Egyházaink hírei

2024. február 1. 17:30 (csütörtök) /

„A gyöngék közt gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvösségre vezessek. Mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is részem legyen benne.”

(1 Kor 9, 22–23.)

 

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe

Gyertyaszentelő Boldogasszony napján Jézus templomban történt bemutatását ünnepli az Egyház. Ugyanakkor Szent II. János Pál pápa kezdeményezésére, 1997 óta ezen a napon, február 2-án, a Római Katolikus Egyház a Megszentelt Élet világnapját is ünnepli. 

 

Balázs-áldás a templomokban

Szent Balázs a hagyomány szerint orvos és püspök volt Kr.u. 300 körül egy, a mai Törökország területén fekvő városban. Mivel egy alkalommal kínzó torokfájásban szenvedő betegen segített, a 16. században a nevéhez fűződő szertartás alakult ki az Egyházban: a Balázs-áldás, amely mindmáig élő liturgikus szokás. Ennek megfelelően február 3-án, szombaton Szent Balázs püspök névünnepén a temesvári egyházmegye római katolikus templomaiban bemutatott szentmisék végén a pap András-keresztet formázó két égő gyertya fényénél a szent nevében a következő szavakkal áldja meg a híveket: „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására őrizzen meg a Jóisten a torokfájástól és minden más bajtól! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”

 

 

 

Arad

 

Az arad-belvárosi római katolikus templomban vasárnap, a hónap első vasárnapján 15 órától német, 16 órától magyar nyelven tartanak szentségimádást. 

 

Az arad-ségai Kis Szent Teréz-plélbániatemplomban vasárnap, évközi 5. vasárnap 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 11.30 órakor magyar nyelven szentmise, 12.30 órakor román nyelven szentmise, 10 órakor szentmise Tornyán. Pénteken, Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén 8.30 órakor magyar nyelven szentmise, 17 órakor magyar és román nyelven szentmise. Az egyházközségben elhunytak Ladó Lajos (78) és Matyok Anna (79).

 

Az újaradi római katolikus templomban ma 10 órától magyar–német nyelvű szentmisét tartanak.

 

A pécskai gyermekkórus látogatása a temesvár-józsefvárosi plébánián

Február 4-én, vasárnap a pécskai templomi gyermekkórus Balta Taics Tünde és Kiss Teréz karvezető kíséretében a temesvár-józsefvárosi plébániára látogat, ahol a helyi gyermekkórus tagjaival találkoznak. A látogatás célja kapcsolatteremtés a két énekkar között. A pécskai és a józsefvárosi gyermekkórus együtt énekel a 11.30 órakor kezdődő magyar nyelvű szentmisén, ezt követően a gyermekek közös programon vesznek részt a plébánián. Délután a pécskai gyermekkórus tagjai felkeresik a Szent György-székesegyházat, 16 órakor a Püspökségen Pál József Csaba megyés püspökkel találkoznak.

 

Az Arad – belvárosi református egyházközségben vasárnap 10 és 17 órától tartanak istentiszteletet. Csütörtökön a megszokottak szerint 17 órától bibliaórát tartanak. 

 

A Mosóczy-telepi református egyházközségben pénteken 17 órától házi bibliaórát tartanak. Szombaton 11 órától vallásóra lesz és vasárnap a megszokott rendben 10 órától és 17 órától tartanak istentiszteletet. A következő héten, kedden 10 órától csigakészítéssel egybekötött reggeli áhítat lesz. Szerdán 18 órától női és férfi házi kiscsoport lesz és csütörtökön 17 órától bibliaóra lesz. 

 

 

A vadászi református egyházközségben folytatódik az egyetemes imahét, melynek keretében február 2-án, pénteken Kapor János Erdőhegy-kisjenői római katolikus plébános és február 3-án, szombaton Lőrincz Lóránt nagyzeréndi református lelkész tart istentiszteletet. Az istentiszteleti alkalmak este fél 5-től kezdődnek, melyre mindenkit felekezeti hovatartozástól függetlenül szeretettel várnak. 

 

Az erdőhegy-kisjenői református egyházközségben folytatódik az egyetemes imahét, amelynek keretében február 2-án, pénteken Kapor János erdőhegy-kisjenői római katolikus plébános, február 3-án, szombaton Lőrincz Lóránt negyzerindi református lelkész és február 4-én, vasárnap dr. Pálfi József a Nagyvárad-Rét, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora tart istentiszteletet. Az istentiszteleti alkalmak, amelyekre mindenkit szeretettel várnak felekezeti hovatartozástól függetlenül, minden nap 18 órától kezdődnek. 

 

A feketegyarmati református egyházközségben vasárnap 10.30-tól és 18 órától tartanak istentiszteletet. Ágyán szintén Nemes Emil lelkipásztor szolgál a vasárnap 12 órától kezdődő istentisztelet során.

 

Az aradi evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 10 órától magyar nyelvű úrvacsorás istentiszteletet tartanak, utána szeretetvendégség. Csütörtökön 17 órától bibliaórát, szombaton 10.30 órától vallásórát tartanak. A gyülekezet Facebook-oldalán naponta 10 órától áhítat követhető.

