Aurel Vlaicu Egyetem, Arad). Orgonán játszik dr. Silviana Cârdu (Temesvári Nyugati Egyetem).

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban december 8-án, pénteken, Szűz Mária Szeplőtelen fogantatásának az ünnepén a szentmisék sorrendje: 8 órától német nyelvű, 10.30 órától plébániai nagymise, 17 órakor magyar, 18 órakor román nyelvű szentmise következik. Vasárnap 10 órakor a Rózsafüzér Társulat titokcserét tart.

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plébániatemplomban vasárnap, advent 2. vasárnapján 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán. Az egyházközségben elhunyt Péter Illés (74).

 

Az arad-mikelekai római katolikus egyházközségben vasárnap 8 órától Öthalmon, 9.30 órától Mikelakán román, 10.45 órától magyar nyelvű szentmisét tartanak. Az egyházközségben elhunyt Gera Jenő (82).

 

Kisiratoson szombaton 15 órától ünnepélyes adventi gyertyagyújtásra kerül sor a Marosi Főesperesség, az Egyházmegyei Ifjúsági Központ és a kisiratosi plébánia szervezésében.

 

A nagyiratosi római katolikus egyházközségben ma 10 órától Nagyiratoson, 11.30 órakor Nagyvarjason tartanak szentmisét, hálából az Istennek jeligével. Ugyancsak ma 19 órától találkozó a bérmálkozók számára az iskolában. Szombaton 7 órától Nagyiratoson szentmise, 11 órától Kovalik Csilla emlékére Nagyvarjason kezdődik a szentmise. 15 órakor részt vesznek a Kisiratoson adventi gyertyagyújtás fiataloknak programon. Vasárnap 10 órától Nagyiratoson, 11.30 órától Nagyvarjason kezdődik a szentmise.

Az Arad-belvárosi református egyházközségben advent második vasárnapján 10 órától és 17 órától tartanak istentiszteletet. Majláthfalván vasárnap 16 órától kezdődik az istentisztelet. Csütörtökön 17 órától a belvárosi templom imatermében bibliaóra lesz.

 

A Mosóczy-telepi református egyházközségben pénteken 18 órától házi bibliaóra és ezzel egy időben káté óra lesz, valamint 19 órától ifjúsági bibliaórát tartanak. Szombaton 11 órától vallásóra lesz. Vasárnap 10 órától és 17 órától tartanak istentiszteletet. 

A következő héten, kedden 10 órától mézeskalács készítéssel és csigakészítéssel egybekötött reggeli áhítatot tartanak, majd 17 órától külön férfi és női bibliaórát tartanak. Csütörtökön 17 órától gyülekezeti bibliaóra lesz. Pénteken 18 órától káté óra és 19 órától ifjúsági bibliaóra lesz. Szombaton 11 órától a karácsonyi szerepekre készülve vallásórát tartanak a gyerekeknek. December 17-én, vasárnap a 10 órától kezdődő istentisztelet kertében bábszínházi előadás lesz a templomban a gyerekeknek. A délutáni istentisztelet 17 órától kezdődik.

 

Az ágyai református egyházközségben szombaton 11 órától vallásóra szombaton 14 órától I. és II. éves káté óra, majd 15 órától ifjúsági bibliaóra lesz. A vasárnapi istentisztelet 13 órától kezdődik. 

 

A nagyzerindi református egyházközségben csütörtökön és szombaton 18 órától bűnbánati alkalmat tartanak az advent második vasárnapján tartott úrvacsoraosztásra készülve. A vasárnapi úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet 10.30-kor kezdődik a gyülekezeti teremben. 

 

A feketegyarmati református egyházközségben utolsó földi útjára kísérték özv. Borsós szül. Gál Máriát (90 éves). 

A gyülekezetben csütörtökön 18 órától felnőtt bibliaóra, pénteken 15.30-tól vallásóra és 18 órától ifjúsági bibliaóra lesz, amely során a fiatalok az országos bibliavetélkedőre készülnek. Advent második vasárnapján a megszokott rendben várják a délelőtti és a délután 17 órától kezdődő istentiszteletre. Hétfőn 18 órától kórus próba, 19 órától férfikör és kedden 17 órától káté óra lesz az I. éves kátésok számára.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus gyülekezetben vasárnap 10 órától magyar, 11.30 órától német nyelvű istentiszteletet, csütörtökön 17 órától bibliaórát, szombaton 10.30 órától vallásórát tartanak gyermekeknek. A parókia Facebook-oldalán naponta 10 órától áhítat követhető.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus egyházközségben pénteken 19 órától ifjúsági óra, szombaton 11 órától konfirmációi felkészítő, utána 12 órától karácsonyi próba, vasárnap 11 órától istentisztelet, jövő csütörtökön 18 órától nőszövetségi alkalom szerepel a programban.

