Keresd az életet, amíg a kegyelem ajtaja nyitva van! 

2023. november 9. 17:40 (csütörtök) /

„A te törvényed kedvelőinek nagy békességük van és nincs bántódásuk,”

(Zsolt. 119, 165.)

Az élet keletkezéséről csak annyit tudunk, hogy egyszer megtörtént. A fizikai szemünk előtt láthatatlan világ után következett a „teremtés koronájának”, az embernek a megalkotása. Mint tudjuk, az ember is örökkévalóságra teremtetett, de a gonosz Sátán megcsalta őt, hogy engedetlen legyen teremtőjével szemben, így a bűnnel együtt a halál is belépett világunkba, mert a „bűn zsoldja a halál”. Közösségi létre teremtettünk, és mindenkiben van egy vágy, hogy valaki számára fontos legyen. Nos, Isten nem a halálra teremtette az embert, neki minden ember fontos. Ezért küldte egyetlen Fiát, Jézust e földre, hogy megnyissa számunkra az örök élet kapuját. Nyilvánvalóan tudja, hogy az ember képtelen legyőzni a gonosz hatalmasságot, Lucifert. A küzdelmet megmentésünkért fiában Ő vállalta magára. Jézus 2023. évvel ezelőtt e földre jött, és személyesen hozta el az örömüzenetet, hogy aki hisz Jézus vérének megváltó erejében, és vállalja, hogy tudatos, érett korban az egész teremtett világ előtt megvallja hitét nyilvánosan, és Jézus példáját követve megkeresztelkedik, az megszabadul bűneitől és üdvösséget nyer. Jézus sokszor beszélt a vég közeledtéről, amit már „bőrünkön” érzünk. Fontos arra is gondolni, hogy Istennél egy nap ezer esztendő, így tehát 10 év múlva a megváltás 2000-ik esztendejét ünnepeljük miután Jézus 33 évet töltött fizikai testben e földön. Az utolsó napot, amely a véget jelenti, nem nevezte meg, mert Isten hatalmában van, mikor vet véget e mélyre csúszott világnak. Nos, mindez nem mese, a szemtanúk világosan beszámoltak az eseményekről, hiszen tanítványai, kortársai, de még ellenségei is látták mindazt, ami történt Jézus munkássága során egészen a keresztáldozatig. Ezt követően már csak tanítványai, meg akik hittek benne láthatták személyesen feltámadott, megdicsőült testben, és adták tovább minden ember számára az örömüzenetet, hogy „aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül”. Sajnos lesz sok vesztes is, akik nem kérték el itt e földön Isten kegyelmét.

Kedves nemzettársaim! Jézus Krisztus az élő Isten Fia, nem felelőtlen kedvtelésből vállalta értünk a nagy áldozatot. Napjaink szomorú valósága, hogy a Sátán még itt van a földön és kegyetlenül tombol. A mai kereszténység fő jellemzője a „lazaság”l. Nem veszik igazán tudomásul, az Ige üzenetét: „Mert a mi Istenünk megemésztő tűz”. Az emberek nem akarnak szembesülni az Igével, mert kényelmetlenné válik, ha rávilágít bűneikre. Ezzel szemben az Ige mit mond: „Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez üdvösségeteket”. (Filippi 2, 12.) Mindezek ellenére, megdöbbentő szavak is elhangzanak. Az anyaország egyik DK-s politikusa kemény szavakkal bírálta a hívőket a Bibliára célozva mondta: „Vannak, akik egy több ezer éves meséskönyv alapján tervezik és élik meg erkölcsi életüket.” Napjaink világa egyszerűen kihívja magára Isten ítéletét. Korrupt világunk vezetői, a háborús gyilkosságokat támogató politikusok és mások, nem akarják tudomásul venni, hogy van egy mindenek felett álló hatalom, aki az Igében világosan kijelentette: „Enyém a bosszúállás, én megfizetek!” (Róma 12, 19.) Tudomásul kell, hogy vegye minden ember: Jézus keresztáldozata révén alakult meg a hívők gyülekezete, és akik hittek, keresték a kapcsolatot hívő embertársaikkal. Szomorú valósága napjainknak, hogy lassan kiürülnek a templomok. Az is igaz, ahol nem a Szentlélek ihlette igei üzenet szól, ott hamar ellopja a Sátán az emberek szívéből a hitet, a lelkesedést. Az Istenhit erősíti a testvéri szeretetet így tehát a „hitet nem lehet megspórolni.” Ma már az egyház helyenként kulturális intézményé vált. Jézus áldozatáról nem úgy szól, hogy erő van benne, Isten üdvözítő ereje. Az iszlám viszont ezzel ellentétben harcos. Allah át akarja venni a Jehova Isten helyét.

 Kedves magyar testvéreim! Tudomásul kell vennünk, hogy Jézus Krisztus figyelmeztető szavaiban nekünk szól: Térjetek meg és keressétek először Istennek országát. A vég, azaz Jézus megígért visszajövetele közel van. Aki ezt nem akarja tudomásul venni, szomorúan döbben majd rá, hogy elkésett, és „kívül marad az örök sötétségben”. Minden emberileg megalkotott anyagi érték másodlagos. Sőt, amikor a hamis istenek képviselői gyilkos erőszakkal lépnek fel, az már nagyon komoly figyelmeztetés, a harcos iszlám fellépése is ezt az üzenetet hordozza. A Korán a 7. században íródott és a muzulmánok hite alapján a Korán, Isten Mohamed prófétán keresztül kinyilatkoztatott szava. A muszlinok szerint a keresztény Bibliába elferdítések, tévtanok is bekerültek, míg a Korán a mai napig romlatlan formában megmaradt szent írás. Nézetük szerint a kereszténység egy „túlhaladott vallás”, amelynek helyes elemeit az iszlám átvette, tévedéseit viszont kirekesztette. A Sátán, ravaszul az őt legyőző Jézus Krisztustól akarja hamis megtévesztéssel megfosztani az embereket. Az is igaz, hogy az Örökkévaló büntetését a zsidó népnek 2000 éven át el kellett szenvednie. De, amint ígérte Isten, a zsidó népet nem hagyja örökre szétszórtságban. Az emberi történelem vége előtt újra összegyűjti őket, és országot ad nekik. Ez történt 1948-ban, amikor újra létrejött Izrael állam. Vegyük komolyan, hogy ez történelmi jel, ami a vég közeledtét jelzi számunkra. Keressünk fel egy olyan Isten házát, ahol tiszta igét hallhatunk! Adja Isten, hogy a mi magyar népünk ismerje fel ennek fontosságát, hogy ne keljen azt mondania a végelszámoltatás napján: Uram, én azt hittem, hogy ott, ahol vagyok, minden rendben van. Fogadjuk el szívből a szép szlogent, amit a magyar nép jelenlegi vezetője mond ünnepi beszédeinek befejezéseként: „A Jó Isten mindenek felett”. Zengjük hát boldogan: „Eljön az Úr nagyon hamar, várd híven Őt éjjel nappal!”

Bátkai Sándor

Hozzászólások