Énekes-zsoltáros istentisztelet a reformáció emléknapján

2023. október 27. 17:25 (péntek) /

Az éneklés az istentisztelet szerves alkotórésze, amely a gyülekezet Istennek szóló válasza, énekelt imádsága. Kálvin az éneklést egyenesen a közös imádság ünnepélyes formájának nevezte. Az éneklés az örökkévaló Isten és a benne hívő ember párbeszédének szépséges része. Énekléskor elsősorban Isten felé fordulunk, de ugyanakkor a gyülekezet tagjai egymást is erősítik, intik és vigasztalják. Emellett tanító szerepe is van az egyházi éneknek, amikor egy-egy ünnep történetét eleveníti meg versbe szedve, vagy az üdvtörténet fontos teológiai üzenetét fogalmazza meg költői formában úgy, hogy középpontjában Isten és
az ő nagy tettei állnak.
Az éneklés lényünk mélyrétegeit is megszólítja és megszólaltatja, emellett lehetőséget ad a gyülekezet aktív részvételére, de közösségteremtő ereje nyilvánvaló.
Ezért a Reformáció emlékünnepén, 2023. október 31-én, 18 órai kezdettel az Új Ezredév református templomba közös éneklésre hívjuk nemcsak a temesvári, újszentesi és mosnicai, református és evangélikus testvéreket, hanem mindenkit, aki szeretné Isten igéjét hallgatni és zsoltárt énekelve Őt magasztalni.
  „Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek. Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.”
(Kol 3,16–17)

Az énekes-zsoltáros istentiszteletre 2023. október 31-én 18.00 órakor kerül sor a temesvári Új Ezredév Református Templomban.

Hozzászólások