 

A simonyifalvi evangélikus-lutheránus gyülekezetben pénteken 15 órától vallásórát, 17 órától tiniklubot szerveznek. Vasárnap az istentisztelet Simonyifalván 10, Apatelken 15, Pankotán 17 órakor kezdődik.

 

Az arad-belvárosi baptista gyülekezet advent második vasárnapján a Krisztus-váró élet fontosságát emeli ki: „Megtartod az élet és békesség szövetségét?” című igehirdetésben. Az igei üzenet Szabó Sándor lelkipásztor részéről hangzik el.

 

 

Temes

 

Ifjúsági programok

 

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ előzetesen kiadott pasztorális tervének megfelelően a decemberi programok a következők: 

9-én:  A második adventi gyertya meggyújtása Kisiratoson – A fiatalok közösen készülnek Jézus születésének ünnepére. Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ és a kisiratosi plébánia szervezésében december 9-én, szombaton délután 3 órakor a helyi templomban a fiatalok szentmisén vesznek részt, amelynek keretében meggyújtják a második adventi gyertyát. Ezt követően a kis kultúrotthonban adventi foglalkozásokat tartanak. Feliratkozni december 6-ig lehet a plébániai hivatalokban.

13-án: Roráté szentmise 6 órai kezdettel a temesvár-józsefvárosi templomban 

16-án: A harmadik adventi gyertya meggyújtása a temesvári piarista templomban. A 17 órakor kezdődő szentmisét Pál József Csaba megyés püspök mutatja be. 

20-án: Adventi szentmise 6 órakor a temesvár-belvárosi templomban 

21-én: Ifjúsági szentségimádás 20 órakor a Szent György-székesegyházban.

 

A Vino și vezi (Jöjj és lásd!) kollégium pasztorális programja

December 9-én: Adventi lelkinap 10–15.30 óra. 11-én: Szentségimádás 20–21 órakor. 18-án: Szentmise az egyetemistáknak 19.30–20 órakor. 18-án: Film és mozifórum 20–21.30 órakor.

 

Roráté szentmisék a székesegyházban

Advent első részében, az Úr születésének ünnepére való felkészülés jegyében a temesvári Szent György római katolikus székesegyházban hétfőtől szombatig minden reggel 6.30 órakor celebrálnak roráté szentmisét, így az eddig 7.15 órakor celebrált szentmise elmarad.

 

 

Bibliakör a Püspökségen

Pál József Csaba megyés püspök kezdeményezésére fiatal felnőtteket tömörítő bibliakör alakult a Temesvári Püspökségen. A következő találkozót december 7-én, csütörtökön 19 órai kezdettel tartják. 

 

Lezárul a Temesvár Európa Kulturális Fővárosa 2023.program

December 8-án, pénteken a Kultúrpalotában 17.30 órakor kezdődő ünnepséggel lezárul a Temesvár Európa Kulturális Fővárosa 2023 program. A záróünnepségre háromnapos rendezvénysorozat keretében kerül sor, amelynek címe: Timişoara 2023 la nesfârşit – Temesvár 2023 mindörökre. A gálaműsoron részt vesz Pál József Csaba megyés püspök és msgr. Tuomo T. Vimpari, a bukaresti nunciatúra ügyvivője.

 

Adventi koncert a Szent György-székesegyházban

A Németország Szövetségi Köztársaság temesvári konzulátusa és a Temesvári Püspökség közös szervezésében december 10-én, szombaton 20 órai kezdettel a Szent György-székesegyházban adventi hangversenyre kerül sor. Műsoron ünnepi adventi és karácsonyi zeneművek szerepelnek. Szólisták: Alina Todea (S), Maria V. Oniță (S), Regina Lochner (A), Daniel Zah (T), Lucian Oniță (B). Fellép a székesegyház énekkara és zenekara, karvezető Iosif Todea, vezényel prof. dr. Walter Kindl székesegyházi karnagy. Koncertmester: Eugen Morărița. Praeludium și Postludium: Bajkai-Fábián Róbert. A belépés díjtalan. A koncertet a Temesvári Római Katolikus Püspökség és a Temesvári Rádió közösségi oldalán élőben közvetítik.