 

A fazekasvarsándi evangélikus-lutheránus gyülekezetben 19 órától ifjúsági alkalom, szombaton 11 órától KT-óra, vasárnap 11 órától istentisztelet, csütörtökön 18 órától nőszövetségi alkalom szerepel a programban.

 

Az arad-belvárosi magyar baptista gyülekezetben vasárnap (február 4-én) délelőtt 10 órától újtestamentumi bemerítésre kerül sor. Erre a kivételesen örömteljes alkalomra a gyülekezet közössége szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt. Ígéret szerint Jézus Krisztus is jelen lesz, és szeretetteljes áldásával kíséri az eseményt és minden jelenlevőt.

 

 

Krassó-Szörény

 

Bibliakurzus a karánsebesi plébánián

A karánsebesi plébánia bibliakurzusnak ad otthont felnőtt világi hívek számára, amelynek címe: Isten és az Ő népének története. Résztvevők: a karánsebesi, a lugosi és a temesszlatinai plébániai közösségek tagjai. A kurzusokat a következő időpontokon tartják: február 10., március 16. vagy 23, április 13., naponta 10–16 óra között. A kurzus előadást, kiscsoportos beszélgetést, valamint igeliturgiát foglal magában. Részvételi díj alkalmanként 30 lej, amely fedezi az étkezés díját is. A kurzust dr. Imogen Tietze teológus, referens vezeti. 

 

 

Temes

 

Ifjúsági programok

Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ előzetesen kiadott pasztorális tervének megfelelően, a programok a következők: 2024. február 3. – farsangi mulatság 15–20 óra között a fiataloknak az arad-ségai plébánián. 9-én farsangi mulatság a fiataloknak a temesvár-mehalai plébánián. 15-én ifjúsági szentségimádás 20 órai kezdettel a Szent György-székesegyházban. 

 

A Vino și vezi (Jöjj és lásd!) kollégium pasztorális programja

2024. február 5-én  Lectio divina 20–21 óra között. 12-én egyetemisták farsangi mulatsága 20–22 óra között. 19-én szentségimádás 20–21 óra között. 26-án keresztúti ájtatosság egyetemistáknak 20–21 óra között. Helyszín: temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendház, 1 Decembrie utca 1. szám. 

 

 

Egyházmegyénk papsága, a férfi és női szerzetesrendek tagjai és a diakónusok találkozója

Az előzetes program szerint február 3-án, szombaton a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumban 10 órai kezdettel tartják az egyházmegyénk papságát, a különböző egyházközségekben tevékenykedő férfi és női szerzetesrendek tagjait, valamint a diakónusokat tömörítő találkozót. Az idei találkozó témája a misszió, előadója Barazsuly István SDS temesvár-erzsébetvárosi plébános.

 

Meghívó közösségi alkalmakra

A Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum pedagógusai programokat szerveznek szülőknek, nagyszülőknek és gyermekeknek magyar nyelven. Az alábbiakban a líceum közleménye olvasható: „Az ember életében fontos helye van a közösségnek és a találkozásoknak. Így teljesedünk ki és válunk értékes emberekké. Jó megosztani értékeinket és gazdagodni mások példája láttán. Szeretettel várjuk Önöket gyermekeikkel és unokáikkal együtt a találkozási alkalmakra! 

Minden közösségi esemény 17 órakor szentmisével kezdődik, ezt követik a szülőknek és gyermekeknek szóló programok. Találkozásaink a következő témák szerint rendeződnek: Érzelmeink kifejezése (január 28.); Konfliktuskezelés (március 10.); Virágvasárnapi szentmise és passiójáték (március 24.); Szeretetnyelvek a családban (május 12.); Elsőáldozási szentmise (június 2, kivételesen 11.30 órakor).

Közösségben lenni jó. Az egymással való találkozás igazi gazdagság.”

 

Szentségimádás a családokért

A temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban minden hónap első csütörtökén szentségimádást tartanak a családokért. A programnak megfelelően az imára február 1-jén 18 órai kezdettel várják a híveket. 

 

Közös ima és megemlékezés az 1945-ös oroszországi deportálás áldozataiért

A Bánsági Német Demokrata Fórum szervezésében február 2-án, pénteken Temesváron közös imát és koszorúzást tartanak az 1945-ben erről a vidékről a Szovjetunióba, kényszermunkára elhurcolt katolikus német hívek és áldozatok emlékére. A megemlékező liturgiát a deportálás emlékére a temesvár-belvárosi Szent Katalin templomban 12 órakor Johann Dirschl általános helynök mutatja be. Ezt követően koszorúzási ünnepséget tartanak az Adam Müller-Guttenbrunn Ház kertjében található emlékműnél, ahol felszólal Ignaz Bernhard Fischer, az Oroszországi Deportáltak Egyesületének az elnöke, majd az egybegyűltek közösen imádkoznak.

 

Farsangi mulatság Csákon

A csáki római katolikus plébánia szervezésében, február 11-én, vasárnap 15 órai kezdettel a csáki horgásztó éttermében vidám jelenetekkel tarkított farsangi mulatságot tartanak, amelyre szeretettel várják a híveket.

Hozzászólások