 

Gyűjtés a Hegyi-Karabah térségből elmenekült örmények megsegítésére 

A Romániai Caritas Szervezet december 10-én, vasárnap országos szintű gyűjtést szervez a Hegyi-Karabahból elmenekült örmények megsegítésére, akik azután hagyták el otthonukat, és távoztak a szomszédos Örményországba, hogy szeptemberben Azerbajdzsán visszavette az ellenőrzést a területébe ékelődött, többségében örmény keresztények lakta terület felett. A gyűjtéshez a hívek a temesvári egyházmegye területén lévő templomokban bemutatott szentmiséken tudnak hozzájárulni. A befolyt összegből a Romániai Caritas Szervezet az örményországi Caritas révén a menekültek számára megvalósítandó humanitárius segítségnyújtási programokat finanszírozza. Az elkövetkező időszak prioritása a menekültek minimális életkörülményeinek biztosítása a téli időszakban, amikor Örményország számos részén a hőmérséklet nagyon alacsony. Az örményországi Caritasszal közösen más közép- és hosszú távú programokat fognak kidolgozni, amelyek célja a menekültek Örményországban való integrációja.

Az adományokat az alábbi folyószámlára is lehet utalni: 

Confederația Caritas România

RON folyószámla: RO78 BACX 0000 0000 3011 7510

EURO folyószámla: RO07 BACX 0000 0000 3011 7042

 

Megjelent a katolikus naptár

Megjelent a Temesvári Püspökség 2024. évi római katolikus falinaptára. A helyi hagyománynak megfelelően a naptárak idén is magyar, román, német, cseh, horvát, szlovák és bolgár nyelven jelentek meg, amelyek összeállításában segítséget nyújtottak az illető közösségek lelkipásztorai. A 2024-es pasztorális év központi témája a Misszió (küldetés), mottója pedig: „Az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk, Jézus feltámadását, és mindnyájan bőségesen részesültek a kegyelemben.“ (ApCsel 4, 33.) Erre utal a falinaptár illusztrációja is: Szent Gellért püspök hirdeti az Evangéliumot. (Olajfestmény a Püspökségen, Temesvár, Túry Gyula, 1897). A katolikus falinaptár – amely az ünnepek rendjére vonatkozóan a római naptárt követi – tartalmazza továbbá az egyházmegye fontosabb eseményeit, az ifjúsági programokat, összeállításánál figyelemmel követték a különböző anyanyelvű közösségek hagyományait, nyelvi sajátosságait. Egy naptár ára 6 lej (külföldi megrendelések esetén 1.50 euró), és egyházmegyénk minden plébániáján, valamint a Szent György-székesegyházban beszerezhető.

Kapható továbbá a 2024. évi római katolikus naptár, amely 12 oldalon a máriaradnai bazilikáról, illetve egyházmegyénk több templomáról készült illusztrációkat tartalmaz. Újdonság, hogy a naptárban magyar, román és német nyelven szerepel minden ünnep és zarándoklat. A naptár a Püspöki Hivatalban, a Szent György-székesegyházban, a máriaradnai kegytemplomban, valamint egyházmegyénk több plébániáján megvásárolható, ára 15 lej.

 

Lelkinap Nagybecskereken

Pál József Csaba megyés püspök december 11-én, hétfőn Nagybecskereken 10.30 órai kezdettel lelkinapot tart a nagybecskereki papságnak. A lelki program témája a szinódus.

 

Országos élelmiszer-gyűjtés karácsony előtt

A Temes megyei Élelmiszerbank a Romániai Élelmiszerbankok Szövetségével közösen karácsonyi gyűjtést hirdet. „Ez a legnagyobb országos szintű szolidaritási akció, amely jelentős hatással van a rászorulók életére, de egyben különleges alkalom arra is, hogy a hétköznapi embereket arra buzdítsuk, figyeljenek oda mások szükségleteire, és saját szolidaritási tettükkel segítsék őket. Örülünk, hogy együtt tehetjük meg ezt a szolidaritási gesztust! 

A karácsonyi gyűjtésben önkéntesek is részt vehetnek, mindössze 3 napig tart, december 15–17-én 9 és 20 óra között a partnerüzletekben. Csak az számít, hogy az önkéntesek szenvedéllyel és örömmel akarjanak részt venni, és az idejük a legértékesebb segítség, amit a rászorulóknak adhatnak! További részletek az alábbi linken találhatók: https://bancapentrualimente.ro/voluntariat-colecta-nationala-de-alimente/ Az üzletek Temesváron, illetve Temes megyében: Mosnicán, Újszentesen, Gyüregen, Győrödön, Szakálházán, Zsombolyán, Nagyszentmiklóson, Lugoson, valamint a szomszédos Arad, Krassó-Szörány és Hunyad megyében találhatók” – olvasható a Temes megyei Élelmiszerbank közleményében.

 

A temesvár-újkissodai plébániatemplomban Jäger Béla helyi plébános vezetésével minden csütörtökön a 18 órakor kezdődő szentmise után szentségimádásra kerül sor, amelynek témája Jézus Szentséges Szíve. A szentségimádást a plébániai közösségért és az új plébániaépület befejezéséért ajánlják fel. 

 

A temesvári-gyárvárosi Millenniumi templomban a karácsonyra való hiteles felkészülés jegyében gyújtják meg az adventi koszorú négy gyertyáját december 9-én, 16-án és 23-án (szombati napokon) a délután 5 órakor kezdődő szentmise keretében. Az elmélkedések témája: Adventi bakancslista.

 

Karácsonyi gyermekkoncert

Az óbesenyői Zvanče gyermekkórus december 17-én a csanádi templomban, december 23-án, szombaton 15 órakor a keglevichházi templomban lép fel.

 

A Harmonia Christi ifjúsági kórus karácsonyi koncertjei

A Harmonia Christi ifjúsági ökumenikus énekkar Iustin Călin karvezető irányításával több helységben tart karácsonyi koncertet a következő program szerint:

december 9-én, szombaton 17 órakor a kórus karácsonyi dalokat ad elő Temesságon a Cântul Banatului Országos Fesztivál keretében;

december 15-én, pénteken 19.15 órakor koncert a temesvári karácsonyi vásáron;

december 17-én, vasárnap 17 órai kezdettel koncert Temesszlatinán a kultúrotthonban;

december 18-án, hétfőn 19 órakor koncert a csáki római katolikus templomban. 

 

A szegedi Vox Nova kórus a Szent György-székesegyházban

December 10-én, advent második vasárnapján a szegedi Vox Nova kórus énekel a 9 órakor kezdődő magyar nyelvű szentmisén. A liturgia keretében elhangzik: Saint-Saens: Tollite Hostias, Cherles Gounod: Messe breve in C, Beethoven: Isten dicsősége. Vezényel: Balogh Irén karnagy.

 

Karácsonyi vásár vállalkozó szellemű gyermekeknek

A temesvár-erzsébetvárosi római katolikus plébánia december 10-én, vasárnap 12.30–15 óra között karácsonyi vásárt szervez vállalkozó szellemű, 5-12 év közötti gyermekeknek, akik saját alkotásaikat hozzák el a vásárba. A plébánia 10 standot bocsát a gyermekek rendelkezésére. Az eladott alkotások vagy termékek eladásából befolyt összeget beteg gyermekek megsegítésére ajánlják fel. 

 

Betlehemes játék és karácsonyi dalok a Szent György-székesegyházban

A Banater Rosmarein német népzene és néptánc csoport december 17-én, vasárnap 19.30 órakor a Szent György-székesegyházban betlehemes játékot muatat be és karácsonyi dalokat énekel. Zenei vezető: Gabriela Damșe és Alexandru Simo.

 

Hegedűkoncert a temesvár-újkissodai templomban

December 17-én, vasárnap 17 órakor a temesvár-újkissodai templomban hegedűkoncertre kerül sor. Fellép: Antonio Leonard Agigheoleanu (hegedű) és Cristian Roșoagă (zongora). Műsoron Antonio Vivaldi és Arvo Pärt művei szerepelnek.

 

Karácsonyi koncert Csanádon

A Temesvári Nyugati Egyetem Zene- és Színművészeti Karának kórusa, a Pusta Kulturális Egyesület és a Csanádi Római Katolikus Plébánia hagyományos karácsonyi koncertet szervez december 16-án, szombaton 18.00 órától a csanádi Szent Gellért római katolikus plébániatemplomban.

 

Könyvbemutató az egyházmegyében

December 4–8. között a temesvári egyházmegye különböző helyszínein, valamint Nagybecskereken mutatják be dr. Franz Metz bánsági származású, jelenleg Németországban élő orgonista, zenetudós könyvét, amelynek címe: Wo man singt, da lass dich nieder. Wusching und die Anfänge der Lugoscher Musikgeschichte. A könyvbemutatók programja a következő:

december 8., péntek, 17 óra: a lugosi római katolikus plébánia termében, az Acta Historica Civitatis Lugosiensis nemzetközi történelmi konferencia keretében. Szervezők: Bánsági Német Demokrata Fórum, Temesvári Római Katolikus Püspökség, Gerhardsforum Banater Schwaben e.V.

 

Tanfolyam akolitusoknak és előimádkozóknak

December 9-én, szombaton a Lugosi Római Katolikus Plébánia ad otthont a Temesvári Római Katolikus Püspökség és a Püspökség keretében működő Felnőttpasztorációs iroda által szervezett továbbképző kurzusnak, amelyen akolitusok és preorátorok vesznek részt. A tanfolyam 10 órakor kezdődik, és 16 órakor fejeződik be. A programot Pălie Veniamin főesperes, a resicabányai Havas Boldogasszony templom plébánosa és dr. Tietze Imogen képzési referens vezeti. A kurzus témája az igeliturgia. 

Hozzászólások